Магниты Духа

MEISTARA KIRAELA “DZĪVES SKOLA”, MASKAVA SEN-ŽERMENA SKOLA “VESELUMA IEGŪŠANA”, RĪGA URUSVATI caur Marinu Shults PRIEKA IEMANTOŠANA

Čenelings Gaismas Grupas nodarbībā 2014. gada 17. maijā, Maskavā
(izrediģēts un papildināts publikācijai)

Sveicināti, sveicināti, sveicināti, mani bērni! Zemes bērni, Kosmosa bērni, Dižie Eņģeļi, kuri tagad sāk apzināties – kādu tad ceļu viņi ir nogājuši, ko darījuši uz šīs planētas? Kā būs tālāk? Kam pievērst uzmanību? Kā palīdzēt planētai? Kā palīdzēt saviem “Es”? Kā palīdzēt visai cilvēcei un visām dzīvības formām? Loks no jautājumiem, kurus jūs apņematies risināt, visu laiku paplašinās. Un tomēr ir noteikti bāzes pamati, kurus vajag zināt, lai pārliecināti noietu to ceļu, pa kuru jūs tagad ejat. Man jums jāsaka, ka sirds katram jums izvēlas savu ceļu, savus Skolotājus, savu konceptuālo aparātu. Un nevajag būt kritiskiem citam pret citu. Tā ir kopējo sekmju ķīla, tāpēc ka katram ir savs ceļš. Katram ir tiesības uz šo izvēli. Taču visi jūs tagad ejat uz vienu mērķi. Un Mēs, kopā ar jums, ejam uz vienotu mērķi. Un šis mērķis – sagatavot visas planetārās dzīvības Augšupcelšanos. Ne tikai jūsu, bet visplanetāro Augšupcelšanos. Un ir svarīgi apzināties savu atbildību par šī lielā mērķa realizēšanu.
Ar milzīgu labpatiku iesaistos PRIEKA tēmas apspriešanā. “Dzīvajā Ētikā”, kuru kādreiz man nodeva mīļotais Skolotājs El Morija, ir teikts: PRIEKS – TAS IR ĪPAŠS VIEDUMS. Un iet prieka ceļu – pirmkārt nozīmē paust savu viedumu. Bet kas tas ir – viedums, dziļais viedums, kurš jums, visiem, ir ielikts ģenētiskajā līmenī? Tā arī ir jūsu Dievišķība, kuru jūs pakāpeniski atklājat. Jums pie tās ir jāatgriežas, pastāvīgi jānostiprina tā savā “Es” un jāļauj citiem cilvēkiem darīt to pašu. Maigi jāpalīdz katram iet pa savu Dievišķības atgriešanas ceļu. Bet šo ceļu ir bezgalīgi daudz.
Kur rodas PRIEKA jēdziens? Meistars Kiraels tagad ar jums runāja par šī vārda nozīmi. Nav nejaušība, ka tas sastāv no noteiktām zilbēm, kuru nozīmi var interpretēt kā “Dievišķo pamatu”. Padomāsim par to, ar kādām jūtām, runājot cilvēku valodā, Radītājs rada visu apkārtējo Pasauli, tajā skaitā arī Pasauli, kurā mēs tagad dzīvojam. RADĪTĀJS RADA TIKAI AR PRIEKU. Vadoties no PRIEKA. Gan tad, kad Viņš rada Monādes kā Viņa paša daļu, gan tad, kad Viņš viņas emanē – lai viņām būtu iespēja pēc savām pašu programmām īstenot attīstību dažādās Pasaulēs. Kad Monāde, izsūtot savas hologrammas/fraktāļus pa dažādām Pasaulēm (ne tikai uz Zemi, uz mūsu Galaktiku un pat uz mūsu Visumu), nes visu Radītāja potenciālu, Viņa nes arī Viņa PRIEKU. Tāpēc patiešām katram jums, katram Mums prieks ir tas pirmpamats, no kura notiek Radīšana, pilnā šī vārda nozīmē.
