Магниты Духа

2014. GADA 17. AUGUSTĀ – PIRMĀS HARMONISKĀS KONVERĢENCES 27. GADADIENA. Saelvators Sīriusa civilizāciju Padomes priekšsēdētājs Caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults

“Ir pagājuši vairāk kā 26 gadi, kopš jūsu pasaulē sākās iemiesoto Gaismas Darbinieku MASVEIDA kopradīšana ar smalkajām Pasaulēm. No Pirmās Harmoniskās Konverģences brīža, kad gaismas kustība sevi pieteica kā mērķtiecīgu un masveida kustību, sākās jauna evolucionāra Ēra cilvēces attīstībā.”
/SAELVATORS/

0Zīm. 1.

Ar ko atbildēsim “Hameleonam”
KĀ NOTURĒŠANAS SPĒKI IETEKMĒ GAISMAS GRUPAS
(NO ŽURNĀLA «МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: ДУХОВНЫЕ СООБЩЕНИЯ»,
NR. 4, 2014.)

SVEICINĀTI, DĀRGIE DRAUGI! AR JUMS IR SAELVATORS, JUMS DRAUDZĪGO SĪRIUSA – MŪSU GALAKTIKAS PIENA CEĻŠ GARĪGĀ CENTRA – CIVILIZĀCIJU PĀRSTĀVIS. JUMS DAUDZIEM ES JAU ESMU PAZĪSTAMS – KĀ PROJEKTA “AUGŠUPCELŠANĀS”, LEMŪRIEŠU KRISTĀLU AKTIVIZĀCIJAS PROCESA DALĪBNIEKS. AR JUMS DAUDZIEM, DĀRGIE GAISMAS DARBINIEKI, MĒS SADARBOJĀMIES PAGĀJUŠAJOS IEMIESOJUMOS, PIEDALOTIES EVOLUCIONĀRO PROCESU ATTĪSTĪBĀ UZ ZEMES.

Es esmu kolektīva Gaismas Būtne, kura dzīvo Sīriusa “B” sistēmā. Mana dzimtā civilizācija ir paskatu civilizācija, kura jums jau ir diezgan labi pazīstama. Pēdējo tūkstošgažu laikā mūsu un jūsu apziņas apvienojas. Mēs attīstāmies kopā – šeit, šajā unikālajā Zemes planētu sistēmā. Tiem, kam mājās dzīvo kaķu dzimtas pārstāvji, nav grūti sajust manu enerģiju. Tāpat kā to nav grūti izdarīt visiem, kam sirdī dzīvo Mīlestība.

Paskati, tāpat kā Sīriusa citu civilizāciju Gaismas Būtnes, vienmēr ir stāvējušas un turpina stāvēt cilvēces interešu sardzē, tāpēc ka daudzdimensionālajā dzīvē mēs esam ļoti cieši saistīti. Mūsu pagātne un mūsu nākotne ir cieši savijušās. Mēs esam daudzdimensionāla radniecīga Vienotība, kuru nevar pārraut vai sagraut.

Pašreiz cilvēce iziet ļoti svarīgu tapšanas, savas daudzdimensionālās izaugsmes etapu. Pirmoreiz mūsdienu civilizācijas, izgājušas piectūkstoš gadu attīstības vēsturi, pārstāvji piesaka sevi kā daudzdimensionāli Radītāji, kuri ietekmē ne tikai savas pasaules, bet arī citu planētas Zeme pasauļu attīstību. Jums daudziem ir grūti novērtēt notikušās pārmaiņas. Blīvajās pasaulēs, pie kurām neapšaubāmi pieder arī jūsu ceturtās dimensijas pasaule, notikumi attīstās ne tik strauji, kā smalkajās pasaulēs. Vēl vairāk, bez iespējas novērot procesu attīstību uzreiz vairākās dimensijās, jums ir grūti – bet biežāk arī vienkārši neiespējami – novērtēt tās gaismas darbības rezultātus, kura pašreiz vētraini attīstās visās Zemes pasaulēs. Tajā skaitā – arī tajās burvīgajās pasaulēs, kuras tikko dzimst.

