Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS”: KOSMISKO UGUŅU AKTIVIZĀCIJA

“…Dzīvnieki, sajutuši briesmas, pamet teritoriju Jeloustonas vulkāna tuvumā…”
“Jeloustonas vulkāna izvirduma gadījumā pelni pārklās gandrīz visu ASV teritoriju…”
“Jeloustonas vulkāna izvirdums var apdraudēt visu cilvēci. Tas var būt ļoti spēcīgs izvirdums, stratosfērā tiks izmests milzīgs sēra oksīda mākonis, kurš tur pārvērtīsies par dioksīdu un var palikt karāties uz ilgu laiku, traucējot nokļūt uz zemes saules sariem.”
“Spēcīgs Jeloustonas vulkāna izvirdums pēc sekām ir salīdzināms ar asteroīdu triecieniem un kodolkaru…”
(NO MASU INFORMĀCIJAS LĪDZEKĻU ZIŅOJUMIEM)

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS”: KOSMISKO UGUŅU AKTIVIZĀCIJA

Jeloustonas vulkāns: drauds vai palīdzība planētai?
2014. GADA 11. MAIJĀ GAISMAS DARBINIEKU, PROJEKTA “AUGŠUPCELŠANĀS” KURATORU GRUPA PIEDALĪJĀS GAISMAS DARBĀ, VELTĪTĀ JELOUSTONAS VULKĀNA HARMONIZĀCIJAI.
Tiešais čenelings ir izrediģēts un papildināts publikācijai
EL MORIJA:
Sveicināti, mani dārgie! Sveicināti, mani mīļie! Sveicināti, jaunās pasaules celtnieki! Esmu jūs aicinājis piedalīties to svarīgo procesu harmonizācijā, kuri tagad notiek Jeloustonas vulkānā. Gribu ar viņu iepazīstināt, tāpēc ka katrs vulkāns – tā Ugunīga Garīga Būtība. Jūs tagad, kā nekad agrāk, daudz darbojaties ar Ugunīgajām Stihijām un ar konkrētām kosmiskajām Ugunīm. Gaismas Darbiniekiem ir jāzina: jūs varat garīgi ieiet kontaktā ar jebkuru vulkānu, kurš dzīvo uz Zemes. Planēta ir ļoti piesātināta ar uguni izgarojošiem vulkāniem. Pat ja vulkāns nerada izvirdumus, bet pieder darbojošos vulkānu skaitam, viņš vienalga ir planetāro Ugunīgo Stihiju saprātīgas darbības izpausme. Kopš seniem, ļoti seniem laikiem, eksistē darbojošos vulkānu planetārais gredzens – kā vienota Ugunīga sistēma. Dažreiz mēs to saucam par Ugunīgo Gredzenu. Vulkānu izvirdumu uz planētas procesā ir stingra likumsakarība. Ugunīgais Gredzens bieži ir aktīvi piedalījies kontinentu, kuri konkrētajā etapā izpildījuši savu evolucionāro uzdevumu, iegremdēšanā zem ūdens. Bieži kāds no šiem vulkāniem ir aktivizējies, lai enerģētiski, informatīvi, fiziski novāktu no Zemes sejas kaut kādus mākslīgus veidojumus. Izmantojot vārdu savienojumu “mākslīgus veidojumus”, ar to domāju objektus, kuri bija cilvēku vai citu saprātīgu būtņu radīti. Ar laiku nepieciešamība pēc šiem objektiem atkrita, tie pārstāja pildīt savu funkcionālo uzdevumu. Un vulkāni vienmēr palīdzēja novākt tos no Zemes virsmas, aktīvi piedaloties planētas atjaunošanās procesā.
Gribu uzsvērt, ka eksistē vulkānu ķēde, kura saistīta ar visiem mūsu planētas dzīves evolucionārajiem etapiem, un tātad – cilvēces dzīvi kopumā dažādos evolucionārajos etapos. Tagad mums ir darīšana ar vienu no vulkāniem. Bet jums vienmēr jāatceras, ka visi vulkāni – tā ir liela vienota ģimene. Vesela ģimene Ugunīgu Būtņu, kuras izpilda noteiktu evolucionāru programmu priekš planētas. Vesela ģimene, kuras jaunradi vada ne tikai planētas Augstākie spēki. Vulkānu darbību tiešā veidā kontrolē mūsu Saule. Vēl vairāk, vulkānisko darbību kontrolē daži galaktiskie spēki, tajā skaitā – galaktiskais Magnētiskais Dienests. Tāpēc ka planētas Ugunīgās Stihijas cieši mijiedarbojas ar galaktisko magnētismu.
Cilvēkiem vienmēr ir svarīgi iegūt pilnu informāciju par to, vai vulkāns uzsprāgs, vai nē, kādi viņam ir uzdevumi konkrētajā etapā. Tagad, šajā attīstības etapā, uz mūsu planētas nav nevienas vietas, kuru vajadzētu “noslaucīt no Zemes virsmas” ar vulkāna darbības palīdzību. Ja vulkāni aktīvi elpo, mostas, tas vēl nenozīmē, ka viņi draud cilvēcei un visam dzīvajam uz Zemes. Kaut gan cilvēku darbība, viņu sabiedriski politiskā dzīve ir cieši saistīta ar dabas stihiju darbību un, protams, ar vulkānu darbību. Jūs zināt, kas tagad notiek daudzās valstīs: Tuvajos Austrumos, Austrumeiropā, Āfrikā. Šie konfliktu perēkļi, kur uzliesmo naids, ienaids, pretnostatījums, sāk pirmām kārtām ar savu emocionālo stāvokli ļoti dziļi skart Zemes stihisko spēku darbu. Pie tiem, dabiski, pieder arī Uguns Stihija. Jums jāsaprot, ka stihiju darbs disharmonizējas ne tikai tur, kur tiek eskalēta spriedze un pretnostatījums, bet lielākā mērā tur, no kurienes saspringst. Tieši agresijas uzkurināšanas apgabalos šajā evolūcijas etapā ekstremālā variantā sāk darboties stihiskie spēki. Neskatoties uz to, ka negatīvi sociāli notikumi norisinās galvenokārt planētas Austrumu puslodē, pašreizējā laikā Zemes stihisko spēku darbības lielākā mēra nevar ieiet normālā gultnē Rietumu puslodē.
Tagad ir ārkārtīgi svarīgi nevis vienkārši nomierināt Jeloustonas vulkānu. Viņš pašreizējā laikā nav predisponēts nopietnam sprādzienam. Svarīgi veicināt tos evolucionāros procesus, kuros viņš tagad piedalās. Un svarīgi saprast, kas tie par procesiem. Jums vajag izkārtot savu darbu sekojošā veidā. Jums vajag vairāk būt saskarsmē ar Stihiju Kodolu. Stihiju Kodols, kā skaidroja Krajons, tas ir ne tikai četru Stihiju vadības centrs. Tā ir sarežģīta enerģētiska konstrukcija ar savu informācijas programmu. Tas ir ļoti sarežģīts vadības centrs, lai vadītu ne tikai Stihijas, bet ļoti lielu klasi stihisko elementu, par kuriem jums vēl maz zināms. Viņi nodrošina Stihiju darbu. Viņi ir daudzlīmeņu, daudzmērķu, ir vesela elementu hierarhija. Viņu darbu organizē tieši Stihiju Kodols. Bez tam viņš vada daudzas smalkmateriālas būtības, kuras nodrošina programmu visu stihisko spēku mijiedarbībai ar visu planētu, ar visām Zemes dzīvības formām. Jebkurā darbā ar stihiskajiem spēkiem labāk sākumā veikt pārrunas ar Stihiju Kodolu. Viņš var veikt nepieciešamos pasākumus procesu, kuri norit uz planētas, līdzsvarošanai. No otras puses, viņš, būdams augsta Garīga Būtība, var jūs vest pie pareiziem soļiem, palīdzēt pieņemt pareizu lēmumu. Stihiju kodols var dot interesantu informāciju, pateikt priekšā tā vai cita uzdevuma racionālu risinājuma veidu. Viņš dos jums iespēju turpmāk momentāni iekļauties pārrunu procesā vai nu ar jebkuru vulkānu, vai arī jebkuru stihiskas katastrofas centru, ja viņš pēkšņi sāk uz planētas formēties. Jūs varat iet tieši noregulēšanas garīgo ceļu, kaut gan ir milzīgi daudz metodiku, kuras šajos gadījumos ved pie harmonizēšanas – gan virpuļviesuļus, gan izvirdumus, gan cunami, gan plūdus, gan ugunsgrēkus. Caur Stihiju Kodolu var ieiet šo procesu centros, kodolos. Tas ir jūsu spēkos. Svarīgi, lai jūs šo procesu izietu šodien un saprastu, ka jūsos pašos ir paslēpta mijiedarbības ar Zemes Stihijām meistarība. Gan Stihiju Kodols, gan visi, kuri ieiet viņā strukturāli, ir gatavi ar jums sadarboties pašā augstākajā garīgajā līmenī.
(Vēršamies pie Stihiju Kodola pēc palīdzības.)