Jūs, pildot Dualitātes Eksperimentu, pakāpeniski aizmirsāt prieku. Prieks jūsu dzīvē it kā kļuva sīkāks. Tas bija normāli. Tas nav nosodījums un nav apsūdzība. Taču tagad ir iespēja atgriezties pie jauna prieka, pie jauna tā līmeņa. Gan visus radošos pasākumus, gan visu gaismas darbu veikt tikai priekā, visu laiku paaugstinot tā potenciālu. Katru reizi, izpildot gaismas darbu un savās sadzīviskajās darīšanās, padomājiet, ka tās vajadzētu sākt ar prieku. Darīt ar prieku un pabeigt ar prieku.
Es apgalvoju jums, ka prieku var ieraudzīt visur dzīvē. Pat tajā, kas jums liekas slikts, negatīvs, jūs sasprindzinošs, – arī tur var atrast prieka pavedienu, prieka elementu, prieka avotu, kuru jūs varat paplašināt un pārvērst strautiņā, ūdeņiem bagātā upē, un pēc tam – veselā prieka okeānā.
Prieks – tas ir MĪLESTĪBAS pamats. Tieši tā. Ja kāds cilvēks apgalvos, ka viņš prot mīlēt, ka viņš ir apguvis beznosacījuma mīlestību, un pie tam viņš dzīvē maz priecājas, tad es viņam nenoticēšu. Tāpēc ka bez prieka mīlēt nav iespējams. Ja tu mīli, vajag dot prieku. Un dāsni dot. Un pašam priecāties. Tas ir loģiski, to arī kreisā puslode jums var pateikt priekšā. Un tas nāk no sirds, no jūsu Dievišķās būtības. Un tāpēc viens no jūsu garīgās pilnveidošanās un vibrāciju paaugstināšanas, tai skaitā veseluma iegūšanas, par ko mēs visu laiku runājam, variantiem – ir atrast prieku ikdienas dzīvē. Un salīdzināt visus notikumus, kuri norit jūsu personiskajā dzīvē, pasaules mēroga notikumu attīstīšanos, atrodot notiekošā pareizus cēloņus. Un pie tam visā rast PRIEKU! Tas tagad ir pats galvenais. Tāpēc gribu jums teikt, ka prieka iemantošana, šī Dievišķā pamata atgriešana – tas ir arī sava veseluma atgriešanas ceļš. Precīzāk – tā ir tā bāze, uz kuras jūs varat taisīt visas pārējās prakses, kuras jums rekomendē, lai atgrieztos pie savas Dievišķības. Bet veseluma iegūšana – ir daudzplāniska.
Tātad es jums sāku stāstīt par Monādi. Monāde ir Radītāja emanēta ar lielu Prieku! Dabiski, Viņa nes savu potenciālu. To var nosaukt par Prieka Enerģiju. Un tālāk, kā jums ir stāstījuši gan Krajons, gan El Morija, Kosmiskie Vecāki katram dod Dievišķos Aspektus. Tās ir Dievišķās Enerģijas, kuras pēc tam izpaužas, lai kur Monāde nestrādātu ar savu atspulgu. Tajā skaitā arī šeit, uz mūsu planētas. Kad jums saka, ka šīs Dievišķās Enerģijas vajag aktivizēt un saistīt savā starpā, tas arī ir ceļš pie veseluma iegūšanas. Un to vajag darīt ar prieku. Prieku par to, ka jūs to uzzinājāt, pieņēmāt, ka tagad ir tāda iespēja. Tāpēc ka, ja jūs pilnīgi, harmoniskā savienojumā, atgriezīsiet Dievišķos Aspektus – enerģijas, kuras agrāk lielāko daļu bija nobloķētas Dualitātes Eksperimenta laikā, tad jums par to ir jāpriecājas! Tāpēc ejiet visā ar prieku un caur prieku. Patiešām, Prieks – tas ir Dievišķais Viedums. Centieties visur redzēt prieku. Bet, pats galvenais, paši visu dariet ar prieku. Tas ir svarīgi.
