Магниты Духа

Sergejs KANAŠEVSKIS. AUGŠUPCELŠANĀS NETIEK ATCELTA INTERVIJA AR VALDNIEKU EL MORIJUNo žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные Сообщения”, Nr. 4, 2014.

 Augšupceltais Skolotājs El Morija, Valdnieks Maitreija Morija ir viens no pašiem pazīstamākajiem un godājamākajiem cilvēces Skolotājiem. Daudzi mūsdienu Gaismas Darbinieki saņem viņa norādījumus un uzskata viņu par savu tiešo Skolotāju. Viņa viedoklis ir ļoti svarīgs tiem, kuri šajā pasaulē iet Garīgās attīstības un gaismas jaunrades ceļu. Mūsu saruna ir par mūsdienu cilvēci un gaismas kustības pašreizējo etapu.

 — Skolotāj, pēc 2012. gada decembra gaismas kustībā izrādījās kritums, kuru izsauca tas, ka daudzi Gaismas Darbinieki, kā arī vienkārši garīgi attīstošies cilvēki, kuri aizraujas ar ezotēriku, bija vīlušies. Vilšanās cēloņi ir zināmi. Sengaidītā 2012. gada Pāreja neattaisnoja viņu cerības. Kā sekas – novēršanās no intereses par ezotērisku, atgriešanās materiālo interešu pasaulē. Kaut arī šī tēma ir aktualizēta ne reizi vien – tomēr lūdzu komentēt Pārejas notikumus un dot novērtējumu mūsdienu gaismas kustībai mūsu pasaulē.

­ Vispirms atzīmēšu, ka priekš jūsu pasaules Pāreja notika ne tikai 2012. gada decembrī. Tās aktīvā fāze turpinājās līdz 2013. gada 24. martam. “PĀREJA” – šo vārdu jūs, iemiesotie cilvēki izvēlējāties citu starpā, lai apzīmētu sākušos KARDINĀLO PLANETĀRO PĀRVEIDOJUMU PROCESU, liela mēroga daudzu ciklu maiņas procesu. Par ciklu maiņu mēs vēstījām un turpinām vēstīt. Un kaut arī daudzi patiešām uzskata Pāreju par nenotikušu, tā ir kļuvusi par pasaules un daudzdimensionālās planetārās vēstures faktu. 2013. gada 24. martā beidzās Otrā Planetārā Harmoniskā Konverģence, kura deva startu jauniem evolucionāriem procesiem, kurus vairs nav iespējams apturēt.

Laika posmā no 2012. gada decembra līdz 2013. gada martam cilvēki nepamanīja skaidrus pārveidojumus, kuri atspoguļojās jūsu pasaules materiālajā līmenī. Kaut gan vērīgi novērotāji, protams, pievērsa uzmanību, ka ir izmainījušies daži pierasti rādītāji, kurus reģistrē jūsu zinātniskās ierīces. Ir notikušas magnētisko raksturojumu izmaiņas, ir izmainījusies jūsu Gaismas viļņu struktūra, paaugstinājusies jūsu matērijas vibrācija.

— Skolotāj, nu, protams, ka cilvēku vairākums gaidīja ne tik daudz matērijas raksturojumu izmaiņas, cik pozitīvas pārmaiņas sabiedriski politiskajā dzīvē, vispārējā dzīves līmeņa uzlabošanos. Tā vietā tagad sabiedriski politiskā situācija ir saasinājusies. Cilvēkus īpaši satrauc kari planētas “karstajos punktos”. Krievvalodīgajai pasaulei par īstu šoku kļuva notikumi Ukrainā. Daudzi nesaprot, kas notiek. Mēs gājām uz mieru, izplatījām Mīlestības enerģijas, bet tā vietā – nacionālā naida, agresijas uzliesmojums. Kā kas tāds varēja notikt?