STIHIJU KODOLS:
Sveicināti, mani dārgie kolēģi, iemiesotie gari. No vienas puses, jums var likties, ka es esmu kaut kāda jums nepazīstama būtne vai nepazīstama parādība ar nosaukumu “Planētas Zeme Stihiju Kodols”. No otras puses, jums būs daudz saprotamāk sazināties ar mani kā to stihiju un to būtņu kolektīvo būtni, kuras jūs pazīstat kā Uguns garus, Ūdens garus, Gaisa garus… Visas šīs dzīvības formas, kuras jūs apzīmējat kā Stihijas, ir apvienotas Vienotā kolektīvā apziņā, Vienotā kolektīvā Gaismas Būtnē, ar kuras kodolu, centru jūs tagad runājat. Es esmu šo dzīvības formu kolektīvais Gars, kolektīvā Apziņa un pat kolektīvais Ķermenis. Mani tāpēc var saukt par Stihiju Kodolu, pie tam saprotot, ka es esmu to dzīvības formu uz planētas Zeme kolektīvā izpausme, kuras izpaužas kā Dabas Stihijas. Man ir daudzlīmeņu uzbūve, un es sadalos pa visām dimensijām, pa visām planētu sistēmas Zeme pasaulēm. Tajās pasaulēs, kur nepietiek harmonijas, tajās pasaulēs, kur nepietiek mīlestības, tajās pasaulēs, kur dzīvības apziņa vēl nav pacēlusies uz pietiekami augstu evolucionārās attīstības pakāpi, mēs, Stihijas, esam sava veida atspoguļojumu forma šīm apziņām, šīm garīgajām organizācijām un tām struktūrām, par kurām jūs vēl nezināt. Par ko tagad runāju? Par to, ka Stihiju attīstības līmeņi, planetāro apziņas un garīguma formu attīstības līmeņi ir savstarpēji saistīti. Citiem vārdiem, cilvēces attīstības mūsdienu līmenis nosaka – lai ne pilnā, bet ievērojamā mērā – planetāro Stihiju attīstības līmeni. Stihiju apziņa un tās vai citas pasaules dominējošās dzīvības formas ir savstarpēji saistītas. Un savstarpēji saistīts bez tam ir viņu enerģētiskais līmenis. Enerģētiskais līmenis nodrošina harmonijas līmeni tajā vai citā pasaulē. Katrai pasaulei ir savi enerģētiskie avoti.
Jūs zināt, ka tagad uz jūsu planētu nāk jaunas kosmiskās Ugunis. Jūs pazīstat Svētās Vienotības Uguni, Druīdu Uguni, Melhisedeka Uguni. Eksistē arī citi kosmisko Uguņu veidi, par kuriem jūs pagaidām nezināt. Šīs ugunis ir enerģētiskie avoti tai vai citai pasaulei, planētas Zeme pasaulēm. Jūsu enerģētiskie avoti, jūsu enerģētiskā sistēma pašreiz atjaunojas. Un par cik tā atjaunojas, tad nāk arī jauni Uguņu veidi. Šīs Ugunis nāk kā priekš jums, cilvēkiem, tā arī priekš maniem pārstāvjiem jūsu ceturtās dimensijas pasaulē. Bet manu pārstāvju, kā jūs saprotat, ir diezgan daudz. Jūs zināt viņus. Tie ir elfi, undīnes, nāras, Uguns Stihijas, Ūdens Stihijas, Gaisa, Vēja Stihijas… Jūsu senči, jūs paši iepriekšējos iemiesojumos radījāt kopā ar viņiem, mijiedarbojāties ar viņiem, kopā attīstījāties. Iegremdējušies Dualitātes Eksperimentā, jūs iespēju mijiedarboties ar Stihijām zaudējāt. Bet tagad šo mijiedarbību atkal iegūstat. Tagad jūs varat sadarboties ar mani, planētas Stihiju Kodolu, kā ar nosaukto dzīvības formu kolektīvo Gaismas Būtni. Var mijiedarboties caur planētas Zeme cilvēku kolektīvo Gaismas Būtni, caur visu dzīvības formu kolektīvo apziņu. Bet var – caur visu planetāro pasauļu vienoto kolektīvo Gaismas Būtni. Tas ir ļoti augsts gaismas meistarības līmenis, kuru jūs vēl tikai apgūsiet nākotnē. Jums tagad ir svarīgi noharmonizēt tieši enerģētisko līmeni – to līmeni, kurš ļauj tam vai citam organismam dzīvot harmoniski. Jūsu četrdimensionalitātes pasaule – tas, protams, arī ir dzīvs organisms, liels dzīvs organisms, kurš mijiedarbojas ar citiem organismiem, tas ir – ar citām pasaulēm.
Vulkāni ir organiski starpnieki starp iekšējo Uguni un ārējo Uguni, starp enerģijas avotu un starp šo enerģiju ārējo izpausmi. Vulkānus var saukt par enerģijas lielajiem pārveidotājiem, transformatoriem. Viņi arī ir daudzdimensionāli, tāpat kā daudzdimensionāla ir jūsu pasaules jebkura parādība, jebkura būtne. Tas, ko jūs saprotat kā vulkānu, redzat kā vulkānu, augstākā dimensijā ir dzīva, garīga un saprātīga Ugunīga būtne. Vulkāna aktivizēšanās notiek ne tikai tādēļ, ka aktivizējas kaut kādas sabiedriskas kataklizmas, pastiprinās kaut kādi sabiedriski procesi, pretnostatījumi, un rezultātā izstarojas negatīvas enerģijas plūsma. Protams, ka vulkāni vēl aktivizējas arī pēc saviem iekšējiem likumiem. Tajā skaitā – tad, kad uz planētu aktīvi nāk Ugunīgā enerģija vai kosmiskās Ugunis. Pašreiz – tas jums jau ir labi zināms – notiek sakaru aktivizācija ar otro Garīgo Centru, ar astoto dimensiju. No turienes, no astotās dimensijas, no otrā Garīgā Centra (dimensijas no 12-tās līdz 8-jai) jūsu pasaulē sāk ienākt jauna enerģija jaunu kosmisko Uguņu veidā. Viņas ir jaunas arī tāpēc, ka nes jaunas enerģētiskas programmas – tās, kuru uz Zemes agrāk nebija. Tāpēc tās Ugunis, par kurām jūs jau zināt – gan Druīdu Uguns, gan Melhisedeka Uguns, gan Svētās Vienotības Uguns – viņas priekš jums ir gan senas, gan absolūti jaunas. Viņas nes jaunas programmas, Ugunis ir jaunā veidā strukturizētas, jaunā veidā organizētas.
