Магниты Духа

VISIEM, KURI VĒL MIERU PLANĒTAS ZEME CILVĒCEI. KRAJONS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. PLANETĀRĀ MEDITĀCIJA. ZELTA HARMONIJAS RADĪŠANA

No Žurnāla “Мировой ченнелинг: Духовные сообщения”, Nr. 4 (16), 2014.*
[ mediafails MP3 ]
Sveicināti, mani dārgie! Ar jums ir Krajons. Mēs esam kopā, lai radītu jauno dzīvi.
Katra cilvēka sirds, kurā dzīvo Mīlestība, nevar vienaldzīgi uztvert traģiskos notikumus, kuri pašreiz notiek jūsu pasaulē. Katrs cilvēks, kurā pamodusies Dievišķība, ar visu savu sirdi ir gatavs palīdzēt cilvēkiem, kuri izrādījušies nelaimē. Īpaša uzmanība tagad ir piekalta “karstajiem punktiem” – tām vietām uz planētas, kur iedegušies konflikti, kur notiek karš.
Jūsu spēkos, Gaismas Bērni, ir ietekmēt notikumus. Jūs spējat radīt harmoniju smalkajā plānā. Un šī harmonija noteikti, agri vai vēlu, izpaudīsies jūsu materiālisma pasaulē. Jums ir zināms, ka uz jūsu pasaules notikumiem pašreiz aktīvi iedarbojas spēki, kurus tagad saucat par Noturēšanas Spēkiem. Neapšaubāmi, neviens nenoņem atbildību par negatīviem notikumiem no tiem cilvēkiem, kuri tajos piedalās. Taču jums, mūsdienu Gaismas Darbiniekiem, ir svarīgi saprast, ka šos cilvēkus SPĒCĪGI NEGATĪVI IETEKMĒ PLANETĀRIE UN ĀRPUSZEMES NOTURĒŠANAS SPĒKI. Visaktīvāk uz cilvēkiem iedarbojas robotizēto būtību un reptiloīdu savienība, uzkurinot sociāli politiskus konfliktus, karus. Cilvēkiem, kuri atzīst tikai jūsu pasaules materiālismu, tamlīdzīgs Krajona paziņojums izraisīs ironisku smīnu. Viņi domā, ka jūsu pasaules virzošais spēks ir tikai “šīs pasaules vareno” cīņa par varu un materiālajām bagātībām. Bet tas ir pareizi tikai pa daļai. Cilvēki, kuri spēj redzēt vairāk kā tikai jūsu pasaules materiālismu, var zināt vairāk. Noturēšanas Spēki, kuri organizē aizkulišu spēli, cīnās ne tikai par varu un materiālajām bagātībām. Viņi cīnās par veco pasaules kārtību, par iespēju turpināt pārvaldīt cilvēku sabiedrību, ietekmēt viņu. Viņi cīnās par savu eksistēšanu tādā formā, pie kādas ir pieraduši. Viņi negrib mainīties un attīstīties, vēloties atstāt visu tā, kā ir. Taču planētas Zeme visas pasaules tagad pārdzīvo paātrinātu evolūciju. Un šo evolūciju neviens neapturēs, mani dārgie. Neviens.
Zinu: tie, kuri lasa šīs rindas, kuri klausās šo informāciju, īpaši jūt līdzi tai Zemes daļai, kura saucas Ukraina. Nu ko, tas nav nejauši. Te ir svarīgs vecā un jaunā cīņas centrs, un svētītas visas Dvēseles, kuras šeit dzīvo. Tāpat kā tās, kuras gatavas viņām palīdzēt.
Gaismas Meistari! Tie, kuri spēj redzēt cilvēka acij neredzamo!