­ Mani dārgie, jums jau ir vēstīts par ēnu valdību, par Noturēšanas Spēkiem, kuri ir pastiprinājuši cīņu pret visu, kas veicina evolūciju. Kari, sociāli politiskās situācijas saasināšanās ir saistīti ar viņu aktīvu iedarbību uz cilvēkiem, uz sabiedrību. Jūsu pasaules cilvēku vairākums neko nezina par Noturēšanas Spēkiem, neatzīst viņus, kas viņiem dod iespēju darboties visai efektīvi. Bet Noturēšanas Spēku aktivizēšanās nav vienīgais cēlonis sociāli politiskās situācijas saasinājumam. Jūsu pašreizējās pasaules iekārtojums neatbilst bāzes parametriem, kuri nepieciešami evolūcijai. Sabiedriskā, politiskā iekārta jūsu pasaulē ir nevis vienkārši novecojusi, tā ir nonākusi konfliktā ar jaunajām enerģijām, kuras nāk uz jūsu pasauli. Ar to pasaules kārtību, kura tagad eksistē, nav iespējams iet uz jaunu dzīvi. Protams, šo pasaules kārtību nevar “noārdīt līdz pamatam”, citādi jūsu civilizācija nespēs izdzīvot. Tāds mērķis netiek stādīts, mūsdienu cilvēku civilizācijas evolucionārie sasniegumi ir ļoti, ļoti svarīgi visplanetārajai evolūcijai. Bet tai pat laikā ir nepieciešami nopietni pārveidojumi, spēcīgas transformācijas, kuras nav iespējams realizēt bez sociāli politiskām kataklizmām. Šīs kataklizmas pirmām kārtām dod iespēju izpausties, izšļākties uz āru negatīvajai enerģijai, kuru pēc tam Gaismas Ģimene kopā ar jums, iemiesotajiem Gaismas Darbiniekiem, transformēs pozitīvā, radošā enerģijā. Ja ēka brūk, tās graušanu var turpināt, nojaukt līdz pamatiem, bet pēc tam tās vietā sākt celt jaunu būvi. Bet var saglabāt fundamentu, daļu no sienām, ja tās ir derīgas, un sākt celt jaunu ēku. Šī vienkāršotā analoģija ir vietā, tāpēc ka tagad daudz jūsu pasaules enerģētisko, informācijas un materiālo struktūru brūk. Un to vietā tiks radītas jaunas struktūras. Vecās enerģētiskās informācijas struktūras nosaka visu jūsu sabiedriski politisko iekārtu. Visas mūsdienu zemes, valstis ir balstītas uz mazākuma varas pār vairākumu struktūru. Tauta, valstu iedzīvotāju vairākums nekad pa īstam nav vadījis un nevada valstu sabiedriski politisko dzīvi. Materiālie labumi ir polarizēti, koncentrēti pie varas esošo, bagāto polā. Pie kam jūsu pasaulē ir tādi spēki, kuri jau burtiski ir nospiesti ar to materiālo pārbagātību, kura viņiem pieder. Nauda, ražošanas līdzekļi – tā ir enerģijas forma, kura var būt ne tikai nepietiekama (nabadzīgajiem), bet arī pārliecīga (bagātajiem). Materiālās bagātības enerģijas pārsniegums ved pie kroplīgām evolucionārās attīstības formām, kad pastiprināti attīstās diktāts, vēlēšanās vadīt un valdīt pār visiem un visu. Taču vadība un vara – tās ir parādības, kuras attīstās tikai dažās, mākslīgi radītās pasaulēs, pie kurām pieder arī mūsdienu cilvēces pasaule, jūsu pasaule. Garīgajās, harmoniskajās pasaulēs eksistē tikai VIRZĪBAS (nevis vadības) formas, kad evolucionāri attīstītākas dzīvības forma virza, iesaka attīstības ceļus evolucionāri mazāk attīstītām dzīvības formām. Varas vietā tādās pasaulēs ir KOPRADĪŠANAS PROCESS, kurš balstīts uz mīlestību pret visu esošo. Jūsu pasaules dualitāte ir novedusi pie jūsu sabiedrības stipras polarizēšanās. Vienā polā ir vadītāji, otrā – vadāmie. Viņu intereses atrodas pretrunas stāvoklī. Varas sistēma ir spilgts Dualitātes attīstības piemērs. Uz planētu, uz jūsu pasauli nākošās jaunās enerģijas izsauc procesus, kuri agri vai vēlu depolarizēs jūsu pasauli. Bet šī depolarizēšana pagaidām nevar notikt bez sociālām kataklizmām, bez cīņas un kariem. Taču par tādas depolarizēšanas (Dualitātes atcelšanas) rezultātu galu galā kļūs jūsu sabiedrības pārkārtošanās uz sociālā taisnīguma, sabiedrisko attiecību harmonizēšanās pusi.

Pie tam jums, Gaismas Darbiniekiem, pašreiz tiek vēstīts, cik sarežģīts ģenētisks organisms ir jūsu pasaules mūsdienu cilvēce. Jūs jau esat informēti, ka cilvēki – tas ir dažādu planetāru, kosmisku rasu apvienojums vienā planetārā Zemes rasē. Tas arī ir ļoti svarīgs cēlonis tam, ka starp jums nav vienotības. Bez tam jūsu pasaule ir pieņēmusi evolūcijai daudz Dvēseļu no zemākajām pasaulēm. Starp cilvēkiem ir ne mazums to, kuri ir atnākuši šurp no agresīvākām pasaulēm. Un ir pieraduši visus jautājumus risināt ar spēku. Kaut arī cilvēku, kuri tiecas uz mieru, ir nesamērojami lielāks daudzums, kā to, kuri alkst karu.

— Vai ir piemēroti dod spēku samēru procentuālā attiecībā? Cik tagad starp cilvēkiem ir to, kuri salīdzinoši nesen ir atnākuši no zemākajām pasaulēm? Cik, nosacīti runājot, ir vidēji attīstītu Dvēseļu? Un cik ir to, kuri stāv uz augstas attīstības pakāpes?