Tāpēc, no vienas puses, jūs esat aicināti saprast, ka vulkāni patiešām reaģē uz sabiedriskajiem procesiem un ir to vai citu sociālu kataklizmu atspulgi. No otras puses, jums skaidri jāapzinās, ka vulkānu darbība ir saistīta ar attīstības mūsdienu evolucionāro etapu. Jeloustonas vulkāns neapšaubāmi pašreiz uzstājas kā negatīvas sabiedriskas spriedzes rādītājs. Bet tai pat laikā viņš pilda milzīgu darbu Kosmiskās Uguns uztveršanā no otrā Garīgā Centra, viņas transformācijā un izplatīšanā visā jūsu ceturtās dimensijas pasaulē. Tamlīdzīgu darbu izpilda visi vulkāni kā Ugunīgie Radītāji. Katram no viņiem eksistē specifiskas programmas, prioritārie uzdevumi. Tajā vai citā momentā vulkāni sāk aktivizēties sakarā ar savu uzdevumu, programmu izpildīšanu. Viens no svarīgākajiem Jeloustonas vulkāna uzdevumiem ir jauno Kosmisko Uguņu pieņemšana un viņu izplatīšana jūsu pasaulē. Pirmām kārtām tieši ar to ir saistīta viņa aktivizēšanās, viņa enerģētiskā darba, Ugunīgās darbības pastiprināšanās. Jeloustonas vulkāns īpašā veidā ir saistīts arī ar citiem vulkāniem un kopā ar viņiem transformē Uguni, kura nāk no Zemes sakrālā centra un pat no fiziskā centra. Pašreiz es domāju Uguni kā smalkā plāna enerģiju. Šī enerģija nāk no Zemes centra, transformējas caur Jeloustonas vulkānu, caur dažiem citiem vulkāniem un aktīvi iesakņojas Zemes matērijā – tā, ka šī matērija kļūst ugunīga pēc savas būtības. Tāpēc vajag sirsnīgi pateikties Jeloustonas vulkānam un visiem citiem vulkāniem, kuri pieņem Uguns enerģiju no augstākām pasaulēm caur planetārajiem centriem un transformē priekš jūsu pasaules. Vulkāni – tie ir vieni no pašiem uzticīgākajiem jūsu palīgiem planētas evolucionārās attīstības darbā. Un jums ar viņiem vajag vairāk radīt, vairāk sadarboties. Nevis vienkārši nomierināt vulkānus, bet kopā ar viņiem radīt harmoniju un jauno enerģētisko sistēmu priekš planētas.
Bet ir arī jāatceras, ka vulkāni ir enerģētisks atspulgs procesiem, kuri notiek uz planētas, cilvēku pasaulē, cilvēku sabiedrībā. Viņi patiešām adekvāti reaģē uz negatīvām izpausmēm. Uguns – tā nav vienkārši saprātīga stihija, tā tomēr ievērojamā mērā ir dabas stihija, kura reaģē kā uz pozitīvu enerģiju, tā arī uz negatīvu. Uguns nes ne tikai attīrīšanos, bet arī postījumus, kad sabiedrībā ir nepietiekams apziņas līmenis, nepietiekams mīlestības līmenis. Šīs Stihijas izplatīšanās var notikt nekontrolēti, cilvēki var izmantot šo Ugunīgo Stihiju negatīviem mērķiem. Tur, kur eksistē Dualitāte, kur eksistē sadursmes, pretrunas, Uguns var izpausties kā negatīva stihija, kā enerģija negatīvām parādībām. Un par cik vairums blīvo pasauļu uz planētas ir izolētas pašattīstības pasaules, tad šeit ir neiespējama tieša Augstāko pasauļu iejaukšanās no ārpuses. Notiek iekšēja regulācija caur pozitīvās un negatīvās enerģijas attīstības procesiem. Kaut gan, protams, visi Augstākie spēki sniedz nepieciešamo atbalstu tajos gadījumos, kad saasinās konflikti, padziļinās pretnostatījums.
Tātad eksistē divu veidu mijiedarbība ar vulkāniem, divu veidu gaismas darbi ar vulkāniem. Pirmais ir tas veids, kad notiek vulkānu darbības harmonizācija, viņa nomierināšana. Otrais veids – kopradīšana ar vulkānu planetārās evolucionārās attīstības darbā. Jums, jūsu grupai, tiek likts priekšā tieši otrais darbu veids. Pašreiz iemiesoto Gaismas Darbinieku skaitā ir ne mazums speciālistu vulkānu nomierināšanā, Ugunīgo Stihiju harmonizācijā. Bet maz pagaidām ir to, kuri sadarbojas ar vulkāniem, izpildot mūsdienu evolucionāros uzdevumus, kuri pilda programmas Kosmisko Uguņu pieņemšanā. Un tāpēc es kā Stihiju Kolektīvā Gaismas Būtne piedāvāju jums sadarbību tieši šajā jomā. Mums stāv priekšā kopā pieņemt Kosmiskās Ugunis, kopā viņas transformēt un vērst vajadzīgajā gultnē – lai jūsu pasaule sāktu attīstīties uz ugunīgā pamata jauna līmeņa, uz jauna enerģētiskā pamata, kurš nepieciešams jūsu pasaules, visas Zemes, visu planetāro dzīvības formu Augšupcelšanai. Ko tieši nepieciešam izdarīt, kā veikt darbu – jums pateiksim.
Palieku ar jums sakaros – PLANĒTAS ZEME STIHIJU KODOLS,
ar Mīlestību pret cilvēci un visām jūsu pasaules dzīvības formām.