Es gribētu jums teikt, līdz ar Meistaru Kiraelu, ka tagad vajag pēc iespējas vairāk pierast redzēt apkārt laika sfēriskuma izpausmes. Es nenovirzos no Prieka tēmas, bet tikai paplašinu to. Laika sfēriskums ir ļoti sarežģīts elements, kurš jums kā Gaismas Darbiniekiem pirmām kārtām ir jāiziet savā dzīvē. Jūs vēl daudzējādā ziņā esat atkarīgi no laika linearitātes. Tāpēc ka jūsu sociums dzīvo pēc lineārā laika. Visi jūsu kalendāri ir sastādīti lineārajā laikā. Viss jūsu dzīves ritms, kuru nosaka gan sociālie, gan politiskie, gan ekonomiskie, gan ģimenes apstākļi, arī ir piesaistīts lineārajam laikam. Un tai pat laikā laika sfēriskums sāk likumsakarīgu ielaušanos jūsu dzīvē. Un tikai jūs varat pieņemt to pilnībā, izmantot un redzēt tā izpausmes tajā realitātē, kura jūs ietver. Bet šo realitāti taču radāt jūs paši! Vai tad jūs to nezināt? Tas atkal ir prieks! Tā atkal ir mīlestība. Tā ir jūsu domu jaunrade. Tā ir jūsu apziņas attīrīšanās un paplašināšanās. Un tāpēc vajag pēc iespējas vairāk veikt vingrinājumus, prakses, lai savā dzīvē apstiprinātu laika sfēriskumu. Kas tad notiek? Pat dzīvojot pēc lineārā laika kalendāra, notikumi jūsu dzīvē sāks formēties laika sfēriskumā. Un viss iznāks ne tā, kā kad jūs būtu iecerējuši notikumu gaitu lineārajā laikā. Linearitātē sāk parādīties kļūmes. Kaut kas neiznāk. Bet sfēriskumā, ja jūs sākat izmantot šīs metodes, iznāk. Viss izkārtojas, un viss ir harmoniski. Jums tas tagad ir pārsteigums. Bet ko nes pārsteigums? PRIEKU! Un jūsu varenības, jūsu garīgās varenības apzināšanos. Jūs vēl kaut ko spējāt! Un tātad spēsiet vēl vairāk.
Ko nozīmē veseluma iegūšana? Protams, tas ir ļoti komplekss jautājums. Bet pirmām kārtām visās Skolās, tajā skaitā gan Kiraela Skolā, gan Sen-Žermena Skolā jums māca, ka jums enerģētiski-informatīvi ir jāapvienojas ar savām fragmentārajām būtībām. Tā viņas nosauca Sen-Žermens. Daži viņas sauc citādāk – par aspektiem, fragmentiem\fraktāļiem. Šo apvienošanos var darīt ar dažādām metodēm, dažādos veidos. Pie kam dažādas metodes var dublēt. Un tas tikai piedos šai saiknei stiprumu. Jūs zināt, ka Radīšanas Alā (jums ir stāstījis Krajons) katram jums ir individuāls Kristāls, kurā ierakstīta informācija par visiem jūsu iemiesojumiem uz šīs planētas. Protams, var turp “ienirt” un tur savienoties ar visiem saviem izpaudumiem uz šīs planētas. Taču tas prasa noteiktu un nevienkāršu tehniku zināšanu. Bet var iet arī pa citiem ceļiem…
Izdarām tagad vienkāršu vingrinājumu. Tas kaut kur atgādina vingrinājumu, kuru jūs jau esat izpildījuši vairākkārt.
