Магниты Духа

BUDA caur Nadijar Khang, Indija, un Sergeju Kanaševski, Krievija DZĪVE PĒC SANSARAS

Reiz manas septītās dimensijas Atbalsta Grupas Vadītājs pavēstīja kaut ko neparastu. Sākumā piedāvāja nodibināt informācijas enerģētisku kontaktu ar vienu cilvēku, iemiesotu mūsu pasaulē. Bet pēc tam pavēstīja, ka man stāv priekšā strādāt distanciāli, sazinoties no attāluma. Mūsu kopīgais uzdevums – saņemt informāciju no viena no pašiem Lielākajiem Skolotājiem, jebkad atnākušiem uz šo pasauli.
Kā noskaidrojās, cilvēks, ar kuru man stāvēja priekšā domās sazināties un strādāt, dzīvo Indijā. Viņš ir tā paša Lielā Skolotāja Stars. Viņa enerģētiskās informācijas Kanāls ne tikai paaugstinās saņemtās informācijas kvalitāti, bet arī palīdzēs pārvadīt uz mūsu pasauli Skolotāja Enerģijas.
Indijā dzīvojošo cilvēku sauc NADIJAR KHANG.
Lielā Skolotāja, kura Stars viņš ir, vārds ir BUDA.
S. Kanaševskis
BUDA
caur Nadijar Khang, Indija, un Sergeju Kanaševski, Krievija
DZĪVE PĒC SANSARAS
Mieru jums, planētas Zeme bērni!
Ar jums ir Buda – tas, kurš vienmēr ir šajā pasaulē.
Tas, kurš paliek, pat kad aiziet.
Tas, kurš ir kopā ar jums gan tagad, gan nākotnē.
Mēs vienmēr esam kopā – šeit un tagad.
Mēs vienmēr esam kopā, mani mīļotie Nākotnes Dievi.
Nedomājiet, ka Buda ir tikai Skolotājs, kurš nāca uz jūsu pasauli pagātnē. Neiedomājieties, ka Buda ir tikai Budisma pamatlicējs. Nepieskaitiet mani tikai pie Austrumu Skolotājiem, tāpēc ka es bieži biju iemiesojies Rietumos un pazīstams jums ar citiem vārdiem. Mani Stari vienmēr ir bijuši iemiesoti šīs pasaules cilvēkos. Mana klātbūtne uz Zemes nekad nav pārtrūkusi, mana dzīve šeit – tā ir Upe, kura kļūst ar ūdeņiem arvien bagātāka, tāpēc ka manu iemiesoto Staru skaits aug, bet viņu iespējas palielinās.
Gaismas Radītāji! Ir pienācis laiks, kad es ne tikai atkal runāju ar jums – tiem, kuri uztvēra un pazina manas enerģijas daudzos pagājušajos iemiesojumos. Ir pienācis laiks mūsu kopīgai daudzdimensionālai jaunradei. Mēs izpildām to Lielā Plāna daļu, pie kuras tik ilgi gājām. Ar katru iemiesojumu, soli pa solim, mēs tuvojāmies šim Lielajam Momentam, kurš tagad ir iestājies. Daudzi jūs esat nodzīvojuši tūkstošiem dzīvju šīs vienas – pašas svarīgākās, kuru tagad dzīvojat, dēļ. Es nemaz nepārspīlēju. Tā nav smalka metafora. Daudzi jūs, tie, kurus sauc par Gaismas Darbiniekiem, patiesi ir nodzīvojuši uz Zemes tūkstošiem dzīvju šīs – pašas svarīgākās – dēļ. Jūs saprotat, mīļotie, par ko es runāju? Ar šo savu dzīvi jūs pabeidzat veselu ciklu iemiesojumu, kuros dzīvojāt pēc Karmas Likuma. Nākošajos iemiesojumos Karmas Likums uz jums vairs neattiecas. Jūs kļūstat KVALITATĪVI CITĀDI. Jūs pārstājat būt cilvēki, kurus vadīja bailes, baiļošanās tikt sodītiem. Karmas Likums – tā ir viena no vispārējā Cēloņu un Seku Likuma formām. No šī brīža šis likums priekš jums darbosies citā formā. Cilvēki, kuri ir apzinājušies savu patieso “Es” un sākuši dzīvot pēc Beznosacījuma Mīlestības likumiem, paši rada, attīsta Kosmiskos Likumus.
Taču ne tikai ar to jums ir svarīgs pašreizējais iemiesojums. Ar šo Dzīvi jūs, mūsdienu Gaismas Radītāji, atceļat citu svarīgu Likumu – obligātās reinkarnācijas Likumu. Sansaras aplis ir atvēries. Ne tuvu visiem jums nepieciešams atgriezties uz šo pasauli kā iemiesotiem cilvēkiem. Pēc Pārejas jums būs izvēles iespēja un laiks, lai to izdarītu. Piektās dimensijas pasaulēs jūs iziesiet dažādus ceļus, pabūsiet dažādās Skolās. Un tikai pēc tam noteiksiet savu tālāko ceļu. Atklāšu jums to, kas daudziem jums pagaidām nav zināms.