­ Protams, tamlīdzīgs dalījums ir nosacīts. Taču pateikt par procentuālo attiecību var. 42 procenti starp cilvēkiem – tie, kurus var saukt par Dvēselēm, salīdzinoši nesen atnākušām no evolucionāri mazāk attīstītām pasaulēm. Tās ir arī ceturtās dimensijas pasaules, kuras ir mazāk attīstītā stāvoklī kā jūsu pasaule. Jūsu pasaules vibrācijas pašreiz vidēji sastāda 4,78 vienības*. Pie tam skaitlis “5” jau atbilst piektajai dimensijai. Mēs tagad runājam tieši par matērijas vibrācijas līmeni, kuru pirmām kārtām nosaka gaismas viļņa kā jūsu pasaules pamata kvalitatīvi kvantitatīvie raksturojumi. Taču vēl eksistē apziņas līmenis un Garīguma līmenis. Jūsu pasaules apziņas līmenis (un atkal – vidēji!) tik tikko pārsniedz atzīmi “4”**. Tas ir, daudzi cilvēki tik tikko aizsniedzas līdz ceturtās dimensijas iemītnieku līmenim – pēc apziņas līmeņa. Kas attiecas uz Garīgumu – šis rādītājs ir vēl zemāks. Pēc Garīguma līmeņa jūsu pasaule pat neietilpst “ceturtās dimensijas” kategorijā, Garīguma līmeni var atspoguļot ar skaitli 3,6. Tas ir, jūsu tehnogēnās pasaules Garīgums, ja ņem vidējotu rādītāju, nesasniedz to Garīguma līmeni, kāds ir vairumam ceturtās dimensijas analoģisku pasauļu uz daudzām citām Galaktikas planētām.

26 procentus no cilvēku kopējā daudzuma var pieskaitīt nākošajam attīstības līmenim. Tās ir arī Dvēseles, kuras atnākušas no zemākajām pasaulēm. Bet viņas jau ir adaptējušās šajā pasaulē un ir gatavas evolucionārām pārmaiņām.

Vairāk kā 30 procentu cilvēku ir seni šīs pasaules iemītnieki. Viņi apziņas aspektā evolucionāri ir diezgan attīstīti. Bet viņu vidū ir daudz to, kam ir zems Garīguma līmenis. Tieši uz šīs cilvēku kategorijas līmeņa var un vajag palielināt Gaismas Darbinieku skaitu, kuri ar sirdi un dvēseli gatavi pieņemt Zemes evolucionārās pārmaiņas.

Augstāk uzskaitītie cilvēki ir evolūcijas augšupejošā atzarojuma pārstāvji. Pie kam ar dažādām daudzdimensionālās ģenētikas saknēm.

Apmēram divi procenti no jūsu pasaules cilvēku kopējā daudzuma pašreiz ir evolūcijas lejupejošā atzarojuma pārstāvji, kuri atnākuši no augstākajām pasaulēm. Taču ne visi viņi ir Gaismas Darbinieki, cilvēki, kuri apzināti piedalās planetārās gaismas kustības attīstībā. Par cik Dualitātes apstākļi nedeva iespēju pamosties visiem. Garīgi attīstītu cilvēku grupā atsevišķi var izdalīt tos, kuri savā daudzdimensionālajā ģenētikā jau ir apvienojuši evolūcijas augšupejošo un lejupejošo atzarojumus. Uz doto brīdi tādu cilvēku jau ir 3,2 miljoni. Kaut gan pašu Garu-Aizstājēju*** ir vairāk kā 11 miljonu. Pagaidām ne tuvu visus viņus var saukt par garīgi attīstītiem cilvēkiem, garīgi pamodinātiem. Taču evolucionāro atzarojumu apvienošanas misijas pildīšana ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem šajā cilvēces attīstības etapā.

— Iznāk, ka cilvēku apziņa un īpaši – viņu Garīgums attīstībā atpaliek no matērijas vibrācijas līmeņa. Un, spriežot pēc nosauktajiem skaitļiem, visai cilvēku pasaulei patiesībā ir tālu līdz pāriešanai uz piekto dimensiju?

­ Pēdējos gados jums daudz tiek vēstīts pār pāriešanu uz piekto dimensiju. Daudz bija pareizas informācijas, bet daudz bija nodots arī ne visai pareizas informācijas. Cilvēki dzirdēja, galvenokārt, – to, ko gribēja dzirdēt. Daudzos vēstījumos no Smalkā Plāna tika nesti savi priekšstati par Pāreju uz piekto dimensiju. Bez tam aktīvi strādāja dezinformācijas dienesti no ēnu valdības un nedraudzīgu citplanētu civilizāciju puses, par kurām jūs tagad saņemat arvien vairāk ziņu.

Gaismas Ģimene pēdējās divarpus desmitgadēs nevēstīja par Pāreju uz piekto dimensiju pietiekami īsos termiņos – dienās, mēnešos vai pat gados. Gluži otrādi, tīri Garīgās informācijas Kanāli brīdināja: negaidiet no 2012. gada pārāk daudz. Taču daudzi gribēja ticēt ātrai pāriešanai, bet citi – viņiem piebalsoja, lai iegūtu vilšanās rezultātu. Faktiski ievērojama daļa gaismas kustības dalībnieku tamlīdzīgu rezultātu arī ieguva. Vilšanās iestājās, novēršanās no gaismas kustības notika.

Bez tam, kad gāja runa par Pāreju uz piekto dimensiju, vienā veselā jauca INDIVIDUĀLO PĀRIEŠANU, atsevišķu cilvēku vai cilvēku grupu pāriešanu un VISAS JŪSU PASAULES PĀRIEŠANU.

Jūsu pasaule pagaidām nav gatava ātrai pāriešanai uz piekto dimensiju. Un tas bija saprotams 2012. gadā un ir saprotams tagad – jebkuram skaidri domājošam un garīgi attīstītam cilvēkam. Cita lieta, ka pēc 2012. gada kļuva iespējama PĀRIEŠANA UZ PIEKTO DIMENSIJU praktiski VISĀM NO ŠĪS PASAULES AIZEJOŠAJĀM DVĒSELĒM.

