Магниты Духа

KRAJONS RĪGĀ Čenelings caur Marinu Shults 2014. gada 21. septembrī

(Čenelings ir rediģēts un papildināts publikācijai)

Čenelings
Marina Shults:
Labrīt, dārgie draugi! Es sveicu jūs jaunā tikšanās reizē ar Krajonu. Šodien ar mums, kā parasti, ir Gaismas Ģimene. Mūsu Augstākie “Es”, atbalsta Grupas un mūsu Skolotāji ar nepacietību gaida kopīgu darbu ar mums.
Ar mums šodien strādā Krajons un Arheirar – mūsu Galaktikas Magnētiskais Kodols.
Šajā gadā Krajons risina ar mums sarunas par to, kā pareizi iekārtot mūsu pašreizējo dzīvi un radīt nākotnes dzīvi.
Ja jūs atceraties – ziemā Krajons mums stāstīja par Sapni. Kā to pareizi radīt un kā ar sapņa palīdzību radīt Nākotni. Pēc tam bija tēma “Neatgriešanās pagātnē”. No dažādiem skatu punktiem Krajons mums parādīja, kāpēc mums tas tagad nav jādara.
Dažas nedēļas pēc čenelinga es pārlasīju nelielu grāmatiņu “Vēlējumi Vadonim”, sastādītu no Mācības “Dzīvā Ētika” tekstiem. Un manas acis apstājās pie sekojoša teksta:
“Cilvēkam pastāvīgi ir jāatrodas uz nākotnes sliekšņa. Cilvēks ir no jauna katru mirkli. Cilvēks nevar nostiprināties uz bijušā… Cilvēks var zināt pagātni, bet viņam slikti klāsies, ja viņš vēlēsies pielietot pagātnes pasākumus… Jaunu kombināciju apzināšanās viedums savieno pagātni ar nākotni. Nav viegli pastāvīgi vīrišķīgi zināt, ka katrs mirklis atjauno pasaules, taču no šī avota dzims neizsmeļams možums…”
Pārdomājiet, cik sen mums par to tika Valdnieka El Morijas teikts caur H.I. Rērihu. Un tagad mums dod šo uzstādījumu pilna mēroga izvērsumu.
Man atkal jums jāsaka, ka ap mūsu ēku un zāli Gaismas Ģimene ir uzbūvējusi sarežģītu gaismas konstrukciju. Tas nav nejauši, jo katra mūsu tikšanās pārvēršas nopietnā planetārā darbā.
Uz šodienu šī konstrukcija izskatās tā: ap ēku – horizontāli novietots tors; tajā – struktūra, līdzīga čiekuram (novietotam vertikāli). Čiekura apakšējās “lapiņas” ir atliektas uz tora iekšieni. Šīs konstrukcijas centrā – mūsu zāle. Tas ir kosmisks retranslators, kā teica Krajons. Tāpēc mēs arī sakām, ka mūsu darbam piemīt planetārs raksturs.
2014. gada 1. jūnijā čenelings noritēja Pasaules Mātes Staros, tāpēc ka bija Starptautiskā bērnu aizsardzības Diena. Šoreiz Krajons noteica tikšanos tieši šodien – 21. septembrī – tā kā šis datums tradicionāli ir saistīts ar Pasaules Māti, ar Dievmātes dzimšanu. Ar ko ir nozīmīga šī diena, mums pavēstīja Urusvati, kuras vēstījumu mēs nopublicējām laikus, lai visi varētu sagatavoties mūsu sarunai (publicēts krievu un latviešu valodās ).
Mēs atkal strādājam Pasaules Mātes Staros.
Un šodien Krajons turpina tēmu par mūsu pašreizējās dzīves pareizu iekārtošanu un mūsu nākotnes radīšanu.
Bez tam šodien ir Starptautiskā Miera Diena. Un mēs ar savu darbu iekļaujamies arī šajā tēmā, vēl jo vairāk, ka mēs visi gribam mieru gan savās valstīs, gan uz visas planētas.
Mēs ar jums atkal būvējam gaismas kristālu mūsu darba telpā, un piepildām viņu ar mīlestības enerģiju, savu dvēseļu ziediem. Kristāla centrā liekam Zemi.
Es piedāvāju tagad veikt vadību par tēmu – Starptautiskā Miera Diena. Katrs jebkurā planētas vietā var uzstādīt sfēru ar mīlestības, harmonijas, savstarpējās sapratnes, miera enerģiju. Varat uzstādīt vairākas sfēras. Uzstādiet tās gan savās valstīs, gan planētas problēmu vietās pa visu zemeslodi.
Tagad mēs sākam Meditāciju. Šoreiz, ņemot vērā dienas specifiku, Meditāciju man nodiktēja Urusvati – Pasaules Mātes Stars uz mūsu planētas.
Allas Loiteršteinas muzikālais noformējums.