Iztēlojieties, ka viss notikumu klāsts, kuru jūs esat izdzīvojuši uz šīs planētas, ir ieslēgts sfērā. Tajā laiks ir sfērisks. Jūsu izpaudumi uz šīs planētas jeb fragmentārās būtības ir eksistējušas dažādos laikmetos, gan dažādās civilizācijās, gan dažādos telpas-laika raksturojumos. Jums brīžiem ir ļoti grūti turp ienirt, bet dažreiz jūs nezināt – kurp nirt, tāpēc ka daži saņem nepieciešamo informāciju, bet citi – nesaņem. Bet var iet ar pastarpinātām metodēm. Iztēlojieties, ka jūs, šajā iemiesojumā, stāvat šīs sfēras centrā. Šim iemiesojumam ir kaut kāda sava programma, kuru, tēlaini sakot, mēs varam izteikt kā spirāli. Bet jūs stāvat gar spirāles asi. Un spirāle vērpjas ap jums. Var pieņemt, ka visi jūsu izpaudumi uz šīs planētas ir klātesoši šajā sfērā. Un tā tas arī ir. Un nav svarīgi, kādā telpas-laika kontinuumā viņi ir attīstījušies. Tas ir, JŪS attīstījāties. Jums vajag ar viņiem apvienoties. Jūs esat aicināti kļūt par vienotu viengabalainu būtību. Tagad jums tam ir iespēja, un vajag to izdarīt. Iztēlojieties, ka šīs jūsu fragmentārās būtības ir izkliedētas sfērā. Un katra stāv uz savas ass. Tā reiz bija jūsu ass. Un katrai bija sava programma. Varbūt tā ir izteikta ar spirāli. Bet varbūt tā ir izteikta ar kaut kādu kristālu. Mēs tagad iesim tā, kā jums vairākkārt ir rekomendējuši gan Meistars Kiraels, gan Sen-Žermens, gan El Morija. Ja jūs uzreiz iesiet bezgalīga skaita virzienos no šīs sfēras centra, tad, dabiski, jūs nonāksiet visos savos izpaudumos. Iztēlojieties, ka jūs arī centrā stāvat uz sava iemiesojuma ass, bet jūs vienlaicīgi savietojaties arī katra sava bijušā iemiesojuma asi. Un viss tas sāk izgaismoties. Viena telpa pēc otras. Sfēra sāk piepildīties ar Gaismu. Viņa var būt dažāda. Var sākt iet dažādas vibrācijas. Var būt dažādas sajūtas no jūsu bijušajiem iemiesojumiem. Bet tas viss esat jūs, un viņi arī ir jūs. Tas ir jūsu veselums. Tā ir jūsu jaunā realitāte. Un tā ir viena no metodēm, kā iegūt veselumu bez ceļojuma uz konkrētu laiku un savienošanās ar konkrētu izpaudumu. Pamēģiniet to izjust, pamēģiniet to izdarīt.
Jūs varat arī mājās trenēties ar tādu metožu palīdzību. Katru jums piedāvāto metodi pieņemt kā paraugu. Bet mājās jūs varat nodarboties ar jaunradi. Pēc šī principa jūs definējat uzdevumu un paši radāt metodiku. Un strādājat. Strādājat priekā.
Bet kas tagad mums ir jāizdara ar šo sfēru? Piepildiet to ar savu prieku. Tāpēc ka neatkarīgi no tā, kas jūs bijāt, lai kādas tik lomas nespēlējāt Lielajā Izrādē, kā teica tagad Meistars Kiraels (kaut kādas jūsu fragmentārās būtības gatavoja Eksperimentu, kaut kādas to izpildīja dažādos virzienos un dažādās lomu pozīcijās), bet viss tas bijāt JŪS. Un jūs to izdarījāt. Priecājieties par to, ka jūs tagad stāvat centrā, visus apvienojat. Un jūs – uzvarējāt. Tāpēc ka tas ir liels prieks. Un tagad jūs varat ar lielu prieku turpināt savu ceļu ne pa šo spirāli, bet pa tās asi. Tā ir liela pacelšanās gaismā, katrs to var veikt.
