Магниты Духа

URUSVATI caur Marinu Shults. PASAULES GARĪGĀS KULTŪRAS LĀPNESIS

Draugi!3м
700 gadu ir pagājis no brīža, kad piedzima tā gaišā personība, kuru visa Zemes pasaule pazīst kā Svēto Radoņežas Sergiju – krievu zemes Garīgo Vedēju. Bet vai Viņš bija tik svarīgs tikai krievu zemei? Nē! Šis Gara Lāpnesis bija iemiesots cilvēces Gara augšāmcelšanas lielu plānu realizēšanai uz robežas pašiem svarīgākajiem Zemes notikumiem, kuri pavadīja Dualitātes Eksperimentu. Jums jāsaprot, ka jūsu Dualitātes spēles laikā notikumu akcenti vienmēr tika pārcelti uz to vai citu valsti. Un tika izspēlēts scenārijs, kura svarīgums bija acīmredzams ne tikai tam reģionam, kur viss notika, bet visai Pasaulei, visai cilvēcei. Tā arī Svētā dzīves laikos bija nepieciešams, lai krievu tauta (bet ar krievu tautu vienmēr tika saprasta daudznacionāla cilvēku kopība) iegūtu Garīgā pacēluma un izaugsmes mācības. Savas brīvības, neatkarības, savu māju aizsargāšanas iespējas apzināšanās, kā arī cieņas pret saviem ienaidniekiem, kas bija noderīgi abām karojošām pusēm, mācības. Tieši Svētais Sergijs kļuva tas Garīgais Vedējs, kurš parādīja tautai un viņas vadoņiem pareizu ceļu un iedvesa viņos drosmi un pārliecību par savu māju, savas Dzimtenes nākotni. Šīs augstās misijas izpildīšanai tika iemiesots Lielais Augšupceltais Skolotājs El Morija. Tas ir jau visiem zināms fakts, un tāpēc neaizmirsīsim to.
Sergijs bija ne tikai Krievzemes valdnieku audzinātājs. Viņš bija piemērs kosmisko likumu pildīšanai ikdienas dzīvē. Viņš visiem pie Viņa atnākušajiem mācīja esamības ētiskos pamatus. Viņš prata runāt ar visām dzīvības formām savā apkārtnē. Par viņa prasmi MĪLĒT ļoti brīnījās visi, kuri ar viņu saskārās. Viņa Mīlestībā arī tagad ir ietīta Viņa Kalpošanas cilvēkiem un planētai vieta. Un tāpēc ejiet pie Sergija vienmēr, lai kur jūs neatrastos! Sergijs ir ar katru Zemes cilvēku. Sergijs nepieder vienai valstij un vienai tautai. Tā ir Gaismas, kura savu mirdzumu izstaro arvien vairāk, plašāk un intensīvāk, parādība. Un tas jāzina visiem. Bet tagad īpaši Radoņežas Sergija Garīgā Gaisma izplatās pa visu Pasauli un piepilda cilvēku sirdis ar atbalsta, gādības, sapratnes un bezgalīgas un maigas Mīlestības enerģijām. Atcerieties to, cilvēki! Jūsu sirds telpa ir gatava atsaukties Svētā Aicinājumam! Jūs tikai ieklausieties un ļaujiet savam “Es” pamosties šīs saiknes ne no šīs pasaules dēļ. Apgalvojumu jums, ka daudzi tā vai citādāk savā iemiesojumu līnijā bija saistīti ar Sergiju. Kāds bija Viņa apkārtnē. Bet kāds gāja Viņam līdzi, pieņēmis Viņa norādījumus kā ceļa rādītāju uguni. Kādam Viņa vārds momentāni izraisa sirds trīsas. Un tas notiek visā Pasaulē, vienojot visus cilvēkus Vienotībā, Svētā Radoņežas Sergija novēlētā!
Dārgie Zemes cilvēki! 700 gadu jums blakus ir šī nedziestošā Mīlestības Gaisma! Nepaejiet Viņai garām! Viņa jūs bezgalīgi mīl un pastāvīgi palīdz katram, neatkarīgi no tā, vai cilvēks gaida atbalstu, vai nē.
Atveriet savās sirdīs tās slepenās durvis, pie kurām klauvē neparastā Svētā vīra, kurš nosaukts Svētā Radoņežas Sergija vārdā, Mīlestība! Viņš ar jums ir vienmēr un visur! Pieņemiet Viņa roku un droši ejiet uz to Nākotni, par kuru Viņš reiz runāja. Mīliet Pasauli, un Sergijs atsauksies jūsu sirdīs!
Ar mīlestību pret cilvēces Garīgo Vedēju
Urusvati
2014. gada 16. jūlijā

Pievienots 16/07/2014
http://www.magnitiduha.info/archives/8533
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email