Lūdzu sajust atšķirību.

Agrāk ne tuvu visas jūsu pasaules Dvēseles varēja kļūt par piektās dimensijas iemītniekiem. Viņas pēc Pārejas (pēc tā saucamās “nāves”) gāja uz speciāliem telpas-laika apgabaliem, kur atradās gaidu un gatavošanās kārtējam iemiesojumam četrdimensiju pasaulē – jūsu pasaulē – stāvoklī. Tagad, pēc Otrās Planetārās Harmoniskās Konverģences, pēc matērijas daudzu parametru izmainīšanās, pēc svarīgiem planetāriem procesiem, PRAKTISKI VISI VAR PĀRIET UZ PIEKTO DIMENSIJU (kurš uzreiz, bet kurš – pēc īpašas reabilitācijas piektās dimensijas Reabilitācijas Centrā).

Tāpēc Jūsu, kā cilvēku Dvēseļu, Pāreja uz piekto dimensiju notiek PASTĀVĪGI. Šis process rit pilnā sparā, par cik to pašu “NĀVI” jūsu pasaulē neviens pagaidām nav atcēlis. Kaut arī nāves atcelšanas process jūsu pasaulē jau ir aizmeties. Ikdienu no jūsu dzīves uz piecdimensionalitāti aiziet apmēram 160 tūkstoši cilvēku. Gadā no šīs pasaules uz piekto dimensiju pāriet apmēram 60 miljoni cilvēku. TĀ ARĪ IR LIELĀ PĀREJA UZ PIEKTO DIMENSIJU, KURAS AGRĀK NEBIJA. PIE KAM IEVĒROJAMI IR IZMAINĪJUSIES KĀ PATI PĀREJA, TĀS DAŽĀDĀS FORMAS, TĀ ARĪ DZĪVE PĒC PĀREJAS.

Vairs nav tā saucamo starp iemiesojumiem “dusošo dvēseļu”, vairs nav to, kuras starp iemiesojumiem pavada laiku gandrīz veltīgi. Toties ir piecdimensiju pasaules, kurās var ne tikai komfortabli dzīvot, bet arī ļoti efektīvi Garīgi attīstīties.

— Skolotāj, es jau dzirdu mūsu oponentu balsis, kuras teiks: “Tas viss ir tikai vārdi un pasaka par piekto dimensiju, kuru nevar pārbaudīt. Bet fakts paliek fakts: cilvēki mūsu pasaulē nav sākuši labāk dzīvot. Un vēl vairāk, ir kļuvis pat sliktāk! Paskatieties, piemēram, kas notiek Ukrainā!”

­ Tev taisnība, vienmēr atradīsies tie, kuri teiks: “Šajā pasaulē nekas nemainās uz labo pusi.” Bet, protams, atradīsies arī tie, kuri atzīmēs pozitīvas pārmaiņas. Mūsdienu cilvēces pasaule ir ļoti sarežģītas struktūras veidojums no daudzdimensionālās ģenētikas un dažādu Gaismas viļņu parametru aspekta. Ja jūs tagad spēsiet paskatīties uz jūsu cilvēku sabiedrību no Augstākajām Pasaulēm kā Gaismas Būtne, kura labi atšķir gaismas viļņus, tad konstatēsiet vairākus galvenos gaismas viļņus, kuri nekādi nevar saskaņoties cits ar citu. Viņi, viļņi, ir cilvēces dažādu daļu Garīgās noskaņas radīti. Cilvēces Garīgā noskaņa stiepjas no ārkārtīgi negatīviem viļņu raksturojumiem līdz Gaismas ļoti augstas frekvences raksturojumiem, kurus var radīt Cilvēki, kuri izjūt pašu augstāko Beznosacījuma Mīlestības līmeni. Jūsu pasaulē apvienojas AGRĀK NESAVIETOJAMI GAISMAS PARAMETRI. Konflikti, kataklizmas izpaužas arī gaismas viļņu līmenī. Novērotājs no augstākās pasaules var izsekot, ka konflikta līmenis starp viļņiem laika sfēriskumā pakāpeniski pazeminās. Paaugstinās viļņu savietojamības līmenis, viņi harmonizējas savā starpā. Jebkurš novērotājs no Augstākās Garīgās Pasaules, jebkurš jūsu planetārais, galaktiskais vai visuma Skolotājs pavēstīs jums, ka cilvēces nākotne – tā ir harmoniska nākotne. Viņš to redz, zina, un viņam nav vajadzīgi pierādījumi. Absolūtais vairākums jūsu četrdimensiju pasaules cilvēku nevar novērot ne gaismas viļņu harmoniju, ne pašu cilvēces harmonisko nākotni. Pēdējos divos gadu desmitos Skolotāji jums atkal un atkal sāka vēstīt, ka jūsu nākotne ir harmoniska. Tas nav nejauši. Tāpēc ka jūs, tieši jūs – tie, kuri tagad ir iemiesoti jūsu pasaulē, iegājāt Realitātes Koridorā, kurš ietver visu nepieciešamo potenciālu mierīgai, harmoniskai cilvēces nākotnei. Un tas ir iemesls priekam, tāpēc ka cilvēce izdzīvoja ne visās varbūtīgajās realitātēs, ne visos Realitātes Koridoros. Ir daudz cilvēku, kuri, iepazīstoties ar garīgo informāciju, piepildītu ar prieku, tagad jautā: “Bet par ko gan priecāties?” Atbilde uz šo jautājumu ir viena: “VAR PRIECĀTIES TIKAI PAR DZĪVI, KURU JŪS DZĪVOJAT.” Tāpēc ka arī šīs dzīves patiešām varēja nebūt. Bet tas nozīmē – nebūtu dzīves ne jūsu bērniem, ne mazbērniem, ne mazmazbērniem…