Piesauciet tagad Krajonu kopīgai jaunradei. Piesauciet savus Garīgos Skolotājus, Atbalsta Grupas no Augstākajām Pasaulēm, ar kurām esat pieraduši radīt. Un tagad ieskatieties… Uzmanīgi vērojiet, ko jūs redzat VIRS Ukrainas TERITORIJAS un ZEM Ukrainas TERITORIJAS. It kā milzīgs trauks sarkanā krāsā ir apklājis šo valsti un ar viņu robežojošos citu valstu teritorijas. Tāds pats “trauks”, spoguļattēlā, atrodas zem zemes. Jūs varat šo konstrukciju redzēt kā dūmakā, ne visai skaidri. Un tas nav nejauši. Tā ir rūpīgi nomaskēta, to piesegta, kuri to radīja – jūsu pasaules ēnu valdība un viņas sabiedrotie. “Trauka” dibenu veido regulārs sešstūris. Tāds pats sešstūris, tikai lielākā izmērā, veido “trauka” augšējo daļu. Pēc formas šie “trauki” ir sešstūru piramīdas ar nošķeltām virsotnēm. Es lūdzu maniem zemes partneriem shematiski attēlot viņiem redzamo konstrukciju, lai to vieglāk būtu iztēloties tiem, kuru skatiens pagaidām neiesniedzas smalkajā plānā.

1

1. ZĪMĒJUMS. DIVAS SEŠSTŪRU PIRAMĪDAS AR NOŠĶELTĀM VIRSOTNĒM, SAVIENOTAS SAVĀ STARPĀ.
Struktūra, kuru mēs shematiski iezīmējām, pēc savas būtības ir enerģijas starpdimensiju pastiprinātājs, ģenerators un raidītājs. Par kādu enerģiju ir runa, jūs, protams, jau nojautāt. Mūsu iezīmētā struktūra pastiprina, ģenerē un izplata AGRESIJAS, BAIĻU UN NAIDA negatīvās enerģijas. Bet ir vēl viens ļoti svarīgs enerģijas veids, kuru pastiprina un izplata divi savā starpā apvienotie “trauki”. Tā ir enerģija, pateicoties kurai, TIEK IZPILDĪTA SVEŠA GRIBA. Enerģija, kura mudina cilvēkus izpildīt nevis savu gribu, bet gribu no to puses, kuri viņus vada. Pie kam runa tagad ir kā par pārvaldītājiem, dzīvojošiem šajā pasaulē, tā arī par pārvaldītājiem, mītošiem citās pasaulēs.
Konstrukciju, par kuru tagad stāstām, ēnu valdība sauc par “JĀNUSA SPOGULI”. Jums ir pazīstams izteikums “divsejainais Jānuss”… Nosaukums patiešām atspoguļo “Spoguļa” divsejainību, tā divpusīgumu organizācijas daudzos plānos. Bet pirms turpinām divpusīguma, dualitātes tēmu, pievērsīsim uzmanību vēl dažām “Spoguļa” ierīcēm. Plaknē, kur sešstūru piramīdas savā starpā savienojas, ir iebūvēti enerģētiski centri, kuri ir ļoti līdzīgi enerģētiskajiem centriem, kuri baro cilvēku ierobežojošos astrālos implantus. Divas “caurules”-piltuves apvieno pamats kuba formā. Piltuves augšējā daļa ir zilā krāsā, apakšējā – dzeltenā, kubs – sarkans. Šīs struktūras izvietotas sešstūru stūros (shēmā attēlotas zilu aploču veidā). Seši stūri – seši centri.
Piramīdu apvienotā pamata plaknē eksistē sešstūris, pēc izmēra divreiz mazāks par ārējo sešstūri. Šī sešstūra stūros ir iebūvēti enerģētiski centri, kuri iedarbojas uz cilvēku apziņu. Tās ir mentālā plāna ierīces. Tās var attēlot kā divas zilas trīsstūru piramīdas ar nošķeltām virsotnēm spoguļattēlā (shēmā – zilie trīsstūri). Piramīdas apvienojas tieši ar nošķeltajām virsotnēm.

2
2. ZĪMĒJUMS. ASTRĀLĀS UN MENTĀLĀS STRUKTŪRAS “JĀNUSA SPOGUĻA” IEKŠIENĒ, KURAS NEGATĪVI IEDARBOJAS UZ CILVĒKU JŪTĀM UN APZIŅU.