Bet veseluma iegūšanai ir par maz nodarboties ar savu “Es”, ar savām fragmentārajām būtībām. Man jāpievērš jūsu uzmanība vēl vienam svarīgam faktoram. Ir ļoti, ļoti svarīga būtne, kuru jūs jebkurā pašpilnveidošanās darbā nedrīkstat aizmirst. Kā jūs domājat, par ko es runāju? Es runāju par mūsu PLANĒTU. Varbūt kādam rodas jautājums: bet kāpēc es nevaru iegūt veselumu neatkarīgi no planētas? Bet, mani dārgie, jums vairs nav noslēpums, ka planēta – tā ir augsti garīga būtne. Tā ir diženākā Gaismas Būtība, kura apgaro planetāros ķermeņus. Tā ir Gaismas Būtība, kura ir nogājusi eoniem garu ceļu. Kas ir eoni? Šo vārdu neviens cilvēks definēt nevar. Es pat nesaku “eoniem gadu”, tāpēc ka tas būs nepareizi. Eoni netiek skaitīti lineārajā laikā. Tajos ir ielikts laika sfēriskums un telpas-laika izmainīšanās lieli cikli. Tāpēc vienkārši teiksim – “eoni”. Jūsu planēta eksistē sen. Kaut kad tā tika Kosmisko Vecāku aizsākta. Kaut kad viņa formējās, auga. Viņa mainījās savos ķermeņos. Viņa mainījās visā savā sistēmā. Tagad runāju par planētas Globusu sistēmu. Jums jau ir pavēstīts, kādā mērā tā kļūst sarežģītāka pēc 1987. gada. Līdz tam tā bija citāda. Zeme ir nogājusi ilgu, ilgu ceļu, tāpēc ka viņa pieņēma attīstībai daudzas dzīvības formas. Pat kad viņai nebija blīvā ķermeņa, savās smalkajās sfērās viņa pieņēma dzīvību. Un deva viņai iespēju formēties, attīstīties, nākt un iet. Viņa to nodrošināja. Un nodrošināja priekā. Planetārais Gars citādi nevar.
Tāpēc ejiet uz kontaktu ar jūsu planētu. Sajūtiet, kādu prieku viņa jums nes. Un kad jums ir grūti, jūs varat vienkārši vērsties pie Gaijas un teikt: “Gaija, man pietrūkst prieka. Gaija, palīdzi man šajā brīdī.” Un jūs sajutīsiet, kāda liela prieka plūsma ies jūsu sirdī un visā jūsu būtnē.
Taču es gribu atgriezties pie planētas. Kāpēc es tagad par viņu runāju? Tāpēc ka pēc Analoģijas Likuma, un tas ir Kosmiskais Likums, planētai, var teikt, ir savi pāriemiesojumi, tāpat kā jums ir pāriemiesojumi. Tikai cilvēks, kā likums, dzīvo neilgi, iemiesojoties četrdimensionalitātē. Aiziet uz smalko plānu, un pēc tam atkal iemiesojas. Tie ir ļoti īsi laika intervāli kosmiskā mērogā, vienkārši mirkļi. Protams, ja mēs runājam par planētas pāriemiesojumiem, tad tie ir ļoti lieli laika intervāli. Tās ir savas evolucionārās programmas un cikli. Par planētas pāriemiesojumiem mēs varam runāt no divām pozīcijām. Tagad es paskaidrošu, kāpēc no divām. No vienas puses, kad Planetārais Gars, apgarojošs planētas Globusu sistēmu, ļāva izpildīties kaut kādām evolucionārām programmām, tās pabeidzās, un vajadzēja pāriet uz jaunu evolucionāru līmeni, tad konkrēti jūsu planētai notika tas, ko mēs jums, cilvēkiem, nosaucām par GARĪGO AIZSTĀŠANU. Un nāca jauns Planetārais Gars, kurš bija spējīgs realizēt šīs jaunās programmas. Un dot attīstības iespēju jaunām dzīvības formām un jauniem evolūcijas ceļiem. Var uzskatīt, ka līdz ar jauna Planetārā Gara atnākšanu planētai sākās jauns planetārais iemiesojums.
No otras puses, tas Planetārais Gars, kurš viņu līdz šim bija apgarojis, gāja prom uz jauniem uzdevumiem. Pieņemsim, uz jaunu planētu vai uz kaut kādu Pasauli, vai uz veselu Sistēmu. Bet saikne ar Viņu mūsu planētai saglabājās. Un var uzskatīt, ka ar aizgājušā Planetārā Gara jauno iemiesojumu mūsu planētai ir tiešs sakars. Tā ir garīga ķēdīte, būvēšanās procesā esošs tīkls no garīgām saiknēm pa visu Kosmosu. Un jūs pie tā visa izrādāties piederīgi.