Kas attiecas uz “karstajiem punktiem”, kur tagad situācija ir īpaši saspringta, kur notiek kari… Šie kari ir enerģijas daļas no Lielā Kara, kurš varēja notikt, bet nenotika un vairs NEKAD NENOTIKS. Vienotā Agresijas Enerģija ir sadalīta daļās un tagad izraujas jūsu pasaulē dažās valstīs visstiprāk. Svētītas ir šīs valstis, jo viņas spēlē to lomu, kas palīdz negatīvajai enerģijai izpausties, lai pēc tam tā tiktu transformēta. Bet ir arī jāsaprot, ka konfliktu dalībnieki līdz galam izspēlē seno Pretnostatījuma Lugu, kad vienas Dvēseles konfrontēja ar otrām Dvēselēm. Iemiesojoties atkal un atkal, viņas cīnījās pret, tā arī līdz galam neapzinoties, ka cīņa pret ir ceļš uz nekurieni. Viņām ir dota iespēja nospēlēt pretojošos lomas līdz galam, lai pēc tam vairs neatgrieztos pie tām nevienā pasaulē.

— Daudzi ievēro (tajos pašos notikumos Ukrainā, bet ne tikai tur) cilvēku uzvedības zināmu neloģiskumu, viņu neadekvātumu. Bez tam daudzu cilvēku uzvedība ir NEMŪSDIENĪGA. Viņi it kā ir atnākuši no pagātnes tagadnē. Fašisms, kurš, likās jau, masu izpausmē ir aizgājis uz visiem laikiem, pēkšņi atgriežas 21. gadsimtā, un cilvēki sāk iziet mācības, kuras jau bija izietas 20. gadsimtā…

­ Pagātnes enerģija patiesībā ir klātesoša tur, kur iedegušies konflikti. Nav nejaušība, kad saki, ka šīs dvēseles ir it kā atnākušas no pagātnes. Daudzu mūsdienu agresoru Dvēseles aizgāja no dzīves 20. gadsimta vidū, pēc tam iemiesojās šī gadsimta otrajā pusē, bet savu agresiju izpauda 21. gadsimta sākumā. Šie cilvēki aizgāja no šīs pasaules, nerealizējuši savus nodomus. Viņi ir īpaša Dvēseļu kohorta, kura atstrādā uzvarēto un iznīcināto karmu. Iespējams, jūs būsiet pārsteigti, bet tās vai citas valsts nacionālistos ir apvienotas pašu dažādāko nacionalitāšu Dvēseles. Piemēram, daudzi nacionālisti, kuri tagad ir aktivizējuši savas darbības Eiropā, pagātnē ir iemiesojušies Dienvidamerikā un īpaši Ziemeļamerikā kā rases, kuras ne reizi vien tika noslaucītas no zemes virsmas. Revanšisms ir viņu nacionālā rasu ideja, radīta zemākās kolektīvās apziņas līmenī. Pie tam tagad runāju ne tikai par jums pazīstamajiem indiāņiem. Šīs rases tika citu rasu iznīcinātas pirms vairāk kā 11 tūkstoš gadiem. Un tā ir atlantu un to, kurus viņi paverdzināja, vēsture. Iznīcinātie un apvainotie iemiesojās Eiropas teritorijā pēc gadu tūkstošiem un apvienojās, lai nospēlētu iekarotāju lomu. Tā sākās otrais Pasaules Karš. Pēc tam, pēc otrā Pasaules Kara, lielākā daļa Dvēseļu apguva iekarotāju mācību, un viņām vairs nav vajadzīgas kara mācības. Taču ievērojama daļa mācību neapguva. Viņas diezgan ātri atgriezās šajā pasaulē, iemiesojušās 20. gadsimta otrās puses eiropiešos, lai saņemtu vēl vienu mācību – šoreiz viņām pēdējo. Kad Dvēseles, par kurām stāstu, gatavojās iemiesojumam, pēcnāves apstākļi cilvēkiem bija pavisam citādi, par cik darbojās Dualitātes Eksperimenta noteikumi, vēl eksistēja duālie ierobežojumi. Šīs Dvēseles pēcnāvē nevarēja iegūt saskarsmes ar piektās dimensijas augstāko pasauļu enerģiju pieredzi. Nepieciešami apstākļi dvēseļu pēcnāves attīstībai šajā telpas-laika līmenī un šajā cilvēces vēstures intervālā vēl nebija radīti. Tāpēc bijušie uzvarētie, bet vēlāk iekarotāji no šīs pasaules aizgāja ar agresiju sirdī un atgriezās tajā ar agresiju.

— Bet tādi iemiesošanās apstākļi taču eksistēja arī citām dvēselēm. Kāpēc tad viņas neatnāca ar agresiju?