Ir pagājuši vairāk kā 26 gadi, kopš jūsu pasaulē sākās iemiesoto Gaismas Darbinieku MASVEIDA kopradīšana ar smalkajām Pasaulēm. No Pirmās Harmoniskās Konverģences brīža, kad gaismas kustība sevi pieteica kā mērķtiecīgu un masveida kustību, sākās jauna evolucionāra Ēra cilvēces attīstībā. Tāpēc ka smalko Pasauļu pārstāvjiem parādījās iespēja aktīvi ietekmēt attīstības procesus blīvajās pasaulēs un aktīvi attīstīt kopradīšanu – saskaņā ar Dieva-Radītāja Lielo Plānu.

Šajā laikposmā pa visu planētu izveidojās daudz lielu un mazu iemiesoto Gaismas Būtņu grupu, kuras kopradīšanā ar saviem Garīgajiem Skolotājiem un Audzinātājiem sāka aktīvi piedalīties progresīvos evolucionāros procesos. Šie procesi aktīvi veicina pasaules vibrāciju paaugstināšanos, Mīlestības un Gaismas enerģiju atnākšanu uz planētu, gatavošanos planetārajai Augšupcelšanai. Neskatoties uz to, ka jūsu pasaulē tagad ir novērojama sabiedriski politiskās dzīves saasināšanās, Gaismas Ģimene atkal un atkal atkārto jums, ka pēdējo 25 gadu laikposmā ir sasniegti nopietni pozitīvi rezultāti. Ir arī jāsaprot, ka sabiedriski politiskās situācijās saasināšanās ir tiešā veidā saistīta ar jūsu pasaules gaismas pārveidojumiem. Noturēšanas Spēki, saprotot, ka vecā pasaules uzbūve brūk un tiek radīta jauna, aktīvi cīnās, izdara mēģinājumus saglabāt veco esamības sistēmu, nostiprināt savu kundzību. Pie tam tiek izmantoti kā vecie cīņas paņēmieni, tā arī jauni. Pie vecajiem var pieskaitīt naida kurināšanu starp tautām, nācijām, valstīm, agresijas pastiprināšanu, telepātiski iedarbojoties uz garīgi nepietiekami attīstītiem cilvēkiem, visa iespējamā cilvēces sadalīšana.

Runājot par jaunajām cīņas metodēm, pirmkārt ir jāpavēsta par Noturēšanas Spēku cīņu ar gaismas kustību. Pēc būtības jūs, mūsdienu Gaismas Darbinieki, esat kļuvuši liecinieki šo pašu jauno metožu dzimšanai. Sākot ar pagājušā gadsimta beigām, dažādi Noturēšanas Spēku pārstāvji radīja speciālus dienestus un vienības, kuras nodarbojās un turpina nodarboties ar MĒRĶTIECĪGU DEZINFORMĀCIJU. Viņu uzdevums – ar telepātijas un zemu vibrāciju čenelinga palīdzību nodot viltus informāciju, kura destabilizē situāciju Gaismas Darbinieku vidū, sadala viņus, sēj paniku un bailes starp cilvēkiem. Vairākkārt ir izdarīti mēģinājumi traucēt planetāro gaismas darbu veikšanu, un, otrādi, bija plānoti pasākumi, kuri traucēja progresīvajai gaismas darbībai, ienesa destruktīvu enerģētiku evolucionāro darbu ieplānotajā gaitā.

Par prasmi atšķirt Gaismas Spēku un Noturēšanas spēku informāciju ir runāts ne reizi vien. Bet tagad vēlreiz pievēršu jūsu uzmanību galvenajiem momentiem, ar kuru palīdzību var atšķirt informāciju no dezinformācijas. Gan vieni, gan otri runā par Mīlestību, par Augšupcelšanos, par planetāro evolūciju. Taču nekad Gaismas Spēki jums nevēstīs, ka lietas veicas slikti, ka plāni tiek pārskatīti, ka Augšupcelšanās tiek atlikta, ka Stihijas ir izgājušas no kontroles, ka cilvēces dzīve ir apdraudēta. Gaismas Spēki neaicina uz STEIDZAMU darbu, par cik viņiem vienmēr ir pilnīga informācija par lietu stāvokli visās planētas pasaulēs, un viņi īsteno PLĀNVEIDĪGU EVOLUCIONĀRU DARBĪBU. Saprotiet, ka pašreiz Zemes planētu sistēmā ir sakoncentrēti ne tikai galaktikas Piena Ceļš, bet arī citu Visuma galaktiku Spēki. Šeit rada Galaktiskas un Visuma Gaismas Būtnes, kuru iespējas pārsniedz jūsu sapratni. Un visas ir ieinteresētas VISU ZEMES PLANETĀRO DZĪVĪBAS FORMU EVOLŪCIJĀ UN AUGŠUPCELŠANĀ. Tajā skaitā īpaša ieinteresētība ir cilvēces kā ļoti svarīgas planētas eksperimentālas Rases evolūcijā. Jūsu pasaules cilvēces iznīcināšanas draudi pašreiz NEEKSISTĒ NEVIENĀ VARBŪTĪGĀ REALITĀTĒ.