URUSVATI
Meditācija
UZ PASAULES MĀTES STARA
Prieks… Prieks… Prieks… Apkārt ir klusums… Taču skan smalks Prieka dziedājums… No kurienes rodas šis Dievišķais skanējums, pēc savām trīsām līdzīgs Mātes rokas maigajam pieskārienam? Kāpēc jūs tagad jūtat pēc sava tembra neatkārtojamu Dievišķu zvanīšanu? Kāpēc jums negribas, lai tas izzustu… izkustu… izgaistu..?
Jūs apņem mierīguma, rāmuma un pilnas pārliecības par savām spējām stāvoklis…
Jūs pakāpeniski it kā izšķīstat gan savas Gaismas būtības iekšienē, gan ārienē… Jūs paši kļūstat par šo Prieku, Gaismu, Mīlestību, tāpēc ka pilnībā saplūstat ar Lielās Mātes rokas Dievišķo pieskārienu…
Šodien ir īpaša diena, piepildīta ar mātišķām sievišķām enerģijām. Tieši šodien, Rudens Ekvinokcijas dienā, Pasaules Māte nodod saviem zemes bērniem – visiem, visiem, visiem bez izņēmuma – Vienotības un Līdzsvara harmoniju. Visas dzīvības formas un pati mūsu planēta šodien būs saskanīgas diženākajām Veltēm, viņu saņemtām visu Pasauļu Lielās Mātes Starā.
Visuma Tēvs un visa Gaismas Ģimene šodien slavina Pasaules Māti, izklāj ceļu Viņas Stariem, tā kā šodienas svētība, Pasaules Mātes izlieta, kalpos kā fundaments visām jaunajām evolucionārajām programmām, iedarbinātām uz Zemes.