“Jānusa Spogulim” augšā, centrā, atrodas speciāla MENTĀLA ANTENA. Tās uzbūve ir diezgan sarežģīta. Taču jūs daudzi spējat to ieraudzīt kā “vējdzirnavas” jeb “sešspārnu propelleru”. “Jānusa Spogulim” apakšā arī ir antena. Bet tā jau ir ASTRĀLĀ ANTENA, kuru var ieraudzīt jums jau pazīstamā ugunskrusta formā, piestiprinātā “Jānusa Spogulim” ar speciālu enerģētiski magnētisku staru-stieni. Visu struktūru attēlosim sarkanā krāsā. Protams, aplūkojot Spoguli ar savu iekšējo redzi, jūs varat ieraudzīt citas krāsas un nokrāsas. Taču “Jānusa Spoguļa” starojuma galvenais spektrs ir spilgti sarkans.

3
3. ZĪMĒJUMS. “JĀNUSA SPOGULIS” – ASTRĀLI-MENTĀLA STRUKTŪRA, KURA PASTIPRINA UN IZPLATA NEGATĪVAS ENERĢIJAS. TO RADĪJUŠAS UN AKTĪVI IZMANTO ROBOTIZĒTĀS BŪTĪBAS UN REPTILOĪDU CIVILIZĀCIJA.
“Jānusa Spoguļa” divpusīgums izpaužas uzreiz vairākos aspektos. Kā jūs jau sapratāt, tā ir ASTRĀLI-MENTĀLA STRUKTŪRA. Tas ir, tā ietekmē kā cilvēku jūtas, tā arī apziņu. Tās ietekme uz cilvēkiem ir tik liela, ka “Jānusa Spoguļa” negatīvo enerģiju iedarbībā mainās pati cilvēka astrālo un mentālo ķermeņu struktūra, astrālie un mentālie ķermeņi deformējas.
Bez tam šī struktūra ne tikai pārraida negatīvas enerģijas cilvēkiem, bet veic arī pozitīvu enerģiju – mīlestības, līdzcietības, žēlsirdības, savstarpējās palīdzības enerģiju – atsūknēšanu. Tas ir, tās divpusīgums ir arī tāds, ka “Spogulis” pārraida vienus enerģiju veidus, bet atsūknē – citus veidus.
“Jānusa Spoguļa” divpusīgums, tā divsejainība ir arī spējā īpašā veidā strādāt ar telpu-laiku. “Spogulis”, radīts pēc Informatīvi-Komunikatīvās Sistēmas – jūsu tehnogēnisma avota – plāna, ienes jūsu pasaulē enerģētisko informāciju no pagātnes, nelikumīgi paņemot no jūsu pasaules mūsdienu enerģētisko informāciju, paredzētu jaunās matērijas, jauno pasauļu radīšanai.
Un tā ir ļoti svarīga “Jānusa Spoguļa” darbības šķautne. Noturēšanas Spēki, pateicoties svarīgas mūsdienu enerģētiskās informācijas, kura uz jūsu pasauli nāk no Kosmosa, atsūknēšanai, grasās atņemt jums evolucionārās attīstības iespēju, apturēt to tajā līmenī, kurā atrodaties. Kā sekas – izbeidzas matērijas vispārējā vibrāciju līmeņa paaugstināšanās, bet dažās telpas-laika vietās šis līmenis pat ievērojami pazeminās. Atbilstoši tiek bremzēta kolektīvās apziņas paplašināšanās un, protams, mūsdienu cilvēces Garīgā Sākuma augšana.
MANI DĀRGIE! MŪSDIENU GAISMAS DARBINIEKU UZDEVUMS IR VEIKT KOLEKTĪVU, PLAŠA MĒROGA DARBU “JĀNUSA SPOGUĻA” NEITRALIZĀCIJĀ UN VĒL VAIRĀK – TĀ PĀRVĒRŠANĀ POZITĪVĀ STRUKTŪRĀ, KURA SĀKS VEICINĀT EVOLUCIONĀROS PLANETĀROS PROCESUS.
Atkal un atkal dzirdu jautājumus: “Bet kāpēc varenie Gaismas Spēki paši nespēj novākt vai transformēt “Jānusa Spoguli”? Vai tiešām Krajonam, Gaismas Ģimenei nepietiek varenības, lai to neitralizētu un pārveidotu?
