Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS”: DRUĪDU ORDEŅA ATDZIMŠANA”. RAMELIUSS, DRUĪDU UGUNS AUGSTĀKAIS PRIESTERIS caur Marinu Shults. JAUNI TEMPĻI UN GAISMAS PILSĒTAS

эмбл
(Par Druīdu Uguns darba rezultātu pareizu izpratni)

Dārgie Projekta “Druīdu Ordeņa Atdzimšana” dalībnieki! Dārgie Gaismas Darbinieki, kuri piedalās darbā ar Druīdu Uguni un saprot šīs Uguns spēku! Vēršos pie jums visiem, lai izskaidrotu izveidojušos situāciju darbā ar Druīdu Uguni un gribu komentēt dažus secinājumus, kurus jūs izdarāt, izpildot šos darbus.
Dārgie draugi! Kad mēs pirms gada sākām darbu šī Projekta ietvaros, tad par tā pirmajiem uzdevumiem kļuva iepazīšanās ar darba ar Druīdu Uguni principiem, to maksimāla apgūšana, pieredzes uzkrāšana darbā ar viņu. Bez tam Druīdu Uguns Priesteri īstenoja 4-tās dimensijas telpas piesātināšanu ar Uguni. Pa šo laiku situācija uz planētas ir izmainījusies tādā mērā, ka tagad es ar pārliecību varu teikt, ka Druīdu Uguns ir izplatījusies pa visu planētu un iekļaujas darbā pat tajos gadījumos, kad nav speciāli piesaukta. Kā jums jau ir zināms, tieši Druīdu Uguns vislabākajā veidā gatavo ceturtās dimensijas telpu visu dzīvības formu Augšupcelšanai. Viņa atver portālus, reāli veicina dimensiju satuvināšanos. Pirmām kārtām runāju par piektās un ceturtās dimensijas satuvināšanos, ieplūšanu vienai otrā. Un tie Gaismas Darbinieki, kuri strādā ar šo Svēto Uguni, sāk redzēt šīs dimensiju satuvināšanās, saaudzēšanās detaļas, bieži ne gluži precīzi traktējot redzēto. Visbiežāk momentāni ieraudzītais tiek uztverts kā kaut kāda Druīdu Uguns Tempļa (Centra) radīšana (vai aktivizācija). Taču tas ne tuvu nav tā. Sniedzu dažus izskaidrojumus.
Pašreizējā laikā reāli eksistē un pilda savu sūtību četri Druīdu Ordeņa Centri: Dursupē, Jaroslavļā, Arunačalas kalnā un Kiprā. Viss Centru tīkls pagaidām nav atklāts tāpēc, ka ir noteikts tā radīšanas un iedarbināšanas plāns. Šis darbs tiks veikts plānveidīgi un manā vadībā. Nevar tikt patvaļīgi radīts Centrs, lai kā to negribētos dažiem Gaismas Darbiniekiem un Projekta dalībniekiem. Taču mēs arvien biežāk saņemam ziņojumus, ka, izpildot dažāda veida gaismas darbus, tajā skaitā arī ar Druīdu Uguni, cilvēki redz izpaudušos Tempļus, kurus uztver kā Druīdu Uguns Tempļus. Tiekam skaidrībā, ko tieši redz gaismas darbu dalībnieki, kāpēc tas notiek.