Cita lieta – kari un kataklizmas. Jums tie PAGAIDĀM ir iespējami un reāli. Par cik jūsu pasaulē ir reāli agresijas nesēji un tie, kuri šo agresiju uzkurina, pastiprina. Kari un kataklizmas ir reāla negatīva enerģija, kura izpaužas jūsu pasaulē un kurai jātiek transformētai pozitīvā enerģijā. Negatīva transformācija pozitīvā ietilpst jūsu pasaules un to cilvēku, kuri šeit dzīvo, uzdevumā. Kad tāda transformācija beigsies – beigsies kari. Bet transformācijas procesa paātrināšana un, attiecīgi, Miera laikmeta tuvināšana – tas ir gan Gaismas Ģimenes, gan jūsu, iemiesoto Gaismas Darbinieku uzdevums. Šo uzdevumu mēs ar jums tagad pildām. Un viņš būs pilnīgi atrisināts – jums tas ir jāsaprot un jābūt absolūti pārliecinātiem par to, ka jūsu nākotnes pasaule – tā ir pasaule bez kariem, vardarbības, agresijas. Jums ar sirdi JĀZINA, ka tas ir tieši tā, tāpēc ka jūsu Sakrālajās Sirdīs jūsu nākotne skan tīri un skanīgi, ir piepildīta ar mīlestību pret mieru un radīšanu.

Atgriežamies pie mūsdienu cīņas metodēm, kuras izmanto Noturēšanas Spēki. Dezinformācijas izplatīšana ar telepātijas un zemu vibrāciju čenelinga palīdzību caur cilvēkiem, nepietiekami garīgi attīstītiem – tas ir tas ceļš, kuru Noturēšanas Spēku pārstāvji sāka izmantot tad, kad pamodušies cilvēki aktīvi sāka dibināt sakarus ar saviem Augstākajiem “Es” un kontaktēties ar Augstākajām Pasaulēm. Noturēšanas Spēku ietekmes pakļauto kategorijai pieder arī cilvēki, kuriem garīgais sākums ir attīstīts, taču nav atstrādāts pašvienreizīguma ego. Viņi nereti ir ērti pārvadītāji dezinformācijas izplatīšanai.

Šīs cīņas metodes nebija tik pieprasītas, kamēr nesākās cilvēku aktīvas saziņas ar augstāko dimensiju Garīgajām Pasaulēm periods.

Taču aktīva dezinformācijas izplatīšana nav vienīgā mūsdienu metode, kuru pašreiz izmanto Noturēšanas Spēki, lai cīnītos ar gaismas darbību.

Pašreizējais etaps izrādījās raksturīgs ar to, ka Gaismas Darbinieki no vienkāršas iepazīšanās ar gaismas informāciju pārgāja tieši pie gaismas DARBĪBAS. Runājot jūsu valodā, viņi pārgāja no VĀRDIEM PIE DARBIEM. Sākās gaismas darbs, sākās kopīga blīvās pasaules un Augstāko Pasauļu jaunrade. Un tas sāka aktīvi ietekmēt gatavošanās Augšupcelšanai procesu. Matērijas vibrācijas sāka celties ātros tempos, iezīmējās skaidra cilvēku apziņas izaugsme. Bet galvenais – pastiprinājās viņu garīguma attīstība, paaugstinājās MĪLESTĪBAS ENERĢIJAS LĪMENIS JŪSU PASAULĒ, kuru diemžēl pagaidām nekādi nevar nofiksēt ar jūsu pasaules zinātniskajām ierīcēm. Tomēr tas tā ir. Mīlestības enerģijas jūsu pasaulē kļuva vairāk, tāpat arī tie cilvēki, kuri kļuva viņas nesēji un retranslētāji, tas ir –Mīlestības enerģijas aktīvi izplatītāji.