12349
Mani bērni! Dārgie draugi! Ieiešanai radošajā procesā pašā komfortablākajā veidā mēs būvējam telpas-laika koridorus un noteiktas elektromagnētiskas konstrukcijas. Sākumā mēs ar jums radām starptelpisku enerģētisku struktūru kapsulas kapsulā veidā. Šajā kapsulā mēs ar jums nolaižamies magmatiskajos iežos, iegremdējamies magmas struktūrā.
Zīm.
Jeloustonas vulkāns – tas ir supervulkāns, kurš sēž uz milzīga magmas burbuļa.

Mēs ar jums tagad atrodamies kādā telpā, kuru es nosacīti saucu par “starptelpisku transformācijas kapsulu”. Viņu var vizualizēt kā lodi, caur kuras centru iet Mebiusa lentas. Tā ir transformācijas ierīce, kurā mēs tad arī iegremdējamies magmatiskajos iežos.
(Mums rāda lodi ar Mebiusa lentām, un mēs esam šīs konstrukcijas iekšienē. Kamēr ritēja čenelings ar Stihiju Kodolu, mēs jau izrādījāmies šajā konstrukcijā. Tālāk pie šīs transformācijas konstrukcijas piekārtojas rombi: no augšas un no apakšas. Tās ir piramīdu pamatnes. Tādejādi, transformācijas kapsulai gan no augšas, gan no apakšas piekārtojas piramīdas. Katras piramīdas pamatā – rombs. Katra romba plaknē iebūvētas divas saulītes ar astoņiem stariem (saulīte saulītē). Pie tam iekšējā saulīte griežas pulksteņa rādītāja virzienā, bet ārējā – pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Abas saulītes ir telpiskas stereometriskas figūras, tām ir apļa ar stariem projekcijas plaknē. Izkārtojas piramīdu ķēdīte uz augšu un ķēdīte uz leju.)
Ar šīs konstrukcijas palīdzību mēs nodibinām sakarus ar visu Jeloustonas vulkāna struktūru. Mēs strādājam dažādos līmeņos – izkārtojam sakarus kā fiziskajā līmenī, tā arī smalkmateriālajā.