EL MORIJA, PROJEKTA “AUGŠUPCELŠANĀS” GARĪGAIS KURATORS
caur Sergeju Kanaševski
“Druīdu Uguns izpaušanās norit uz visas planētas. Par to ir jārunā un jāsaprot, kā tas notiek. Pienācis laiks novērtēt situāciju citā redzētā apzināšanās un uztveršanas līmenī. Ir jāsaprot, ka cilvēki, no vienas puses, redz Uguns izpausmes, no otras puses, viņi redz 5-tās dimensijas Gaismas Pilsētas – tāpēc ka Druīdu Uguns ļoti aktīvi tuvina dimensijas. Un cilvēkiem, kuri redz un dzird to, kas nebija izpausts vakar, pateicoties Druīdu Ugunij kļūst izpausts šodien. Tas nenozīmē, ka darbā ar Druīdu Uguni katru reizi izpaužas vai izveidojas Druīdu Uguns Templis. Tas nozīmē, ka Druīdu Uguns tagad ļauj ieraudzīt kādu 5-tās dimensijas Templi vai pat Gaismas Pilsētu. Te jārekomendē nesteigties pasludināt to vai citu izpaustu Gaismas Pilsētu vai Templi par Druīdu Ordeņa Templi. Vajag ieiet kontaktā ar šīs Gaismas Pilsētas iemītniekiem vai ar Tempļa Priesteriem un sākt sazināties ar viņiem, aicinot uz kopradīšanu. Tempļu un Gaismas Pilsētu 5-jā dimensijā ir daudz, tos visus jūs zināt nevarat. Katram ir savas īpatnības un specifika. Gaismas Darbinieku dienas kārtībā ir šo īpatnību, to specifikas atklāšana un sadarbība ar šiem Tempļiem un Gaismas Pilsētām. Tas jāpavēsta visiem Projekta “Druīdu Ordeņa Atdzimšana” dalībniekiem, kā arī citiem Gaismas Darbiniekiem, kuri savā darbā izmanto Druīdu Uguni.”
Projekta “Augšupcelšanās” iemiesotie kuratori šo jautājumu apsprieda pēc vēstījuma saņemšanas no kādas Druīdu Uguns Priesterienes no Ivanovas pilsētas. Priesteru grupa strādāja pēc Marinas Kļučņikovas (kanāls Ra-Šiba) semināra Jegorija ciemā 2014. gada 17.-18. augustā. Darbs bija neparasti stiprs. Priesteriene vēstīja: “Īsumā varu teikt, ka ir radīts VĒL viens Druīdu Templis Jegorijā nolaista veca dievnama vietā. Tā radīšanā piedalījās 33 cilvēki, un darbs iznāca tik spēcīgs, ka smalkajā plānā tika radīts viens no pašiem majestātiskākajiem un lielākajiem tempļiem. Viņš atrodas centrā starp jau radītajiem 4-riem tempļiem un ir savienojošais posms starp tiem.” El Morija un Rameliuss deva nepieciešamos skaidrojumus, kas tieši notiek darbā ar Uguni. Bez tam mūsu apspriešanas laikā izpaudās ADAMA, Telosa Augstākais Priesteris. Viņa vēstījumu pieņēma Sergejs Kanaševskis.