Mani Saulainie! Domāju, ka daudzi no jums zina atbildi. Bet es savukārt uzdošu jautājošajiem pretjautājumus. Jūs, mūsdienu Gaismas Darbinieki un tie, kuri vienkārši interesējas par ezotēriku, kā domājat: “VAI VAJAG BĒRNIEM MĀCĪT PATSTĀVĪGI UZTURĒT MĀJĀS KĀRTĪBU? Jeb jūs uzskatāt, ka viņu vietā to vienmēr darīs kāds cits? Ja vecāki bērnam neiemācīs uzturēt kārtību mājās, tad to visu dzīvi nāksies darīt viņiem pašiem. Bet, starp citu, bērni aug, un paši kļūst spējīgi uz daudz ko. Jūs vairs neesat četrgadīgs bērns, kuram var palūgt savākt viņa istabā izmētātās rotaļlietas. Jūs, cilvēki, jau esat pusaudzis, kuru pieaugušie var iesaistīt diezgan nopietnā darbā. Un viņš var sniegt reālu palīdzību, tai pat laikā apmācoties un iegūstot iemaņas, kuras viņam – ai kā noderēs viņa nākošajā patstāvīgajā dzīvē.
Kopradīšana, līdzīga tai, kādu mēs šodien veicam kopā ar jums, vienlaicīgi ir gan reāla palīdzība Gaismas Spēkiem, gan jūsu apmācības process. Tā ir jūsu atbildības izaugsme, bet galvenais – jūsu daudzdimensionalitātes audzēšana. Tāpēc ka īstena Gaismas Būtne, kura tiecas uz evolūciju, tā ir Būtne, kura vienmēr iziet aiz ierobežojumu ietvariem. Jūsu daudzdimensionalitātes attīstība – tas ir evolucionārs process, kurš īstenojas pēc Dieva-Radītāja gribas un, tātad, saskaņā ar Dievišķo Gribu, kuru pauž VISAS VISUMA GAISMAS BŪTNES UN JŪS KATRS PERSONĪGI KĀ DAUDZDIMENSIONĀLA DIEVIŠĶA BŪTNE, PAGAIDĀM VĒL SADALĪTA FRAGMENTOS ŠAJĀ UN DAŽOS CITOS TELPAS-LAIKA KONTINUUMOS. Esat jūs – jau daudzējādā ziņā viengabalaini, un esat jūs – pagaidām dimensijās un pasaulēs sadalīti. Un daudzdimensionālā veseluma iegūšana – tā ir jūsu Nākotne daudzās Zemes pasaulēs un dimensijās, bet pēc tam – citās planētās un zvaigznēs. Radot kopā ar Gaismas Ģimeni, jūs veicināt vispārējo evolūciju un vienlaicīgi savu evolucionāro izaugsmi. Cilvēki aug Garīgi, cilvēki aug daudzdimensionāli. Kā katrs cilvēks atsevišķi, tā arī cilvēku sabiedrība kopumā.
Tātad, mani Saulainie! Esat gatavi paust tīru nodomu “Jānusa Spoguļa” neitralizācijai un pārvēršanai? Kurš gatavs – sākam!
Pasaules Māte, Marija Maitreija, piedalās mūsu kolektīvajā jaunradē. Piesaucam Viņu! Lūk, Viņa – savās lieliskajās Zelta Drānās lido virs planētas, izgaismojot tās vietas, kur uzstādīti “Jānusa Spoguļi”. Tie ir ne tikai virs Ukrainas. Tādi “Spoguļi” ir virs Izraēlas un Palestīnas, virs Afganistānas, Irānas, Irākas, Lībijas, Sīrijas, Pakistānas… Tie ir visos Zemes “karstajos punktos”. Visās sociāla sprieguma vietās.
Piesauciet kopradīšanai Planetāro Garu Sanatu Kumaru. Viņš arī ir gatavs sniegt jums nepieciešamo atbalstu. Marija Maitreija palīdzēs “Jānusa Spoguļa” astrālā plāna pārveidošanā, Sanats Kumara piedalīsies šīs struktūras mentālās daļas transformācijā.