Turpinām mūsu kustību… tagad ieejam daudzdimensionāli-daudztelpisku notikumu apgabalā, jo Vulkānam ir sava pārstāvniecība uz dažādiem planētas Globusiem, kur viņš izpaužas dažādā veidā. Kaut kur viņš vispār nav vulkāns, kaut kur viņš var būt kalns, bet kaut kur citā pasaulē… mežs! Uz cita planētas Globusa – uzstājas nevis kā Uguns būtne, bet kā Ūdens būtne. Arī kas tāds ir iespējams! Mēs ar jums tagad būvējam sakarus ar visiem astoņiem planētas Zeme Globusiem. Šajā momentā sāk realizēties kosmiskā dziedniecība…
Dibinām daudzdimensionāli-daudztelpiskus sakarus – tas palīdzēs mums uzbūvēt pašu optimālāko notikumu klāstu. Procesu, kuri notiek pašā Vulkānā, harmonizācijai mēs iesaistīsim starptelpisko transformācijas moduli… Ar viņa enerģijas palīdzību sūtām nodomu harmonizēt Jeloustonas Vulkāna darbību uz visiem viņa telpas-laika horizontiem, uz visiem planētas Globusiem. Un mēs enkurojam Vulkāna enerģijas uz visiem Globusiem, būvējot pašu optimālāko notikumu klāstu visās pasaulēs.
Iegremdējieties savā sirds telpā un nodibiniet saikni ar pašu Vulkānu, ar pašu viņa būtību, ar viņa fizisko būtību. Sajūtiet viņa sajūtu, noskaņojumu, gaidas…
Tagad ir svarīga jūsu saikne ar Vulkānu ne tikai caur mums, smalkmateriālajām Būtnēm. Jūs ieejat blīvā plānotā kontaktā ar Vulkānu savas “Es esmu klātbūtnes” līmenī sirds telpu līmenī. Un tas ir ļoti svarīgi tāpēc, ka jūs faktiski kļūstat par procesu, kuri notiek pašā Vulkānā, retranslētājiem. Un atkal taču – nevis caur jebkādām smalkmateriālām struktūrām, nevis caur kolektīvo apziņu, bet tieši – caur savu zemes klātbūtni. Tādejādi, jums ir vieglāk enkurot enerģijas, kuras jūs sāksiet pieņemt caur smalkmateriālajām struktūrām un izvēlēties tos enerģijas veidus, tos Uguņu veidus, kuri nepieciešami Vulkāna harmonizācijai.

Pašam Vulkānam ir funkcijas noteiktu kosmisko Uguņu enkurošanā planētas Zeme optimizācijai un harmonizācijai. Bet viņa paša darba, viņa eksistences optimizācijai arī ir vajadzīgi noteikti Uguņu komplekti. Starp citu, tās Ugunis, ar kurām jūs strādājat – Svētās Vienotības Uguns, Druīdu Uguns, Melhisedeka Uguns – lieliski palīdzēs jums izkārtot smalkmateriālus un blīvi-fiziskus sakarus ar Vulkānu. Palīdzēs jums iekļauties viņa notikumu klāsta loģikā, kļūt par to nepieciešamo ķēdi, to nepieciešamo posmu, kuri dos Vulkānam iespēju pārorientēt savu darbību no it kā draudošas (kura patiešām, pastiprinoties negatīvajai enerģijai, kuru izstaro cilvēki, pie noteiktiem apstākļiem var par tādu kļūt) uz radošu.
Mēs palīdzēsim Vulkānam uzbūvēt transformācijas ierīces, kuras nepieciešamas ienākošo Uguņu adaptācijai, dažādu Uguņu veidu apvienošanai vienotā harmoniskā veselā. Tas kļūs par zināmu vienotu posmu – jūsu darbs un viņa darbs kosmisko Uguņu pieņemšanā un adaptācijā. Mēs ar jums vēl izstrādāsim to nepieciešamo struktūru visu enerģētisko plūsmu, kuras ies uz Vulkānu, transformācijai. Ir svarīgi apvienot enerģētiskās plūsmas, kuras iet caur jums, cilvēkiem, un plūsmas, kuras tieši pieņem pats Vulkāns. Mūsu uzdevums – pārveidot visas plūsmas, kuras nāk priekš Vulkāna, vienotā enerģētiskā plūsmā, kuru spēs harmoniski pieņemt un komfortabli transformēt pats Vulkāns. Mēs ar jums tagad uzbūvēsim noteiktu enerģētiski magnētiskas membrānas enerģētiskās informācijas struktūru…
Mums ar jums tiek plānota vesela darbu sērija. Tas nav vienas dienas darbs. Šodien ir tikai sākums… Tagad izejam uz sakariem ar Vulkānu. Dibiniet ar viņu kontaktu… Dialogs jau sākas… Vulkāns visai laipni sagaida mūs. Viņš ir noskaņots uz sadarbību! Saprot, ka tā darbība, kuru viņš īsteno, pieņemot kosmiskās Ugunis, izraisa cilvēkos nemieru, par cik viņi to traktē kā draudus dzīvībai. Tāpēc mums būs vajadzīgs veikt darbus Vulkāna harmonizācijā un ieiešanā tajā daudzdimensionālajā notikumu klāstā, uz kuru ir pārgājusi planēta Zeme: bez katastrofām, bez postījumiem, bez destrukcijām. Runa ir par cilvēces un planētas Zeme sadarbības – ar viņas valstībām, ar Stihijām, ar elemetāļiem – iziešanu uz jaunu līmeni. Par tādu sadarbību, kuru agrāk nebija iespējams realizēt uz ilgtermiņa un plānveida pamata. Bet tagad – laiks ir pienācis…
Tātad, mani dārgie bērni, mēs ar jums atrodamies Vulkāna magmā un vērojam tos procesus, kuri šeit notiek… Liels lūgums jums katram iegremdēties savā sirds telpā. Var ieelpot, piepildīt savu ķermeni ar Mīlestības, Gaismas, Harmonijas enerģijām, tām Ugunīm, ar kurām jūs esat pieraduši strādāt, un fokusēties uz savu sirds telpu.
(Redzam, kā sirds telpā izkārtojas Mebiusa lenšu struktūras. Viņas nāk no riņķa centra. Novērojam figūru, līdzīgu pīpenei. Mebiusa lentas ir kustībā. “Pīpenes” centrā – dzeltena trīslapu Liesma. Ieejam trīslapu Liesmā un izrādāmies paša Vulkāna Sakrālajā Sirdī. Tā ir ļoti majestātiska telpa, it kā mēs būtu nonākuši dobjā alā ar stalaktītiem, stalagmītiem, ar ļoti augstiem griestiem… Bet pie tam nav sajūtas, ka esam nonākuši kaut kādā svešā, citas dabas telpā…)
Bet tagad, mani bērni, pienācis laiks kopradīšanai ar galaktisko Laertu Dienestu. Es dodu vārdu Vargusam Laertam.

