Магниты Духа

Urusvati caur Marinu Shults, Latvija, Un Sergeju Kanaševski, Krievija. Laiks palēnina savu skrējienu un iziet uz Augšupcelšanās spirāli

Sveicināti, Mani dārgie Gaišzilās Liesmas planētas cilvēki! Pienāk laiks runāt par LAIKA mainīšanos. Jau pietiekami ilgi jūs no Mums par to dzirdat. Un tomēr tieši tagad pienāk brīdis, kad par laika mainīšanos nepieciešams runāt sīkāk un biežāk, lai jūs sākumā sāktu veltīt šim jautājumam vairāk uzmanības, bet pēc tam pakāpeniski pārietu pie citiem laika parametriem. Citādi nākotnē jums nāksies pārdzīvot nesakritības un neatbilstības ar mainīgā telpas-laika parametriem. Jums jāzina: 2013. gadā sākās aktīva telpas-laika kontinuuma (TLK) izmainīšanās. Tā parametri palika nemainīgi gandrīz piecus tūkstošus gadu, kuru laikā noformējās un attīstījās mūsdienu cilvēce. Notiekošās izmaiņas var pieņemt un pārdzīvot diezgan komfortabli, ja pārkārto savu dzīvi sinhroni tām, neturoties pie vecajiem, aizejošajiem jūsu esamības noteikumiem.
Viens no jūsu ikdienas uzdevumiem ir sekot mainīgajiem TLK parametriem, ko izdarīt pilnīgi nav grūti, ja zina, kā tie izpaužas. Šodien es jums norādīšu dažus orientierus, kuri ļaus sākt novērot mainīgos TLK parametrus. Nedomājiet, ka jūs sāksiet kaut ko mērīt, lietojot zinātniskas ierīces. Tas pilnīgi nav obligāti parastam cilvēkam. Lai zinātnieki domā, kas un kā viņiem jāmēra. Mūsu rekomendācijas var izpildīt jebkurš cilvēks, kurš interesējas par globālajām pārmaiņām, kuras notiek jūsu pasaulē.
Sākšu ar to, ka līdz ar svarīgām TLK izmaiņām sāk mainīties visas planētas Globusu ķēdes orientācija. Nevis pati šīs ķēdes struktūra, bet tieši orientācija telpā. Bet tas nosaka citādu Saules pārvietošanos pie jūsu debesjuma. Tamlīdzīgas izmaiņas daudzi jau novēro. Bez tam, mainās arī zvaigžņotās debess aina. Mēness pārvietojas nedaudz citādāk, nobīdot savu ceļu no jums pierastajiem zvaigznājiem. Pats mūsu pavadonis, Mēness, mainās vienlaicīgi ar Zemi. Krajons jums teica, ka mēs aplūkojam sistēmu Zeme-Mēness kā dubultplanētu. Un Zeme kopā ar Mēnesi ir iegājusi Jaunās Realitātes Koridorā. Tātad, daudz kas šajā planētu pārī mainās. Un, tātad, arī uz Mēness notiek kardinālas izmaiņas, par kurām jums pakāpeniski tiks vēstīts.
Bet atgriezīsimies pie TLK izmaiņām. Jūs, dabiski, zināt, ka dažādi telpas-laika kontinuumi var vienlaicīgi eksistēt planētas sistēmas Globusu telpā. Tas patiesi ir tā. Taču tagad visas TLK sistēmas ir apvienotas vienotā kompleksā, kaut arī joprojām katra darbojas savā Pasaulē. Tās Zemes telpiskās orientācijas izmaiņas, par kurām Es teicu, attiecas uz visiem uz planētas eksistējošajiem TLK. Citādi arī nevar būt, tā kā pašai planētai ir pilnīgi jaunas attīstības programmas. Un nekas vecs uz viņas nevar palikt. Viss pilnveidojas, pat ja ir šķirts atšķirīgos telpas-laika kontinuumos.
