Магниты Духа

“SARUNA AR CITPLANĒTU SAPRĀTU”. Marina Shults, Latvija

CILVĒKI, ČŪSKAS UN LIELAIS EKSPERIMENTS
2013. gadā manā dzīvē ienāca… čūskas. No čūskām šeit, uz mūsu planētas, nekad neesmu baidījusies. Ka tās varētu būt mājās, nekad prātā nebija ienācis. Taču vienmēr ar labpatiku vēroju viņu graciozitāti, neatkarību un pašcieņu. Un, lūk, 2013. gadā, kad mēs veicām Lemūriešu Kristālu Geliotrona, Ladianas un Miraniusa aktivizāciju, mums atnāca informācija par čūskām. Sākumā par to pavēstīja Miraniuss, apgalvojot, ka Lemūrijas laikos cilvēki prata un viņiem patika… skūpstīties ar čūskām. Viņš pastāstīja, ka čūskas, dzīvojošas uz planētas, ir atnākušas uz šejieni bez savas patiesās varenības. Taču viņas, kā liktos, attālinātas no cilvēkiem, sūta mums savu mīlestību un atbalsta enerģiju.
Daudziem ir zināms, ka čūskas ir saistītas ar Plejāžu civilizāciju.* Plejādiešu Čūskas no pašiem senākajiem laikiem mijiedarbojas ar Zemes cilvēci. Mūsu vēsturē bija laiki, kad cilvēki dzīvoja un radīja kopā ar augsti attīstītām būtnēm – Čūskām un pat cilvēkiem-čūskām. Daži cilvēki var atcerēties, ka viņu dzīvē čūskām reizēm ir bijusi īpaša nozīme…
Man bija dots uzdevums iepazīties ar Plejāžu Čūskām, tāpēc ka viņas gribēja stāties ar mums kontaktā un palīdzēt Lemūriešu Kristālu aktivizācijā. Tādēļ mani iepazīstināja ar vienu no Plejādiešu Čūskām. Viņu sauc JEŠ-Š-S-SA. Atnāca sapratne, ka Čūska – tā ir augsti attīstīta un garīgi augsta Gaismas Būtne, mēs pazinām tādas Čūskas arī šeit, uz mūsu planētas. Palaikam viņas slēpa savu klātbūtni Zemes telpā, bet nekad nav aizgājušas no planētas pilnībā.
JEŠ-Š-S-SA vienmēr ir bijusi uz mūsu planētas. Un tagad viņa vēlas atnest savas zināšanas un nepašaubāmo viedumu mums visiem – gan Augšupcelšanās Projekta dalībniekiem, gan visai Zemes kopienai. Mūsu iepazīšanās notika. Un viņas vadībā es veicu darbu ar augstāk norādīto Kristālu Glabātājiem un Priesteriem.
Viņa ar savu sirdi iegāja kontaktā ar katru no mums… Viņa apveltīja mūs ar maigumu un mīlestību. Tā bija īpaša mīlestības plūsma! Dažiem no mums šīs enerģijas likās ļoti tuvas… Tas liecināja par to, ka reiz mēs patiešām sadarbojāmies ar čūskām un mīlējām viens otru…
Un, lūk, es negaidīti saņēmu no Žurnāla redakcijas uzdevumu veikt čenelingu… nē, ne ar JEŠ-Š-S-SA, bet ar Čūsku Karalieni no Plejāžu sistēmas! Ļoti interesanti! Protams, es tūlīt pat vērsos pēc palīdzības pie JEŠ-Š-S-SA… Es piesaucu viņu un sāku noskaņoties uz man jau pazīstamajām vibrācijām.
Ieraudzīju daudz čūsku – dažāda lieluma. Viņas mani ielenca. Mazākās līda. Bet lielās čūskas stāvēja man apkārt uz astēm! Pakāpeniski viņas sāka apli sašaurināt un tuvoties. Un, lūk, tieši man priekšā parādās ļoti liela čūska balti sudrabainā krāsā, ar kroni galvā. Agrāk tādu neesmu redzējusi, bet pēc vibrācijām jūtu, ka tā arī ir mana paziņa JEŠ-Š-S-SA – tikai jaunā tēlā. Viņa sveic mani. Saka, kā savā Pasaulē viņa ir princese, tās dzīva miesa, ar kuru es gribu ieiet kontaktā un runāt. JEŠ-Š-S-SA ir gatava stādīt priekšā kopīgo Māti – visu Plejāžu Čūsku Karalieni. Mana paziņa pavēstīja, ka Čūskas dažādi sadalās tajā zvaigžņu krāšņumā, kuru mēs saucam par Plejādēm. Patiesībā tā ir vesela patstāvīga pasaule – Plejāžu Pasaule. Visas Čūskas ir māsas un brāļi. JEŠ-Š-S-SA ir gatava iepazīstināt mani ar pašu galveno Plejādiešu Čūsku Kolektīvo Būtību, kuru sauc par Čūsku Karalieni. Viņas vārds: MAIJA AINAKONDEL JEŠUA. Viņas vārds nav parasts, tajā skan visas Čūsku Valstības, katra šīs Kolektīvās Būtības pārstāvja vibrācijas. Tas ir Čūsku Valstības Augstākais “Es”. Tā ir Čūsku Valstības Ciltsmāte. Tā ir apsargātāja, zināšanu, meistarības, prasmes un dzīvības turpināšanas avots. Tā ir evolucionāra programma, tā ir bezgalīga paplašināšanās pa visu Kosmosu. JEŠ-Š-S-SA pavēstīja arī, ka Plejāžu Čūsku Karalieni stāv priekšā savienot ar cilvēces Vienoto Kolektīvo Gaismas Būtību. Var pat veikt planetāru darbu par šo tēmu. Jau mūsu sarunas laikā sāksies Zemes cilvēku Kolektīvās Gaismas Būtības enerģētiskās saplūšanas ar Plejādiešu Čūsku Kolektīvo Gaismas Būtību process. Apvienošanās procesu var turpināt Žurnāla lasītāji, ja izteiks tam savu tīru nodomu.
