Магниты Духа

EL MORIJA caur Marinu Shults, Latvija, un Sergeju Kanaševski, Krievija ATGRIEŠANĀS PIE SLEPENĀS DOKTRĪNAS.No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 1. numurs.

IEVADS

Mani dārgie Gaismas Darbinieki! Cienījamie teosofi, – Mācības “Dzīvā Ētika” un citu Mācību, Augšupcelto Skolotāju dotu XIX-XX gadsimtos, sekotāji. Es vēršos arī pie lielās Gaismas Darbinieku ģimenes, kuri ir noformējušies, izauguši un pieauguši spēkā burtiski pēdējās divās desmitgadēs, nepaspējot šajā iemiesojumā pieskarties tiem darbiem, par kuriem es tikko teicu. Runāju ar jums visiem! Uz katra no jums sirdi sūtu savu Mīlestību un šīs vēstis…

Pēdējos trīs gadus mēs dodam daudz informācijas par procesiem, kuri notiek uz Zemes, par cilvēces un visu planetāro dzīvības formu attīstību. Šo informāciju jūs reizēm nevarat saskaņot ar fundamentālo zinātni par pasaules iekārtojumu, kuru pētījāt pēc H.P. Blavatskas, N.K. Rēriha, H.I. Rērihas, Frančias La Djū[1] un citu iemiesotu un neiemiesotu cilvēces Skolotāju darbiem.

Ir pienācis laiks pievest pie kopsaucēja to, kas bija dots agrāk, ar to, ko Gaismas Ģimene dod tagad jūsu tiešajam gaismas darbam, planetārās Augšupcelšanās īstenošanai.

Daudzi Gaismas Darbinieki neuztver jauno informāciju. Uzskata, ka mūsdienu Kanāli (kontaktējošies, čeneleri) baro savus darbus no nepārbaudītiem, reizēm ļoti šaubīgiem avotiem, izmantojot pazīstamus Augšupcelto Skolotāju vārdus. Gribu teikt, ka tādas apšaubāmas informācijas tagad patiešām ir daudz. Taču mēs ar īpašu rūpību sekojam tiem Kanāliem, kuri strādā tieši ar Mums, Augšupceltajiem Skolotājiem, un citiem Gaismas Ģimenes Skolotājiem. Un kad dodam savu informāciju, tad vienmēr apgādājam to ar savu enerģētiku, neatļaujoties aplamas tēzes informācijas pieņemšanā un izklāstā. Gaismas Ģimene speciāli ir nodrošinājusi savu uzticamo Mācekļu atnākšanu uz šo pasauli – nereti arī garīgās aizstāšanas veidā, – lai būtu iespēja dot cilvēkiem jaunas zināšanas un prakses, kuras ļauj radīt principiāli jaunu pasauli, par kuru Mēs agrāk nerunājām. Pašreiz jūsu pasaulē ir iemiesoti daži Augšupceltie Skolotāji vai viņu Stari. Un tas viss – ir pilnīgi ne nejauši. Ir pabeigts Dualitātes Eksperiments. Cilvēce ir spērusi soli pilnīgi jaunā Esamības apgabalā. Ir atvērti jauni ceļi, jaunas iespējas. Cilvēce ir pacēlusies uz augstāku evolūcijas līmeni. Neaizmirstiet, ka vēl pavisam nesen jūs turpinājāt dzīvot Dualitātes Eksperimenta apstākļos. Un jebkura Mācība, paredzēta modināt cilvēkos Dievišķo Sākumu, tomēr bija ierobežota ar Eksperimenta noteikumiem, duālā pasaules uzskata ietvariem.

Ir pienācis laiks samierināt agrāk doto informāciju ar to, kuru Gaismas Ģimene sniedz tagad. Tas ir nepieciešams jūsu individuālajai attīstībai, jūsu gaismas darbam Zemes pārkārtošanā, jūsu darbībai Augšupcelšanās īstenošanā. Daudzas jūsu tagadējās eksistences fāzes ir speciāli izmainītas, lai jūs varētu radīt jauno dzīvi bez stingras piesaistes agrāk eksistējušajiem apstākļiem un agrāk dotajai informācijai. Diemžēl informāciju, kuru Cilvēces Skolotāji deva agrāk, nereti pārvērš dogmā, sastingušā mācībā. Kaut arī katrs īstens Skolotājs vienmēr runā par to, ka JBKURA MĀCĪBA ATTĪSTĀS. Vēl vairāk, katrs Skolotājs, nācis uz šo pasauli, vienmēr ir devis un dod VIENU VAI VAIRĀKAS VIENOTĀS GARĪGĀS MĀCĪBAS ŠĶAUTNES, nekad nepretendējot uz Absolūta lomu. Jebkura Mācība, kura tiek dota cilvēkiem, ir saistīta ar cilvēces attīstības līmeni, ar cilvēku iespēju pieņemt patiesību šajā telpas un laika punktā. Jaunā telpas-laika punktā, jaunā attīstības līmenī Vienotā Garīgā Mācība parādīs Jaunas Šķautnes, atklās jaunas iespējas, jaunus attīstības ceļus.

Teikto var attiecināt arī uz līdz šim laikam ļoti populāro H.P. Blavatskas darbu “Slepenā Doktrīna”. Arī šī darba tēzes bieži pārvērš dogmā, kāds tas patiesībā nav. Helēna Petrovna Blavatska Mūsu vadībā komentēja ļoti senu pierakstu par Saules sistēmas, tajā skaitā – Zemes, ģenēzes principiem. Tika dots vispārīgs attīstības princips, balstoties uz septiņiskuma sistēmu. Taču netika teikts, ka viņš ir nesatricināms un nevar būt citu attīstības variantu – kā Zemei, tā arī apkārtējam Kosmosam. Kosmoss nav statisks. Šodien viņs vair nav tāds, kāds bija planētas Zeme lineārā laika XIX gadsimtā. Viss plūst, viss mainās. Un tāpēc aplūkosim dažas galvenās pasaules iekārtojuma tēzes, lai samierinātu, kā liktos, nesamierināmo. Pie tam es apgalvoju: VISS, HELĒNAS PETROVNAS BLAVATSKAS IZKLĀSTĪTAIS TAJĀ LAIKĀ, KAD VIŅA DZĪVOJA UN RADĪJA, IR PILNĪGI PAREIZS un parāda vispārīgu daudzu Visuma Pasauļu formēšanās un attīstības algoritmu. Taču neaizmirstiet: viss Visums sastāv no Radītājiem, kādi esat arī jūs, kuri tagad dzīvo uz planētas Zeme. Un tāpēc attīstīsim to, ko daudzi ir pārvērtuši sastingušā dogmā. Zinu, nesapratnes un sadalītības ledus starp Gaismas Darbiniekiem ar laiku tiks izkausēts. Jūsu vienotība nostiprināsies. Tādēļ arī runāju ar jums.

Jūsu El Morija

3.12.13.

1. daļa.

Planēta Zeme mūsdienu attīstības Globusos

1. PLANETĀRO GLOBUSU JAUNĀ SISTĒMA

Dārgie teosofijas vieduma cienītāji un visi Gaismas Darbinieki! Tagad parunāsim par mūsu planētas priekšstatu kā par Globusu ķēdi, sistēmu, par Globusu attīstības shēmu, tik populāru teosofijā. Mūsdienu materiālos Globusu jēdziens neizskan, kas izsauc zināmu apjumu daudziem Gaismas Darbiniekiem. Tagad sākumā paskaidrošu, kā pareizi saprast jebkuras planētas Globusu sistēmu, bet pēc tam pastāstīšu, kādā veidā Gaija tagad attīsta savus Globusus un kā tas saistās ar Augšupcelšanās procesu.

Taču vispirms jums jāiegaumē, ka jēdzienam “planēta” ir šaura un plaša nozīme. Planēta Zeme šaurā nozīmē – tā ir jūsu četrdimensionalitātes planēta, kura pēc formas ir GEOĪDS (vienkāršoti – griezes elipsoīds). Planētas modelis četrdimensionalitātē ir GLOBUSS, kurš pazīstams jums no skolas laikiem. Uzreiz vēršu jūsu uzmanību, ka “Globuss” kā teosofijas jēdziens un “globuss” kā četrdimensiju Zemes modelis – ne tuvu nav viens un tas pats. Zemes globuss kā geoīds ir izliekta slēgta virsma, kura sakrīt ar ūdens virsmu jūrās un okeānos mierīgā stāvoklī. Globuss teosofijā – tas ir tā vai cita matērijas blīvuma un vibrāciju frekvences planetārs ķermenis.

