Магниты Духа

AŠTARS ŠERANS UN EL MORIJA caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. LEMŪRIEŠU KRISTĀLU AKTIVIZĀCIJA: JAUNI UZDEVUMI.

Sveicināti, dārgie kolēģi – Gaismas Darbinieki
Sveicam Projekta “Augšupcelšanās” dalībniekus!
Pienācis laiks pāriet pie kārtējā Lemūriešu Kristālu – Galaktisko Kristālisko Gaismas Būtņu – aktivizācijas etapa.
Atgādinām jums, ka Lemūriešu Kristālu (LK) aktivizācijas kārtība ir iešifrēta Svētās Vienotības Uguns Augstākā Priestera – LAERTOMISa vārdā. Pagājušajā etapā jūs aktivizējāt kristālus Nr. 14 (“14” atbilst burtam “M” krievu alfabētā) un ar viņu saistītos planētas Austrumu un Rietumu pusložu Kristālus Nr. 5. Šajā etapā stāv priekšā aktivizēt Kristālu Nr. 10 (atbilstība – burts “I (И)”).
Protams, jūs jau pievērsāt uzmanību, ka mūsu kopīgās gaismas darbības pēdējos etapos mēs aktivizējām ne tikai vienu pamata virknes Kristālu (virkne: 13-1-31-18-20-16-14-10-19), bet arī dažus citus, ar viņiem saistītus Kristākus. Jums ir ne tikai viena Kristāla, bet divu, trīs un pat – četru – aktivizācijas pieredze.
Jaunajā etapā mūsu uzdevumi ievērojami sarežģījas. Kristāla Nr. 10 aktivizācija ir saistīta ar uzreiz DEVIŅU citu Kristālu aktivizāciju. Tāpēc jums stāv priekšā vienlaicīgi aktivizēt DESMIT KRISTĀLUS. Un tas ir diezgan sarežģīts un plaša mēroga uzdevums. Taču jums jāzina, ka savu Brāļu un Māsu aktivizācijai aktīvi ir pieslēgušies agrāk aktivizētie Lemūriešu Kristāli, kas ievērojami atvieglo mūsu kopīgās misijas izpildīšanu. Taču, realizējot aktivizācijas jaunā etapa plānu, jums stāv priekšā pārkārtot savu darbību un ienest mūsu darbā jaunus organizatoriskus momentus. Sakarā ar aktivizējamo LK skaita palielināšanos PIEAUG katra Lemūriešu Kristāla SVĒTĀS VIENOTĪBAS UGUNS PRIESTERA LOMA – kā saistošajam un vadošajam elementam jebkurā LK komandā. No viņa būs atkarīga visas komandas aktivitāte un viņas iekļaušana viskomandas jaunradē.
Enerģētiskās informācijas nodošana aktivizācijas dalībniekiem jaunajā etapā tiks realizēta sekojošā kārtībā. Projekta Garīgie Kuratori, neiemiesotie Glabātāji un paši LK nodos informāciju Projekta iemiesotajiem kuratoriem, kuri savukārt aiznesīs to līdz katra no desmit aktivizējamajiem LK Svētās Vienotības Uguns Priesterim. Iepriekšējās aktivizācijas galvenos etapus, un tie būs vairāki, realizēs Projekta iemiesotie kuratori kopā ar Svētās Vienotības Uguns Priesteriem. Tālāk Svētās Vienotības Uguns Priesteri veiks analoģiskas aktivizācijas ar Kristālu Glabātājiem. Pie tam viņu darba laikā tiks nodota speciāla enerģētiskā informācija priekš katra Kristāla.
Fināla Ceremonijā piedalīsies Projekta iemiesotie kuratori un visu desmit Kristālu visi iemiesotie Priesteri un Glabātāji. Pavisam – 93 cilvēki.
Bez tam, 10 LK aktivizācijā piedalīsies DESMIT neiemiesotie Glabātāji. Viņu sastāvā ietilps daži no aktivizētajiem LK.
Neiemiesotie Glabātāji strādās DIVĀS GRUPĀS. Pirmā neiemiesoto Glabātāju grupa atbildēs par Austrumu puslodes Kristālu grupas aktivizāciju. Un konkrēti: tiks veikta Austrumu puslodes Kristālu Nr. 10, 12, 22, 24, 26 aktivizācija. Otrā neiemiesoto Glabātāju grupa atbildēs par planētas Rietumu puslodes Kristālu grupas aktivizāciju. Un konkrēti: tiks veikta Rietumu puslodes Kristālu Nr. 11, 13, 15, 17, 19 aktivizācija.
Abas Kristālu Grupas ir Kolektīvas Kristāliskas Gaismas Būtnes, savā starpā apvienotas ar īpašu saikni.
Aktivizācijas gaitā mēs atrisināsim virkni ļoti svarīgu uzdevumu, kuri saistīti:
— ar pasauļu un dimensiju tuvināšanu;
— ar Kosmisko Uguņu izplatīšanu;
— ar Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanu;
— ar Zemes cilvēces attīstības programmu aktivizāciju;
— ar jaunā telpas-laika kontinuuma parametru izplatīšanu un attīstību, bez kuriem nav iespējami visi augstāk uzskaitītie uzdevumi.
Bez tam tiks risināti specifiski uzdevumi, par kuriem jūs uzzināsiet mūsu kopīgā darba procesā.
Lemūriešu Kristālu aktivizācija ir ļoti svarīga cilvēces un visu planetāro dzīvības formu Augšupcelšanās vispārējā plāna daļa. Lūdzam projekta “AUGŠUPCELŠANĀS” dalībniekus veikt jauno etapu atbildīgi, ar Garīgu pacēlumu, radoši.
Saglabājiet pārliecību par sekmēm un atcerieties, ka bez neiemiesotajiem Glabātājiem jums sniegs palīdzību ļoti daudzās Atbalsta Grupas no dažādām pasaulēm un dimensijām. Ar jums kopīgi radīs specializēti planetārie, galaktiskie un starpgalaktiskie Dienesti.
Tagad iemiesoto kuratoru uzdevums ir nodibināt sakarus ar šajā etapā aktivizējamo Lemūriešu Kristālu neiemiesotajiem Glabātājiem, un saņemt nepieciešamās instrukcijas tālākai gaismas darbībai.
Vēlam veiksmi!
Lai jums palīdz trīspadsmit Debesu Mātes!
Lai Trīspadsmitās Saules Gaisma svēta Jūs!

AŠTARS ŠERANS,
EL MORIJA,
Projekta “AUGŠUPCELŠANĀS” Garīgie Kuratori.
2014.09.11.

Pievienots 12/09/2014
http://www.magnitiduha.info/archives/8826
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email