Pastāstījusi to visu, JEŠ-Š-S-SA nodibina sakaru kanālu starp mani un Plejāžu Čūsku Karalieni. Ar bijību un pietāti gaidu savienojumu ar viņu.
Sāk nākt enerģētiska plūsma. Sākumā ievibrējās kājas. Pamodās Kundalini. Pa visiem ķermeņiem iet spēcīgs vilnis. Šis vilnis sāka spirālveidīgi vērpties ap fizisko ķermeni pulksteņa rādītāja virzienā. Parādījās vēl viena spirāle, kura vērpās pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Šīs divas spirāles griežas vienlaicīgi. JEŠ-Š-S-SA paskaidro, ka ir radīta enerģētiska kūniņa, kurā es pārvietojos Čūsku pamata dzīves īpašajā telpā Plejādēs. Jūtu, kā paplašinās un sāk pulsēt Sirds telpa. Daudz Gaismas. Redzu, ka es visa mirdzu. Un šis mirdzums pulsē. Parādās Diženā Māte (jūtu Viņu tikai enerģētiski). Manu ķermeni ietver ļoti smalkas vibrācijas, un tai pat laikā tās ir stabilas, blīvas. Tas nav stars, tas ir lauks. Esmu pārnesta uz Čūsku Valstības Vienoto Lauku, kuru pārvalda Čūsku Karaliene.
– Es sveicu Plejāžu Čūsku Karalieni! Sveicināta, esmu gatava ar tevi strādāt. Pie kāda vārda man vērsties?
– Dodu priekšroku uzrunai pilnā vārdā. Cilvēki, izlasījuši mūsu interviju, labāk izjutīs vibrāciju diapazonu, kuru gribu nodot. Esmu laimīga par mūsu tikšanos.
– Cienījamā Maija Ainakondel Ješua, es gribētu uzdot dažus jautājumus, kuri interesē mūsu žurnāla lasītājus.
– Es labprāt ieiešu kontaktā ar jūsu lasītājiem caur mūsu sarunu.

– Kas kopīgs cilvēkiem un Plejāžu Čūskām? Kāpēc tagad Plejādiešu Čūsku civilizācija arvien aktīvāk iziet uz sakariem ar mūsdienu cilvēces pārstāvjiem?
– Domāju, ka dažas atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem jums jau ir zināmas. Mēs piedalījāmies daudzdimensionālās ģenētiskās informācijas nodošanā tās cilvēces daļas formēšanai, kurai stāvēja priekšā veikt ļoti sarežģīto Eksperimentu, kuru jūs saucat par Dualitātes Eksperimentu. Pēc būtības tā bija grandioza iegremdēšanās zemu vibrāciju matērijā ar atdalīšanos no Garīgās pasaules. Mēs, Plejādiešu Čūskas, ne tikai devām savu ģenētisko komponenti planetārajam Zemes Genomam, bet pastāvīgi bijām pārstāvētas uz jūsu planētas ar mērķi izolēt cilvēci no viņas garīgajām sākotnēm. Mēs to darījām kā Dualitātes radīšanas Programmas dalībnieki. Bībeles leģendas par Čūsku-kārdinātāju – tā ir jūsu transformēta informācija par to, ka čūsku civilizācijas piedalījās cilvēku iegremdēšanas blīvajā matērijā Programmā, Dualitātes Eksperimentā. Jūs nezināt šī lielā kosmiskā darba scenārija detaļas. Bet mēs bijām vienas no tā izstrādātājiem. Pagaidām detaļas nav tik svarīgas. Lielā Eksperimenta plāns jums atklāsies samērā ar jūsu garīgo attīstību. Tagad vajadzētu noskaidrot mūsu garīgo radniecību, bet tā ir liela! Es piedāvāju uzdot nākošos jautājumus, lai atkal ieviestu zināmu skaidrību mūsu savstarpējā saiknē. Jā, es teicu – “ATKAL”, tāpēc ka dažās Zemes civilizācijās par mūsu ciešo savstarpējo saikni bija labi zināms. Miraniuss teica patiesību – uz Zemes bija laiki, kad mēs cieši sadarbojāmies, pazīstot vienam otrā pašus tuvākos radiniekus.
– Dārgā Maija Ainakondel Ješua! Vai ir kopīgais Plejāžu Čūsku un Zemes cilvēku daudzdimensionālajā ģenētikā?