ADAMA, TELOSA AUGSTĀKAIS PRIESTERIS
caur Sergeju Kanaševski
“Mani dārgie! Visa informācija, kura ir nodota, ir ļoti svarīga. Un patiešām, tagad Druīdu Uguns, tāpat kā citu Svēto Uguņu (kuras jūs pagaidām nepazīstat, par viņām vēl tiks vēstīts), izplatīšanās notiek ļoti spēcīgi, ļoti plaši. Aktīvi attīstās daudzdimensionālās POLIVALENCES procesi, notiek dažu vietu apvienošana, kura mums ir jāizpilda pēc noteiktas shēmas, uzbūvējot unikālu daudzdimensionālu struktūru. Piektās, ceturtās un citu dimensiju objekti sāk ieiet jaunā savienojumā, kāds agrāk nav bijis bieži. Darba ar Svētajām Ugunīm rezultātā tiek sasniegta ar arvien lielāka pasauļu un dimensiju satuvināšanās. Ir ļoti svarīgi saprast, ka viss notiek jaunā līmenī, tāpēc ka ir sākusi darboties jaunā planētas Globusu sistēma, ir notikusi jauna dimensiju sakombinēšanās un mijiedarbība. Agrāk noteiktās spēka vietas ceturtajā dimensijā, kā arī tikko izveidojušās spēka vietas kļūst var vienotu enerģētiskās informācijas struktūru, apvienojoties ar dažiem citu dimensiju objektiem.
Kas pašreiz notiek? Pašreiz ir notikusi daudzdimensionāla nobīde un sajaukšanās, un virs mūsu planētas ir izpaudušās jaunas Gaismas Pilsētas, jauni Tempļi, jauni daudzdimensionāli Objekti, kuri savienojas ar ceturtās, bet dažreiz arī ar zemāku dimensiju apgabaliem. Citādi sakot, izpaužas viens no pasauļu un dimensiju tuvināšanās efektiem. Ne tā, kas jau ir eksistējis, tuvināšanās, bet agrāk neeksistējušu saikņu starp pasaulēm parādīšanās. Ja agrāk starp jūsu pasauli un citām pasaulēm sakaru nebija, tad tagad šie sakari izpaužas. Un tagad norit ne tikai Gaismas Pilsētu, Tempļu izpaušanās, bet arī sakaru nodibināšanās starp tiem, pasaulēm un strukturētiem veidojumiem, kuriem tie pieder, ar četrdimensionalitātes spēka vietām, process.
Viena no tamlīdzīgām parādībām notika Jegorija ciemā, kur strādāja Ivanovas pilsētas Gaismas Darbinieku grupa. Šeit notika zemes plāna vietas, īpašas vietas, saplūšana ar specializētu Objektu, kurš bija izpausts, pateicoties Druīdu Ugunij, Melhisedeka Ugunij un citām Ugunīm. Nodibināta saikne, un sākās enerģētiskās informācijas nodošana no šī specializētā Objekta. Šis Objekts ir Polipasaules objekts, izpaužoties vienlaicīgi septītajā, piektajā, ceturtajā un trešajā dimensijā. Viņš uz jūsu pasauli nodod enerģētisko informāciju, kura saistīta ar planētas un jūsu pasaules enerģētiskā nodrošinājuma sistēmu. Un, vēl vairāk, caur šo vietu tiek realizēti sakari ar trešās dimensijas struktūrām. Tur ir izveidota 3-4-5 dimensiju telpas mini-Polipasaule ar stabilu jaunās Ugunīgās Sistēmas funkcionēšanu, kura pēc tam ļaus retranslēt radītās Ugunīgās struktūras uz citām vietām, bet vēlāk arī uz visu planetāro sistēmu. Šī Poli-Objekta specializācija ir vēl arī tāda, ka viņš izmaina četrisko toru Ugunīgo Sistēmu uz astoņisko sistēmu. Bez tam viņā ir daudz plazmas enerģētiskās informācijas, tāpēc ka Poli-Objekts turpina plazmas pavedienu, plazmas struktūru un ugunīgo toru formēšanu. Objektu, par kuru iet runa, var saukt par darbojošos Gaismas Institūtu.”
Svetlana Dračova: Šis Objekts ir kā ceļojošs zinātnisks kuģis. Viņš ir saistīts ar Telosu, tāpēc nav nejaušība, ka Adama iznāca uz sakariem. Šī “Pilsēta-Institūts” tika speciāli nosūtīta, lai izpaustos un nostiprinātos šajā vietā.
Sergejs Kanaševskis: Jā, Adama saka, ka šī Pilsēta-Institūts patiešām ir ieradusies. Viss ir pilnīgi pareizi!
Pateicamies Adamam par kopradīšanu. Sirsnīgs sveiciens Telosam!
2014. gada 20. augustā
PROJEKTA “AUGŠUPCELŠANĀS” GARĪGIE KURATORI PATEICAS VISIEM GAISMAS DARBINIEKIEM, KURI PIEDALĀS GAISMAS DARBĀ DRUĪDU ORDEŅA ATDZIMŠANĀ, UN PAVĒSTA, KA, PATEICOTIES DAŽĀDU DIMENSIJU GAISMAS DARBINIEKU KOPRADĪŠANAI, IR SASNIEGTI LIELISKI REZULTĀTI PASAUĻU UN DIMENSIJU TUVINĀŠANAS PROCESĀ. IEPRIECINA TAS, KA ŠOS REZULTĀTUS VAR NOVĒROT NE TIKAI AUGSTĀKO PASAUĻU IEDZĪVOTĀJI.
Publikāciju sagatavoja:
Svetlana Dračova,
Sergejs Kanaševskis,
Marina Shults,
Projekta “AUGŠUPCELŠANĀS” iemiesotie kuratori.

Pievienots 28/08/2014
http://www.magnitiduha.info/archives/8740
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email