Mani mīļie! Šodien arī mums ir iespēja radīt kopīgi ar Pasaules Māti. Jau vēstīju jums, ka Viņas, Lielās un Nemainīgās, jaunrade ir ielikta šodien jūsu Pasaules jaunā laika un telpas plānošanā. Kas var būt svarīgāks par to?
Dualitātes Eksperiments ir pabeigts, un jums ir laiks aiziet no lineārā laika ilūzijas. Un kopā ar šī laika izmaiņu nomainīt arī telpu, lai jums kļūtu vieglāk būvēt savu nākotnes dzīvi un arī ar 5. dimensijas telpu sazināties tiešā veidā.
Lūk, mēs tad arī sāksim savas sirdis saskaņot ar Lielās Mātes Stariem, kuri šodien plašā straumē līst uz mūsu Zemi.
Noskaņojieties uz Viņas Staru skanošajām vibrācijām… Tas ir īpaši svarīgi – saskaņoties ar Viņas Stariem…
Apturiet laika skrējienu… Klusums… Klusums… Atkal šajā maigajā klusumā skan Viņas Stari… ar prieku… Tieši ar prieka skaņām skan klusums…
Tās ir īpašas skaņas, tāpēc ka līdz ar viņu atnākšanu daudz kas mainās jūsu dzīves telpā… Ieklausieties skanošajā klusumā… dziedošajā klusumā…
Katrs no jums tagad var izteikt Nodomu izpildīt īpaši svarīgu darbu, kura jēga ir to programmu atbalstīšanā, kuru realizēšanai šodien ir atnākuši Pasaules Mātes Stari. Pasaules Māte iedarbina pilna mēroga telpas-laika parametru izmainīšanas procesu jūsu četrdimensiju Pasaulei. Un jūs, šo programmu nesēji jūsu genoma līmenī, tagad varat atbloķēt tām pieeju. Un vienlaicīgi palīdzēt iedarbināt nepieciešamās telpas-laika izmaiņas jūs aptverošajā Pasaulē.
Tātad, visi, kuri izsaka Nodomu piedalīties šajā darbā, noskaņojieties uz Pasaules Mātes Stariem… Viņa ar prieku vadīs jūs šajā darbā un ļaus realizēt visas sarežģītās jūsu genoma transformācijas…
Lūk, jūs jau dzirdat šo neparasto Pasaules Mātes Staru saskaņu… Viņa ar to pieskaras katrai sirdij… Viņi ietin tajā katru jūsu ķermeņa šūniņu… Un atver slēdzenes un slēdzenītes jūsu genomā, pārvēršot jūs jutīgā stīgā, saskanīgā ar telpas-laika jaunajiem parametriem…
Jūsos mostas īpaša jutība pret sfēriskā laika nozīmīgumu. No šī brīža viņš jūsu dzīvē sāks ienākt strauji un būtiski…
Sajūtiet, kā katra jūsu šūniņa vibrē maigajos Pasaules Mātes Staros, un noskaņojas uz telpas-laika izmaiņu pieņemšanu…
Jūsos mostas svētā vibrācija 13:20. Tie nav vienkārši skaitļi… Tā ir Dievišķa noskaņošanās uz jūsu Pasaules izmaiņām, uz dimensiju sajūgšanās procesu, uz jums priekšā stāvošo Augšupcelšanos… Tā ir pāriešana uz Polipasauli… un jūsu jaunās dzīves plānošana… Šajās frekvencēs mostas Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules Dievišķība…
Un jūs tagad jūtat, kā visa jūsu daudzdimensionālā būtība pārvēršas, pieņemot laika jauno īpašību, kura jums palīdzēs radikāli izmainīt visus jūsu pašreizējās dzīves aspektus…
Un šī sfēriskā laika īpašība tagad sāk nostiprināties visā jūsu gaismas struktūrā, piesātinot ar informāciju arī visu apkārtējo telpu…
Tagad es lieku priekšā jums sajust jūsu “Es” vieglus, gandrīz bezķermeniskus… Tas ir iespējams maigajos Pasaules Mātes Staros. Telpa mūsu zālē tagad ir izmainīta tādā mērā, ka jūs varat brīvi lidot… planēt… pavirpuļot telpā… pakūleņot… Prieks… Prieks… Prieks pārpilda jūs… Un tas ir īpašs Dvēseles stāvoklis, kad jūs priecājaties un dāvājat prieka enerģijas visai jūs aptverošajai Pasaulei…
Jūs sākat Pasaules Mātes veltes no sava genoma līmeņa nodot jūs aptverošajā Pasaulē… Saprotiet, ka tas ir ļoti svarīgi, lai tieši cilvēki nodotu savas izmaiņas… Tas būs Savienošanās ar planētas visu dzīvības formu Pasauli akts.