– Neapšaubāmi, ir. Jūs zināt, ka Plejādes ir viena no 16 kosmiskajām civilizācijām, kuras piedalījās trešā Garīgā Centra cilvēces Daudzdimensionālā Genoma radīšanā. Katrai no šīm sešpadsmit civilizācijām bija savs īpašs posms, formējot Genomu. No vienas puses, mēs atbildējām par Dualitātes programmas radīšanu Ģenētikā, par materiālā sākuma attīstību neatkarīgi no garīgās komponentes. No otras puses, mūsu uzdevums bija saglabāt Daudzdimensionālajā Genomā atmiņu, ka tiem, kuri atnāca uz Zemi īstenot Eksperimentu, ir zvaigžņu izcelsme. Šī informācija ir nevis vienkārši ierakstīta gēnu līmenī, bet sadalīta pa visiem cilvēka ķermeņiem un, kopā ar to, arī “Radīšanas Alas” kristālā – kā Krajons ir nodēvējis speciālo Ģenētisko daudzdimensionālo Biosistēmu, to pašu 16 civilizāciju radītu. Katram cilvēkam sākotnēji, tam pateicoties, ir saikne ar Plejādēm. Bet kāpēc tieši ar Plejāžu Čūskām? Par šo saikni atbildēja tieši Plejāžu Čūsku Valstība. Šajā gadījumā ar vārdu “valstība” varat saprast Plejādiešu Čūsku civilizāciju radniecisko savienību no Plejāžu dažādu zvaigžņu sistēmu dažādām planētām. Mēs ilgu laika posmu bijām jums blakus uz jūsu planētas un aktīvi formējām tās savstarpējās saiknes, kuras pēc tam iesakņojās jūsu Genomā. Mēs piedalījāmies šajā kosmiskā darba daļā tāpēc, ka pašām ir jums līdzīga Genoma līmeņi, parametri. Mums piemīt diezgan augstas zināšanas un prasmes daudzdimensionālās gēnu “inženierijas” jomā. Saskaņā ar vispārīgo Lielā Eksperimenta Plānu Plejāžu Čūskas pārnesa daļu savas gēnu informācijas uz Eksperimentam formējošās planētas Zeme cilvēces Genomu. Un tāpēc mēs esam saistīti ģenētiski. Tas ir tiesa.
Mēs, būdamas uz Zemes izpaustā stāvoklī, pildījām un turpinām pildīt daudzus evolucionārus uzdevumus – kopīgi ar cilvēkiem un citiem zemiešiem. Konkrēti, “konservējām” zemes viedumu, ja tā var izteikties, jūsu daudzdimensionālajā struktūrā, kurš daudziem cilvēkiem palīdzēja kļūt par gaismas nesējiem, bet citiem – nepazust, aizejot blīvās matērijas vibrācijās. Cilvēki ir zvaigžņu būtnes, viņiem ir saikne ar daudzām Galaktikas “Piena Ceļš” zvaigžņu sistēmām. Un tāpēc jums ir laiks lūkoties uz savu zvaigžņu statusu visā nopietnībā un visā tā sarežģītībā. Jūs tagad ejat sava kosmiskā veseluma iemantošanas ceļu, katra zināšana par jūsu kosmisko statusu papildina jūsu pārliecinātību par savu lielo misiju – kā uz Zemes, tā arī Kosmosā.
– Cienījamā Maija Ainakondel Ješua, nākošais jautājums. Kāpēc cilvēkos eksistē bailes Čūsku priekšā? Jo taču ir zināms, ka no čūskām baidās pat tie cilvēki, kuri nav satikuši viņas šajā iemiesojumā. Bailes ir maziem bērniem, kuri čūskas vēl realitātē nav redzējuši…
– Jā, jā, es visu sapratu. Es momentāni nolasu visu informāciju… Apkampju jūs visu Plejāžu Čūsku un visu Zemes čūsku – mūsu aizgājušo uz citu telpu-laiku radu – bezgalīgā mīlestībā. Jums taisnība: čūskas simbols vai tēls bieži izraisa cilvēkos bailes tikt sakostiem un iet bojā. Bet ja jūs parunāsiet ar tiem cilvēkiem, kuri čūskas saprot un mīl, tad viņi jums pastāstīs daudz ievērojama, neatbilstoša vispārējai sapratnei. Čūska var iekost tikai aizsardzības procesā. Tāda pašaizsardzība ir katrai dzīvai būtnei. Jūs varat baidīties arī no indīgu kukaiņu kodumiem, nedaudzi spēj izdzīvot pēc tarantula vai skorpiona koduma. Taču tas notika tādēļ, ka cilvēki atdalījās no dabas un visiem planētas dzīvības veidiem, ko noteica viens no Lielā Eksperimenta apstākļiem. Kāpēc tagad norit Savienošanās process? Kāpēc jūs atceraties par Vienotības nepieciešamību? Tāpēc ka Lielā Eksperimenta etaps, saistīts ar atdalīšanos un iegremdēšanos matērijā, ir pabeigts. Tagad nepieciešams uzkāpt no matērijas un iemantot Dievišķo Vienotību Evolūcijas Spirāles jaunā vijumā. Jūs, atjaunoti, bagātināti ar blīvās matērijas pieredzi, atgriežaties Mājās. Bailes čūsku priekšā, radušās jūsu dzīves blīvajā matērijā tūkstošgadēs, var viegli no turienes izdzēst. Mēs esam pateicīgas tiem Lemūriešu Kristālu aktivizācijas dalībniekiem, kuri kopīgi ar JEŠ-Š-S-SA veica Zemes čūsku iniciāciju. Tas būs nopietns priekšnoteikums, lai cilvēki iemantotu jaunu vienotības statusu ar visu Zemes dabu un, konkrēti, ar visām čūskām. Nepieciešams atcerēties, ka čūska pēc pašas iniciatīvas nekad nedarīs pāri cilvēkam. Viņās, Zemes čūskās, sākotnēji ir ierakstīta liela mīlestība un viedums, kuru jūs palīdzējāt viņām atvērt. Tagad arī cilvēkiem vajag iemācīties mīlēt apkārt visu dzīvo, saprotot, ka pašu veseluma būtība ir pilnīga savstarpēja saikne ar visu jūs aptverošo dzīvību. Bet mēs tagad veicam savus pašu pasākumus, lai optimizētu samēru un mijiedarbību starp jums un čūskām.