Bet tagad – lūdzu jūs uzmanīgi paskatīties uz “Jānusa Spoguļa” pašu centru. Šeit sestās-piektās-ceturtās dimensijas daudzdimensionālajā līmenī funkcionē rūpīgi nomaskēts enerģētisks centrs, kurš veicina pagātnes enerģētiskās informācijas atnešanu un tās enkurošanu jūsu pasaulē. Jūs varat to ieraudzīt… CILPAS formā! (Violetā cilpa 3. zīmējumā.) Un tā patiešām ir ENERĢĒTISKĀS INFORMĀCIJAS UN MAGNĒTISKA CILPA, kuru nosauksim par DUĀLĀS KARMAS CILPU.
Jums ir pazīstams izteikums “Karmiskais mezgls”. Jūs daudzi pat ne reizi vien esat nodarbojušies ar gaismas jaunradi, sienot vaļā pagātnes karmiskos mezglus. Bet, lūk, izteikums “KARMISKĀ CILPA” jums diezin vai ir pazīstams. KARMISKĀ CILPA – TAS IR TAS, KAS TIEŠI NEĻAUJ ATRAISĪTIES KARMISKAJAM MEZGLAM.
Tas tajā skaitā attiecas arī starpnacionāliem, starpvalstu konfliktiem. KARMISKĀ CILPA – TAS IR TAS, KAS SPIEŽ TAUTAS atkal un atkal konfliktēt, karot savā starpā. Process, KARMISKĀS CILPAS ieciklots, turpinās daudzu iemiesojumu garumā. Daudz to vai citu nacionalitāšu, valstu kopienu pārstāvju atkal un atkal iemiesojas šajā pasaulē un neviļus kļūst sabiedriski politisko konfliktu, karu dalībnieki. Karmisko mezglu var atraisīt, KARMISKO CILPU atraisīt nevar. TO VAR TIKAI NEITRALIZĒT UN PĀRVEIDOT POZITĪVĀ FORMĀ – TAD, KAD TAM PIENĀKS LAIKS. Un šis laiks KARMISKĀS CILPAS neitralizēšanai IR PIENĀCIS. TĀPĒC KA IR PIENĀCIS LAIKS DUALITĀTES ATCELŠANAI UN DZĪVĪBAS RADĪŠANAI JAUNOS APSTĀKĻOS, KAD KARMISKĀS CILPAS VAIRS NESPĒS DARBOTIES.
Enerģētiskās informācijas līmenī KARMISKĀS CILPAS NEITRALIZĒŠANA NOZĪMĒ VISU NAIDĪGO PUŠU SENĀ DAUDZDIMENSIONĀLĀ (NE TIKAI ČETRDIMENSIONĀLĀ!!!) KONFLIKTA DALĪBNIEKU KARMISKĀ PARĀDA IZBEIGŠANOS.
Tādas tiesības – TIESĪBAS NEITRALIZĒT SENOS KONFLIKTUS ŠAJĀ EVOLŪCIJAS LĪMENĪ ir Pasaules Mātei Marijai Maitreijai un Planetārajam Garam Sanatam Kumaram.
Jūs, iemiesotie Gaismas Darbinieki, KĀ EŅĢEĻI NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES, varat vērsties pie Viņiem ar lūgumu NEITRALIZĒT KARMAS CILPU ENERĢĒTISKĀS INFORMĀCIJAS STRUKTŪRĀ“ JĀNUSA SPOGULIS”.
Izrunājiet domās vai balsī:
“ES (VĀRDS) VĒRŠOS PIE PASAULES MĀTES MARIJAS MAITREIJAS UN ZEMES PLANETĀRĀ GARA SANATA KUMARAS UN PIESAUCU VIŅUS VEIKT KARMAS CILPAS DIEVIŠĶO PĀRVĒRŠANU ENERĢĒTISKĀS INFORMĀCIJAS CENTRĀ, KURŠ VEICINĀTU CILVĒCES UN VISU PLANĒTAS DZĪVĪBAS FORMU EVOLŪCIJU. ESMU GATAVS PIEDALĪTIES ŠAJĀ LIELAJĀ GAISMAS JAUNRADES AKTĀ.”