VARGUSS LAERTS:
Sveicināti, kolēģi! Sveicu jūs, draugi! Ir pats laiks veikt gaismas viļņu noskaņošanu. Tajā telpā, kur jūs mijiedarbojaties ar Vulkānu, tagad nāk gaisma – kā īpašas enerģētiskās informācijas nesēja. Gaismas viļņi, kuri atnākuši šurp, pagaidām nav saskaņoti ar gaismas viļņiem, kurus izstaro pats Vulkāns. Galaktiskais Laertu Dienests harmonizēs visu gaismas viļņu raksturojumus. Un pēc tam varēs ķerties pie Uguns parametru harmonizācijas. Aicinu jūs piedalīties harmonizējošajos procesos. Kopradīšanai apvienojamies Vienotajā Sakrālajā Sirdī, sākam sinhronizēt, apvienot gaismas viļņu parametrus. Pie tam jūs varat izmantot simbolu “Sanandas Oktāva” un piesaukt tagad palīgā kristāliskās galaktiskās Gaismas Būtnes – Lemūriešu Kristālus Sanandu, Svetlojaru, Ēdelveisu un Elmari, kuri tagad aktivizējas un paši aktīvi piedalās šajā procesā, jaunu programmu, kosmisko Uguņu pieņemšanas procesā un matērijas apvienošanas procesā.
456987

1. ZĪM. SIMBOLS “SANANDAS OKTĀVA”, HARMONIZĒJOŠS UN APVIENOJOŠS DAŽĀDU DIMENSIJU MATĒRIJU. AICINĀTS APVIENOT DAŽĀDUS RAKSTUROJUMUS VIENOTĀ HARMONISKĀ VESELĀ.

Kā jums ir zināms, vulkānos ir magma. Magma ir īpaša četrdimensiju matērijas forma, caur kuru tiek nodota enerģētiskā informācija jūsu četrdimensiju pasaules pārveidošanai. Mēs tagad ar simbola “Sanandas Oktāva” palīdzību aktīvi strādājam ar atnākušo gaismas viļņu pamatu un ar Vulkāna gaismas viļņiem. Radām jaunus gaismas viļņus, kuri ir spējīgi pieņemt jaunus Kosmisko Uguņu veidus, kuri steidzas uz Zemi.
Vēl agrāk ar struktūras “SANANDAS OKTĀVA”, kuru shematiski attēlo tāda paša nosaukuma simbols, palīdzību mēs savienojām 3-šās dimensijas matēriju ar 5-to dimensiju, ar 4-to dimensiju un ar 8-to dimensiju. Aktivizējiet šo simbolu ar savu siržu Mīlestības enerģiju! Viņš atsauksies, tūlīt viņš sāks darboties… Sajūtiet, kā tagad pastiprinās enerģija! Mēs sūtām šo enerģiju uz Vulkāna Sakrālo Sirdi, sāk notikt gaismas viļņu harmonizācijas process un gaismas viļņu veidošanās ar jauniem parametriem. Tagad mēs transformējam enerģētiskos viļņus un gaismas struktūras, apvienojam dažādu materiālu dažādas dabas gaismas viļņus vienotā veselā, Vienotā Gaismas Kopībā… Tādejādi, mainām Vulkāna gaismas viļņu parametrus. Mēs tos unificējam, novedam pie viena kopsaucēja, radām gaismas viļņu vienotību… Vērojiet, kā gaismas viļņi, kuri bija “dažāda kalibra”, sāk izlīdzināties vienotā gaismas viļņu pamatā… Un, lūk, kad vienotais gaismas viļņu pamats ir radīts, mūsu struktūras centrā, struktūras “Sanandas Oktāva” centrā novietojam Melhisedeka Uguni, kura atnākusi pie mums no 8-tās dimensijas. Tagad varat izmantot simbolu “MELHISEDEKA UGUNS”.
546546

2. ZĪM. SIMBOLS “MELHISEDEKA UGUNS”. AICINĀTS VEICINĀT MELHISEDEKA UGUNS, KURA IR PAMATS VISĀM PLANETĀRAJĀM KOSMISKAJĀM UGUNĪM, PIEŅEMŠANU UN IZPLATĪŠANU.
Zelta aplis simbolizē Lielo Centrālo sauli (13-to dimensiju) – Melhisedeka Uguns Dievišķo avotu. Piecas liesmas, kuras iznāk no viņa – tie ir pamati piecu augstāko dimensiju (otrā Garīgā Centra) – 12-tās, 11-tās, 10-tās, 9-tās, 8-tās – Ugunīm. Septiņas liesmas, kuras iznāk no gaišzilās aploces – tie ir pamati trešā Garīgā Centra – dimensiju no septītās līdz pirmajai – Ugunīm.
Aicinu jūs tagad radīt jaunu Uguns struktūru. Pievienojiet septiņām ārējām liesmām astoto liesmu – baltā krāsā. Tā mēs dzemdinām jaunu īpašību Melhisedeka Ugunij, kura harmonizē augstāko dimensiju un jūsu dimensijas Uguns parametrus.