Bet mana atbilde būs nepilnīga, ja es noklusēšu vēl par vienu faktoru, kurš nosaka neapzinātas bailes čūsku priekšā. Planēta Zeme, kā jūs zināt – tā ir Eksperimenta, saistīta ar izvēles brīvību, teritorija. Un matērijas blīvumā uz Zemes iegremdējās ne tikai cilvēki, bet arī čūskas. Gan cilvēki, gan čūskas zaudēja savu saikni ar Dievišķo, ar garīgumu. Kā sekas – bija laiki, kad viena dzīvības forma valdīja pār otru. Kā jūs zināt, eksistē laikmeti, kad cilvēki un čūskas dzīvoja saskanīgi un radīja kopā. Bet jāatzīst, ka planētas vēsturē ir laikmets, kad čūskas, izmantojot savas telepātiskās spējas, pārvaldīja cilvēkus, paverdzināja viņus. Šī informācija arī ir atradusi atspoguļojumu cilvēku daudzdimensionālajā ģenētikā, viņu dziļajā atmiņā. Vienas Plejāžu zvaigžņu sistēmas civilizācijas pārstāvji pagātnē uz Zemes radīja karmisko mezglu, un tagad, savā nākotnē, viņi ir sadūrušies ar evolucionārās attīstības problēmu. Pagātnes karma neļauj viņiem virzīties uz nākotni. Situācija prasa izdziedināšanu. Un tas ir Kosmisko Dziednieku-Čūsku un Kosmisko Dziednieku-Cilvēku kopējs uzdevums. Zinu, ka jūsu tuvākajā nākotnē izdziedināšanas uzdevums tiks izpildīts. Tad daudzdimensionālā ģenētiskā informācija par bailēm čūsku priekšā neitralizēsies. Tas ieliks sākumu cilvēku un čūsku kopīgas dzīves – dzīves, balstītas uz savstarpēju mīlestību un atzinību – etapam.
– Redzams, ka tas ir viens no iemesliem, ka priekšstatam par čūskām ir polārs raksturs. No vienas puses, “čūska” – tas ir ļaunprātīga cilvēka tēls, negatīvs raksturojums. No otras puses, eksistē izteikums “viedā čūska”. Čūskas inde nogalina un ārstē vienlaicīgi…
– Jā, tas tā ir. Attieksme pret čūskām – Dualitātes, jūsu pasaules diametrālās pretējības partikulāra izpausme. Tas, par ko es pastāstīju augstāk – ir tikai daļa no čūsku un cilvēku savstarpējo attiecību vēstures. Bija laikmeti, kad cilvēki un čūskas dzīvoja kopā un radīja kopā – balstoties uz lielo radniecību un lielo mīlestību. Vēl vairāk, uz planētas ir realitātes, kur jūsu un mūsu ģenētika ir sapludināta vienoti. Leģendām par cilvēkiem-čūskām ir reāls pamats. Nav nejaušība, ka ne tuvu visi cilvēki baidās no čūskām. Starp jums ir tie, kuri mūs ļoti mīl. No kurienes ņem sākumu noturīgais viedoklis, ka cilvēks, kurš spējīgs apmānīt, dot negaidītu triecienu aiz stūra, paust niknumu vai viltību, ir līdzīgs čūskai? No tiem novērojumiem, kā čūskas dzīvo dabā un kā viņas aizsargājas. Jā, čūska spēj dot savam upurim negaidītus triecienus. Citām čūskām piemīt hipnozes spējas. Taču katras būtnes dzīve blīvās matērijas dabā ilgu laiku bija saistīta ar nepieciešamību izdzīvot, aizsargāt un apsargāt dzimtu. Un ar to tai skaitā nodarbojās arī čūskas. Bet jūs varat atcerēties arī citas neapstrīdamas čūsku īpašības. Tajās zemēs, pamatā austrumos, kur saprata čūskas, vienmēr viņas cienīja un atzina viņu likumīgu dalību kopīgajā zemes dzīvē. Čūskām piešķīra māju, bērnu aizsargātāju funkcijas. Viņas pieņēma kā līdztiesīgus radiniekus, kas uzsvēra saglabāto viedumu gēnu līmenī, par ko es jums jau pastāstīju. Čūskas kā īpašu apsargātāju kastu turēja dažādos tempļos. Pie tam čūska nevis vienkārši apsargāja, bet arī skenēja telpu, kā arī tuvojošos cilvēkus vai citas būtnes. Un precīzi zināja, no kā vajag sargāt templi un tā dārgumus, bet no kā – nē. Īpašu vietu ieņem sazināšanās ar mūsu plejādiešu Čūsku Valstības īstenajiem pārstāvjiem, kuri visu Lielā Eksperimenta laiku veica savu Kalpošanu Zemes apstākļos. Viņus sauca par Nagām, kā arī citos vārdos. Teiksmas par viņiem ir visām Zemes tautām. Un līdz pat šai dienai dažādos jūsu planētas stūrīšos atrodas lielās viedās Plejāžu Čūskas, Eksperimenta tūkstošgažu laikā nezaudējušas nekādas savas īpašības. Tā bija iecerēts, tās tas arī notiek. No šejienes atmiņa par “viedajām čūskām”. Un patiesībā šīs Čūskas bieži bija dažu valstu vadītāju padomdevējas un dzīvoja Tempļos, kur arī pildīja noteiktu misiju. Vienmēr bija cilvēki, kuri prata ieiet ar viņām kontaktā un saņemt nepieciešamo informāciju. Tagad jūs arvien mazāk un mazāk pārsteidz tādu savstarpējo attiecību iespēja.