Īpašas sekmes gaismas darbība sasniedza tad, kad cilvēki apvienojās grupās un mērķtiecīgi un plānveidīgi sāka kolektīvi īstenot tos vai citus gaismas prakšu, darbu veidus. Tādas darbības efekts izrādījās tik pamanāms, ka rezultātā dažādi Noturēšanas Spēku pārstāvji (pat savā starpā naidīgi!) sāka apvienoties, izstrādāt vienotu taktiku un radīt kopīgus dienestus cīņai ar Gaismas Darbinieku grupām. Spilgts piemērs tam – ēnu valdības robotizēto būtību personā apvienošanās ar reptiloīdu civilizāciju. Jau vairāk kā 20 gadus eksistē apvienotais dezinformācijas Dienests, kurā vadošo lomu spēlē ēnu valdība, nosakot darbības virzienus un dodot sākotnējo informāciju. Izpildītāji ir reptiloīdu civilizācijas, par kuru jums jau ir ne mazums vēstīts, pašas konservatīvākās daļas pārstāvji. Viņi dibina sakarus ar tiem, kuru garīgā attīstība ļauj to izdarīt, aktīvi strādā ar zemu vibrāciju kontaktētājiem, iztēlojot savu dezinformāciju par informāciju no augstām Garīgām Būtībām.

Pie aktīviem dezinformācijas izplatītājiem var pieskaitīt arī zemāko pasauļu astrālos spēkus, kuri nospiež garīgi neattīstītu cilvēku gribu, un virkni citplanētu civilizāciju. Starp citplanētu civilizācijām īpašu lomu spēlē jums jau pazīstamā Ponokteona civilizāciju savienība. Tās pārstāvji strādā ļoti smalki un, kā likums, iedarbojas uz cilvēkiem ar augsti attīstītu intelektu, kuri noliedz Garīgumu.

Gaismas Darbinieku grupu gaismas darbības loma pa visu pasauli ir izaugusi tādā mērā, ka Noturēšanas Spēki mūsdienu etapā ķērās pie jaunām pretnostatījuma metodēm. Viņi aktīvi sāka ietekmēt Gaismas grupas visā planētas teritorijā. Un šai ietekmei piemīt dažāds raksturs. Visbiežāk Noturēšanas Spēki Gaismas Darbinieku grupā nozīmē cilvēku vai vairākus cilvēkus, kuri šajā attīstības etapā izjūt kaut kādu negatīvu, neapmierinātību ar dzīvi, tajā skaitā – arī ar gaismas darbu grupā. Nosacīti to var saukt par “vājo posmu” grupā.

Caur šo vājo posmu sākas negatīva iedarbība uz kolektīvu. Nereti tamlīdzīga iedarbība ved vai nu pie grupas sašķelšanās, vai arī pie gaismas darbības izkropļošanās. Tādas iedarbības rezultāts ir daudzu Gaismas Darbinieku vilšanās un viņu sekojoša atteikšanās no gaismas darbības. Tas ir, Noturēšanas Spēki sasniedz savu mērķi, iegūst plānoto rezultātu. Viņu mērķis – gaismas darbības samazināšana uz planētas, Gaismas Darbinieku skaita samazināšana, kā sekas – vibrāciju pazemināšanās un pasaules Mīlestības Enerģijas līmeņa pazemināšanās.

Noturēšanas Spēku iedarbība uz Gaismas Darbinieku grupām caur “vājajiem posmiem” tiek realizēta ar pašu mūsdienīgāko enerģētisko metožu palīdzību. To skaitā – augstfrekvences negatīvas enerģijas, kura izraisa Gaismas Darbinieku kolektīva kopējā enerģētiskā gaismas lauka deformāciju, izmantošana. Tamlīdzīga iedarbība var būt nepamanīta, ja Gaismas Darbinieku grupa nav pietiekami sagatavota. Vai otrādi, ļoti skaidra, ja grupā ir pietiekoši attīstīti, labi skaidrredzoši un skaidrdzirdoši Darbinieki.

Pašreizējā laikā pati konservatīvākā, negatīvi noskaņotā Ponokteona civilizāciju daļa ir radījusi speciālu apakšvienību, kuras specifika ir negatīvas enerģijas augstfrekvences ģeneratoru izmantošana destruktīvai ietekmei uz visas planētas Gaismas Darbinieku grupām. Šai apakšvienībai ir skaitlisks apzīmējums – Dienests “060”. Mēs, Sīriusa pārstāvji, kuri apsargā cilvēkus no negatīvām daudzdimensionālām iedarbībām, piešķīrām šim dienestam nosaukumu – specvienība “HAMELEONS”.