­ Daļa Dvēseļu, kuras neapguva otrā Pasaules Kara mācības, ir īpaša kopiena no Dvēselēm, kuras kļuva cilvēki, ienesot cilvēcē spēju rasu, nacionālam naidam, just rasu pārākumu vieniem pār citiem. Līdz zināmam laikam, lemūriešu un pat postlemūriešu laikmetos, cilvēkiem pat prātā nevarēja ienākt, ka var neieredzēt cilvēkus, kuri atšķiras ar ādas krāsu, pēc acu šķēluma, pēc dzīvesvietas uz planētas. Taču pirms vairāk kā pirms 16 tūkstoš gadiem pirmoreiz parādījās tie, kuri sāka teikt, ka vieni cilvēki ir labāki, bet citi – sliktāki. Tā sākās viens no Dualitātes virzieniem, tā sākās sarežģītā mācība, kura saņēma jūsu pasaules cilvēce, nodot pieredzi no vienas cilvēku civilizācijas uz otru. Nacionālu, rasu atšķirību pārvarēšana – tas ir sarežģīts ceļš uz Vienotību, pa kuru iet mūsdienu cilvēce. Bet cilvēkiem nav citas nākotnes, izņemot nākotni, kurā visas rases, nacionalitātes un tautas ir saplūdušas Cilvēku Rases Dievišķajā Vienotībā. Un nevis vienkārši rases, bet VIENOTĀS DAUDZDIMENSIONĀLĀS RASES Vienotībā. Tāpēc ka pēc rasu saplūšanas seko pasauļu un dimensiju saplūšana. Un tas arī ir pietiekami sarežģīts process, kurš, starp citu, jau ir sācies – pateicoties mūsdienu Gaismas Darbinieku aktīvai jaunradei.

Ir svarīgi zināt un saprast vēl, lūk, ko. Dvēseles, kuras nav izdzīvojušas agresiju, rasu naidu, ir visuzņēmīgākās pret VADĪBU NO NOTURĒŠANAS SPĒKU PUSES. Telepātija jūsu pasaulē spēlē daudz lielāku lomu, nekā uzskata cilvēki un jūsu modernā zinātne. Jūsu sabiedriski politiskie līderi, ar noslieci uz agresiju, kuri domā, ka vada sabiedriski politiskos procesus, patiesībā paši ir gan planētas ēnu valdības, gan citu Noturēšanas Spēku pārstāvju aktīvi vadāmi. Taču ne mazāk telepātiski vadāmi ir arī ierindas pārstāvji – cilvēki-agresori. Lūk, kāpēc agresoru, konfliktu dalībnieku darbības izskatās neloģiskas, nesaprātīgas, bieži – vienkārši neadekvātas. Agresija – tā ir izvēle, par kuru dvēseles nes atbildību. Viņas atbild par izvēlēto ceļu – gan tagadnes realitātē, gan nākotnes realitātēs. Taču par agresijas izplatīšanu ir atbildīgi arī tie, kas to uzkurina cilvēku prātos un sirdīs, izmantojot izveicīgus telepātiskus paņēmienus. Ko šajā gadījumā nozīmē – ATBILDĪBA? Runa nav par sodīšanu, bet par to, ka agresori nes atbildību gan tagadnē, gan nākotnē par agresijas neitralizēšanu un tās transformēšanu pozitīvā enerģijā. Tie, kuri tagad karo, nespēs garīgi pacelties un pāriet uz augstākajām pasaulēm, kamēr neradīs MIERU PASAULĒ un neitralizēs VISAS AGRESIJAS SEKAS. Visas, visas sekas – līdz pat pēdējām, līdz pašām mazākajām. Tas attiecas gan uz tām Dvēselēm, kuras tagad ir iemiesotas cilvēkos-agresoros, gan arī uz tām, kuras izplata agresiju no citu pasauļu aizkulisēm un dimensijām. Un pašreiz Noturēšanas Spēki atkal un atkal tiek Gaismas Ģimenes brīdināti par savu atbildību par agresijas, naida un niknuma izplatīšanas sekām. Viņi tiek brīdināti arī par to, ka ar savām agresīvajām darbībām notur ne tikai citu evolūciju, bet arī savu attīstību.

— Notikumi “karstajos punktos”, sociāli politiskās situācijas pasliktināšanās pasaulē ir atstājuši ietekmi arī uz mūsdienu Gaismas Darbiniekiem… Un tas ir kārtējais pārbaudījums mums daudziem. Pēc manām domām, to ir izturējuši ne tuvu visi. Sācies informācijas karš izgaismoja daudzu gaismas kustības pārstāvju vājo saikni ar saviem Augstākajiem “Es”. Kad sākās informācijas karš, cilvēki pielipa pie televizoru un monitoru ekrāniem, aprijot visu informāciju – gan patiesu, gan maldīgu. Tajā skaitā – nokodētu enerģētisku informāciju, kuru aktīvi pārraida Noturēšanas Spēki caur televīziju un internetu.