Planētu plašā nozīmē var uzskatīt kā DAUDZDIMENSIONĀLU KOSMISKU ĶERMENI, kuram ir savs daudzdimensionālu ķermeņu komplekss. Četrdimensionalitātē, jūsu pasaulē, Zeme ir GEOĪDS, viņas planetāro ķermeni var pielīdzināt neregulārai sfērai. Pie tam ir svarīgi saprast, ka citās dimensijās Zemei ir kosmiskie ķermeņi, kuriem ir citas formas. Trīsdimensionalitātē viņai, piemēram, var būt plakana diska forma, bet divdimensionalitātē – tā forma, kura jums vienkārši nav pazīstama (nosacīti to var saukt par “taisnas līnijas nogriezni”). Nepazīstamas jums pagaidām ir arī tās formas, kuras Zeme pieņem augstākās dimensijās.

Un tā, otrajā dimensijā Zeme – tas nosacīti ir “taisnas līnijas nogrieznis”, trešajā – “plakans disks”, ceturtajā – geoīds. Piektajā dimensijā mūsu planētai ir jums pagaidām nepazīstama ģeometriska forma, kuru, arī nosacīti, varam saukt par “piecdimensiju toru”. Savas formas, ķermeņi planētai Zeme ir arī augstākās dimensijās, līdz pat – 12-jai. Planetāro daudzdimensionālo ķermeņu studēšana, Zemes formu, to saiknes un mijiedarbības pētīšana – tā ir jūsu nākotnes zinātne. Jums pagaidām jāzina: visi planētas ķermeņi, to formas neeksistē izolēti. Tie ir savā starpā cieši saistīti un harmoniski organizēti. Saiknes starp ķermeņiem pilnveidojas, to uzbūve pastāvīgi mainās, attīstās. Tāpēc PLANĒTAS VIENOTĀ DAUDZDIMENSIONĀLĀ ĶERMEŅU KOMPLEKSA STRUKTŪRA ATRODAS NEPĀRTRAUKTĀ ATTĪSTĪBĀ.

Kosmosā ir kāda stingra likumsakarība: katra planēta sākumā attīsta savas smalkmateriālās formas – atbilstoši tiem dimensiju līmeņiem, kurus tiek plānots iesaistīt paredzētās evolūcijas procesā. Mūsu Saules sistēmā šī likumsakarība paredzēja septiņu dažāda materiālā blīvuma un vibrācijas planetāro ķermeņu attīstību – visām jums pazīstamajām planētām (izņemot divām – Marsam un Urānam, viņām ir sava smalko planetāro ķermeņu uzbūves likumsakarība). Zemes planetārie ķermeņi tika nosaukti par planētas Globusiem. Ir svarīgi saprast, ka šajā gadījumā ar planētas Globusu tiek saprasts nevis geoīds, nevis tas, ko jūs saucat par Zemeslodi. Globuss teosofijā – tas planētas materiālais ķermenis, kurš nodrošina planētas eksistenci un attīstību tajā vai citā matērijas blīvumā. Vai visi astoņi Globusi, par kuriem runā teosofijā, ir tikai četrdimensionalitātes ķermeņi? Nē. Katram Globusam ir īpašas izpausmes daudzdimensionalitātē, īpašas saiknes ar dimensijām. Bez tam katram Zemes Globusam ir savas vibrācijas frekvences, kurās eksistē matērija. Jo augstāka vibrāciju frekvence, jo mazāks matērijas blīvums. Un otrādi: vibrāciju frekvences pazemināšanās ved pie Globusa matērijas blīvuma palielināšanās.

Bez tam katram kosmiskajam ķermenim ir sava evolūcijas programma, savas savstarpējās saiknes ar kosmiskajiem objektiem, savs Manvantaras cikls (vispārējā kosmiskā cikla aktīvais etaps). Bet lai sniegtu izpratni par dzīves norisi uz daudzām planētām, mēs savā laikā parādījām izplatītu septiņu Globusu eksistences shēmu.* Tesofijā tas ir atspoguļots pazīstamajā nosacītajā shēmā.
пап

1. ZĪM. PLANETĀRĀ GLOBUSU ĶĒDE, NOSACĪTI RĀDA TO EKSISTENCES LĪMENI PĒC MATĒRIJAS VIBRĀCIJĀM.

Pēc šīs shēmas Dzīvība vispirms attīstījās uz Globusa “A”, pēc tam uz Globusa “B” un “C”, pēc tam pārgāja uz Globusu “D”. Pēc teosofijas pašreiz Dzīvība attītās tieši uz Globusa “D”. Pēc tam tieši no šī Globusa sākas uzkāpšana no matērijas, ko veicina Globusi “E”, “F” un “G”.

Šī shēma neatspoguļo dzīvības attīstības universālo principu ne Saules sistēmai, ne mūsu Galaktikai, ne, vēl jo vairāk, visam Visumam. Dzīvība ir daudzveidīga, dinamiska. Un Radītāja ieceri var izmainīt Viņš pats jebkurā sistēmā. Pie tam Mēs, dodot Teosofijas pamatus, nevarējām izvairīties no dažiem ierobežojumiem, kurus diktēja jūsu eksistēšana Dualitātē. Ne viss varēja tikt atklāts līdz pilnīgai Dualitātes Eksperimenta atcelšanai. Taču modināt cilvēku apziņu uz savas Dievišķības un dzīvības nodoma Dievišķības pusi bija nepieciešams. Tas ir svarīgākais slēpto zināšanu atklāšanas mērķis visos laikos.

Un tā, planetāro Globusu ķēdes teosofijas shēma nav universāla. Bez tam Globusu struktūra, tāpat kā viss planētas daudzdimensionālo ķermeņu komplekss, mainās, attīstās. Svarīgs iemesls, kura dēļ Mēs tagad precizējam Zemes uzbūves un viņas dzīvības formu pāriešanas uz citiem Globusiem jautājumus, ir izmaiņas, saistītas ar Visuma otrā un trešā Garīgo Centru ieplūšanu vienam otrā. Es jums atgādināšu, ka jūsu Visums ir organizēts trīs Garīgos Centros. Pirmais Garīgais Centrs – tā ir Lielā Centrālā Saule, kuru var saukt par 13-to dimensiju. Otrais Garīgais Centrs – tā ir 12-tās, 11-tās, 10-tās, 9-tās un 8-tās dimensiju Vienotība. Trešais Garīgais Centrs – dimensijas no septītās līdz pirmajai ieskaitot. Kā jūs saprotat, četrdimensionalitātes iedzīvotāji ir trešā Garīgā Centra iemītnieki. Trīs Garīgie Centri atspoguļo mūsu Visuma Dievišķās Trīsvienības vispārīgo principu, tāpēc nav nejaušība, ka dažos avotos Visumu pielīdzina Kosmiskajai Olai. Ola ir piemērota analoģija, lai izskaidrotu situāciju ar trim Visuma Garīgajiem Centriem. Olas dzeltenums – Lielā Centrālā Saule (13-tā dimensija), baltums – otrais Garīgais Centrs (dimensijas 12-8), čaumala — trešais Garīgais Centrs (dimensijas 7-1). Starp Garīgajiem Centriem eksistē īpaši šķēršļi, membrānas, kuras ir ļoti sarežģīti pārvarēt. Garīgie Centri ir atdalīti cits no cita. Ir ļoti nevienkārši Gaismas Būtnēm pāriet no 12-tās dimensijas uz 13-to (atgriezties LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES VIENOTĪBAS stāvoklī). Bet nav vienkārši arī Gaismas Būtnēm pāriet no 7-tās dimensijas – uz astoto, no trešā Garīgā Centra – uz otro Garīgo Centru, un otrādi.

Kā jums jau ne reizi vien ir vēstīts, Harmoniskajai Konverģencei, kura tiek īstenota pie mums uz planētas, piemīt kosmisks, visuma raksturs. Citādi sakot, pasauļu un dimensiju tuvināšanās, apvienošanās notiek ne tikai uz Zemes, bet arī visā Visumā. Pavisam nesen, pēc jūsu zemes lineārā laika, šķērslis, kurš traucēja Garīgo Centru apvienošanai, ir vājināts. Jūsu pasaulē Garīgo Centru tuvināšanās process sākās pēc Pirmās Harmoniskās Konverģences (1987. g. augusts). Pirmais Garīgais Centrs apvienojas ar otro. Lielās Centrālās Saules enerģija ir kļuvusi pieejamāka visam Visumam. Trešais un otrais Garīgie Centri arī konverģējas, tuvinās, ieplūst viens otrā. Septītā dimensija savienojas ar astoto. Tieši tāpēc mēs tagad vēstām par pāriešanu no septiņiskuma uz astoņiskumu. Astoņiskuma sistēma nomaina septiņiskuma sistēmu – VISOS LĪMEŅOS. Bet tas nozīmē, ka mainās arī daudziem ierastā planētas Globusu sistēma. Citādi tā nespētu nodrošināt mūsdienu planetāros procesus.