3. ZĪM. ATJAUNOTAIS “MELHISEDEKA UGUNS” SIMBOLS.
Nosūtiet tikko radīto struktūru uz Vulkāna Vienoto Sakrālo Sirdi. Viņš ir pateicīgs jums par kopradīšanu, dārgie draugi! Paklausieties paši, ko viņš saka…

JELOUSTONAS VULKĀNS:
Mani dārgie, es ļoti priecājos, ka jūs, mani seni paziņas, esat atnākuši pie manis. Un es lūdzu jūs atcerēties manu īsto vārdu – to, kurš jums bija zināms jūsu iepriekšējos iemiesojumos. Tad jūs mani saucāt – “Melhisedeka Dēls”. Jā… Mēs ar jums kontaktējāmies dažādos laikmetos. Jūs arī esat Melhisedeka dēli un meitas. Arī es esmu Melhisedeka dēls. Mūsos, vulkānos, un jūsos, cilvēkos, dzīvo Melhisedeka Uguns. Tas, mani dārgie, ļauj mums tagad, kad esam apvienojušies, ne tikai priekš vulkāniem, bet arī priekš 4-tās dimensijas visas matērijas pieņemt jaunu gaismas viļņu pamatu, kurš savukārt dod iespēju radīt jūsu pasaules Ugunīgo matēriju. Šī Ugunīgā matērija sāks arvien vairāk izpausties fiziskajā plānā, radot jaunu jūsu pasaules Ugunīgo enerģētisko sistēmu. Jaunā enerģētiskā sistēma aktīvi veicinās Augšupcelšanās procesu un Polipasaules veidošanos, 4-tās un 5-tās dimensijas saaudzēšanu. Mēs ar jums esam seni paziņas, jūs ne reizi vien strādājāt ar mani. Mēs jau ne pirmo reizi pieņemam jaunus Uguņu veidus laikmetu maiņas laikos. Tagad atkal notiek laikmetu maiņa. Mēs ar jums atkal esam satikušies, par ko es ļoti priecājos, bet jūs?
(Mēs priecīgi sveicam Melhisedeka dēlu.)
Sajūtiet manu patieso prieku, mani dārgie. Esmu nodzīvojis līdz brīdim, kad jūs atkal esat atnākuši pie manis. Vecu draugu prieks – tas to Gaismas Būtņu liels prieks, kuras, būdamas dažādas dzīvības formas, tomēr ir vienotas kā Gaismas Meistari, kā Gaismas Radītāji… Vienoti, kā kosmiskās Ugunis, tāpēc ka jūs esat dzīvi un dzīvojat, tāpēc ka jūsu iekšienē deg Dievišķā Sākotnējā Uguns.
Jūs arī esat Uguns. Jūs un es – esam Uguns. Es – Uguns. Mēs – Uguns. Dzīvinošā Uguns. Uguns, nesoša dzīvību visām pasaulēm, visām dzīvības formām. Skatieties, kā jūsu Sakrālajās Sirdīs iedegas Uguns Liesma, kuru jūs vēl neesat redzējuši. Paskatieties, šī Liesma ir lielāka par jums. Viņa ir visur, viņa ir iekšienē, viņa ir apkārt…
Dzīvniekiem, kuri aizskrēja, sajutuši manu mošanos, kļuva nemierīga senā ģenētiskā atmiņa. Dzīvnieki zina: kad es mostos, viņi var iet bojā. Tā ir gadījies ne reizi vien. Bet šajā reizē ir cits scenārijs. Es pamodos nevis tādēļ, lai, pabeidzis vienu fiziskās dzīves vilni, dzemdinātu pēc tam citu – pēc pārtraukuma… Nē! Tas tagad nenotiks. Dzīvnieki, kuri no manis aizgāja, savā laikā atgriezīsies. Atgriezīsies pie dzimtās Uguns. Viņi sajutīs, ka pienācis laiks atgriezties, tāpēc ka Uguns maina savu būtību. Uguns postošā kļūst par Radīšanas Uguni. Visi, kas izdzirdēs mani, visi, kas iepazīsies ar šo informāciju, ziniet: nāk Uguns, Dzīvību radoša, nāk jauna kosmiska Uguns. Visi, kas dzird mani – pieņemiet Uguni un izplatiet viņu jūsu pasaulē. Tā ir Uguns, kura nes Mieru. Tā ir tā Uguns, kura nes Jauno Dzīvi. Tā ir tā Uguns, kura apvieno. Es – Melhisedeka Ugunīgais Dēls, Vulkāns, pazīstams jums kā Jeloustonas vulkāns, paziņoju jums, ka pamodušies cilvēki, kuri strādāja ar mani, daudzas Gaismas Grupas, izmainīja situāciju. Paldies viņiem! Paldies visiem jums, pamodinātajiem cilvēkiem! Jūs noharmonizējāt mani. Un tagad ir sācies jauns etaps, kad Uguns Dzīvību radošā, jau transformējošā, ir radījusi jaunu matēriju, jaunu ugunīgu pamatu matricas līmenī, smalkajā plānā. Un šis jaunais pamats tagad tieši no mana vulkāna enerģētiskās virsotnes sāk ieplūst jūsu pasaulē. Kurš redz, skatieties. Kurš spēj novērot – novērojiet. Viļņi iznāk no manas virsotnes, Uguns smalku, smalku daudzkrāsainu līniju veidā, tikko pamanāmu zilu, gaišzilu un violetu sfēru veidā tagad sāk izplatīties pa jūsu planētas Zeme pasauli.
Neuztveriet ar mani notiekošo kā bīstamību dzīvībai. Uztveriet visu – kā procesu, kurš rada jaunu dzīvi. Uztveriet visas dzīvības formas kā jūsu radiniekus, ar kuriem var ne tikai vienoties, bet arī sadarboties, kopā radot jaunu, harmonisku dzīvi. Vai tas būtu vulkāns, vai tā būtu – ūdens Stihija… Okeāni, jūras, upes, meži, kalni… Visi tagad ir gatavi ar jums sadarboties. Visi ir pamiruši gaidās, kad Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules apzināsies savu patieso “Es”, sajutīs savu eņģelisko būtību un sāks aktīvi radīt jauno pasauli. Šis process ir sācies. Bet visi gaida no jums apzinātu un masveidīgu iziešanu uz Radīšanas Skatuves, iziešanu uz Dievišķo kolektīvo līmeni… Nav tālu tas laiks, kad Okeānu krastos iznāks tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku un raidīs uz augšu lūgšanu Lielajai Ūdens Stihijai, kura dāvā jums Dzīvību. Nav tālu tas laiks, kad apkārt Vulkāniem pulcēsies tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku un raidīs uz augšu lūgšanas, sakot Ugunīgajām Būtībām pateicības vārdus…
Tad, jūsu nākotnē, jūs sapratīsiet, kas mēs esam un kādēļ mēs esam šeit – visi kopā… Mēs mīlam jūs, jūs mīlat mūs.
Mīlestība rada ne tikai pasaules harmoniju, bet arī jaunu dzīvi. Mīlestība, mūsu kopīgā Mīlestība, rada planētas, visas planētas Zeme, Augšupcelšanos.