Tātad, atkārtoju: ir būtiski TLK raksturojumi, kuru izmaiņām var sekot jebkurš uzmanīgs novērotājs. Un labi, ja tādu novērotāju kļūs vairāk, tāpēc ka ir svarīgi atzīmēt Pasaules, kurā jūs dzīvojat, parametru izmaiņas. Es gribu jūs iepazīstināt ar dažām šīm izmaiņām un atzīmēt tās dienas, kad patstāvīgi var pieņemt šīs izmaiņas un apzināti ieviest tās savā dzīvē, savās garīgi materiālajās struktūrās. Protams, pie tam saprotot, ka tādā veidā jūs atbalstāt arī visplanetārās izmaiņas.
Gribu jums sākumā pastāstīt, kam ir piemēroti pievērst uzmanību katru dienu. Par to var runāt bezgalīgi un saukt vissīkākās pārmaiņu procesa komponentes, bet paliksim pie paša uzskatāmākā un diezgan svarīgā jums un planētai.
Sākšu ar to, ka Saule sāk aust nedaudz nepierastā vietā. Daudzi cilvēki jau sen to ir pamanījuši. Ja ir kaut kāds materiāls orientieris, tad jūs pēc tā pastāvīgi varat atzīmēt šo jauno Saules stāvokli. To pašu var izsekot gan Mēnesim, gan zvaigžņotajai debesij. Otrs, kam vajadzētu pievērst uzmanību. Tā ir jūsu miega shēma. Tā daudzējādā ziņā jau ir izmainījusies. Un tas ir to pašu TLK mainīgo parametru nopelns. Jums pēdējos gados daudz ir teikts par iespējamiem miega traucējumiem. Taču tagad runājam nevis par traucējumiem, bet par skaidru tā laika intervāla nobīdi, kad jums rodas vajadzība pēc nakts atpūtas. Tā var nobīdīties, saīsināties, dažiem – pagarināties. Stingras likumības nav, bet visi var pamanīt šīs skaidrās izmaiņas. Pie tam miegs kā tāds var būt netraucēts. Es runāju par iespējamām nobīdēm. Ja jūs savus novērojumus sāksiet pierakstīt, tad savāksiet daudz interesantas informācijas par jūsu Pasaules telpas-laika izmaiņām.
Arī tagad Saule uzaust Austrumos un noriet Rietumos. Jūs varat atzīmēt dažas nobīdes, bet rītausma paliks rītausma Austrumos, bet riets – riets Rietumos. Telpiska nobīde ir, pie kam – skaidra. Bet var pamanīt vēl kaut ko. Un tā ir tā pati laika izmainīšanās, par kuru pastāvīgi runājam. Diennakts gaišās puses ilgums tagad mainās visur. Un tas nav saistīts ar gadalaiku maiņām (tās ir dabiskas), bet to nosaka tā pati TLK parametru izmainīšanās, par kuru es ar jums runāju. Priekš tā vajag izpētīt informācijas avotus (piemēram, kalendāru) un salīdzināt gaismas perioda ilguma izmaiņas vienās un tajās pašās dienās, nedēļās vai mēnešos. Ja tam kādam pietiks vēlēšanās un pacietības, tad jūs iegūsiet pārliecinošus pierādījumus par telpas-laika raksturojumu izmaiņām.