“Hameleons” strādā no sestās dimensijas, kur arī ir izvietoti negatīvās enerģijas ģeneratori. Negatīvā augstfrekvences enerģija tiek nodota caur tiem (viena vai vairākiem) gaismas kolektīva dalībniekiem, kuri ir pieļāvuši kļūdas savā Garīgajā attīstībā šajā etapā. Kolektīvā darba laikā grupas transformējas, un tur iesakņojas kolektīvā lauka enerģētisks dvīnis-dubultnieks, kuru pēc tam ir grūti atpazīt, par cik viņš piemērojas, adaptējas grupas kolektīvajam enerģētiskās informācijas laukam, pārkrāsojoties līdzīgi hameleonam (no šejienes – apakšvienības nosaukums). Iesakņojies dubultnieks pamazām sabojā grupas lauku, ienesot negatīvu attiecībās, sāk iedarboties uz atsevišķiem dalībniekiem un visu kolektīvu.

Kas jums jādara, saņemot mūsu informāciju?

Pirmkārt nebaidīties. Bailes – tas ir pirmais signāls negatīvas enerģijas pievilkšanai. Tas, kurš baidās no negatīva, tas ar viņu arī sadursies.

Otrkārt, jūs savās grupās, savos kolektīvos varat veikt APZINĀTU DARBU, lai NEITRALIZĒTU “HAMELEONU” un citas Noturēšanas Spēku struktūras, kuras negatīvi iedarbojas uz Gaismas Darbiniekiem.

Ziniet: jebkuras Noturēšanas Spēku struktūras pašas bīstas no jums, tāpēc ka zina par jūsu DAUDZDIMENSIONĀLO GAISMAS SPĒKU un evolucionārā procesa neatgriezeniskumu. Viņām ir izdevīgi strādāt neziņas apstākļos, apstākļos, kad viņas it kā neeksistē. Informācija par viņām – JAU APGAISMO VIŅAS. Tikko kā jūs uzzināsiet par viņām – jūs uzreiz sāksiet iedarboties uz viņām ar savu Gaismu, viņu darbībā sāksies kļūmes.

Galvenais darbā ar Noturēšanas Spēku struktūrām – neizjust pret viņām ne vien bailes, bet vispār kaut kādu negatīvu. Jums nevajag viņas neieredzēt vai nosodīt. Jums ir piemēroti pret viņām just tikai Beznosacījuma Mīlestības jūtas. Iedomājieties, ka viņas ir bērni, kuri izgājuši ar pieļaujamā robežām un nodarījuši lielu kaitējumu jūsu mājā. Taču jūs nevarat viņus sodīt, tāpēc ka tas tikai pastiprinās viņu pozīciju. Galvenais – nosūtīt viņiem Mīlestības Enerģiju un pavēstīt viņiem, ka par viņu darbību ir zināms. Bet pēc tam jūs varat, piesaucot savus Skolotājus un Audzinātājus, Ercenģeļus, Pasaules Māti, Dievu-Radītāju, palūgt sniegt PALĪDZĪBU visu Noturēšanas Spēku, visu, kuri traucē Zemes evolūcijai, negatīvās enerģijas iedarbības neitralizācijā. Jūs varat piesaukt arī mani, Salvaetoru, un citus Sīriusa pārstāvjus – tos, kuri ir aicināti palīdzēt jums tamlīdzīgās situācijās.

Tagad es jums pavēstīšu diezgan vienkāršu paņēmienu, aicinātu neitralizēt Noturēšanas Spēku iedarbību.

Piesaukuši Gaismas Ģimeni, jūs varat kolektīvi, ar visu savu grupu, radīt lielu toru. Lai tora ārējais apvalks ir iekrāsots varavīksnes krāsās plus astotā baltā krāsa (sarkans, oranžs, gaišzils, zils, violets, balts). Baltā krāsa – iekšienē. Lai tora ārējā daļa mirdz zeltainā gaismā. Šajā iekšējā, zeltainajā daļā ievietojiet Kristus monogrammu – gaišzilas krāsas burta “X” veidā (1. zīm.).