Tāpēc jūsu veseluma iegūšanas ceļš ir nesaraujams ar jūsu planētas veseluma iegūšanu. Viņai tagad ir iestājies etaps, kad viņai vajag iegūt savu veselumu. Bet tas nozīmē, ka viņai tieši tāpat vajag apvienoties ar tiem laikmetiem, kuros viņa deva iespēju nodzīvot cilvēkiem, citām dzīvības formām. Jūs tagad jau zināt, ka ne tikai cilvēce eksistē četrdimensionalitātē. Eksistē tādi dzīvības veidi, kurus jūs nepazīstat. Ir formulējums par dzīvību paralēlās pasaulēs. Mēs runājam par dzīvību citos telpas-laika kontinuumos. Bet to ir ļoti daudz. Un reiz jūs iziesiet uz to līmeni, kad jūs uztversiet visas dzīvības formas, kuras ir uz planētas. Taču uz to vajag tiekties. Tad, lūk, planēta arī tiecas uz sava veseluma iegūšanu. Un viņai ir nepieciešama jūsu palīdzība. Šis process ir abpusējs. To sadalīt nav iespējams. Cilvēks nevar iegūt savu veselumu, nepalīdzot planētai. Bet planēta palīdz jums! Tāpēc ņemiet vērā – katru reizi, kad veicat kaut kādu praksi, kad jūs apdomājat, kā jums to izpildīt, kad jūs nodarbojaties ar pašpilnveidošanos, pievienojiet jūsu izsakāmajam Nodomam formulējumu: “…pie tam (ar to, ko jūs taisāties izdarīt) es palīdzu iegūt veselumu mūsu planētai.” Tas ir ļoti svarīgi gan planētai, gan visam procesam kopumā. Pieņemsim, ka jūs labi zināt, ka jums ir bijis iemiesojums senajā Lemūrijā, tieši jūs gatavojāt Dualitātes Eksperimentu. Palīdzējāt planētai aiziet uz zemām vibrācijām. Apvienojoties ar savu fragmentāro būtību, palīdziet arī planētai apvienoties ar to viņas dzīves periodu. Kas pie tam notiks? Notiks jūsu kontakts ar tiem planētu agrāk apgarojušajiem Gariem, kuri aizgāja citam darbam Kosmosā. Bet mēs ar jums taču runājam ne tikai par to, ka jums jāiegūst veselums planetārā mērogā. Mēs runājam arī par jūsu kosmisko veselumu. Un tas nav vienīgi tas, ka visi jūs esat tikuši atklāti kā Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules. Bet jums taču bija daudz iemiesojumu arī citās Pasaulēs. Bez tam jūs caur savu Monādi esat saitīti ar visiem viņas izpaudumiem, visās Pasaulēs, lai kur viņa nestrādātu. Un ziniet, kas ir interesanti? Katrs Monādes izpaudums, lai kurā Pasaulē viņš nebūtu, akumulē savu pieredzi, un tā ienāk Monādes vispārējā krājkasītē. Monādes sākotnējais potenciāls, viņai Radītāja dots, visu laiku paaugstinās, bagātinās. Un jūs, būdami šīs Monādes bērns, varat to izmantot. Kaut arī tā nav jūsu tiešā pieredze. Bet kā to izmantot? Iegūstot veselumu, jūs iegūstat iespēju izmantot tos uzkrājumus, kuri Monādei ir kopumā. Mani dārgie! Vai tad tas nav iemesls priekam? Tas ir iemesls lielam kosmiskam priekam. Tas patiešām ir tā.
Un, lūk, ko es gribu jums tagad teikt. Jūs saucat savu planētu par GAIJU. Tas tagad uz planētas ir vispārpieņemts. Bet principā katru reizi, kad planētā ienāca jauns, augstāks Planetārais Gars, dabiski mainījās arī planētas garīgais vārds. Senos manuskriptos ir sastopams ļoti daudz mūsu planētas vārdu. Un cilvēki ir pieraduši domāt, ka tā ir konkrētās tautas, kura izdarījusi šos pierakstus, īpatnība, konkrētās civilizācijas īpatnība vai ka tas ir izdarīts tulkojot, pie vārdu transkripcijas. Taču visbiežāk šie dažādie vārdi atspoguļo tieši dažādu Garu esamību Zemē, kuri viņu apgaro. Un tagad mūsu planētas īstenais vārds ir MARIJA. Jūs varat turpināt saukt viņu par Gaiju. Viņa atsaucas, viņa arī šo vārdu mīl, tāpēc ka katrs Planetārais Gars ciena pārmantojamību no sava iepriekšējā Gara. Bet viņas īstenais vārds ir Marija, tāds pats, kā mūsu Planetārajai Mātei Marijai. Tāpēc jūs varat pie viņas vērsties arī tā.