Sajūtiet savā sirds telpā atsaukšanos, kura nāk no Marijas Maitreijas un Sanata Kumaras. Tikko kā šo Lielo Gaismas Būtņu Mīlestības Enerģija skars jūsu sirdis, viņa apvienosies ar jūsu Mīlestības Enerģiju. Un, lūk, tagad, izsakiet nodomu, lai Vienotā Sakrālā Sirdī apvienojas visi meditācijas dalībnieki, visi Dievišķās Pārvēršanas Ceremonijas dalībnieki.
Skatieties! Mūsu kopējā Vienotajā Sakrālajā Sirdī dzimst Dievišķās Pārvēršanās Zelta Stars! Mēs visi kopā vēršam to tieši uz “Jānusa Spoguļa” centru. Dariet to saudzīgi, ar mīlestību, saprotot, ka mēs radām priekš visu būtņu evolūcijas… Tagad vērojiet, kā centrā vispirms neitralizējas, izgaist struktūra cilpas formā, bet pēc tam paša “Spoguļa” centrā uzplaukst MARIJAS MAITREIJAS ZELTA ROZE. Tas ir Liels Gaismas Artefakts, kurš transformē astrālo matēriju. ROŽU TRĪSVIENĪBA IZAUG NO VIENOTĀS MĀTIŠĶĀS SIRDS.

4
4. ZĪMĒJMARIJAS MAITREIJAS ZELTA ROZE.
Marijas Maitreijas Zelta Roze ir gaišu, Dievišķu jūtu avots jūsu pasaules cilvēkiem, visām planētas Zeme būtnēm. Zelta Roze transformē ne tikai Karmas Cilpu, bet arī sešus astrālos enerģētiskos centrus “Jānusa Spoguļa” stūros. Tur, kur šie centri agrāk atradās, izaug MARIJAS MAITREIJAS ZELTA ROZE. Tāda pati trīsvienota Zelta Roze veidojas astrālās antenas ugunskrusta formā vietā.
Bet tagad aktīvi radīt sāk SANATS KUMARA. Viņa Dievišķajās Rokās jūs varat ieraudzīt jums labi pazīstamu artefaktu – MAITREIJAS KRISTĀLU. VIŅŠ NES JAUNAS DIEVIŠĶAS APZIŅAS ENERĢIJU ZEMES CILVĒKIEM.

5
5. ZĪMĒJUMS. MAITREIJAS KRISTĀLS.
Vēršam Dievišķās Pārvēršanas Zelta Staru uz “Jānusa Spoguļa” virsotni. Mentālā antena izzūd, gluži kā kūst gaisā. Tās vietu ieņem Maitreijas Kristāls. Gandrīz uzreiz neitralizējas iekšējā sešstūra (apvienotās piramīdas ar nošķeltām virsotnēm) enerģētiskie centri. To vietā – arī Maitreijas Kristāli, tikai mazāki pēc izmēra.

6
6. ZĪMĒJUMS. PĀRVĒRSTAIS “JĀNUSA SPOGULIS”.
Tālāk mēs izsakām ļoti svarīgu nodomu:
“DIEVIŠĶĀS PĀRVĒRŠANAS ZELTA STARS! PĀRVĒRT “JĀNUSA SPOGULI” PAR HARMONISKAS NOTIKUMU NORISES ZELTA SFĒRU!”
Dārgie kopradītāji! Un kas tagad sākas?! Apkārt zelta mirdzums! Tas apžilbina jūsu acis… Jūs uz mirkli tās aizverat, bet kad atverat – jūsu skatienam paveras lieliska zelta lode – HARMONISKAS NOTIKUMU NORISES ZELTA SFĒRA… Ko jūs redzat?
Harmoniskas Notikumu Norises Zelta Sfēra sāk valdīt NEVIS VIENĀ VALSTĪ, NEVIS VIENĀ KARSTAJĀ PUNKTĀ, BET VISĀS KONFLIKTU UN KARU VIETĀS. VISI “JĀNUSA SPOGUĻI” TRANSFORMĒJAS HARMONISKAS NOTIKUMU NORISES ZELTA SFĒRĀS.