Ko mēs tagad varam priekš tā izpildīt? Mēs izmantosim jūsu uzbūvēto Gaismas Kristālu, kurā jūs ievietojāt Zemi. Jūs šo Kristālu piepildījāt ar savu Dvēseļu ziediem. Bet tas nozīmē, ka caur savām Dvēselēm jūs varat kā informāciju visai planētai nodot tās programmas, kuras jūs tikko kā sava genoma līmenī iedarbinājāt zem Pasaules Mātes Stariem.
Iztēlojieties, ka katrs jūsu zieds sāk izstarot nepieciešamās programmas telpas-laika izmainīšanai… Un par cik jūsu ziedi piepilda visu Kristālu, tad informācijas līmenī jūs esat apvienoti ar visām Zemes dzīvības formām… Jūs varat izsekot saviem pašu stariem, kuri iekļūst planētā… izplūst pa viņu… tiek dažādu dzīvības formu uzsūkti… Nosūtiet viņām visām savu mīlestību… Un sajūtiet viņu atsaukšanos!..
Tas ir Vienotības ar visu apkārtējo Pasauli iemantošanas process… Tas ir viengabalainības stāvoklis planetārā mērogā… Tā ir tā planetārā savstarpējā saikne, kuras atjaunošana jums visiem tagad ir ļoti nepieciešama…
Un ne tikai jums… Bet visiem, ar kuriem jūs tagad mijiedarbojāties… Izjūtiet, kā formējas planetārā Ģimene… Un jūs – neatņemama tās Ģimenes daļa…
Bet tagad – mūsu pēdējā darbība! Kā var pabeigt darbu, nepateicoties Pasaules Mātei par Viņas Veltēm!..
Mēs pateicamies Lielajai Mātei, piešķīrušai mums savu svētību tā vārdā, lai mēs iemantotu jaunas iespējas mūsu Pasaules radīšanai telpas-laika jaunajā līmenī…
Mēs pateicamies visai Gaismas Ģimenei, kura piedalījās šajā sarežģītajā darbā… Mēs pateicamies saviem Augstākajiem “Es” par kopīgu jaunās Pasaules, kura nes evolucionāra uzplaukuma iespējas, veidošanu…
Mēs pateicamies Zemes cilvēces Vienotajai Kolektīvajai Gaismas Būtībai par mūsu dzīves kardinālām izmaiņām…
Mēs pateicamies visiem Skolotājiem un Audzinātājiem par lielo kopradīšanas aktu…
Mēs pateicamies Krajonam un Arheirar par iespēju strādāt jaunā magnētisma apstākļos, kurš ļauj īstenot telpas-laika kardinālus pārveidojumus…
Mēs spējam uzbūvēt savu Nākotni visu Pasauļu Dievišķās Mātes Staros… Viņas Mīlestība ir ar mums… Mūsu mīlestība ir ar Viņu… Ar mīlestību un prieku radām mūsu Pasauli… Un viņa… būs… brīnišķīga!..
* * *
Es, Visuma magnētisma Meistars, Krajons, atkal esmu ar jums, mani dārgie Lielās Centrālās Saules Eņģeļi! Vai jūs zināt, cik labprāt mēs jūs tā saucam? Pienāks tas laiks, kad jūs atcerēsieties, kādēļ jūs atnācāt uz šo svētīto planētu. Soli pa solim šī atmiņa jums atgriežas. Bet mēs jums tajā palīdzam. Un ar jums soli pa soli darām nepieciešamo darbu, lai pabeigtu noteiktu jūsu darbības etapu uz šīs planētas un sāktu jaunu. Un mēs, kopā ar jums, tagad atrodamies jaunās Zemes, jauno evolucionāro programmu uzplaukuma periodā. Viss norit ļoti grūti, taču mēs jums dodam notiekošo procesu sapratni. Un arī tas modina jūsos atmiņu, kādēļ jūs visi šeit atrodaties. Visi jūs esat lieli Gari ar lielu darba pieredzi uz šīs planētas. Daži no jums ir atnākuši pavisam nesen noteiktu misiju pildīšanai. Kāds ir atnācis no zemākajām dimensijām. Jums tagad ir zināms, ka ir augšupejošais cilvēces evolūcijas atzarojums. Bet kāds kāpj lejā no augstākajām dimensijām. Un tas nenozīmē, kā kādam ceļš ir vieglāks vai grūtāks, sliktāks vai labāks. Nē! Jūs paši reiz tā iecerējāt un tagad apvienojaties jaunā etapā. Tajā skaitā telpas-laika veidošanas jaunā etapā. Par to man tad arī gribētos šodien ar jums parunāt.
Вы говорите: «Время лечит раны».
И это было верно до сих пор.
Пока бег времени отсчитывал линейно
Все вехи жизни, делая порой

