Магниты Духа

PROJEKTS AUGŠUPCELŠANĀS: KOSMISKO UGUŅU AKTIVIZĀCIJA. Marina Shults. DRUĪDU ORDEŅA CENTRS – JAROSLAVĻĀ!

2014. gada 26. maijā no paša rīta Rameliuss man paziņoja, ka mēs esam pabeiguši darbu jauna Druīdu Ordeņa Centra radīšanā smalkajā plānā. Izrādījās, ka telpu viņš izvieto Krievijā… virs Jaroslavļas pilsētas! Šodien mums šis Templis ir jāapmeklē.
Es pacēlos pa 4-tās dimensijas apakšlīmeņiem, piesātinot šo Templi ar Druīdu Uguni. Pārgāju uz Ordeņa Templi Dursupē. No šejienes mēs taisāmies pārvietoties uz Templi Arunačala, bet pēc tam uz Templi virs Jaroslavļas. Es sveicu Tempļa Priesterus. Šeit jau ir klāt visi priesteri, Rameliuss, Laertomiss, Varguss Laerts. Esmu kvantiski piesaukusi Sergeju Kanaševski un Svetlanu Dračovu. Pirmo reizi redzu, kā virs altāra parādās Druīdu Uguns kristāls – Maijorans. Viņš ir dinamisks savā formā, gaišzilā krāsā. Piesaucu Krajonu un jautāju: vai šim kristālam ir sakars ar magnētisko enerģiju? Kāpēc viņš ir gaišzils un tāds kustīgs savā formā? Kristāls ir sācis griezties, palielinot savu ātrumu. Uz tā rēķina viņš tagad ir vairāk līdzīgs riņķim, kurš karājas virs altāra. Krajons atbild: “Sveicu diženos Priesterus, kuri kalpo ne mazāk diženai Ugunij. Es nesen runāju par to, ka Druīdu Ugunij ir magnētiskas īpašības. Tieši tāpēc šī Uguns, vienīgā no visām Svētajām Ugunīm, aktīvi strādās Augšupcelšanās procesā. Druīdu Ordeņa priesteri jau ir sākuši pildīt svarīgus uzdevumus šajā evolucionārajā etapā. Pašreiz planētas telpa pakāpeniski, dažādos apakšlīmeņos, piesātinās ar šo Uguni. Piektās dimensijas Tempļa priesteri dara savu darbu piektajā dimensijā. Un caur dažādiem punktiem-portāliem pakāpeniski sasaista Druīdu Uguni ar viņas palielinošos piesātinātību 4-jā dimensijā. Visās vietās, pārejās starp 4-to un 5-to dimensiju pa Druīdu Uguns kanāliem strādā kristāla Maijorana hologrammas. Tās ir elektromagnētiskas struktūras. Visa kristāla Maijorana struktūra ir radīta no magnētiskiem mezgliem, saistītiem savā starpā ar magnētiskās enerģijas plūsmām. Tie ir īpaši magnētiski kristāli. Magnētiskās būves (konstrukcijas, struktūras) pēc savas konfigurācijas var būt dažādas. Jūsu kristāls patiešām ir ļoti dinamisks. Ja vajag, viņš griežas, pie kam daudzās brīvības pakāpēs. Var ieraudzīt arī sferoidālu konstrukciju. Bet pamatā vienalga atrodas gaišzila magnētiska mirdzuma kristāls. Kādēļ viņš vajadzīgs? Un kāpēc Druīdu ugunij, vienīgajai no visām Svētajām Ugunīm, ir vēl arī savs kristāls, ar kuru var strādāt atsevišķi? Var strādāt ar Uguns simbolu, viņš arī ir magnētiski spēcīgs. Var strādāt ar kristālu Maijorans, viņš dos vēl vairāk iespēju. Nevis vienkārši ar vizualizēšanas palīdzību, bet būvējot nepieciešamo struktūru Druīdu uguns izplatīšanai pa visu zemeslodi. Bet uz to tagad vajag vērst visu Priesteru un visu mūsu Projekta “AUGŠUPCELŠANĀS” dalībnieku pūliņus. Būšu kopā ar jums, kad jūs, izmantojot kristālu Maijorans, pārvietosieties uz Templi Arunačala. Lieku priekšā jums ieiet kristāla iekšienē. Viņš ir bezizmēra. Par cik Templis Arunačala ar Dursupi ir saistīts ar uguns tiltu, tad jūs momentāni pārvietosieties uz Templi Arunačala. Un no turienes mēs turpināsim kustību uz Jaroslavļu. Es labprāt jums palīdzēšu, ak, lielie Druīdu Ordeņa Priesteri!”