Zīm. 2.1

Piesauciet mūsu Visuma Kristus-Melhisedeka enerģiju. Saudzīgi pieņemiet Viņa enerģiju savā Sakrālajā Sirdī, savas grupas Apvienotajā Sakrālajā Sirdī. Un pēc tam tieši caur Kristus monogrammas centru nosūtiet Kristus Enerģiju Noturēšanas Spēkiem. Pie tam ir svarīgi izteikt tīru nodomu, lai Gaismas un Mīlestības enerģija ne tikai neitralizētu Noturēšanas Spēku iedarbību, bet arī pieskartos to sirdīm, kuri uz jums iedarbojas. Svarīgi izteikt nodomu, lai Mīlestības spēks vestu Noturēšanas Spēku pārstāvjus pa evolūcijas ceļu pie Visuma Dieva-Radītāja.

Var skaļi vai domās trīsreiz izteikt:

“LAI MĪLESTĪBA DZEMDINA MĪLESTĪBU AR MĪLESTĪBAS SPĒKU!”

Ir vēl viens ne mazāk efektīvs Gaismas Ģimenes instruments, pieskaitāms Sīriusa Sakrālajiem simboliem. To no sendienām izmantoja īpaša senu kosmisku dziednieku vienība, kuras vēsture sakņojas Sīriusa planētās. Tieši viņi, iemiesojoties un inkarnējoties dažādās pasaulēs un sistēmās, atnesa no tām sakrālo zināšanu. Tā ienāca arī jūsu pasaulē. Instruments ir vienkāršs iemiesojumā, noskaņošanā un darbā. Iztēlojieties divas piramīdas ar kopīgu pamatu – rombu. Romba centrā radiet divas aploces, viena ir ārējā, otra – iekšējā. Iedvesiet Varavīkšņainās enerģijas Spoguļa Piramīdu sistēmā. Vērojiet, ka aploces sāk kustēties: iekšējā – pulksteņa rādītāja virzienā, ārējā – pretēji pulksteņa rādītāja virzienam (2. zīm.).

Zīm. 3.2

Kustības procesā aploces iegūst apjomu, pārvēršas sfērās, kuras griežoties veido šleifu – Varavīkšņaino enerģiju oreolu ap savu ķermeni. Iedarbinājuši Spoguļa Piramīdas, vērojiet viņu darbu. Jūs varat ieraudzīt, kā ap piramīdām mainās telpa-laiks. Notiek aktīva vibrāciju paaugstināšanās. Spoguļa Piramīdas ir ģeneratori, kuri ģenerē augstfrekvences enerģijas, kuras savukārt formē noturīgu augstu vibrāciju lauku, eksistējošu visai blīvās matērijās, tajā skaitā – mūsu ceturtās dimensijas zemes realitātē. Jūs arī varat trīsreiz skaļi vai domās izteikt:

“LAI MĪLESTĪBA DZEMDINA MĪLESTĪBU AR MĪLESTĪBAS SPĒKU!”

Kā jūs domājat, mani dārgie, vai Sīriusa civilizāciju pārstāvji var patstāvīgi tikt galā ar Noturēšanas Spēku apakšvienībām un neitralizēt viņu darbu uz planētas Zeme?

Vai mēs varam izpildīt tamlīdzīgu uzdevumu, ar kuru jau esam tikuši galā savās zvaigžņu sistēmās? (SAELVATORA LABVĒLĪGS SMAIDS). Kāpēc jums, iemiesotiem šajā pasaulē, vajag piedalīties kopradīšanā Noturēšanas Spēku Dievišķajā pārveidošanā? Nosūtot viņiem savu Mīlestību, jūs ne tikai neitralizēsiet viņu plānus, viņu negatīvo iedarbību, jūs dāvājat viņiem savu Mīlestību Dievišķajai Pārveidošanai. Lai arī viņi varētu evolucionēt saskaņā ar Dieva-Radītāja plānu, pakāpeniski pārvēršoties brīnišķīgās Gaismas Būtnēs. Viņi ir jūsu daļa. Viņi pagaidām ir mūsu visu tumšā, nepamodinātā daļa. Daļa, kuru mēs modinām, dzemdinot Mīlestību ar Mīlestības spēku.

Un tas patiesi ir tā.

JŪSU SAELVATORS –
DZEMDINOŠS MĪLESTĪBU
AR MĪLESTĪBAS SPĒKU.

2014.07.01.
2014.07.01.

Autortiesības aizsargātas. Žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения” materiālus var izplatīt tikai BEZ IZMAIŅĀM UN SAĪSINĀJUMIEM – ar atsauci uz Žurnālu.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/
Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email