Skatieties… Novērojiet… Lūk, cilvēki met zemē automātus un šautenes. Spiež cits citam rokas… Apkampjas… Viņu acīs ir asaras… Sirdīs – miers… Miers… Tas ir atnācis kara vietā. Viņš ir sācis valdīt cilvēku sirdīs, sācis valdīt tajās vietās, kur agrāk bija novietoti “Jānusa Spoguļi”… Tiek atjaunotas apdzīvotās vietas, būvētas mājas, cilvēki audzē dārzus, brauc viesos cits pie cita. Viņu sejas ir priecīgas. Acis izstaro laimi. Veidojas jaunas ģimenes, dzimst veselīgi, jautri, lieliski bērni…
Ejiet tālāk pa Telpas-Laika Spirāli… Starp cilvēku Dvēselēm, kuras priecājas par mieru, paliek tās, kuras ar to nav apmierinātas, kurās turpina dzīvot agresija. Jūs redzat viņu figūriņas, kuru iekšienē deg negatīva sarkana gaisma ar melnu aploci. Ko mēs darām tālāk? Mēs šīm Dvēselēm atveram speciālu Portālu uz piekto dimensiju – CAUR ĪPAŠU REABILITĀCIJAS CENTRU. Tam var izmantot apvienoto Dzīvinošās Varavīkšņainās Uguns un Polipasaules Portālu, ar kuru jūs esat strādājuši ne reizi vien.

7
7. ZĪMĒJUMS. APVIENOTAIS DZĪVINOŠĀS UGUNS UN POLIPASAULES PORTĀLS.
Mēs redzam, kā caur šo Portālu aiziet cilvēku, kuri nevarēja šķirties no agresijas, no negatīvās enerģijas, Dvēseles. Mēs visi, kā Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules, izsakām nodomu, lai šīs Dvēseles saskartos ar piektās dimensijas Augstāko Pasauļu enerģiju, lai šī enerģija pārveidotu viņas, izārstētu, izdziedinātu no Dualitātes brūcēm. Mēs izsakām nodomu, lai šīs Dvēseles atgrieztos jūsu četrdimensiju pasaulē kā Jaunie Bērni, kuri nes Harmoniju un jaunās Dzīves radīšanas Dievišķās spējas. Vērojiet, kā attīstās notikumi Harmoniskas Notikumu Norises Sfērā. Šeit Dzīve rit pēc jauniem, harmoniskākiem, Likumiem. Bet caur mūsu Portālu, pēc laika, atgriežas bijušās agresīvās Dvēseles – jau bez agresīvās sarkanās krāsas iekšienē. ŠĪS DVĒSELES NES PASAULĒ MARIJAS MAITREIJAS ZELTA ROZES ENERĢIJU UN PLANETĀRĀ GARA SANATA KUMARAS DIEVIŠĶO APZIŅU. VIŅAS AKTĪVI SĀK RADĪT DIEVIŠĶO HARMONIJU JŪSU PASAULĒ.
MŪSU DĀRGIE KOPRADĪTĀJI!
TĀ MĒS NEITRALIZĒJAM JŪSU PASAULES NEGATĪVĀS ENERĢIJAS.
TĀ MĒS RADĀM JŪSU HARMONISKO NĀKOTNI, VIRZOTIES UZ PRIEKŠU SOLI PA SOLIM, NESKATOTIES UZ VISIEM SAREŽĢĪJUMIEM.
JŪS EJAT KOPĀ AR GAISMAS ĢIMENI.
UN TAS PATIESI IR TĀ.
PATEICOS PAR KOPRADĪŠANU.
JŪSU KRAJONS – RADOŠS HARMONIJU KOPĀ AR JUMS.
2014. gada 16. jūlijā
KRAJONS, GAISMAS ĢIMENE LIEK PRIEKŠĀ VEIKT PLANETĀRO MEDITĀCIJU 2014. GADA 28. JŪLIJĀ pulksten 20:00 pēc Maskavas laika un pēc tam – ATKĀRTOT NE VIENU REIZI VIEN.

Pievienots 25/07/2014
http://www.magnitiduha.info/archives/8557
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email