Незначимыми ссоры и обиды,
Или потери близких и друзей.
Вы забывали постепенно горе
В линейном времени быстротекущих дней.

А что теперь? Вы ждёте с нетерпеньем
Того, что вам привычно и милО.
А время изменяет бег безмерный,
Подставив многомерности крыло.

И вы теряетесь в догадках бесконечно –
Как жить, как действовать, любить, творить,
Когда основа всех основ извечная
От вас упорно стала уходить?

Кто говорит об ускореньи времени,
А для кого-то оно вовсе не бежит.
Но все живут в попытках примирения
Тех граней жизни, за которыми стоит

ОНО! Непостижимое сознанием,
Но трепетно открытое сердцам.
И это ВРЕМЯ не нарушат расстояния,
И в этом ВРЕМЕНИ вполне доступны вам

Иные горизонты вашей жизни.
Отказ от прошлого. И к новому – подъём!
И станет время спутником привычным,
Но только в новом качестве, во всём.

Пройдут века, оставив тайны скрытыми.
Уйдут энергии дуальности с Земли.
А время развернёт Спираль Великую,
Открыв дорогу в многомерные Миры.

Спиральность времени всё ярче проявляется,
И сглаженность витков уходит навсегда.
И вам пора понять, как время сопрягается
С задачами планеты. А пока

Настройтесь на сигнал по измененью времени.
Он вас зовёт уже давно, друзья!
Расширьтесь с ним на целую Вселенную
Так, чтоб Любовь вошла в ваши сердца!

Вы созданы Творцом. И время вам – подвластно.
Поймайте за перо Жар-Птицу поскорей!
И с помощью Неё пройдите чисто, ясно
Все тонкости судьбы без временнЫх потерь. Jūs sakāt: “Laiks dziedē brūces.”
Un tas bija tiesa līdz šim.
Kamēr laika skrējiens skatīja lineāri
Dzīves ceļa zīmes, reizēm padarot

Par mazsvarīgiem strīdus un pārdarījumus,
Vai tuvinieku un draugu zaudējumus.
Jūs pakāpeniski aizmirsāt bēdas
Lineārajā laikā ātri ritošajās dienās.

Un ko tagad? Jūs ar nepacietību gaidāt
To, kas jums pierasts un mīļš.
Bet laiks izmaina skrējienu bezgalīgo,
Daudzdimensionalitātei paliekot spārnu.

Un jūs maldāties minējumos bezgalīgi –
Kā dzīvot, kā rīkoties, mīlēt, radīt,
Kad visu pamatu pamats mūžīgais
No jums neatlaidīgi ir sācis prom iet?

Kāds runā par laika paātrināšanos,
Bet kādam tas vispār neskrien.
Bet visi dzīvo, mēģinot samierināt
Tās dzīves šķautnes, aiz kurām stāv

VIŅŠ! Ar apziņu neizdibināms,
Taču godbijīgi atvērts sirdīm.
Un šo LAIKU netraucēs attālumi,
Un šajā LAIKĀ jums pilnīgi pieejami

Citādi jūsu dzīves horizonti.
Atteikšanās no pagātnes. Un uz jauno – celšanās!
Un laiks kļūs pierasts pavadonis,
Bet tikai jaunā kvalitātē, visā.