­ Tā ir svarīga tēma. Ļoti svarīga. Mēs vienmēr esam runājuši par sakaru ar savu Augstāko “Es” nodibināšanu un attīstīšanu. Taču pagaidām šo sakaru līmeni vairumam Gaismas Darbinieku varētu vēlēties labāku. Attiecību ar savu Augstāko “Es” attīstīšanas ceļā nav un nevar būt apstāšanos. Katram mūsdienu Gaismas Darbiniekam ir jābūt savam saņemtās informācijas pareizības pārbaudes paņēmienam. Kāds agrāk ir strādājis ar “svārstu”, kāds uzreiz ir pratis sazināties ar Sakrālo Telpu. Daudzi ir spējīgi pārbaudīt saņemto informāciju vismaz “jā-nē” līmenī. Bet pat to dara ne tuvu visi. Tāpēc ka, pirmkārt, aktīvi ir iesaistījušies situācijā, kļuvuši apzināti vai neapzināti cīņas dalībnieki – kaut vai enerģētiskā līmenī. Otrkārt, ir pastiprinājušās šaubas – tajā skaitā par savām spējām un gaismas jaunradi vispār. Vēl vairāk – dažiem ir pastiprinājušās šaubas par izvēlētā ceļa pareizību. Vai mēs, Gaismas Darbinieki, pareizi veicam darbu, ja, lūk, mums blakus ir sācies karš, vardarbība, genocīds. Garīgi vismazāk attīstītie vispār ir sākuši šaubīties, ka eksistē iespēja sazināties ar Augšupceltajiem Skolotājiem, ar galaktiskajām un Visuma Gaismas Būtībām. Bet tur, kur ir šaubas, tur ir vibrāciju pazemināšanās, tur ir sakaru ar savu Augstāko “Es” pavājināšanās. Un kad pavājinās sakari ar savu Augstāko “Es”, aktualizējas cita līmeņi sakari – ar spēkiem, kuri izstaro zemākas vibrācijas. Rezultātā daži “sekmīgi” ir nolaidušies līdz tam, ka pie viņu Garīgajiem Kanāliem ir pieslēgušās zemu vibrāciju būtības. Pēdējam ir kalpojušas ne tikai pieļautās šaubas par garīgā ceļa pareizību, bet arī cīņas vēlme. Cīņas vēlme, aktīvas pretošanās Tumsas Spēkiem vēlme – vecā duālā enerģija, kura daudzus ir atmetusi atpakaļ. Jūsu Garīgie Skolotāji jau ne reizi vien ir jums vēstījuši, ka mūsdienu attīstības līmenis Gaismas Darbiniekam raksturojas ar JAUNRADI, NEVIS AR CĪŅU. Jums ne reizi vien ir rekomendēts nevis iesaistīties situācijā, bet novērot to. Kad situācija ir apzināta, izjusta ar sirdi, savas pozīcijas ir salīdzinātas ar sava Augstākā “Es” pozīcijām, var un vajag uzreiz sākt jaunradi SITUĀCIJAS IZMAINĪŠANAI UZ POZITĪVO PUSI.

Bet ir jāatzīmē, ka ievērojama daļa Gaismas Darbinieku pienācīgi izgāja pārbaudījumu, parādīja augstu jaunrades līmeni. Daudzas Gaismas grupas izpauda augstu organizētības un gaismas jaunrades līmeni. Darbu situācijas nomierināšanā, konflikta dzēšanā, harmonizācijas attīstīšanā viņas veica un veic pašreiz. Par to viņām sirsnīga pateicība no Gaismas Ģimenes, no Zemes Garīgās vadības un Starpgalaktiskajiem Gaismas Spēkiem. Viņu pozitīvās enerģijas palīdzēja un palīdz regulēt konflikta situācijas, būvēt harmonisku nākotni.

— Skolotāj, vai mums ir lemts uzzināt, kad situācija Ukrainā, citos planētas “karstajos punktos” normalizēsies? Vai tie ir mēneši, vai gadi?

­ Kas attiecas uz situāciju Ukrainā, varu teikt, ka negatīvi notikumi tur turpināsies līdz tam laikam, kamēr šajā konfliktā piedalošos kolektīvā apziņa nepāries vismaz uz minimālo GARĪGUMA līmeni. Ukrainā pašreiz ir ļoti daudz negatīvu emociju, agresijas un vardarbības enerģijas. Kolektīvā apziņa ir zemu enerģiju nospiesta un nedzird Gara Balsi. Tikai nelielam cilvēku daudzumam visā Ukrainā pašreiz piemīt Garīgais Sākums, kurš dzemdina Nākotnes Harmonijas Graudu. Šiem cilvēkiem palīgā nāk enerģija no visas pasaules Gaismas Darbiniekiem, no visiem Cilvēkiem, kuros ir izpausts Garīgums, ir aktīvs Dievišķais Sākums. Gaismas Darbinieku uzdevums – turpināt veikt gaismas darbu, vērstu uz situācijas harmonizēšanu, uz miera sasniegšanu planētas “karstajos punktos”. Ja šis darbs tiks veikts pienācīgā līmenī, ticiet – rezultāti nekavēsies izpausties. Un notikumi situācijas nomierināšanā notiks daudz ātrāk, kā var gaidīt. Kaut arī ievainojumi no notikušā sāpēs vēl daudzus gadus.

Jums, mani dārgie ir jāzina arī, ka Gaismas Ģimene ne tikai nav pasīva, kā domā daži izmisušie, bet aktīvi un plānveidīgi, mērķtiecīgi strādā pie sabiedriski-politiskās situācijas harmonizēšanas jūsu pasaulē. Gaismas Spēki no Smalkās Pasaules miera sasniegšanai tagad dara visu iespējamo un pat – vēl vairāk – to, kas agrāk nebija iespējams. Tagad, apstākļos, kad Dualitātes ierobežojumi ir atcelti, mums ir parādījušās jaunas iespējas jūsu pasaules un citu mūsu planētu sistēmas Zeme pasauļu pārveidošanā.