Vēl viena rekomendācija. Tagad var izsekot izmaiņas, kuras pārdzīvo lineārais laiks. Piemēram, jūs esat uzbūvējuši noteiktu plānu jums nepieciešamā notikuma notikšanai. Jums viss ir izrēķināts un salikts “pa plauktiņiem”. Un jūs zināt, kad un cikos atnāksiet noteiktajā vietā, kāds transportu jums pados, kurš jūs sagaidīs. Bet dienas garumā viss sāk neparedzami mainīties. Pie tam jums neizjūk ieplānotās tikšanās vai citi iecerēti notikumi. Bet pati notikumu norise it kā jums nesaprotamā veidā nobīdās. Nav tās secības, kuru jūs izkārtojāt un kurai vajadzētu būt pēc lineārā laika loģikas. Taču rezultātā viss notiek – dažreiz pat labāk un vieglāk, nekā jūs plānojāt. Tādiem jūsu dzīves momentiem ir vērts pievērst īpašu uzmanību. Tie cilvēki, kuri aktīvi mācās vadīt notikumu norisi ar laika sfēriskuma palīdzību, labi zina, ka nevar pie tam orientēties pēc pierastās lineārās notikumu gaitas. Sfēriskais laiks palīdz izkārtot nepieciešamās saiknes, un notikumi iestājas pēc sfēriskuma loģikas, atnesot gan apmierinājumu, gan zināmu izbrīnu jums pašiem. Iesaku ievērot, ka, plānojot notikumu laika sfēriskumā, jūs ieraudzīsiet, ka visa tā iestāšanās gaita izkārtojas harmoniski un sekmīgi. Jums nerodas liekas problēmas vai kavēšanās. Jūs bez kavēšanās nokļūstat vajadzīgajā transportā. Uzrodas neparedzēti palīgi vai apstākļi veidojas, palīdzot jums, tā, kā jūs pat padomāt nevarējāt. Un otrādi, ja ieplānojāt notikumu gaitu pēc lineārā laika loģikas un neatlaidīgi “lokāt” uzbūvēto plānu pēc saviem ieskatiem, tad rodas grūtības un neveiksmes. Un pēc tam izdariet arī secinājumu, ka šī tendence ir vispārēja. Tai pakļaujas visa planētas apkārtējā pasaule. Un ir vērts saskaņoties ar šo jauninājumu. Bet cik jauns tas ir?
Jā, gribu atgādināt: kad iegājām Dualitātes Eksperimentā, mēs veicām pretēja veida pāreju. Un kā tēlaini šo procesu var iedomāties? Un kas ar laiku notiek tagad?
Iedomājamies, un tas ir tuvu patiesajam modelim, ka sfēriskajam laikam ir spirāles forma. Pārejot uz lineāro laiku, neviens šo spirāli neatceļ un neaizstāj to ar taisnu līniju. Bet, kad formējas jauns telpa-laiks jaunas evolucionāras programmas pildīšanai, tad viens spirāles vijuma iecirknis izstiepjas, dodot tuvinājumu lineārajai atkarībai. Patiesībā jūs sākat dzīvot uz izstiepta spirāles vijuma fragmenta. Un pie tam mainās pati telpa. Un jūs sākat just laiku tikai lineāri, skaitot savas dienas no tā, kas aiziet pagātnē, bet samērojot savu dzīvi ar jums izliekošos tālu nākotni. Kaut arī, pārejot uz Smalko Pasauli, jūs atkal iegūstat gan daudzdimensionalitātes, gan īstena sfēriska laika spēju.
Pašreiz norit diezgan strauja to vijuma fragmentu saspiešanās, kur laiks jums likās lineārs. Jūs atgriež laika sfēriskumā. Un, dabiski, laika izmainīšanās maina arī telpu. Lūk, ar ko ir saistītas ļoti daudzās izmaiņas jūsu dzīvē. Tas ir arī viens no iemesliem, ka Mēs nerekomendējam pievilkt pagātni, būvējot priekš tā speciālas konstrukcijas un noturot par nevajadzīgiem kļuvušos pabeigtas spēles noteikumus. Mēs jūs pastāvīgi noskaņojam uz to, kas jums ir saglabāts gēnu līmenī. Un konkrēti – uz zināšanu par laika sfēriskumu un citas telpas, kurā jūs pārejat, realitāti. Es pagaidām nerunāju par Augšupcelšanos uz augstāku pasauli, bet par dzīves izmainīšanos četrdimensiju pasaulē.