Paies gadsimti, atstājot noslēpumus slēptus.
Aizies dualitātes enerģijas no Zemes.
Bet laiks pagriezīs Spirāli Lielo,
Atverot ceļu uz daudzdimensionālajām Pasaulēm.

Laika spirālisms arvien spožāk izpaužas.
Un vijumu izlīdzinājums aiziet uz visiem laikiem.
Un jums laiks saprast, kā laiks saslēdzas
Ar planētas uzdevumiem. Bet pagaidām

Noskaņojoties uz signālu par laika izmainīšanos.
Viņš sauc jūs jau sen, draugi!
Paplašinieties ar viņu par veselu Visumu
Tā, lai Mīlestība ieietu jūtu sirdīs!

Jūs esat Radītāja radīti. Un laiks jums pakļaujas.
Noķeriet aiz spalvas Ugunsputnu ātrāk!
Un ar Viņa palīdzību izejiet tīri, skaidri
Visus likteņa smalkumus bez laika zaudējumiem.

Mani mīļie, es ne nejauši teicu, ka jums stāv priekšā nodarboties ar telpas-laika izmainīšanu. Un daudzi no jums jau ir sākuši to darīt. Kāds jau aktīvi strādā šajā virzienā, kāds interesējas par šo jautājumu, kāds nav spējis līdz šim jautājumam aizsniegties, tikt, taču process ir neizbēgams un neatgriezenisks. Un tam es gribu pievērst jūsu uzmanību. Tieši par laika izmainīšanos, kura izraisa jūsu pasaules magnētisma mainīšanos un telpas-laika kontinuuma (TLK) mainīšanos, es runāšu ar jums, un jums šodien ir jānoskaņojas uz mūsu iepriekšējās sarunas turpinājumu. Bet saruna mums ar jums bija: NEATGRIEŠANĀS PAGĀTNĒ. Tas, par ko es tagad stāstīšu un kas jums jau daļēji ir zināms, tajā skaitā arī no tās vēršanās, kuru jums deva Urusvati, ievadot mūsu tikšanos (sk. publikāciju http://www.magnitiduha.info/archives/8830), ir saistīts ar to, ka jūsu četrdimensiju pasaule sāk mainīt savus telpas-laika parametrus. Tas liecina arī par to, ka jums nekādā gadījumā nevajag iet uz pagātni. Es vēlreiz atkārtošu to, ko teicu jums 1. jūnijā. Tas nenozīmē, ka jums nav jāizzina jūsu sakrātā meistarība un jāpieprasa tā uz savu pašreizējo dzīvi. Tas nenozīmē, ka jums nav jāinteresējas par jūsu iemiesojumiem uz šīs planētas vai jūsu kosmiskajām izpausmēm. To visu ir nepieciešams darīt. Tas jūs vienkārši bagātina. Tas jūs padara par viengabalainām kosmiskām Gaismas Būtnēm. Mēs ar jums runājām par to, ka nevajag atgriezties pagātnē, lai padarītu to par savas dzīves mērķi, pašreizējās dzīves jēgu un sāktu darboties, teiksim, pēc tām programmām, kuras kādreiz netika izpildītas, un jums ir palikusi neapmierinātības sajūta no tā. Es jums stāstīju, kāpēc to darīt nav vērts. Mēs nevaram neļaut jums to izdarīt, taču veiksmes nebūs, un mēs godīgi stāstām, kāpēc. Tātad, mēs pārejam pie vēl viena iemesla, kāpēc Mēs neiesakām atgriezties pagātnē un mēģināt to reanimēt jūsu pašreizējā dzīvē. Un tas ir saistīts ar TLK, kurā jūs dzīvojat, parametru izmainīšanos.