Augstāk mēs runājām, ka ik gadu apmēram 60 miljonu cilvēku pāriet uz augstāko pasauli, un viņu dzīves apstākļi tagad ir citādi. Galvenais – ir pieaugušas iespējas Dvēseļu evolucionārajā attīstībā. Jaunie Bērni – tās nav tikai Dvēseles, kuras atnākušas no augstākajām pasaulēm augstu misiju izpildīšanai. Nākotnes Jaunie Bērni – tās tajā skaitā ir to pašu agresoru, kuri pašreiz karo, Dvēseles. Jaunie pēcnāves apstākļi, dzīves pieredze augstākajās pasaulēs nodrošinās viņiem garīgu evolūciju. Tas viņiem ļaus būt jau garīgi attīstītiem jūsu, četrdimensiju pasaulē, kad viņi atgriezīsies. Iemiesoto garīgo cilvēku un augstāko pasauļu Gaismas Ģimenes kolektīvi pūliņi rezultātā diezgan īsā evolucionārā termiņā ļaus pacelt cilvēku garīguma un apziņas līmeni. Bet tas padara iespējamu harmoniskas POLIPASAULES radīšanu, kur četrdimensionalitātes raksturojumi var harmoniski pastāvēt līdzās piecdimensionalitātes parametriem. Jūsu pasaule pakāpeniski izaugs sākumā līdz Polipasaules (jauktas ceturtās-piektās dimensiju pasaules) līmenim, bet pēc tam līdz piektās dimensijas līmenim. Un šo procesu nevienam nav pa spēkam apturēt. Tāpēc ka vibrāciju celšanas, cilvēku Garīguma un Apziņas līmeņa celšanas ceļš – tas ir PLANĒTAS, KATRAS VIŅAS PASAULES AUGŠUPCELŠANĀS CEĻŠ. Tā ir Visuma Evolūcijas Likuma izpausme. Zeme, visas viņas pasaules ir iegājušas VIBRĀCIJU CELŠANAS ciklā, AUGŠUPCELŠANĀS CIKLĀ. Un evolūcijas procesu nevienam nav pa spēkam apturēt – nekādiem agresoriem, nekādiem slepeniem pārvaldniekiem, nekādiem Noturēšanas Spēkiem.

Planētas un jūsu pasaules Augšupcelšanās netiek atcelta un nevar tikt atcelta, tāpēc ka tā ir Vienotā Dieva-Radītāja Griba un Visuma Vienotā Evolūcijas Likuma realizācija.

Jūs ar savu gaismas jaunradi, izmantojot Jaunā Laika, Sfēriskā Laika, iespējas, izmantojot jaunus Garīgus Instrumentus, spējat MAINĪT HARMONIJAS IESTĀŠANĀS UN JŪSU PASAULES AUGŠUPCELŠANĀS TERMIŅU. Jums ir jāzina tas, jāatceras tas un vienmēr AKTĪVI JĀRADA, aktīvi piedaloties Evolūcijas vispārējā procesā, kurš īstenojas pēc Visuma Dieva-Radītāja gribas.

— Paldies, Skolotāj. Paldies par Dievišķās Mīlestības un Harmonijas enerģijām, kuras jūs sūtāt uz mūsu pasauli. Mēs viņas jūtam. Paldies par jūsu Atbalstu. Tas mums ir ļoti vajadzīgs. Paldies…

­ Paldies par mūsu kopīgo jaunradi, mani mīļie bērni! Paldies visiem tiem, kuri stāv gaismas sardzē, neraugoties uz visām jūsu blīvās pasaules nastām. Mana Mīlestība ir sirdī katram no jums.

06.07.2014 г.

Autortiesības aizsargātas. Žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения” materiālus var izplatīt tikai BEZ IZMAIŅĀM UN SAĪSINĀJUMIEM – ar atsauci uz Žurnālu.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

 

*Atsevišķās enerģētiski aktīvās planētas vietās, tā saucamajās Spēka vietās, Gaismas Kalpošanas vietās matērijas vibrācijas līmenis var būt augstāks. Bet ir vietas arī ar pazeminātu matērijas vibrāciju. Tieši tāpēc 4,78 ir vidējotais rādītājs uz 2014. gada jūnija momentu.

**Runa ir par vidējotām nosacītām vienībām. Šajā gadījumā “4” raksturo attīstības četrdimensionalitātē sākuma līmeni. 3,6, atbilstoši – tas zemāks līmenis, kurš jau attiecas uz trīsdimensiju dzīvi. Bet, piemēram, 4,1 ir augstāks četrdimensionalitātes līmenis, salīdzinot ar “4”. “5” – piecdimensionalitātes līmeņa sākuma rādītājs.

***Par Gariem-aizstājējiem lasiet: VALDNIEKS MAITREIJA, PLANETĀRAIS KRISTUS-MELHISEDEKS. “GARĪGĀ AIZSTĀŠANA”, Žurnāls “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ”, 4 (10), 2013.

Skat. http://www.magnitiduha.info/archives/7364 (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email