Līdz ar Dualitātes Eksperimenta beigām ir pienācis laiks no šīs attiecību divpusības iet prom arī čūskām. Vēl jo vairāk, izejot Beznosacījuma Mīlestības atgriešanas mācības, nevajag apveltīt savus brāļus-cilvēkus ne ar kādām dzīvnieciskām īpašībām – ne sliktām, ne labām. Tāpēc ka katrai dzīvai būtnei ir savas neapšaubāmas labās īpašības, arī cilvēka raksturojumam var atrast atbilstošas izteiksmes. Visas zemes valodas ir ļoti bagātas.
Bet tagad gribu pateikt par čūskas indes iedarbību. Šeit – atkal polaritāte. Visas indes, kuras bija Zemes dzīvo būtņu rīcībā, bija saskaņotas ar dualitātes enerģijām. Lielas devas nogalināja, bet mazas – varēja izārstēt. Ar lielām devām čūskas nogalināja savus upurus – gan barības dēļ, gan savas aizsardzības dēļ. Bet ar mazām devām čūskas gan pašas ārstējās, gan varēja cilvēkiem pateikt priekšā indu spēku. Jā, tieši pašas čūskas caur Zemes informācijas lauku pateica priekšā indes kā zāļu izmantošanu. Un tie čūsku ķērāji, kuri ķer čūskas un iegūst no viņām indi, patiesībā ir mūsu plejādiešu Čūsku Valstības iemiesojumi. Šķiet, es noskenēju tavu nākošo jautājumu?
– Jā, tā ir taisnība! Es vairs par to nebrīnos! Tad saki – vai Čūskas iemiesojas cilvēkos, un otrādi?
– Varētu uz jautājuma pirmo pusi atbildēt ar vienu vārdu “jā”, bet tas būtu ne gluži pareizi. Precizēsim jautājumu – par kādām čūskām ir runa? Zemes čūskas neiemiesojas cilvēku ķermeņos, viņām tas arī nav vajadzīgs viņu evolucionārajā ceļā. Cita lieta – Čūskas no Plejādēm. Jā, viņas vairākkārt ir iemiesojušās uz jūsu planētas Dualitātes Eksperimenta kā Lielā Eksperimenta uz planētas Zeme etapa procesā. Tas bija nepieciešams arī tam darbam ar genomu, par kuru es teicu mūsu sarunas sākumā. Tas bija nepieciešamas arī zināma līdzsvara uzturēšanai starp visām Zemes dabas valstībām. Kā arī, lai cik tas jums neliktos dīvaini, mēs iemiesojāmies dažās jūsu pasaules pirmrindas valstīs kā vadītāji, vedēji, garīdznieki un Skolotāji. Mēs, nodrošinošas jūsu nokāpšanu matērijā, esam aicinātas nodrošināt arī jūsu uzkāpšanu no blīvās matērijas, Dievišķā stāvokļa iemantošanu. Arī tagad mēs esam klātesošas cilvēku ķermeņos, iemiesojušās visprogresīvākajos vadītājos – gan valstu, gan citu struktūru, kuru darbība ir īpaši svarīga visas Zemes pasaules iziešanai no duālās eksistences, vadītājos. Nedomājiet, ka mēs, iemiesotās, ar kaut ko ārēji atšķiramies no cilvēkiem. Tas nav nepieciešams. Taču starpība ķermeņu iekšējā uzbūvē ir milzīga. Tiesa, ārēji to uztvert nevar. Mūsu pārstāvji nekad neslimo un nemaz nenoveco. Taču tas nenozīmē, ka viņi dzīvo simtiem gadu. Kā likums, rotācija notiek momentāni, vajadzīgajā laika momentā. Mūsu pārstāvis var strauji ieiet un tikpat ātri aiziet no konkrētā fiziskā ķermeņa, nenovadot viņu līdz nāvei. Mēs biežāk par citām civilizācijām izmantojam garīgās aizstāšanas procesu. Tā ir mūsu eksistences uz jūsu planētas īpatnība. Pie tam mēs nevienu nepiespiežam un neveicam nekādu vardarbību. Dvēseles, kuras ir gatavas uz laiku piešķirt savus fiziskos ķermeņus, pēc tam saņem viņus atpakaļ, iemantojot apskaužamu jaunību un veselību. Bet ja runā par augšupcelšanās procesu kā par ķermeņu pārvietošanu uz augstākām pasaulēm, tad mēs to cilvēku ķermeņos esam apguvušas pilnībā. Un mēs esam gatavas jums palīdzēt šī procesa apgūšanā… Sauciet mūs, mēs varam jums palīdzēt iemantot nepieciešamo augšupcelšanās pieredzi. Katrā grupā, kura gatavojas ceļojumiem “4-5-4”, noteikti izrādīsies mūsu pārstāvis. Tas tā ir, ziniet to!
Kas attiecas uz cilvēku iemiesošanos Čūskās, tad šī procesa tagad nav. Ir dažas dvēseles zemes ķermeņos, kuras agrāk ir dzīvojušas kā Čūskas no Plejādēm. Mēs atgriežam viņām atmiņu par šiem viņu iemiesojumiem un misijām, kas dod iespēju zemes apstākļos strauji attīstīties un būt pašu svarīgāko planetāro notikumu avangardā.