Bet tagad es pāriešu pie stāsta par planētas Zeme Globusu šodienas stāvokli, par to, kā tos nepieciešams saprast, uztvert un strādāt to pārveidošanā jaunā sistēmā. Bet to, ka Zemes Globusu sistēma pašreiz mainās, vajag saprast ar prātu un pieņemt ar sirdi.

Sākšu ar planētas Zeme Globusu izvietojuma shēmu. Jums tagad nepieciešama jauna shēma, kura labāk saskaņojas ar mūsu planētas evolucionārās attīstības pašreizējo etapu un atbilst Augšupcelšanās plāniem. Pašreiz mēs runājam par UNIKĀLO Augšupcelšanos, kuru Augstāko “Es” līmenī izvēlējās ne tikai Zemes cilvēce, bet arī visu mūsu planētas dzīvības formu kolektīvās Būtnes.

Sākotnēji, kad planēta noformējās, viņai iedīgļa veidā bija septiņi dažāda blīvuma matērijas Globusi. Tie neizveidojās visi uzreiz, pēc tā nebija nepieciešamības. Katra Globusa matērija izgāja savu tapšanu pakāpeniski, samērā ar evolūcijas virzību. Šie septiņi Globusi bija novietoti it kā cits citā, līdzīgi “matrioškai”**. Visbeidzot dzīvība aizgāja līdz pašam IEKŠĒJAM Globusam (Teosofijā Globuss “D”), uz kura tagad arī attīstās. Globusa “D” īpatnība ir tāda, ka uz šī Globusa beidzas Dzīvības Nokāpšana matērijā un sākas viņas Uzkāpšana. Teosofi Globusu “D” nereti sauca par pašas blīvākas matērijas globusu. Tas ir pareizi tikai daļēji. Globuss “D”, tā speciālās Matricas, Programmas patiešām nodrošina eksistēšanu pašām blīvākajām pasaulēm – ne tikai jūsu ceturtajai dimensijai, bet arī trešajai, otrajai, pirmajai dimensijām. Tai pat laikā pašas blīvākās matērijas radīšanā piedalās arī citi Globusi. Te svarīga ir mijiedarbība. Tāpēc vispiemērotāk Globusu “D” ir saukt par IEKŠĒJO GLOBUSU, kura iekšienē matērija pabeidz sablīvēšanās un vibrāciju pazemināšanas ciklu, sākot atblīvēšanās un vibrāciju paaugstināšanas ciklu. (** Par to rakstīja H.I. Rēriha:
Vēstules, 1. Sējums (16.1.35) “Planētu ķēde, par kuru tiek runāts “Mahatmas Vēstulēs” un “Slepenajā Doktrīnā”, jāsaprot kā vienas un tās pašas planētas dažādas fāzes, ar visām viņu aptverošajām mums redzamajām un neredzamajām sfērām, bet ne kā patstāvīgas planētas.”
Vēstules, 2. Sējums (19.3.36) “Planētu ķēde, ar visiem tās globusiem… ir viens vesels. Tieši visi globusi koncentriski savietojas cits citā un ir noteikti apziņas un esamības plāni.”)

Teosofijā sniegto Globusu ķēdes attēlu nepieciešams uzskatīt tikai kā shēmu, kura ļāva kaut vai nedaudz tuvoties Zemes uzbūves un viņas evolucionārās attīstības kārtības sarežģītības izpratnei. Un tāpēc mēs tagad vairs neatgriežamies pie šīs shēmas. Tajā nav nekādu kļūdu. Vienkārši mēs ejam tālāk pa Zināšanu ceļu. Mums nepieciešamas saprast Zemes uzbūvi pašreizējā laikā, šajā evolūcijas etapā. Svarīgi saprast Globusu ķēdes uzbūves dinamiku, to mijiedarbību uz šodienu. Un tāpēc radīsim jaunu shēmu, kura, protams, arī ir tikai ceļazīme patiesības izzināšanas ceļā.

Sāku jums stāstīt par tām izmaiņām, kuras tagad pārdzīvo Zemes Globusi. Par to pārveidošanos citā struktūrā, kā arī par šīs struktūras pāriešanu uz astoņiskuma principu, ko ir ārkārtīgi svarīgi ņemt vērā pilnīgai notiekošo procesu izpratnei. Uzreiz parādīšu Globusu sistēmas attēlu, kura eksistē pašreizējā laika periodā.
23

2. ZĪM. PLANĒTAS GLOBUSU SISTĒMAS JAUNĀ SHĒMA. CENTRĀ – GLOBUSS “D” (ZAĻĀ RIŅĶA LĪNIJA). TAJĀ IEKĻŪST SEPTIŅI CITI GLOBUSI, TAJĀ SKAITĀ – JAUNS GLOBUSS “H”. GLOBUSI IEKĻAUTI VIENOTĀ ENERĢĒTISKĀS INFORMĀCIJAS TORĀ.


ув

3. ZĪM. TĀ PATI SHĒMĀ CITĀ SKATĪJUMĀ. ZAĻĀ KRĀSĀ APZĪMĒTS GLOBUSS “D”. MAZĀ RIŅĶA LĪNIJA CENTRĀ APZĪMĒ TORA IEKŠĒJO DIAMETRU.

Tagad ir svarīgi nepiesaistīties agrāk dotajai shēmai kā dogmai. Saprotiet, ka dogmas Kosmosa attīstības jautājumos neeksistē. Tās neeksistē arī priekš mūsu planētas. Un tāpēc izvēlamies attīstības ar Zemes pārveidošanās par Gaismas planētu dinamiku. Tā nav vienkārši planetāra apskaidrošanās. Tā ir principiāla strukturāla planētas Zeme pārveidošanās. Un tam ir nepieciešamas izmaiņas arī Globusu sistēmā, kuru mēs tagad aplūkosim.

Pievērsiet uzmanību jaunajai shēmai (2., 3. ZĪM.). Tajā redzams, ka apkārt Globusam, kurš atrodas struktūras centrā, apkārt IEKŠĒJAM GLOBUSAM “D”, grupējas visi pārējie Globusi. Tas vairs nelīdzinās “matrioškai”, kura bija agrāk. Globusi, kuri ietver iekšējo Globusu, atrodas torā. Tors ir speciāls daudzdimensionāls enerģētiskās informācijas Kosmisks Ķermenis, kurš nodrošina planetārās Globusu sistēmas enerģētisko un informācijas Vienotību. Tora iekšējais diametrs, zīmējumā apzīmēts ar mazu violetu riņķa līniju, Globusā “D” ir telpa, caur kuru visa Globusu sistēma ir saistīta ar Iekšējo Centrālo Visuma Sauli.

Uzmanīgi aplūkosim jauno shēmu un izdarīsim dažus secinājumus par notiekošajām izmaiņām Globusu ķēdē. Šīs izmaiņas ir saistītas ar planetārajiem pārveidojumiem. Protams, par notiekošajiem procesiem varētu runāt arī bez planetāro Globusu eksistēšanas pieminēšanas. Bet daudzi no jums par tiem zina, bet ar skaidrredzēšanu apveltītie – tos novēro. Tāpēc ir mērķtiecīgi izpētīt Globusu jauno struktūru.

Un tā, uzmanīgi aplūkosim shēmu (2., 3. ZĪM.). Tajā jūs redzat toru, kura iekšienē atrodas, iekļūstot cits citā, septiņas sfēras, kuras simbolizē planētas Globusus. Globuss, apzīmēts zaļā krāsā, ir tas pats iekšējais Globuss “D”, uz kura tagad notiek mūsu attīstība. Vēlreiz vēršu uzmanību, ka šis Globuss nav tikai jūsu četrdimensiju GEOĪDS, tā nav visa jūsu Zemeslode, uz kuras mītat. Globuss “D” – tas ir PLANĒTAS DAUDZDIMENSIONĀLAIS ĶERMENIS, kurš priekš jums izpaužas kā GEOĪDS. Citādi sakot, Globuss “D”, tāpat kā jebkurš planetārais Globuss, ir nevis jūsu pasaules matērija, bet tas, uz kā balstās matērijas eksistence, MATĒRIJAS PAMATS, kurš apaug ar dažādām dzīvības formām. Globuss – tā ir sava veida DAUDZDIMENSIONĀLĀS MATĒRIJAS MATRICA, kuras “šūnas” piepilda dažādas materiālās dzīves formas. Jūsu geoīds, Zemeslode – tā ir tikai viena no Globusa “D” jeb PLANETĀRĀS GLOBUSU MATRICAS “D” izpausmes formām. Jūsu ērtībai mēs šīs daudzdimensionālās Matricas joprojām sauksim par Globusiem.