Tagad aplūkosim vēl vienu svarīgu pāriešanas uz jaunu TLK elementu. Jau diezgan sen mēs runājam ar jums par maiju mantojumu. Šie kosmiskie klejotāji zemiešiem ir atstājuši svarīgu informāciju par laika sfēriskuma nozīmi, izteiktu vibrācijā “13:20”, iestājoties Jaunajai Ērai. Daudzi nesaprot, kas tas tāds ir. Mēs no vairākām atšķirīgām pozīcijām jau esam stāstījuši par vibrācijas “13:20” nozīmi un jēgu. Viņu var nosaukt arī par jauna laika iestāšanās signālu. Precīzāk – tas ir svarīgs jaunā Telpas-Laika Kontinuuma raksturojums. Tagad es gribu pietiekami vienkārši pastāstīt, kas tad īsti ir “13:20” un kādā veidā jūs jau tagad, nekavējoties, ar šī jaunā raksturojuma palīdzību varat ieiet laika sfēriskumā. Sākšu ar to, ka lineārā laika eksistēšanas laikā jūs dzīvojāt, izmantojot vibrāciju “12:60”. No vienas puses, tas ir gan diennakts dalījums ar kārtu 12, gan dalījums stundās un minūtēs (skaitlis “60”). No otras puses, “12-60” – tas ir tā TLK šifrēts raksturojums, kurā jūs dzīvojāt. Protams, jums ir zināms, ka pāriešanas pie Dualitātes Eksperimenta laikā mūsdienu cilvēcei telpas-laika kontinuums tika radīts speciāli. Pirms vairāk kā pieciem tūkstošiem gadu jūsu pasaulē bija cits telpas-laika kontinuums. Ko tad nozīmē šie skaitļi: “12:60” un “13:20”? Tagad dodu vienu no svarīgākajām šo skaitļu nozīmēm.
Sākšu ar vibrāciju “12:60”. Tā raksturo pamata gaismas vilni, saskaņā ar kuru organizējas matērija telpas-laika kontinuumā – tajā pašā, kurš eksistēja piecus tūkstošus gadu, bet tagad aiziet, dodot vietu jaunam. Skaitlis “12” ir saistīts ar Laika Spirāles raksturojumu tajā izstieptajā laika vijuma fragmentā, par kuru Es stāstīju augstāk. Tā ir 12-tā spirāle spirālveidīgā vijumā, kurš organizēts pēc divpadsmitiskuma principa. Konkrēti, gaismas vilnis šajā spirālē iziet ciklu no 12 soļiem, un, atbilstoši, visa telpa-laiks tādā vai citādā veidā ir ar kārtu 12. Skaitlis “60” raksturo pašas 12-tās Laika Spirāles kvalitāti. Šī Spirāle sastāv no 60 daļām, kuras atšķiras kvalitatīvi cita no citas, kā atšķiras cita no citas katra sekunde minūtē. Vai jūs esat aizdomājušies par to, ka katra nākošā sekunde minūtē nav līdzīga iepriekšējai? Domāju, ka nē. Kad jūs skaitāt minūtes, uzskaitot sekundes, tās jums ir vienādas kā dvīņu brāļi. Taču tas ne tuvu nav tā. Katra sekunde no jūsu reālā laika 60 sekundēm ir īpašs telpas-laika cikls. Katra sekunde ir sava veida ETAPS TELPAS-LAIKA ATTĪSTĪBĀ. Sekundi var izstiept un ļoti, ļoti ilgi pētīt kā katra telpas-laika kontinuuma telpas-laika patstāvīgu VIENĪBU. Atbilstoši, pirmā sekunde rada jaunu ciklu un visu, kas ar to saistīts; piektajā sekundē, piemēram, sākas kāda aktīva attīstība. 33-šā sekunde nes kardinālas izmaiņas, bet 60-tā sekunde pabeidz ciklu un atgriež jūs mazās laika spirāles sākumā, bet tikai jau citā līmenī. 60 sekundes – tie ir vēl arī 60 gaismas viļņu cikli, kuru laikā gaisma iziet veselu attīstības ciklu jūsu vecajā TLK. Tāpēc nav nejaušība, ka skaitlis 60 ir likts lineārā laika mērīšanas principa pamatā, kuru jūs izmantojat līdz šim laikam.