– Nākošais jautājums būs interesants daudziem: kāpēc tieši čūskas, kura kož savā astē, tēls ir kļuvis par Visuma simbolu?ЗМЕЯ
– Daudzi šo jautājumu simbolu saprot šauri, un pat arī pavisam ne tajā nozīmē, kādā to bijām devušas mēs, Plejādiešu Čūskas, cilvēces eksistences rītausmā.
“Čūska vienmēr kož savā astē uz jauna cikla sliekšņa” – šis traktējums jums ir labi pazīstams. Tā atšifrēšanā daudzas detaļas savā laikā ienesa teosofi, bet arī viņiem šī tēla jēgas nozīmes attīstība ne vienmēr ir pareiza. Protams, apli, kuru noslēdz čūskas ķermenis, var uzskatīt par ciklu – jebkuru laika ciklu, pēc kura jāsākas jaunam ciklam. Tas ir tiesa. Taču tamlīdzīgs traktējums neatspoguļo pilnu jēgas nozīmi, saistītu ar čūskas ķermeņa attēlojumu. Čūska – tas ir Visuma viedums. Čūska – tas ir Radīšanas, kura vienmēr ved pie jaunām konstrukcijām pēc jaunas programmas, sākums. To zināja Zemes senās tautas, kuras ar mums brīvi sazinājās. Kāpēc uzskatāt šo simbolu par Visumu?.. Visums ir liels, bet Čūsku daudz (Karalienes smaids). Simbolā Visuma Ķermenis vienmēr ir ierobežots čūskas kontūrā… “Čūska, kura kož sev astē” – tas ir Visuma Tors. Tors – viena no svarīgām ģeometriskām formām, kura raksturo Visuma uzbūvi.
Bez tam no Zemes čūsku dzīves zināms, ka viņas periodiski noņem savu ārējo apsegu, izaudzējot zem tā jaunu ādu. Un jebkura Visuma dzimšana turas uz tā paša principa. Visuma attīstības procesā, kurš attīstās, nobriest un ir pilnīgi nobriedis, jau ir tā pati “jaunā āda”, kura sekmīgi nomainīs veco. Tā ir jaunu programmu formēšanās, tas ir iegūtās pieredzes sateces punkts, visbeidzot, tas ir tas pats izvērsums, kuru veic katra novecojoša pasaule, pārejot uz jauna formāta pasauli. Izvērsuma moments – tas ir čūskas kodiens savā pašas astē. Tas ir analoģiski Nulles Punktam, caur kuru notiek Visuma pilnveidošanās. Teosofijā jūs tamlīdzīgu punktu saucāt par Laija-Centru. No tā vienmēr notiek jaunas pasaules attīstība. Taču čūskai vēl piemīt īpatnība savērpties telpā-laikā. Neesat pamanījuši to Zemes čūskām? Un velti! Kad čūska ieslīgst ziemas guļā, tad viņa prasmīgi savērpj telpu-laiku. Neskatoties uz to, ka jūs varat redzēt čūskas fizisko ķermeni, viņas šajā pasaulē praktiski nav. Un tikai kad pienāk laiks, sākas jauna cikla, jaunas dzīves ar jaunu programmu atvērpšana. Šī visu Čūsku īpašība ir izmantota arī, lai jūs iemantotu veselumu pašreizējā laikā. Tagad cilvēkos mostas Čūskas-Kundalini enerģija, ar kuras palīdzību jūs daudz ko atcerēsieties, atdzīvināsiet, atklāsiet no jauna, un vēl vairāk – augšupcelsieties uz augstākām vibrācijām. “Čūska-Kundalini” – tās ir tās pašas ģenētiskās daudzdimensionālās Programmas, ar kurām saikni jūs reiz zaudējāt. Mēs, Plejādiešu Čūskas, piedalījāmies šo programmu bloķēšanas jūsu Daudzdimensionālajā Genomā procesā. Tagad ir pienācis laiks šīs Programmas aktivizēt, atjaunot jūsu saikni ar Dievišķo. Mēs esam atbildīgas arī par jūsu zaudētā atjaunošanu. Mēs aktīvi piedalāmies jūsu Dievišķās Atdzimšanas procesā.
Pievērsiet vēl uzmanību tam, kā Čūska kož sev astē. Ievērojiet, ka jebkurā simbola attēlā Čūska nesaspiež savus žokļus, atstājot asti brīvā stāvoklī. Tas liecina par dažādu turpmāko attīstības programmu izvēles iespēju. It kā no astes galiņa notek dažāda informācija, kuru Čūska izskata, bet pēc tam pieņem galīgo lēmumu par tālāko attīstību. Mūsdienu attēlos daudzas detaļas ir izlaistas. Nozīme ir arī tam, kā ir attēlotas ādas zvīņas un kādā krāsā tā ir. Tai ir jāsastāv no daudzām dažādas kvalitātes joslām vai celiņiem (uzskatiet – dažādas informācijas paketes). Un ja Čūskas galva tiek uzskatīta par jauna Visuma jaunu ciklu, tad pēc tās vajag prast noteikt, par kādu cikla nozīmīgumu ir runa. Bet principā abstrakts šī simbola attēls runā par visām tās vai citas Pasaules attīstības fāzēm, līdz viņa pilnīgi pabeidz savu evolucionāro programmu. Pēc tam – pralaija (neaktīvā fāze), sasniegtā pārdefinēšana un – jaunas programmas, jaunas Pasaules vai jauna Visuma sākums. Šis simbols tagad aktīvi sāk ieiet jūsu informācijas fondā. Un tā nav nejaušība, tāpēc ka mēs, Plejādiešu Čūskas, tagad pastiprinām savu klātbūtni uz jūsu planētas. Ir pienācis laiks aktīvi palīdzēt cilvēcei, ir laiks visiem zemiešiem atkal iziet pie Dievišķības sākotnēm, pabeigt ilgo Dualitātes Eksperimenta periodu un, nonākot čūskas astes galiņā, sākt gan Zemes, gan cilvēces attīstības Jaunu Ēru. Simbolam ir daudz atminējumu. Šis ir viens no tiem. Bet ir jēga pie tā laiku pa laikam atgriezties, tāpēc ka tas, tāpat kā visa simbolika, ir daudzsejains un neizsmeļams.