Pašreiz ir svarīgi iegaumēt sekojošu Globusu kustību. Šajā evolūcijas etapā viņi ir pārkārtojušies, ielencot Globusu “D”, savstarpēji ieejot gan viņā, gan cits citā. Ir jāatzīmē, ka ārējie Globusi kopā ar Vienoto globusu enerģētiskās informācijas lauku veido toru. Tāpēc ka tors – tā ir tā sistēma, kura dod citu, jaunu enerģētiku un iespēju tai dimensiju saaudzēšanai, kura tagad īstenojas. Katrs Globuss nes savas iespējas DIMENSIJU IEPLŪŠANAS CITAI CITĀ PROCESAM. Tagad torā ir septiņi Globusi, bet astotais Globuss “D” – atrodas centrā. Viņš, salīdzinot ar citiem, shēmā aizņem vairāk vietas. Tā ir izpausme dzīvības nosacītajam pārsvaram uz šī Globusa. Pievērsiet uzmanību, ka visi septiņi Globusi, kuri atrodas apkārt iekšējam, centrālajam, ieiet viņā, kļūstot par viņa komponentēm. Tas konkrēti liecina par to, ka Globusu struktūra “matrioškas” veidā ir pārstājusi eksistēt. Globusi tagad nevis vienkārši saskaras, viņi ir “ieauguši” cits citā. Reāli tas nozīmē, ka DAŽĀDU MATERIĀLO PAMATU MATRICAS ir sākušas savstarpēji iekļūt cita citā. Tajā skaitā savstarpējās iekļūšanas, mijiedarbības iespēju iegūst DAŽĀDU DIMENSIJU ATŠĶIRĪGU BLĪVUMU MATĒRIJAS.

Izanalizēsim, kā organizēta Globusu mijiedarbība un kā tas atspoguļojas pašas planētas evolūcijas procesā. Konkrēti, kā šajā shēmā dzīvība no viena Globusa pāriet uz citu, no viena planetārā materiālā pamata – uz citu. Pie tam visi Globusi šajā dinamikā sāk ļoti aktīvi piedalīties.

Ņemsim, piemēram, Globusu “A”. Viņš ir augstu vibrāciju matērijas nesējs. Uz viņa reiz dzīvība izgāja savu evolūciju, pakāpeniski laižoties lejup pa vibrāciju kāpnēm. Bet jūs tagad interesē šī Globusa mūsdienu stāvoklis un loma. Bet tā ir diezgan svarīga! Jo šis Globuss “A” taču nav miris, nav aizmidzis. Viņš turpina izpildīt savas “pludiņa” funkcijas Globusa “D” vētrainajā attīstībā. Kā to saprast? Mēs Teosofijā runājām – kad dzīvības impulss tiek nodots no viena Globusa uz citu, dzīve uz tā neizbeidzas, bet viņš krāj potenciālu planetārās dzīves nākošām, augstāku vibrāciju oktāvām. Tieši tas tagad tad arī notiek uz Globusa “A”. Šis Globuss ir saistīts ne tikai ar Globusiem “B”, “C” un “D”, bet arī ar jauno Globusu “H”, kurš tagad formējas, atstājot pagātnē priekšstatus par visas dzīves septiņiskās uzbūves un septiņiskā principa nesatricināmību. Jums tas jau ir zināms. Tādejādi, mēs noslēdzām mūsu planētas Globusu ķēdi, iekļaujot tajā jaunu Globusu “H”. Bez tam, atrodoties kopējā tora telpā, Globuss “A” ir saistīts ar visiem pārējiem planētas Globusiem tik cieši, ka nekādā gadījumā nevar uzskatīt katra Globusa darbu un stāvokli par izolētiem no citiem Globusiem. Šajā struktūrā kā nekad agrāk, spēs realizēties citi planetārās dzīves iekārtas principi ne tikai uz Globusa “D”, bet arī uz katra Globusa. Lūk, šī tad arī ir mūsdienu Globusu sistēmas kardinālā atšķirība no iepriekšējās sistēmas.

Bet tagad vēl viena, ļoti svarīga planētas Globusu izvietojuma un mijiedarbības jaunās shēmas atšķirība, kura izpaudās pēc Globusa “H” ieiešanas sistēmā. Septiņi Globusi viens pēc otra strādā dzīvības impulsu nodošanā. Lineārajā laikā to var nosaukt par secīgumu (Globusi nodod dzīvības impulsus viens pēc otra, pēc kārtas). Sfēriskajā laikā – tā ir īpaša Dzīvības impulsu VIENLAICĪGAS nodošanas sistēma uz dažādiem esamības līmeņiem. Globuss “H” nepārtraukti mijiedarbojas (pat linearitātē) uzreiz ar visiem pārējiem Globusiem, nodrošinot šajā laika periodā pāriešanu uz astoņisko dzīves iekārtojumu. Uz viņa pagaidām nav speciāli attīstībā esoša dzīvības impulsa. Viņš ir aicināts palīdzēt visiem pārējiem planētas Globusiem, ienesot jaunus telpas-laika parametrus viņu dzīvības procesos un struktūrā. Protams, tas attiecas arī uz Globusu “D”. Dodot savu ieguldījumu astoņiskuma sistēmas tapšanā, viņš tomēr pēc kāda laika ir spējīgs dzemdināt patstāvīgu dzīvību. Pēc tam mēs varēsim sākt sarunu par jaunu planetārās Globusu sistēmas pārkārtošanos. To ir svarīgi saprast kā viņu eksistences un evolucionārās virzības Laikmetos, kuri sekos pēc Zemeslodes ass slīpuma leņķa izmaiņas, dinamiku. Par šo procesu, kuru nāksies pārdzīvot plūstoši un mērenā ātrumā, Gaismas Darbinieki nedrīkst aizmirst. Šīs Zemes ass slīpuma leņķa izmaiņas nodzēsīs vecos priekšstatus par Laikmetiem un Jugām, par cik tiem iestāsies jaunas gradācijas un atskaites punkti.

Jaunā sistēma ir principiāli citāda, kura nemaz nav līdzīga vecajai. Ja agrāk bija domāta dzīvības pāriešana no Globusa uz Globusu un pie tam – pilnīga dzīvības aprimšana uz atstātā Globusa (izņemot to potenciālu, par kuru teikts augstāk), tad tagad mēs runājam par paralēlas dzīvības esamību uz katra Globusa. Tas ir saistīts ar to, ka uz pašreizējo laika momentu uz mūsu planētas ir attīstījies daudz dažādu dzīvības formu. Daudzas saprātīgu būtņu civilizācijas, attīstījušās paralēlajos telpas-laika kontinuumos, tagad pāriet uz saviem pašu esamības līmeņiem. Daudzas dzīvības formas jau augšupceļas, aizejot no Globusa “D”. Nevar dzīvība, kura attīstījusies uz planētas, ietilpt vienas plūsmas, ejošas vienu ceļu, šaurajā izpratnē. Visa planētas dzīvība ir vienots vesels. Taču katrai dzīvības formai ir savs ceļš šajā vienotībā. Un tāpēc mūsdienu Globusu sistēma nodrošina dažādu dzīvības plūsmu tiekšanos uz pilnību, ļaujot viņām pildīt viņu pašu evolucionārās programmas.

Saprotiet visu jaunās sistēmas burvīgumu! Visi Globusi tagad aktivizējas, atrodoties pilnīgā mijiedarbībā gan ar Globusu “D”, gan savā starpā. Pie tam viņi kļūst pietiekamā pakāpē patstāvīgi. Kā to saprast? Mēs taču uzskatām, ka visi Globusi – tās ir patstāvīgas esamības sfēras. Taču viņas ir saistītas vienotā veselā caur savu Māti Gaiju. Tās ir vienota ķermeņa daļas. Viņa tās vada. Tāpēc ir jāpāriet no katra Globusa lomas aplūkošanas atsevišķi pie Globusu sistēmas aplūkošanas kopumā.

2. Globusu sistēmas sakars ar visuma dimensijām

Mani mīļie! Dārgie Gaismas Darbinieki! Jūs visi esat vienots kolektīvs, kurš tiecas uz jūsu planētas diženo nākotni, neatkarīgi no tā, kādam ezotērisko zināšanu virzienam piederat. Lūdzu jūs pieņemt šo informāciju ne tikai ar prātu, bet arī ar sirdi. Piedāvāju negriezties pie vecajiem jēdzieniem kā pie dogmām. Vēlreiz atgādinu: viss Kosmoss – tā ir dinamika. Statika un vēl jo vairāk dogmatisks priekšstats par Visuma attīstību nekādā veidā neveicina jūsu pašu attīstību un planētas Zeme attīstību. Saprotiet: Radītāja iecere visos laikos tiek būvēta uz jauno, tiek iemīti vēl neizieti attīstības ceļi. Kam nepieciešama statika Visumā? Vai tad ir pieredze tajā, ka visas Pasaules attīstīsies pēc vienota scenārija vai pēc viena un tā paša principa? Kaut kas tāds vienkārši nevar būt. Visums – tas ir bezgalīgs daudzums daudzveidīgu pasauļu. Zeme – eksperimentāla planēta jaunas pieredzes iegūšanai daudzos evolucionāros virzienos. Viņas attīstības scenārijs ne reizi vien ir mainījies un turpina mainīties. Un šis attīstības daudzvariantums prasa nopietnas izmaiņas pašas planētas struktūrā, tajā skaitā – arī tajās struktūrās, kuras mēs apzīmējām kā planetāros Globusus.