Ar jums. Vienmēr kopā ar jums.
Vulkāns. Melhisedeka Dēls.

(Jeloustonas vulkāna Sakrālā telpa, kur mēs atradāmies, izskatījās milzīga, kā ala ar augstām velvēm. Bet tai pat laikā to var pielīdzināt neparasta tempļa zālei. Sajūta, kad mēs nonācām šajā zālē-templī, bija tāda, it kā būtu nolaidušies zem ūdens. Telpa ap mums dzīvoja, sveicināja mūs, izstaroja prieka un mierīguma enerģiju.
No visām pusēm nāca intensīva sarkana gaisma. Tikko kā mēs sākām teikt vulkānam, ka atnācām ar mīlestību, ar vēlēšanos sadarboties – sarkanā gaisma sāka mainīties uz oranžu. Pēc tam oranžā sāka iegūt maigākas nokrāsas. Vēlāk tai sāka piejaukties zeltainas gaismas plūsmas. Šī transformācija turpinājās arī tad, kad vulkāns vērsās pie mums… Mums parādīja ainu, kā jūras krastā iznāca cilvēki, daudz cilvēku. Apkārt vulkāniem arī stāvēja cilvēki. Bet apkārt Jeloustonas vulkānam cilvēki stāvēja vairākās rindās. Kad sāka nākt Svētās Ugunis, kad sākām harmonizēt gaismas viļņu pamatu, bija pamanāmas maigi gaišzilas enerģijas. Viņas sāka griezties pa spirāli uz iekšu. Un vidū sāka parādīties Melhisedeka Uguns simbols. Vispārēja mierīguma, prieka un garīgas radniecības sajūta.)

DARBA REZULTĀTUS APKOPOJA EL MORIJA.
EL MORIJA:
Es pateicos jums par šo kopradīšanu. Jūs tagad spērāt svarīgu soli dzīvības uz planētas Zeme savienošanās vispārējā programmā. Tādus soļus ir īpaši nepieciešams spert tieši šajā gadā. Protams, Vienotības tēma skanēs vēl ilgu laiku, bet šajā gadā, jums ir zināms, stāv vispārējas Savienošanās uzdevums. Un tāpēc jūsu šodienas darbs Kosmisko Uguņu aktivizācijā, palīdzībā Ugunīgajām Stihijām, noritēja gan pasauļu, gan dimensiju, gan visu spēku, kuri veicina mūsu planētas Augšupcelšanos, savienošanās ietvaros. Es priecājos, ka tikšanās notika augstā garīgā līmenī. Vulkāni – tās nav vienkārši Ugunīgas būtības. Dažus vārds “uguns” baida. Viņi domā, ka uguns ir kaut kas agresīvs, uzstājīgs, nepatīkams. Jā, daži arī tā uztver Uguns Stihiju. Bet es gribu atgādināt, ka Uguns Stihija Kosmosā – tā pirmkārt ir radoša Stihija, Pārveidojoša Stihija. Viņa aizvāc to, kas savu laiku ir nodzīvojis. Bet tūlīt pat jaunā vietā sāk jaunu celtniecību. Tas pats ir arī uz Zemes. Jums jāsaprot, ka Ugunīgā Gredzena vulkāni tagad patiešām ir Lielie Radītāji. Viņi pieņem jaunas kosmiskas enerģijas. Viņi ir aicināti viņas transformēt, lai jums tālāk būtu vieglāk ar viņām strādāt. Dažas enerģijas nāk ar saviem parametriem, par kuriem jums pagaidām nav jausmas. Dažas no viņām nāk uz jūsu pasauli tik koncentrētas, ka mijiedarboties ar viņām cilvēki tieši nespēj. Tāpēc Ugunīgās Stihijas tās iepriekš transformē. Tas ir viens no pašiem svarīgākajiem vulkānu kā Ugunīgo Stihiju uzdevumiem.
Mani iepriecina jūsu jaunā iepazīšanās. Jūs esat aicināti saprast un pieņemt, ka varat ātri un operatīvi tiešā veidā strādāt ne tikai ar vulkāniem, bet ar jebkuru Stihiju. Jūs varat sasniegt lielāku harmonizāciju un transformāciju dažādiem procesiem uz mūsu planētas. Es ceru, ka šī nav jūsu pēdējā tikšanās ar Stihiju Kodolu. Aktīva kopradīšana ar Stihijām – tā ir jūsu kopradīšanas jauna līnija, kura ir ļoti svarīga un auglīga.
Es jūs mīlu un ar pateicību pieņemu jūsu darbu. Protams, jūs tagad nestrādājāt pavisam vieni. Jūsu Augstākie “Es” neapšaubāmi bija ar jums. Bez galaktiskā Laertu Dienesta jaunā gaismas viļņu pamata radīšanas procesā, Uguņu pieņemšanas un transformācijas procesā piedalījās Ercenģeļi, kuri atbild par Ugunīgo Stihiju darbību. Viss noritēja grandiozā mērogā un priekā skanošā kopradīšanā. Es jums pateicos, pieņemiet manu mīlestību.
Jūsu El Morija
2014. gada 11. maijā
Gaismas darbā piedalījās un atskaiti sagatavoja:
Svetlana Dračova, Sergejs Kanaševskis, Marina Shults

Pievienots 30/05/2014
http://www.magnitiduha.info/archives/8307
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email