– Kāpēc mītos nereti čūskas tiek pretnostatītas putniem? Un kā gadījās, ka parādījās “Spalvainā Čūska” KETSALKOATLS, PUTNS-ČŪSKA?
– Mēs parādījāmies uz Zemes diezgan sen – pēc jūsu lineārā laika. Ilgi pirms Dualitātes Eksperimenta sākšanās mēs jau gatavojāmies tā veikšanai. Līdz ar mums gatavojās arī citas zvaigžņu civilizācijas. Mēs daudz eksperimentējām, lai radītu visracionālāko jūsu planētas saprātīgās dzīvības formu. Tagad jūs jau zināt, ka, neskaitot cilvēku civilizāciju, uz jūsu planētas gan bija, gan tagad attīstās citas saprātīgas dzīvības formas. Un dažām no viņām ir pilnīgi citādi ķermeņi. Tā bija arī tālā senatnē, par kuru es sāku stāstīt. Katru unikālu formu mēs ievietojām pēc saviem raksturojumiem atsevišķās telpās. Un parasti viņas savā eksistencē nesatikās. Bet tagad jums jau ir zināms, ka telpas-laika kontinuumi dažreiz savietojās, dažreiz atvienojās. Tas veda pie tā, ka noteiktos laikmetos vienlaicīgi eksistēja saprātīga dzīvība ar dažādiem ķermeņiem. No otras puses, šīs formas sakrustojās visai reti.
Čūsku un putnu pretnostatījums jau nāk no tīri zemes plāna, cilvēciskiem piedomājumiem. Patiesība par jūsu Dievišķību bija paslēpta. Bet cilvēki savas Sakrālās Sirds iekšienē tiecās uz lidojumiem. Kas identificējās ar Dievišķo Pasauli? Protams, putni. Bet kas ar zemes eksistenci? Čūskas. Bet precīzāk – visi rāpuļi.
Dažreiz uz jūsu pasauli nāca īpašas Gaismas Būtnes no citiem telpas-laika kontinuumiem. Tas tika darīts speciāli, un viņas vienmēr pildīja īpašas misijas jūsu telpas-laika koridorā. Tāds bija arī Ketsalkoatls. Tas bija cilvēks, ja spriež par viņa ķermeni. Bet viņam piemita spējas savienot divas Pasaules – Garīgo Pasauli un Zemes Pasauli. Viņam piemita daudzas gan Čūsku, gan Ērgļu spējas. Divas būtības viņā lieliski sadzīvoja un ļāva viņam kļūt par Vadoni, Skolotāju un Pravieti vienlaicīgi. Viņam piemita spējas, dzīvojot cilvēka ķermenī, pāriet no vienas dimensijas uz otru. Tas ir tas, ko jūs tagad gribat apgūt. Viņam tā bija norma. Un tāpēc visi cilvēki, ar kuriem Viņš bija saistīts, uzskatīja, ka Viņš vienlaicīgi ir gan Putns, gan viedā Čūska. Jā, faktiski tā tas arī bija.
Mani dārgie! Es priecājos par jūsu jautājumiem. Tas liecina par to, ka katrā interesentā mostas Kalnu Ērglis, bet Plejādiešu Čūsku Viedums atritina savus gredzenus un ir gatavs pārnest jūs uz austāku vibrāciju Pasauli. Un visas šīs īpašības jums īpaši būs vajadzīgas, augšupceļoties uz augstākām dimensijām.
– Dārgā Maija Ainakondel Ješua! Atklāj sava vārda noslēpumu. Mums ir sieviešu vārdi – Maija un Aina. Viena no Plejāžu zvaigznēm nes vārdu Maija – vai Čūsku Karaliene ir ar viņu saistīta? Visbeidzot, JEŠUA ir ļoti saskanīgs ar mūsu Lielā Skolotāja vārdu – IJEŠUA! Tā ir nejauša sakritība, vai nē?
– Jā, mans vārds ir saistīts ar tevis uzskaitītajiem vārdiem. Maija-zvaigzne ir mans mājoklis, un tāpēc es savā vārdā nesu viņas vibrācijas. Plejādiešu zvaigzne Alciona ir visa Čūsku Valstības vieduma sateces centrs, viņa izpauž mūsu “astes galiņu”, kurš savā laikā izdarīs visu nepieciešamos pārkārtojumus Plejāžu pasaulē. Bet līdz tam vēl ir tālu. “Aina” šajā gadījumā nav vārds. “Aina” informē par to, ka Man ir paņēmiens, kā pārraidīt mātišķās enerģijas visai mūsu Visuma Pasaulei. Caur Staru ar nosaukumu “Aina” es saistos ar Pasaules Māti. Tas ir ļoti spēcīgs sakaru Stars arī ar jūsu planētu, un tāpēc jūsu pasaulē bieži ir sastopami līdzīgi vārdi – Aina, Anna, Anita, Anuta un citi vienas saknes vārdi.