Sākšu ar to, ka katrs Globuss pašreizējā laikā nes savu, oriģinālu, dzīvību. Visi Globusi ir saistīti cits ar citu un mijiedarbojas saskaņā ar unikālām evolucionārām programmām. Tagad uz vienotību tiecas visi matērijas blīvumi. Saskaņojas savā starpā visas vibrācijas, visas dažādu pasauļu, dažādu dimensiju matērijas frekvences. Savienošanās un pāriešanas pie Vienotības process ir svarīgs planetārās Globusu sistēmas pārveidošanas mērķis. Es jau augstāk atzīmēju, ka apvienojas visi Visuma Garīgie Centri. Un Globusu savienošanās process ir ar to saistīts. Katrs Globuss ir cieši saistīts ar to vai citu Visuma Garīgo Centru.

Atkal pievērsiet savu uzmanību mūsu Globusu sistēmas shēmai (2., 3. ZĪM.). Tajā ir attēloti visi Globusi. Nav grūti pamanīt, ka vieni Globusi atrodas tuvāk cits citam, citi – tālāk. Agrāk, teosofijas vecās shēmas laikā, mēs skaidri apzīmējām Globusu, kuri atrodas vienā vibrāciju līmenī, pārus. Kādēļ tas tika darīts? Teosofiem tas ir labi zināms. Mēs noteicām dzīvības nokāpšanas matērijā un uzkāpšanas no viņas līmeņus. Taču mēs precīzi nenorādījām, kas tie ir par līmeņiem. Un tāpēc līdz šim laikam eksistē daudz šīs shēmas traktējumu, un pat turpinās ar to saistīti strīdi. Šajā etapā sākam strādāt ar Globusa izvietojuma jauno shēmu.

Tagad daudz tiek runāts par visas planetārās dzīvības pāriešanu uz augstākām dimensijām, bet reti tiek pieminēti Zemes Globusi. Kā attiecināt pāriešanu uz citām dimensijām pret planētas Globusiem? Kā ir saistīti Zemes Globusi un Augšupcelšanās process? Atbildes uz šiem jautājumiem iegūsim, kad uzzināsim, kā savā starpā ir saistīti planetārie Globusi un Visuma dimensijas.

Un tā, katrs planētas Zeme Globuss ir saistīts ar noteiktu Visuma Garīgo Centru. Tas nenozīmē, ka tikai ar vienu kaut kādu dimensiju vai tikai ar vienu Centru, taču tāda īpaša saikne pastāv. Un tagad es paskaidrošu, kādā veidā priekš mūsu planētas Globusi nodrošina visu 12 Visuma dimensiju pastāvīgu klātbūtni. Tas samierinās strīdošās puses. Vieni gaida Teosofijas agrāk noteiktās shēmas izpildīšanos, bet otri runā par jauniem, agrāk nezināmiem procesiem. Patiesībā šeit nav nekādas pretrunas, ja visu pieved pie kopsaucēja.

Tagad ir svarīgi pievērst jūsu uzmanību Globusu mijiedarbībai ar Visuma Garīgajiem Centriem, pastāstīt par Globusu sakaru ar tām dimensijām, kuras tagad aktīvi izpaužas uz Zemes. Sāksim stāstu ar Globusu pāri “A-G”, kuri pēc vecās shēmas (skat. 1. ZĪM.) stāvēja vienā līmenī. Šie Globusi piederēja un pieder tikai otrajam Garīgajam Centram. Tas nozīmē, ka viņi nodrošina matērijas stāvokli ar dimensiju no astotās līdz divpadsmitajai vibrāciju līmeni. Tāpēc arī dzīvība reiz sākās no Globusa “A”, pakāpeniski pa vibrācijām nolaižoties no 12-tās uz 8-to. Tā var raksturot procesu jūsu lineārajā laikā (sfēriskajā laikā viss notiek režīmā “šeit un tagad”). Pēc tam, kad planētai būs nepieciešama Dzīvības jauna iziešana uz otrā Garīgā Centra līmeni, Globuss “G” uztvers šo, jau AUGŠUPEJOŠO, dzīvību un dos viņai tālākas attīstības iespēju. Taču atkal atgādinu: visi Globusi strādā pilnīgā savstarpējā sakarā, un paziņoju, ka arī tagad uz Globusa “A” ir augsti attīstīta dzīvība, pēc vibrācijām piederoša otrajam Garīgajam Centram. Šis un sekojošie Globusi “B” un “C” deva iespēju organizēt uz Zemes evolūcijas lejupejošā atzarojuma eksistenci un darbību. Dvēseles no augstākajām pasaulēm savai materializācijai (nokāpšanai blīvākā matērijā) pastāvīgi izmantoja smalkos Globusus. Tai skaitā arī Globusu “A”.

Pārejam pie Globusu pāra “B-F” eksistences principa izklāsta. Šis pāris piederēja un pieder daļēji otrajam, bet daļēji – trešajam Garīgajam Centram. Tāda ir viņu īpatnība. Globusu pāris “B-F” dod iespēju eksistēt uz Zemes gan lejupejošajam, gan augšupejošajam evolūcijas atzarojumam. Kā tas kļuva iespējams? Globuss “B” uztur matēriju ar otrā Garīgā Centra astotās dimensijas un VIENLAICĪGI trešā Garīgā Centra trīs pašu blīvāko dimensiju: pirmās, otrās un trešās – vibrācijām. Citiem vārdiem, Globusa “B” programmas un to nesēji ir astotās, trešās, otrās un pirmās dimensiju matērijas pamats. Šī Globusa “B” unikalitāte nodrošināja gan lejupejošā, gan augšupejošā evolūcijas atzarojuma eksistenci, attīstību. Lejupejošā evolūcijas atzarojuma pārstāvji savu dzīvi un savu formēšanos sāka tieši no šī planētas Zeme Globusa. Šeit viņi pavadīja savas dzīves uz planētas lielāko daļu. Tuvākajā laikā Globuss “B” kļūs pilnīgi citāds, taču saglabājot savas saiknes ar norādītajiem Garīgajiem Centriem. Vienkārši mainās viņa programma un tās nesēji. Bet Globusu pārī “B-F” priekšplānā sāk iznākt Globuss “F”, kura nozīmīgums pieaug. Uz viņu pāries cilvēku evolūcijas saplūdušie atzarojumi. Pat to mēs vēl pastāstīsim sīkāk.

Globuss “F” tagad sastāv no daudziem matērijas slāņiem, kuri pagaidām cits ar citu nesajaucas. No vienas puses, viņš ir piemērots Dzīvības pāriešanai no Globusiem “D” un “E”. No otras puses, nes patstāvīgas programmas, saistītas ar cilvēku augšupejošo evolūcijas atzarojumu. Augšupejošais evolūcijas atzarojums var uzreiz pāriet uz augstākām savas eksistences vibrācijām, APEJOT DAŽAS DIMENSIJAS. Globusa “F” saikne ar otrā un trešā Garīgo Centru dimensijām nav gluži tāda kā Globusam “B”. Globusam “F”, tāpat kā Globusam “B”, ir saikne gan ar otrā, gan ar trešā Garīgā Centra dimensijām. Taču ir svarīgas īpatnības! Globusam “F” atšķirībā no Globusa “B” ir PIEKTĀS DIMENSIJAS matērija. Un tas apgaismo ātras pārejas no blīvajiem matērijas slāņiem uzreiz uz augstākiem mīklu! Daudzi Gaismas Darbinieki ne reizi vien ir piedalījušies gaismas darbā, sniedzot palīdzību Dvēseļu pacelšanā (Augšupcelšanā) no trešās dimensijas. Un ne reizi vien ir brīnījušies, ka no trešās dimensijas izvestās dzīvības formas ir augšupcēlušās nevis uz ceturto dimensiju, bet uzreiz un piekto un pat augstāk. Jums tas likās ļoti dīvaini. Patiesībā tam ir izskaidrojums. Tamlīdzīgu pāriešanu pa dimensijām ļauj veikt planētas Globusu sistēma. Konkrēti – Globusa “F” struktūra. Viņā ir īpaša saikne starp zemāko un augstāko dimensiju matērijām, kura nodrošina speciālas pāriešanas. Ar tamlīdzīgu pāriešanu palīdzību tad arī var nokļūt, piemēram, no trešās dimensijas uzreiz piektajā, apejot ceturto.