Tagad šie principiālie jūsu bijušās eksistēšanas raksturojumu izmainās. Un jūs sākat pāriet, vai jūs to gribat, vai negribat, pie citiem telpas-laika raksturojumiem. Pirmkārt jūs pārejat uz telpas-laika lielā cikla 13-to Laika Spirāli. Šajā spirālē telpa-laiks ir organizēti citādi. Gaismas vilnim šajā spirālē ir 13 cikli. Bet pati spirāle sastāv no 20 daļām un savu darbību organizē pēc divdesmitiskuma principa. Jūsu lineārā laika minūte, kura vēl turpina savu eksistenci šajā pasaulē, nākotnē sastāvēs nevis no 60 cikliem (sekundēm), bet no 20. Bet pie tam laiks nepaātrināsies, bet, otrādi, palēnināsies. Tāpēc ka katrs no 13-tās Laika Spirāles 20 cikliem būs ievērojami lielāks par katru no 12-tās Laika Spirāles 60 cikliem. Pārnestā nozīmē var teikt, ka jūs tagad esat spēruši soli: ar vienu kāju stāvat uz Lielā Laika Cikla 12-tās Spirāles, bet ar otru – uz 13-tās. 13-jā spirālē vibrācija “13:20” ļauj ne tikai izstiept laiku, bet arī sagriezt to sfēriskumā. Tā ir raksturīga 13-tās Laika Spirāles īpatnība, kura organizē pāriešanu no lineārā laika uz sfērisko laiku un palīdz organizēt telpu-laiku jaunajā telpas-laika kontinuumā ar principiāli jauniem raksturojumiem.
Vai tas nozīmē, ka izmainīsies jūsu gadu skaitīšana? Viennozīmīgi – jā! Jums ne reizi vien ir vēstīts, ka jau ir piemēroti no 12 mēnešiem pāriet uz 13 mēnešiem. Taču gadu skaitīšana mainīsies pakāpeniski. Savā laikā pasaules zinātnieki nonāks strupceļā Laika mīklu priekšā. Taču pagaidām viņi neatzīst tā kardinālu pārkārtojumu faktu.
Bet tagad gribu pakomentēt tās prakses, kuras nes darba ar “Patiesā Laika “13:20” Staru” nosaukumu. Es nesākšu uzstāt par jaunu šī virziena nosaukumu. Tas lieliski ļauj savā dzīvē ieviest laika sfēriskumu. Iegremdējoties patiesā laika plūsmā ar raksturojumu “13:20”, jūs izsaucat gēnu atmiņu par tiem laikiem, kad jūs dzīvojāt sfēriskā laikā, uz tās pašas 13-tās Laika Spirāles, pie kuras atgriežaties no jauna – bet tikai jaunā evolucionārās attīstības etapā. Pārejot uz TLK ar citiem raksturojumiem, vienmēr tika radīti ierobežojoši implanti, kuri uz laiku bloķēja jūsu iepriekšējās dzīves un iepriekšējās pasaules izjūtas atmiņu. Tagad jums ir iespēja šos implantus noņemt. Tādēļ arī eksistē speciālas prakses. Es to nesauktu par Stara piesaistīšanu. Tā drīzāk ir pagaidu ieiešana sfēriskā laika plūsmā ar raksturojumu “13:20”. Jums jāsaprot, ka laika sfēriskums var piedāvāt arī dažādus eksistences raksturojumus. Un tāpēc jūs tagad izvēlaties tieši tos raksturojumus, ar kuriem jums nāksies saskanēt pašā tuvākajā laikā. Mēs tik uzstājīgi jums par to sakām, tāpēc ka jūsu Pasaule ar lielu inerci vēl spiedīs jūs dzīvot lineārajā laikā. Taču jums jāzina, ka arī ar šiem ārējiem ierobežojumiem mierīgi varat izmantot laika jaunos raksturojumus un, tātad, arī mainīt telpu.