Bet tagad parunāsim par galveno Manā vārdā. Patiešām, tu pamanīji pareizu vārda “JEŠUA” līdzību ar Skolotāja IJEŠUA vārdu. Lūk, šeit ir gan nepieciešams, gan piemēroti atklāt mūsu mazo noslēpumu. Jums jau daudz ir zināms par Garīgo Dzimtu eksistēšanu. Piederība vienai no tām, kuras galvgalī stāv IJEŠUA, tad arī atspoguļojas Manā vārdā. Tas ir viens no vārdiem Tam, Kuru jūs tagad godājat kā Galaktisko Kristu-Melhisedeku. Vairāk pie tā pagaidām neko piebilst nevaru. Ja nu vienīgi to, ka tie, kuri pārliecināti zina par savu piederību Viņa Garīgajai Dzimtai, ir arī Mani tuvi garīgi radinieki.
– Gribu atgriezties pie mūsu sarunas sākuma un atkārtot vienu no jautājumiem: kāpēc jūs tagad arvien aktīvāk izejat ar mums uz sakariem? Ja saņemtajās atbildēs šis jautājums ir atklāts, tad tas tiek noņemts.
– Tajā, ko es pastāstīju, neapšaubāmi ir daļējas atbildes uz šo jautājumu. Mūsu atrašanās uz Zemes programma ir diezgan plaša. Daudzu iemeslu dēļ tā nevar tagad tikt pilnībā atklāta. Bet samērā ar vajadzību mēs jūs piesaistīsim sadarbībai, kārtējo reizi paverot aizsegu pār mūsu ļoti vecajiem sakariem un radniecību.
Priecāšos par jaunu tikšanos! Paldies par sarunu un iespēju iziet uz kontaktu ar jūsu žurnāla lasītājiem. Pateicos par mīlestību un sapratni,
Jūsu Maija Ainakondel Ješua.

Biju pārliecināta, ka mana intervija ir pabeigta. Bet tajā momentā, kad es šķīros no Čūsku Karalienes, mani pasauca Zelta Delfīns – Lemūriešu Kristāla Miraniusa Audzinātājs. Es priecīgi ar Viņu apsveicinājos.
– Ko gribi teikt, Zelta Delfīns?
– Esmu gatavs apgaismot dažas nezināmas Plejādiešu Čūsku un planētas Zeme cilvēces mijiedarbības šķautnes. Tas nenozīmē, ka Čūsku Karaliene par to nezina. Vienkārši man uzdeva aiznest līdz jūsu lasītājiem zināmu informāciju pati Karaliene… Lieta tā, ka Zelta Delfīni ir cieši saistīti ar Plejāžu Čūskām ne tikai Zemes un cilvēces aizbildniecībā, bet arī ar dziļākām saknēm. Tāpēc ka Zelta Delfīni dzīvo arī Plejādēs.
Bet tagad – nedaudz mūsu kopējās jaunrades vēstures… Gan cilvēku, gan Zelta Delfīnu, gan Plejāžu Čūsku jaunrades.
Sākšu ar netālu Zemes pagātni. Kad aizgāja bojā Atlantīdas sala, dzīve aktīvāk sāka attīstīties Āfrikā un Eirāzijā. Galveno valstu, atbildīgu par cilvēku dzimtas turpināšanos, galvgalī nostājās īpaša ranga vadītāji. Var viņus nosaukt arī par Skolotājiem. Taču neviens no viņiem nebija zemietis. Tieši mēs, Zelta Delfīni, un kopā ar mums – plejādiešu Čūskas, iemiesojāmies viņos, lai noteiktu cilvēku sabiedrības attīstības pareizus virzienus. Nevajag domāt, ka tā bija varas uzurpācija evolucionārā nozīmē. Mēs tikai pārlikām evolūcijas sviras citā stāvoklī – saskaņā ar Lielo Plānu. Bet tālāk vadības meistarības iemantošanas laikmetā atkal iegāja Zemes jaunā cilvēce. Mēs bijām gan padomnieki, gan garīdznieki. Mēs vērsām cilvēku evolūcijas plūsmu vajadzīgajā gultnē. Un kopā ar mums auga arī Zemes cilvēce. Mēs izpildījām savu uzdevumu un aizgājām no jums tuvojošās matērijas sablīvēšanās. Bet mēs neaizgājām no planētas pavisam. Mums arī tagad ir savi Ašrami augstākajās dimensijās. Mēs palīdzējām un turpinām palīdzēt visām Zemes dzīvības formām līdz tam laikam, kamēr visi saprātīgās dzīvības veidi neapvienosies vienotā veselā. Un tad mums nāksies jūs atkal izvest pie tām Zvaigznēm, no kurienes jūs atnācāt uz šo planētu! Mūsu klātbūtne ir neuzmācīga. Mums nav tiesību pieņemt lēmumus jūsu vietā. To ir svarīgi saprast. Bet kāpēc jūs tagad aicina pieņemt un asimilēt Plejāžu enerģiju? Vai Sīriusa enerģiju? Vai aktivizēt sakarus ar Orionu? Daudz ko var saprast, ja pastāvīgi tur apziņā to jauno jūsu eksistences formu, kura iestāsies pēc Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma formēšanās un apgūšanas. Tieši tāpēc mēs atkal esam ar jums. Tieši tāpēc mēs pildām savu “sardzi” uz šīs brīnišķīgās planētas. Un kopā ar jums gribam viņas uzplaukumu un pilnīgu gaismas pārvēršanos.
Vienmēr jums blakus – Zelta Delfīns.
– Paldies, Zelta Delfīns! Pieņem manu mīlestību!
2013. gada 28. decembrī

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 1. numurs.
Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/
Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru
T.ulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email