JŪS VARAT ATRIEZTIES UZ ŠO PASAULI NE TIKAI KĀ IEMIESOTS CILVĒKS.

Un kādā formā iespējama atgriešanās? O, mani mīļotie, jums arī te būs izvēle. Jūs varat nedzimt šajā pasaulē, bet atnāk šurp kā Gars-aizstājējs. Jūs varat atnāk šurp kā Smalkmateriālā atbalsta Grupu pārstāvji. Bet galvenais – jūs varēsiet atnāk uz pasauli pat ne cilvēka izskatā… Jūs esat pārsteigti? Bet jums taču jau pavēstīja: jūs esat Eņģeļi, nevis tikai cilvēki. Jūs esat Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules, kuriem ir izvēles tiesības: PAR KO KĻŪT UN KĀ DZĪVOT. Pavēstu jums, ka pēc šī iemiesojuma pabeigšanas jums ir tiesības PĀRSTĀT BŪT TIKAI CILVĒKAM un IET PA CITU ATTĪSTĪBAS EVOLUCIONĀRO ATZAROJUMU. Jūs varat izvēlēties CITU PLANETĀRĀS DZĪVĪBAS FORMU. Tās ir jūsu visuma tiesības. Tās ir jūsu tiesības kā Lielā Eksperimenta Zemes planetārajā sistēmā dalībniekiem.
Mani mīļotie! Jūs arī agrāk iemiesojāties dažādās dzīvības formās. Līdz jūsu atnākšanai uz planētu Zeme, līdz jūsu dalībai Lielajā Eksperimentā, jūs jau bijāt dzīvojuši uz citām planētām. Jūsu Džīvas, Kosmiskās Dvēseles, fragmenti/fraktāļi arī tagad ir izpausti citās zvaigžņu pasaulēs, uz citām planētām. Taču tagad ir iestājies cits laiks, jums ir parādījušās jaunas iespējas, un par tām vajadzētu zināt. Jums parādās tiesības dzīvot piektās dimensijas jaunajās pasaulēs, kurās tagad iemitinās absolūti jaunas dzīvības formas. Jā, jaunas pasaules – jaunas dzīvības formas. Kādas ir viņu īpatnības? Pirmkārt tādas, mani mīļotie, ka šo pasauļu Būtnēs dzīvo nevis viena, bet divas vai vairāk dzīvības formas. Piecdimensiju cilvēks, paliekot cilvēks, šajās pasaulēs var izpausties, piemēram, gan kā piecdimensiju delfīns, gan kā piecdimensiju paskats, gan kā īpaša Dabas Stihija, kura vada planētas klimatu. Dzīvības formu kombinācijas pagaidām ir ierobežotas. Šajā virzienā notiek tikai eksperimentāli pētījumi. Un šīs pasaules – arī ir eksperimentālas. Bet arī visa jūsu planēta taču ir eksperimentāla. Uz tās ir liels daudzums dažādu pasauļu, izpaustu uz dažādiem Zemes Globusiem, dažādās dimensijās, dažādās vibrāciju frekvencēs, dažādos matērijas blīvumos.
Otra jauno dzīvības formu īpatnība – daudzdimensionāla apziņa. Jaunās piecdimensiju pasaules pēc būtības vairs nav tikai piecdimensionālas. To iemītnieku apziņa – tā ir piektās, sestās, septītās un pat astotās dimensijas būtņu apziņa. Astotā dimensija, kā jums jau ir zināms, nes otrā Garīgā Centra enerģētisko informāciju. Tāpēc Zemes jaunās pasaules – tās ir kvalitatīvi jaunas pasaules, kur savietojas, apvienojas otrā un trešā Garīgā Centra Ģenētika. Šeit vienotā veselā saplūst tas, kas agrāk bija gandrīz pilnīgi atdalīts. Zelta Delfīni arī agrāk mitinājās pasaulēs, kuras apvienoja piekto, sesto un septīto dimensiju. Viņu apziņa – daudzdimensionāla apziņa. Bet tagad ir iestājusies jauna ēra arī Zelta Delfīniem, kuri, pirmkārt, tagad sāk apvienoties ar humanoīdu dzīvības formu, un, otrkārt, apgūst arī astoto dimensiju. Pat viņiem, nevis tikai četrdimensiju cilvēkiem, paveras jauni horizonti, par kuriem agrāk nācās tikai sapņot.
Jaunās piecdimensionalitātes pasaules, kuras tagad dzimst, balstoties uz jauno daudzdimensionālo apziņu – tas ir ļoti svarīgs solis Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanas ceļā. Tas ir ļoti svarīgs atgriešanās pie mūsu Dievišķās Vienotības etaps.