Tādejādi, Globusu pāris “B-F” strādā uzreiz divos virzienos, nodrošinot vienam evolūcijas atzarojumam nokāpšanu un tapšanu, bet pēc tam – augšupejošā evolūcijas atzarojuma ātru pacelšanos. Bet ne visas dzīvības formas no trešās dimensijas “uzlido” sākumā uz piekto, pēc tam – uz astoto dimensiju. Ir daudzas, un viņu ir vairākums, kuras, uzkavējoties uz šī Globusu pāra, pēc tam īpašā ceļā pāriet uz četrdimensionalitāti. Tieši tāpēc tagad daudzi cilvēki ir augšupejošā evolūcijas atzarojuma pārstāvji, kuri tomēr ir atnākuši no augstākām pasaulēm. Citiem vārdiem, viņi no zemākajām dimensijām ne uzreiz atnāca uz ceturto dimensiju, bet sākumā ieguva dzīves pieredzi piektajā dimensijā. Bet ir arī tādas Dvēseles, kuras ir nogājušas ceļu no trešās dimensijas uz piekto, pēc tam uz astoto, un pēc tam iemiesojušās četrdimensionalitātē. Tāds evolūcijas plāns īstenojas ar mērķi radīt Apvienoto Daudzdimensionālo Genomu. Pēc šī plāna evolucionējošās Gaismas Būtņu plūsmas iet savus īpašus ceļus un rada savas Daudzdimensionālā Genoma daļas, kuras nepieciešamas visu Gaismas Būtņu kopējai daudzdimensionālajai ģenētiskajai Vienotībai.

Nākošais Globusu pāris: “C-E”. Pēc vecās shēmas abi šie Globusi atrodas tiešā tuvumā Globusam “D”. Pēc mūsu jaunās shēmas Globuss “D” atrodas Globusu tora vidū, bet pēc sava vibrāciju līmeņa viņš atrodas tieši starp Globusiem “C” un “E” (to atspoguļo vecā shēma, 1. ZĪM.). Globusi “C-E” ir saistīti tikai ar trešo Garīgo Centru, bet ne ar visām tā dimensijām. Globuss “C” uztur matēriju ar piektās, sestās un septītās dimensiju vibrācijām. Dzīvībai, pārnākušai no Globusa “B”, šeit bija ilgstošas adaptācijas un sagatavošanās ceļojumam uz mūsu Globusu “D” iespēja. Uz Globusa “C” noritēja vienīgi lejupejošā evolūcijas atzarojuma attīstība.

Globuss “E” pēc saviem parametriem daudzējādā ziņā ir līdzīgs Globusam “C”. Taču galvenokārt orientēts uz augšupejošā evolūcijas atzarojuma attīstību. Tieši tāpēc viņš ir saistīts ar citām dimensijām nekā Globuss “C”: ar trešo, piekto un septīto dimensijām. Globusam “E” nav saiknes ar sesto dimensiju, kura ir Globusam “C”. Lieta tā, ka sestā dimensija spēlē svarīgu lomu nokāpšanas matērijā laikā. Tā ir sava veida “enerģētiski pazeminoša membrāna” pāriešanai no augstākajām matērijām uz zemākajām. Konkrēti – no septītās dimensijas – uz piekto. Taču uzkāpšanas no matērijas laikā uz planētas Zeme ir iespēja apiet sesto dimensiju, pāriet no piektās uzreiz uz septīto vai pat augstākām dimensijām. Tieši tāpēc Globusam “C” (Globusam, kurš realizē nokāpšanu, vibrāciju pazemināšanu) ir sestās dimensijas matērija, bet Globusam “E” – nav, par cik pēdējais pamatā atbild par uzkāpšanu no matērijas, par matērijas vibrāciju paaugstināšanu. Kāpēc – “pamatā”? Tāpēc ka Globuss “E” daļēji piedalās arī vibrāciju pazemināšanās nodrošināšanā, kad pieņem Dvēseles no Globusa “F”. Tās ir dvēseles no pašām blīvākajām, zemākajām dimensijām (pirmās, otrās, trešās). Izejot augšupcelšanos uz Globusa “F” 5-to dimensiju, viņas pēc tam pāriet uz Globusu “E”, pēc tam – uz Globusu “D” (uz četrdimensionalitāti). Bet, protams, Globuss “E” pirmām kārtām aktīvi uztur augšupejošo evolūcijas atzarojumu. Šurp augšupceļas daudzi jūsu pasaules cilvēki un citas Gaismas Būtnes – citas četrdimensionalitātes dzīvības formas no mūsu Globusa “D”.

Jūs salīdzinoši nesen esat sākuši strādāt ar citām dimensijām. Palīdzot pacelties saviem zemāko dimensiju aspektiem, palīdzot augšupcelties no turienes uz augstākām pasaulēm, vienmēr izmantojāt (pat to nezinot) Globusus “E” un “F”. Tieši šie Globusi piešķir tādu unikālu iespēju. Ļauj trešās-septītās dimensiju ietvaros kombinēt, apvienot dzīvības formu pārvietošanos no zemākām dimensijām – uz augstākām, un otrādi. Piemēram, ar šo Globusu savstarpējās saiknes palīdzību jūs varēsiet pārvest dzīvības formu no trešās dimensijas uz piekto, bet no ceturtās – uzreiz uz septīto. Šie paši Globusi nodrošina, piemēram, iemiesošanos no piecdimensionalitātes četrdimensionalitātē. Tagad, iemantojuši jaunās zināšanas, jūs varat gaismas darbā apzināti piesaistīt Globusu “E” un “F” iespējas. Jūs tagad spējat arī apzināti strādāt ar jebkuru Globusu vai Globusu apvienojumu. Un tādēļ vajag vēl dziļāk izpētīt viņu saskaņoto ietekmi citam uz citu izvietojuma un savstarpējo saikņu jaunajā sistēmā – ņemot vērā to, ka šī jaunā sistēma pagaidām vēl atrodas tapšanas stadijā.

Globuss “E” tagad sāk jaunu savas attīstības etapu, startē jauna evolucionāra programma. Jā, viņš joprojām ir saistīts ar tām pašām dimensijām – trešo, piekto, septīto. Taču Globuss “E”, pateicoties jaunajai, astoņiskajai, sistēmai, arvien stiprāk ieiet mijiedarbībā ar Globusu “H”, kurš visiem ir sasaistošais posms ar otro Garīgo Centru, un konkrēti – ar astoto dimensiju. Ar laiku īpaša astotā dimensija attīstīsies arī Globusam “E”. Tā nodrošinās efektīvāku Zemes uzkāpjošo dzīvības formu Pacelšanos (Augšupcelšanos).

Bet kā tad Globusu pāri “A-G”, “B-F”? Viņiem taču arī ir astotā dimensija? Tad kādēļ tā Globusam “E”? Atbilde ir vienkārša. Citos Globusos astotā dimensija ir saistīta ar citām dimensijām. Bet Globusā “E” tā būs saistīta ar trešo-piekto-septīto dimensijām. Tā tagad priekš jums ir Augšupcelšanās Maģistrāle. Tieši tādā ceļā realizēsies daudzu un daudzu Globusa “D” dzīvības formu Lielā Pacelšanās, tajā skaitā – vairuma jūsu pasaules cilvēku augšupcelšanās.

Globusam “H” ir īpaša Programma saiknei ar katra Zemes Globusa astoto dimensiju. Viņā atrodas kosmiski spēki, kuriem ir visu pārējo Zemes Globusu kvalitatīvie parametri un viņu mijiedarbība. Jums ir svarīgi zināt, ka viņš nodrošina ne tikai jaunās astotās dimensijas matēriju, ne tikai astoņiskuma Sistēmas programmu. Svarīgākā Globusa “H” evolucionārā nozīme ir tāda, ka viņš PRIEKŠ VISIEM PLANETĀRAJIEM GLOBUSIEM nes jaunā 16-dimensiju Visuma programmas. Šis Globuss ir cieši saistīts ar īpašo 8-to, kā arī – ar 13-to, 14-to un 15-to dimensijām.