Paldies, Krajon!
Mēs izmantojām Krajona rekomendācijas – iegājām kristālā Maijorans, bet sākumā vērsāmies pie viņa ar sirsnīgu apsveikumu un palūdzām palīdzēt mums uzticētā darba izpildīšanā. Viņš paplašinājās, un mēs izrādījāmies viņa iekšienē. Apkārt – patīkams gaišzils mirdzums. Maigu magnētisku enerģiju sajūta. Es jūtu, ka esmu paplašinājusies un saplūstu ar kristālu. Kristāls Maijorans pārvieto mūs uz Templi Arunačala mums komfortablā ātrumā. Pieaug balts mirdzums. Templis ir majestātisks. Mēs nonākam centrālajā zālē. Maijorans apstājas zāles centrā, mēs izrādāmies apkārt altārim. Es redzu šo altāri ar Druīdu Uguni kā gigantisku ozolzīli. Virs zāles kupola nav, uz augšu aiziet portāls. Bet tur, augšā, mirdz Melhisedeka Uguns. Mēs piesaucam Melhisedeka Uguni Maijorana kristālā. Nolaižas Melhisedeka Uguns hologramma.
Rameliuss dod komandu pārvietošanai uz jauno Templi, virs Jaroslavļas. Bet nav vēl ugunīgā loka starp šiem Tempļiem. Tāpēc mēs arī piesaucām Melhisedeka Uguni, lai viņa mums palīdzētu izklāt šo ugunīgo ceļu. Tāpēc ka Jaroslavļas Templī nav kam mums pretī pārmest tiltu. Mēs iesim ar Melhisedeka Uguns spēku. Es lūdzu Melhisedeka Uguni savienot mūs, kristālā Maijorans, ar tikko radīto Druīdu Ordeņa Templi. Melhisedeka Uguns ir paplašinājusies. Telpa, kopā ar mums, ir sākusi smalki vibrēt. Es izdzirdēju mūziku. Kaut kas līdzīgs maigai vijoles skanēšanai, pēc tam pievienojās arfas akordi. Telpa mūsu priekšā pārklājās ar oranžas uguns vēdekļiem. Es pati iemirdzējos oranži. Skaidri jūtama pārvietošanās telpā. Mēs pietuvojāmies jaunajam Templim. Tas ir gaismas Templis, tam ir ribains kupols. Bet no ārpuses, apkārt kupolam – vertikāli stāvošas gaismas plūsmas, diezgan kustīgas. Mēs ieejam Templī. Viņa telpa atveras, it kā atsviežas uz sāniem gaismas joslas. Kristāls Maijorans apstājas centrā. Mēs esam kristālā. Bet mūsu vidū – brīnišķīgais Melhisedeka Uguns zieds. Notiek Tempļa un mūsu Uguns apsvētīšana. Mēs piesaistām Melhisedeka Uguni šim punktam, aktivizējam viņu. Viņa būs klātesoša arī šajā Templī, kā tagad ir klātesoša Templī Arunačala un Dursupē.
Es pateicos Melhisedeka Ugunij, visiem mūsu Priesteriem un visiem, kuri kopā ar mums piedalījās šajā lielajā rituālā.
Rameliuss lūdz vienam no Priesteriem izteikt savu dabisko un brīvprātīgo vēlēšanos kļūt par šī Tempļa Glabātāju un sākt līmenī 5,3 pildīt viņā Kalpošanu.
Es redzu, kā parādās sieviete un saka par savu piekrišanu. Rameliuss pieņem viņas priekšlikumu ar pateicību. Viņš saka, ka, kad četrdimensionalitātē Kalpošanu šajā Templī veiks iemiesots Priesteris (vai Priesteriene), tad viņam tiks piemeklēts saskanīgs pāris piecdimensionalitātē. Priesteriene mirdz oranžā gaismā un piesātina ar to Tempļa telpu. Druīdu Uguns un Melhisedeka Uguns viņu ar prieku pieņem.
Mēs atgriežamies Dursupē ar Melhisedeka Uguns palīdzību. Saslēgti ugunīgie tilti starp trīs Druīdu Ordeņa Tempļiem.
Paldies visiem, kuri palīdzēja! Paldies!
2014. gada 26. maijā

Pievienots 30/05/2014
http://www.magnitiduha.info/archives/8314
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email