Bet tagad es gribu teikt jums galveno, mani dārgie! Mums ar jums priekšā ir ļoti daudz darba. Un jo vairāk prieka mēs ieliksim savā darbā, jo ar lielāku efektu mēs to padarīsim. Bet pats galvenais – izvēršas plašāka mūsu gaismas darbības fronte. Tas arī ir ļoti svarīgi.
Mani mīļie, ejiet ar prieku! Dāvājiet prieku! Mācieties pieņemt prieku! Un atcerieties, ka prieks ir mīlestības pamats. Bez prieka jūs neiemācīsieties pa īstam mīlēt. Bez prieka jūs neapgūsiet beznosacījuma mīlestību, kuru daudzi no jums deklarē, runājot par viņu, bet patiesu mīlestību nejūt, nedzemdina viņu. Un ne tikai tāpēc, ka attiecībā pret mīļoto cilvēku, būtni vai notikumu jūs sākat, pēc vecā duālā ieraduma, uzstādīt kaut kādus nosacījumus (tāpēc arī nosaukums – BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBA). Bet pirmām kārtām tāpēc, ka nav vēl jūsos prieka. Kāds prot priecāties, kāds – nē. Es negribu jūs visus pavest zem viena kopsaucēja. Es gribu teikt par cilvēces vispārīgo līmeni. Priecājieties, mani dārgie. Un atcerieties, ka, neskatoties ne uz ko, ka aktīvu Gaismas Darbinieku uz Zemes, kuri iet kā lāpas, procentuālā ziņā ir maz, darbojas tas pats “simtā pērtiķa likums”. Tas patiešām tā ir. Un tāpēc uz Zemes jau ir kritiskais skaits aktīvi strādājošu Gaismas Darbinieku, kuri, tieši var teikt, lemj pasaules notikumus. Jūs varat man iebilst – “Paskatieties, Urusvati, kas pie mums notiek!” Bet Mēs taču augšā, tēlaini runājot, labāk par jums redzam gan patiesos cēloņus, gan attīstības potenciālus, gan dažādu notikumu beigšanās termiņus, kā arī to norises daudzvariantumu. Un tāpēc es, pievienojoties citiem Skolotājiem, varu teikt jums to, ka, tikai zinot patiesos cēloņus, mierīgi strādājot un neiesaistoties notikumos kā ierindas dalībniekiem, bet izpaužoties kā Gaismas meistariem, jūs varat palīdzēt visam, kas notiek. Tajā skaitā arī stihisko katastrofu gadījumos. Paraugieties, kā tagad sākušas plosīties stihijas. Un kur? Blakus spriedzes perēklim. (Plūdi Balkānos un situācija Ukrainā – M.Š. piez.) Krajons jums deva priekšstatu par Stihiju Kodolu. Strādājiet ar viņu. Stihiju Kodols ir augsta Garīga Būtība. Un ja ar viņu strādā caur prieku… Kaut arī viņš ir nopietns Gars, bet priecāties mīl. Un ļoti mērķtiecīgi rīkojas savā saimniecībā. Tāpēc jūs varat strādāt ar viņu. Un viņš jums visu lieliski pateiks – kāpēc tā vai citādi strādā Stihijas tajā vai citā Zemeslodes stūrītī. Var iegūt pilnīgi visus izskaidrojumus. Es domāju, ka tad iezīmēsies mierīgs darba ceļš priekā, lai palīdzētu dažādiem zemeslodes reģioniem, atsevišķiem cilvēkiem un saviem “Es” arī.
Mani dārgie! Es ceru, ka mēs vēl tiksimies Žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ” lappusēs, Gaismas Darbinieku vietnēs un personīgi. Es ļoti priecājos.
Un dziļā cienībā pret jums pateicos jums par to, ka devāt man iespēju šodien nākt saskarē ar jums.
Jūsu Urusvati
2014. gada 17. maijā

Pievienots 29/05/2014
http://www.magnitiduha.info/archives/8302
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email