Tagad pārejam pie jums paša svarīgākā – Globusa “D”, uz kura pašlaik attīstās jūsu dzīve. Pēc teosofijas kanoniem viņš ir ar viszemākajām vibrācijām un visrupjāk materiāls. Tas tā gan ir, gan nemaz tā nav. Globuss “D”, kā mēs noskaidrojām augstāk, patiesībā ir IEKŠĒJAIS GLOBUSS, kurš nodrošina Nokāpšanas matērijā pabeigšanu un Uzkāpšanas no matērijas uzsākšanu. Tas ir Globusu Sistēmas centrs. Globuss “D” savu formēšanos sāka uzreiz pēc tam, kad dzīvība sāka attīstīties uz pirmā Globusu pāra. Protams, tajos tālajos laikos viņa matērija nebija tik rupja. Taču eksistenci viņš sāka uzreiz, pakāpeniski formējoties tam pasakainajam momentam, kad Dzīvība pieprasīja savu iemiesojumu tieši uz viņa. Uz Globusa “D” dzīvība parādījās visai sen, pat pēc kosmiskajiem laika kritērijiem. Un tā bija… smalkmateriāla dzīvība! Citādi sakot, Globusa “D” daudzdimensionālā Matrica sākotnēji nodrošināja augstāko dimensiju augstu vibrāciju matērijas eksistenci. Blīvo matērijas formu gatavoja augstu vibrāciju matērijas, augstāko pasauļu matērijas. Kā jūs domājat: kādam Garīgajam Centram pieder mūsu Globuss? Jūs izbrīnīsieties, uzzinot atbildi uz šo jautājumu. Tas patiešām daudziem ir pārsteigums! Globuss “D” pieder gan visam trešajam Garīgajam Centram, gan visam otrajam Garīgajam Centram!!! Vēl vairāk, pašlaik viņš dibina sakarus arī ar jauno 16-dimensiju Visuma Garīgo Centru! Kā kaut kas tāds var būt – uz Zemes Globusa, kurš tika uzskatīts par pašu blīvāko?! Visa lieta ir tāda, ka viņš ir nevis pat blīvākais, bet tieši IEKŠĒJAIS GLOBUSS, kurā savu matēriju izpauž VISI GLOBUSI. Globuss “D” dažādos laika ciklos var paust gan pašu blīvāko, gan pašu augstāko vibrāciju matēriju! Tāda ir daļa no tās Doktrīnas, kura jums pagaidām ir nezināma!

Pavēstītā informācija ir tā pati planētas dzīves aizvērtā lappuse, par kuru tagad, pēc Dualitātes Eksperimenta atcelšanas, var runāt. Jā daudz kas uz šīs planētas ir saistīts ar Dualitātes Eksperimentu. Bet ne tikai ar to. Dualitātes Eksperiments ir tikai daļa no mūsu kopīgā Lielā Eksperimenta, kuru Gaismas Ģimene realizē uz Zemes. Kādu laiku mūsu planēta dzīvoja, nepiedaloties nekādos eksperimentos. Lai tajos piedalītos, viņu sākumā vajadzēja radīt, saformēt, piepildīt ar atbilstošām dzīvības formām un radīt vairākas evolūcijas plūsmas. Šajās plūsmās bija paredzēts attīstīties dažādām dabas valstībām, ļoti blīvām pasaulēm. Bet tai pat laikā uz planētas bija jāapmetas uz dzīvi Tiem, kuri sagatavotu planētu un daudzās dzīvības formas uz viņas Lielajam Eksperimentam. Bet tam bija nepieciešami dažādi matērijas blīvuma veidi, jo uz planētu nāca speciālisti no dažādām Pasaulēm, viņiem bija nepieciešama atbilstoša realizācija un tieša adaptācija speciālas misijas pildīšanas mērķim. Un tāpēc Globusu ķēde formējās salīdzinoši ātri, nodrošinot visas atnākošo dzīvības formu prasības. Tajā skaitā vienlaicīgi ar pārējiem formējās arī Globuss “D”. Es nekādā gadījumā neatspēkoju visu, kas par pakāpenisku Globusu ķēdes tapšanu ir vēstīts agrāk. Lineārajā laikā viss tā arī ir. Taču Eksperimenta interesēs evolūcija uz Globusiem tika ievērojami paātrināta – salīdzinājumā ar milzīgu skaitu Zemei līdzīgu planētu.

Un tā, Globuss “D” kļuva līdzdalīgs Globusu sistēmas vispārējā būvēšanā gandrīz uzreiz, pa pēdām Globusu “A”, “B” un “C” ar viņu pāriem: “G”, “F”,”E” radīšanai un funkcionēšanas sākumam. Protams, Globusi “G”, “F”,”E” attīstījās nedaudz lēnāk, tāpēc ka vēl netuvojās viņu kārta pieņemt evolucionāros viļņus. Pa to laiku Globuss “D” realizēja smalkās materialitātes pakāpeniskas sablīvēšanas, matērijas vibrācijas pazemināšanas procesu. Kad viņš sasniedza nepieciešamo blīvo stāvokli, uz viņa sāka notikt saprātīgu dzīvības formu, atnākušu no sistēmas pirmajiem Globusiem – “A”, “B” un “C” – attīstība.

Kāpēc tomēr Globuss “D” ir saistīts ar diviem Garīgajiem Centriem? Globuss “D” ir unikāls planetārajā Globusu sistēmā! Uz viņa pagaidām visilgāk ir uzkavējusies vispārējā planētas Dzīvība. Viņš ir Globusu sistēmas Centrs, mezgla stacija, attīstības pagrieziena punkts. Pieņem ne tikai augšupejošās un lejupejošās evolūcijas plūsmas, bet arī Tos, kuri šo evolūciju virzīja un virza! Uz Globusu “D” vienmēr ir nākuši un nāk augsti Gari no augstākajām pasaulēm, kuriem bija nepieciešams materializēties uz Zemes, tai pat brīdī paliekot sakaros ar savu augstāko pasauli un savām īstenajām dimensijām. Šie gari nedrīkstēja zaudēt savu Dievišķību. Viņi nāca uz Eksperimenta zonu, bet nebija tā tieši dalībnieki, paliekot vai nu novērotāji, vai arī pilnvarotie to vai citu misiju izpildīšanai. Šiem Gariem nepieciešams vienlaicīgi atrasties gan Zemes blīvās matērijas vibrācijās, gan turēt savas augstās vibrācijas. Tā ir viņu pašaizliedzība, viņu varoņdarbs, tāpēc ka atrasties uzreiz dažādu vibrāciju līmenī, dažādās dimensijās nav visai vienkārši. Bet Globuss “D” nodrošināja un turpina nodrošināt tādu iespēju. Kā jūs domājat, no kādām dimensijām ar jums sazinās Zelta Delfīni, kuri uz planētas ir bijuši vienmēr?! No otrā Garīgā Centra dimensijām! Viņi vienkārši nespētu eksistēt bez otrā Garīgā Centra dimensijām. Un Zelta Delfīni šo iespēju uz Zemes iegūst.

Kā gan tas viss uz Globusa “D” realizējas? Pat izmantojot veco teosofijas shēmu, var izskaidrot, ka visiem Globusiem ne nejauši bija “matrioškas” struktūra. Smalkie Globusi iekļuva Globusā “D”, nodrošinot viņā visu 12-dimensiju klātbūtni. Katra dzīvības forma savai attīstībai, dzīvei, misijai izmantoja viņai nepieciešamās dimensijas. Kā tad ir tagad? Paskatieties jaunajā shēmā (2,. 3. ZĪM.). Tagad visi septiņi Globusi, izvietoti kopīgā torā, iekļūst Globusā “D”, nodrošinot viņam to dimensiju klātbūtni, kuras viņiem piemīt. Lūk, tāds ir šis nevienkāršais Globuss “D”! Uz viņa tagad ir sagājuši kopā divi cilvēces evolūcijas atzarojumi – lejupejošais un augšupejošais. Tieši šeit sāka formēties kopīgais, trešais, atzarojums. Tieši šeit tagad ir sakoncentrējušas savu klātbūtni lielas Galaktiskas un Visuma Būtības, kuras ir atbildīgas par Lielo Eksperimentu uz planētas Zeme. Un tieši no Globusa “D” tagad jau ir sākusies dažu dzīvības formu augšupcelšanās uz Globusiem “E”, “F”, “G”.

Bet kas ar mūsu Globusu notiks Augšupcelšanās procesā, kuru mēs visi kopā īstenojam? Viņš kļūs par balstu visiem pārējiem Globusiem cilvēces Jaunās Rases un dažu jaunu dzīvības formu formēšanās procesā. Tas nenozīmē, ka viņas atkal aizies rupjā materiālismā. Nē. Bet mēs jums izstāstījām par Daudzdimensionālā Apvienotā Genoma radīšanu uz Zemes, kura eksistencei nepieciešami visi astoņi planētas Globusi. Un par cik Globuss “D” ietver divu Garīgo Centru visu dimensiju matērijas, tad viņš kļūs par jaunā Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma šūpuli.