Mani dārgie! Tuvojas rudens ekvinokcija. Svarīgos astronomiskos periodos vienmēr notiek Zemei un visiem zemiešiem būtiski notikumi. Nekad nemēdz būt atkārtojumu, pat ja saglabājās kaut kāda pamata jēga. Rudens ekvinokcijas diena vienmēr ir saistīta ar Pasaules Mātes dienu. Protams, šajā dienā daudzas reliģiskas konfesijas tradicionāli atzīmē Dievmātes dzimšanas dienu. Bet arī Viņa ir Pasaules Mātes Stars. Tieši Viņas Staros vienmēr notiek galvenie notikumi jebkura gada 21. septembra dienā. Mēs vienmēr dodam jums informāciju par šīs dienas galvenajām īpatnībām. Lai aktīvi piedalītos Jaunās Pasaules radīšanā, nepieciešams pildīt planetārus darbus svarīgu astronomisku datējumu dienās. Un tādēļ Mūsu dotā informācija vienmēr var jūs noorientēt, pēc kādas tematikas un ar kādiem instrumentiem jūs varat šos darbus īstenot. Un tāpēc es gribu jau laikus dot jums nepieciešamo informāciju par 2014. gada rudens ekvinokcijas dienu.
Sākšu ar to, ka šajā dienā, 21. septembrī, sāks strādāt pilnīgi īpaši Pasaules Mātes Stari. Un viņi šajā dienā nesīs telpas-laika kontinuuma izmainīšanas programmas. Pasaules Māte sāks modulēt tās svētās vibrācijas, kuras aicinātas izmainīt laika un telpas parametrus. Šīs iedarbības mērķis – stabilizēt pāriešanu uz svēto vibrāciju “13:20”. Pašreiz šim procesam nepieciešana nostiprināšana un stabilizācija, un tāpēc Mēs rekomendējam šajā dienā ieiet kontaktā ar Lielās Mātes Staru un atbalstīt tās laika izmaiņas, kuras iecerētas jūsu Pasaulē. Izdarīt to ir pietiekošā mērā vienkārši. Mēs dosim visas vajadzīgās instrukcijas. Var apzināti nostāties Patiesā Laika, kā jūs tagad viņu esat sākuši saukt, plūsmā un, izlaižot caur savām struktūrām, nostiprinot gēnu līmenī šīs jaunās enerģijas, pieņemt informācijas paketes, kuras pakāpeniski tiks atšifrētas un ies realizēt zemes plāna evolucionārās programmas. Tādā veidā jūs nostāsieties laika un telpas pārveidotāju rindās. Ir ļoti svarīgi, lai cilvēki sāktu aktīvi piedalīties JAUNĀ LAIKA radīšanas procesā. Priekš jums pašiem Daudzdimensionālā Genoma līmenī ieslēgsies daudzi, reāli strādājoši faktori, kuri jums pašiem ļaus dziļi pāriet uz jaunajām svētajām frekvencēm. Jūsu daudzdimensionālā ģenētiskā struktūra sāks pārdzimt jaunā laika raksturojumos, kas ļaus jums vieglāk un harmoniskāk ievest savā dzīvē jaunā laika “13:20” frekvences.