Ir svarīgi atzīmēt, ka jaunajās piektās dimensijas pasaulēs attīstās ne tikai jauna daudzdimensionāla apziņa, bet arī jauna daudzdimensionāla matērija. Piektās dimensijas veco pasauļu matērijai piemita tikai piecdimensionalitātes īpašības. Jaunā matērija ir tikai PĀRSVARĀ PIECDIMENSIONĀLA, viņā potenciāli jau ir sešdimensionalitātes, septiņdimensionalitātes un astoņdimensionalitātes īpašības. Šo dimensiju īpašības jaunajā matērijā izpaužas nevis permanenti, nevis pastāvīgi, bet kā impulsi. Tālākajā šīs pasaules-POLIPASAULES kļūs VIENLAICĪGI PIECDIMENSIONĀLAS, SEŠDIMENSIONĀLAS, SEPTIŅDIMENSIONĀLAS UN ASTOŅDIMENSIONĀLAS. Viņas varēs eksistēt, pateicoties īpašai daudzdimensionālu impulsu sistēmai. Dzīve šeit būs neparasti burvīga, skaista un apbrīnojama.
Un, lūk, mani mīļotie, pēc šī iemiesojuma pabeigšanas jums daudziem kļūs reāli izmantot jaunās dzīves izvēles tiesības. Jums daudziem tās tiks dotas kā eksperimenta ar Dualitāti dalībniekiem, kuri pienācīgi nogājuši savu ceļu pa planētas blīvajām pasaulēm un tagad pabeidz to.
Daudzi Skolotāji ne reizi vien ir teikuši, ka jūsu godpilnas tiesības ir atgriezties uz šo pasauli un palīdzēt tās Augšupcelšanai. Gaismas Darbinieku absolūtais vairums saprot četrdimensiju pasaules cilvēces evolūcijas svarīgumu un ir gatavs atgriezties šurp, neskatoties ne uz ko. Un, lūk, tagad jums tiek pavēstīts, ka jums ir neatgriešanās tiesības, ir ceļš, kurš atšķiras no mūsdienu cilvēces ceļa. Lūdzu jūs pievērst uzmanību tam, ka neviens nekad jūs nav aicinājis un neaicina UZREIZ ATGRIEZTIES uz šo četrdimensionalitātes pasauli. Daudzi no jums patiesībā aiziet uz citām pasaulēm, turpina dzīvot, apmācīties un strādāt tur, un tikai pēc tam jau atkal iemiesojas četrdimensiju cilvēkos. Iemiesojas kā Dvēseles, kuras savos “Es” nes jaunu Garīgu sākumu, jaunu daudzdimensionālu ģenētiku. Bet netālā nākotnē nesīs sev līdzi pat jaunu matēriju. Piedalīšanās jauno daudzdimensionālo piecdimensionalitātes-sešdimensionalitātes-septiņdimensionalitātes-astoņdimensionalitātes Polipasauļu tapšanā, dzīve šajās pasaulēs, jaunas daudzdimensionālas apziņas iemantošana nenoliedz iespēju jums iemiesoties kā nākotnes cilvēkam. Bet jūs tad iemiesosieties jau ne vienkārši kā cilvēks, jūs kļūsiet Gars, kurš atnesīs uz šo pasauli jauno daudzdimensionālo apziņu, jauno daudzdimensionālo matēriju. Jūs varat atnākt uz šo pasauli gan kā Skolotājs-teorētiķis, gan kā Liels Skolotājs-praktiķis, kuram pa spēkam aktīvi radīt jaunu dzīvi, pārkārtot pasauli atbilstoši jaunajiem evolucionārajiem uzdevumiem.
Mani mīļotie! Nemaz nav obligāti izdarīt jūsu nākotnes ceļa izvēli jau tagad. Pēc jūsu personīgās Pārejas uz piekto dimensiju jums būs laiks, lai izpētītu savas attīstības iespējas, izvēlēties to, kas nepieciešams jūsu Dvēselei. Bet ja jūs, izlasot šī rindas, jau iedegāties vēlmē dzīvot jaunajās apvienotās matērijas un apziņas daudzdimensionālajās pasaulēs, ziniet: tas ir pilnīgi reāli. Jau tagad jūs varat nosūtīt uz šīm pasaulēm savas Mīlestības un atbalsta enerģijas. Ziniet: jau ir tie, kuri iet šo jauno, pagaidām neizpētīto ceļu. Nedomājiet, ka dzīve šajās pasaulēs ir vienkārši ceļojums uz Pasaku. Nepavisam! Uzdevumu, problēmu jauno pasauļu Radītājiem pagaidām ir daudz! Taču mēs risinām tās vienu pēc otras, mūsu jaunradē virzoties uz Dievišķo Vienotību. Jā, tas ir sarežģīti, grūti, bet ļoti aizraujoši! Sveicu tās sirdis, kuras tagad pukst ar mani unisonā, pieņemot jauno pasauļu, jaunās dzīves rašanās priecīgo vēsti. Zinu: starp jums ir tie, kuriem lemts šis ceļš mūsu Galaktikas Gaismas Ģimenei neizpētītā radīšanā. Zinu arī, ka jūs visi esat Nākotnes, kura jau ir tagadne, Dievi. Jūs visi – Buda, tāpēc ka Es – Galaktiska Gaismas Būtne, kura rada jaunas pasaules un dzīvības. Es – tie esat jūs. Jūs – tas esmu es. Mēs vienmēr esam kopā.
BUDA,
KURŠ RADA LAIKUS UN TELPAS
2014.02.13.

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 2. numurs.
Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/
Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email