Planetāro globusu sistēmai ir savi attīstības etapi. Līdz ar jaunā Genoma formēšanos sākies planētas principiāli jauns visas Globusu ķēdes VIENLAICĪGAS AKTĪVAS EKSISTĒŠANAS etaps! Bet nekā tāda vēl planētas vēsturē nav bijis! Zeme pamazām kļūs par dažādu dzīvības veidu vienlaicīgas eksistēšanas pilnīgā to mijiedarbībā kosmisku zonu. Uz mūsu planētas uzplauks tā parādība, kuru var apzīmēt kā “kosmisko tūrismu”. Speciāli radīti apstākļi ļaus uz Zemes izpausties dažādām dzīvības formām, kuras pagaidām uz šejieni nokļūt nekādi nevar. Tāpēc Globusu “D” gaida nopietna pārdzimšana, aktīva Dzīve, taču nekādi ne pralaija.

Gaismas Darbinieki! Tagad es piedāvāju vēl vienu shēmu, lai labāk apzinātos dimensiju un planetāro Globusu sakaru. Šī shēma var noderēt mūsu turpmākajā kopīgajā gaismas darbā. Tajā atzīmēsim, tieši kādas dimensijas ietver tas vai cits Globuss, mijiedarbojoties ar Globusu “D”. Šai shēmai ir nosacīts, vienkāršots raksturs, par cik tā neatspoguļo septiņu pārējo Globusu vienlaicīgo mijiedarbību savā starpā.
глобус_дф

4. ZĪM. PLANETĀRO GLOBUSU, KURI MIJIEDARBOJAS AR GLOBUSU “D”, SISTĒMAS SHĒMA.

Pievērsiet uzmanību, ka daļa dimensiju pieder tikai tam vai citam Globusam, bet otra daļa – tā ir kopēja piederība vienam no septiņiem Globusiem un Globusam “D”. Tā, piemēram, Globusa “A” 11-tai un 12-tai dimensijām nav tiešas saiknes ar Globusa “D” matēriju. Bet 8-tās, 9-tās, 10-tās dimensiju matērijām ir tieša saikne ar mūsu Globusa matēriju. Šajā gadījumā tas nozīmē, ka Globusa “A” 8-tās, 9-tās, 10-tās dimensiju matēriju pamats iekļūst Globusa “D”, kurš tagad galvenokārt nodrošina četrdimensionalitātes matēriju, daudzdimensionālās matērijas pamatā. Bet Globusa “A” 11-tā un 12-tā dimensijas ir sava veida “pludiņš” 8-tai, 9-tai, 10-tai dimensijām. Tās realizē saikni ar Augstākajām Pasaulēm – līdz pat 12-tās dimensijas pašām augstākajām pasaulēm, kuras ir “robeža” ar Iekšējo Visuma Centrālo Sauli. Aiz šīs “robežas” iekšējais un ārējais apvienojas.

Interesanti ir tas, ka caur jaunā Globusa “H” astotās dimensijas matēriju Globuss “D” realizē saikni ar topošā 16-dimensiju Visuma matēriju – ar dimensijām 13, 14, 15. Tā ir viena no jaunākajām Globusa “D” spējām, kura izstrādāta mūsu unikālā Eksperimenta gaitā.

Un tā, ir jāzina, ka Globuss “D”, kurš šajā etapā galvenokārt nodrošina ceturtās dimensijas matēriju, ir tieši saistīts ar citu dimensiju matēriju:

— 10, 9, 8 (Globuss “A”);

— 3, 2, 1 (Globuss “B”);

— 7, 6 (Globuss “C”);

— 3 (Globuss “E”);

— 5, 8 (Globuss “F”);

— 11, 12 (Globuss “G”).

Ceturtā dimensija ir radīta un attīstās uz paša Globusa “D”. Tādejādi, planētas Zeme Globusam “D” ir Programmas un to nesēji visu 12 mūsu Visuma dimensiju realizācijai. Bez tam caur Globusa “H” speciālo astoto dimensiju realizējas saikne ar 16-dimensiju Visuma 13-to, 14-to un 15-to dimensijām. Tas pirmkārt tad arī nosaka mūsu IEKŠĒJĀ Globusa “D” Unikalitāti, kurš piešķir milzīgas iespējas daudzdimensionālās Dzīvības attīstībai. Saikne ar Iekšējo Centrālo Visuma Sauli Globusam “D” realizējas caur viņa sakrālo centru (2. ZĪM. to no nosacīti var iedomāties kā mazu violetu riņķa līniju centrā – tora iekšējo diametru).

Dārgie draugi! Lūk, tad arī ir pabeigts mūsu planētas Globusu ķēdes eksistences īss apskats. Ceru, ka šī informācija Gaismas Darbinieku rindās noņems zināmu spriedzi, saistītu ar planetārās evolūcijas dažādu izpratni. Ir ļoti svarīgi, ka mēs visas vecās zināšanas pratām saskaņot ar jauno informāciju. Nepieciešams nevis noraidīt informāciju, Skolotāju agrāk nodotu, bet to radoši attiecināt pret mūsdienu zināšanām. Jūsu uzdevums tagad – attīstīt Vienoto Garīgo Mācību cilvēces un visas planētas evolūcijas jaunajā etapā. Un galvenais, attīstot šo Mācību, nepadarīt to par “lietu sevī”, nedzīvot pēc principa “zināšanas zināšanu dēļ”, bet pielietot tās praksē, īstenojot planētas un visu dzīvības formu uz viņas Augšupcelšanās procesu.

Mani dārgie! Protams, jūs sapratāt: planetāro Globusu sistēma ir gan eksistējusi, gan eksistē tagad. Bet, tāpat kā visas Zemes struktūras, tā iziet reorganizāciju, restrukturizāciju. Zeme tagad maina savu Globusu struktūru. Ar mīlestību apsveiksim šo visuma procesu!

Jaunās Dzīves radītāji uz planētas Zeme! Jūs zināt, ka jaunais ļoti bieži ar grūtībām iemin sev ceļu. Jauno informāciju pašreiz neapgūst zemiešu vairākums. Pat Gaismas Darbinieki palaikam netiek galā ar mūsdienu informāciju evolucionārās attīstības jautājumos. Taču jaunais neizbēgami ienāk dzīvē. Pie kam planētas un cilvēces evolūcijas mūsdienu etapā parādās principiāli citas iespējas izplatīt visu jauno – to, ka paredzēts īstenot Lielo Dzīvības Pacelšanu no blīvās matērijas. Bez jaunām zināšanām un jaunām iespējām ne evolūcija, ne Augšupcelšanās nav iespējamas.

Helēna Petrovna Blavatska – Diženais Gars, kurš nāca uz šo pasauli – “Slepenās Doktrīnas” Ievadā ir pareizi atzīmējusi: “Atslēga ir jāpagriež septiņas reizes, pirms sistēma tiks atklāta. Mēs izdarīsim tikai vienu pagriezienu un ar to ļausim nekompetentai acij ielūkoties noslēpumā. Laimīgs tas, kurš sapratīs visu!”***

Mēs ar jums šodien sākam “pagriezt atslēgu” otru reizi. Bet vai mēs izdarīsim visus septiņus pagriezienus? Bet varbūt tos tagad vajag izdarīt vairs ne septiņus, bet astoņus? Jeb, iespējams, sešpadsmit? Daudz mīklu ir planetārajā evolūcijā, bet vēl vairāk mīklu ir šo procesu cilvēciskajā apzināšanā. Un tāpēc saudzīgi iesim uz priekšu, neaizmirstot to, kas tika dots pagātnē, pavairojot to tagadnē un izgaismojot nākotnes varavīkšņainajā Gaismā.

Ar mīlestību

pret patieso zināšanu meklētājiem –

El Morija, jūsu Draugs un Brālis.

11.12.13

TURPINĀJUMS SEKOS

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 1. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

 

[1] Skat. “Francia A. La Due”; “Франчиа А. Ла Дью” (Tulk. pezīme)

* Е.П.Блаватская «Тайная Доктрина», Космогенезис кн.1, стр.205. Москва, «Прогресс», «Сиринъ», 1991 г.

** Par to rakstīja H.I. Rēriha:

Vēstules, 1. Sējums (16.1.35) “Planētu ķēde, par kuru tiek runāts “Mahatmas Vēstulēs” un “Slepenajā Doktrīnā”, jāsaprot kā vienas un tās pašas planētas dažādas fāzes, ar visām viņu aptverošajām mums redzamajām un neredzamajām sfērām, bet ne kā patstāvīgas planētas.”

Vēstules, 2. Sējums (19.3.36) “Planētu ķēde, ar visiem tās globusiem… ir viens vesels. Tieši visi globusi koncentriski savietojas cits citā un ir noteikti apziņas un esamības plāni.”

*** (Е.П. Блаватская «Тайная Доктрина», Космогенезис, кн.1, Введение, стр.24, Москва, «Прогресс», «Сиринъ», 1991 г.).

Print Friendly, PDF & Email