Bet tagad ļaujiet atgādināt kaut ko jums labi zināmu, kas būtiski tuvinās jūs vēlamā rezultāta sasniegšanai jūsu Dievišķības un viengabalainības iemantošanas procesā. Jums ir zināms, ka uz Dualitātes Eksperimenta laiku tika nobloķēti daudzi jūsu daudzdimensionālās DNS “slāņi”. Par to sen pavēstīja Krajons. Es pa vecam saku “DNS”, lai jūs varētu savienot manus vārdus ar to, ko vairākkārt tika teicis Krajons un devis detalizētā magnētiskās daudzdimensionālās DNS uzbūves skaidrojumā. Patiesībā runa ir ne tikai par DNS, bet arī par visu daudzdimensionālo ģenētiku. Ne velti Viņš ilgu laika periodu aicināja jūs aktivizēt jūsu daudzdimensionālos “ģenētiskos slāņus”. Jūs daudzi to jau sen esat izdarījuši. Bet, ticiet, šis process ir bezgalīgs, tāpēc ka vienu daudzdimensionālu elementu aktivizācija atklāj pieeju citiem daudzdimensionāliem elementiem. Un tagad pienāk laiks aktivizēt to informāciju jūsu daudzdimensionālajā Genomā, kurā ir ierakstīts par jūsu atrašanos TLK ar vibrācijas “13:20” raksturojumiem. Jebkura darba, saistīta ar pāriešanu uz laika sfēriskumu, pildīšana rezultātā ved pie jūsu pašu dziļās ģenētiskās informācijas atklāšanas. Bet tas nav vienkārši jūsu personīgais solis šajā procesā. Ar tamlīdzīgu aktivizāciju jūs ne tikai visā apkārtējā Zemes Pasaulē ienesat nepieciešamo enerģētisko informāciju, bet aktivizējat arī visplanetāros evolūcijas procesus.
Tātad, es jūs aicinu rudens ekvinokcijas dienā, šī gada 21. septembrī, izpildīt planetāru darbu informācijas pakešu un to realizēšanai atbilstošo enerģiju saņemšanā Pasaules Mātes Starā visas zemes dzīves normēšanai pēc jaunā laika. Šis darbs ļaus ar lielāku pārliecību vadīt TLK izmainīšanas procesus ne tikai jūsu Pasaulē, bet arī citās mūsu planētas Pasaulēs, kas ir ļoti svarīgi.
Kāpēc tas notiks tieši tādā dienā – Pasaules Mātes dienā? Atcerieties, tagad ir iestājies Pasaules Mātes Laikmets, un tieši Viņa palīdz risināt zemes plāna pārkārtošanas globālus jautājumus. Protams, neaizmirstiet arī to, ka šajā dienā radīs arī planetārā Marija Maitreija. Un visi Dievmātes aspekti sāks apvienoties vienotā Dievišķās Mātes Starā.
Mana vēršanās pie Zemes sievietēm! Neaizmirstiet, manas mīļās, ka jūs katra esat Pasaules Mātes Stars! Aktīvi iesaistieties visos zemes plāna pārveidošanās jautājumos. Tagad rit Sievietes, Sievišķā Sākuma, Sievišķās visspēcības Laikmets. Bet tas nozīmē, ka atrisināt daudzus nobriedušus, tajā skaitā arī asus, jūsu tagadējā laika jautājumus ir pa spēkam jums, tāpēc ka jūs esat SIEVIETES.
Mīļās sievietes, Es jūs apveltu ar neparasta spēka Mīlestību. Nostājieties Manā Starā! Un sajūtiet, cik lielā mērā jūsos sāk mosties dziļi paslēpti spēki. Šie spēki nav parasti. Tie nav saistīti ne kādu ierobežojumu vai vardarbību. Tā ir brīvlaišana no gadsimtiem ilgās apziņas, prāta un ķermeņa verdzības. Un tā ir tās mīlestības enerģijas atbrīvošana, kuras nesējas jūs esat sākotnēji, tāpēc ka jūs esat Sievietes. Sajūtiet šos jaunos spēkus un sāciet kopradīšanu ar Pasaules māti. Viņa gaida jūsu pamošanos un jūsu aktivitāti. Un jūsu jauno skaņojumu frekvencē 13:20.
Radām kopā jauno, brīnišķīgo mūsu mīļotās planētas Pasauli!
Ar mīlestību, Urusvati
2014. gada 20. jūnijs-20. augusts

Pievienots 11/09/2014
http://www.magnitiduha.info/archives/8823
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email