Jūs jau esat dzirdējuši par svēto frekvenci 13:20. Vēl vairāk, tagad jūs izpildījāt planetāro meditāciju, kuru piedāvāja Urusvati. Un jūs strādājāt arī ar šo svēto frekvenci. Daudzi jau sen ir pieskārušies šai zināšanai. Taču tikai tagad, līdz ar šo gadu, tā sāk izvērsties savā īstenajā būtībā. Un vēl ne tuvu viss tiks izdarīts šajā gadā. Vajag, kā es arī liku priekšā, soli pa soli apgūt ne vienkārši zināšanas, bet praktiski iemācīties dzīvot, izmantojot šo frekvenci jeb, kā dažreiz saka, šo vibrāciju. Tāpēc ka skaitļos 13:20 ir nošifrēti tā TLK daudzie raksturojumi, uz kuru jūs pārejat. Un, kā jūs domājat, vai var šajā jaunajā TLK pārvilkt, reanimēt, pacensties realizēt to, kas piederēja citiem telpas-laika parametriem? Jūs dzīvojāt parametros 12:60, un tas, ko jūs vēlētos reanimēt, neierakstīsies jaunajā telpā-laikā un tās jaunajos parametros. Bet tagad, lai jūs galīgi pārliecinātu, ka tā darīt nav vērts, man jums gribas pastāstīt par šo jauno telpu-laiku un par to, kā to pareizi izmantot pašreizējā laikā un savai gaismas attīstībai, savas gaismas struktūras uzlabošanai un nākotnes plānošanai. “Nu, un kas ir tagadnē? – jūs pamatoti jautāsiet. Mēs taču nevaram plānot nākotni, paliekot parametros 12:60?” Pareizs jautājums, mani dārgie Eņģeļi. Tieši par to es tad arī gribu ar jums parunāt. Jūs tagad dzīvojat daļēji vecajos telpas-laika parametros un daļēji jau jaunajos. Jūsu kalendārs viss atbilst vecajiem parametriem, un viņš nes tās likumsakarības, kuras atbilst vibrācijām 12:60. Ļoti sīki par to izstāstīja Urusvati, un man negribētos atkārtoties. Jums obligāti ir jāizstudē šis materiāls (sk. augstāk). Bet lieta tā, ka telpa mainās, un tie nav vienkārši abstrakti skaitļi un abstrakti parametri. Mēs ar jums runājām par to, ka Dualitātes Eksperimenta laikā jūs dzīvojāt lineārā laikā. Es īsi atkārtošu tos izskaidrojumus, kurus deva Urusvati un kurus es pats dodu jaunā darbā saviem partneriem. Kad jūs visi gājāt uz Dualitātes Eksperimentu… Krajons saka: “Es pārteicos.” Ne visi zālē sēdošie reiz gāja uz Dualitātes Eksperimentu. Jūsu vidū ir tie, kuri nesen ir atnākuši uz planētu tieši tādēļ, lai palīdzētu zemiešiem un planētai pabeigt šo Eksperimentu un ietu ar jums tālāk. Tāpēc vairums zālē sēdošo – jā, patiešām, reiz gāja uz Dualitātes Eksperimentu. Un, lai to izpildītu, laiks tika izmainīts. Jūs pārgājāt uz TLK ar tiem pašiem parametriem 12:60, par kuriem mēs tagad ar jums tik daudz runājam. Un laiks it kā izlīdzinājās. Liels laika spirāles vijums tika priekš jums izstiepts. Un tā, ka mērogā laiks jums likās lineārs. Patiesībā nemēdz būt tīra lineāra laika. Jūs pietiekoši daudz iemiesojāties šajā lineārajā laikā. Jūs iemācījāties domāt, būvēt savu dzīvi, audzināt bērnus, radīt jaunas pilsētas, radīt savas attīstības jaunas programmas tieši šajos parametros, šajā TLK. Un tagad tie sāk aiziet, bet jaunie uzrodas un ļoti reāli ienāk jūsu dzīvē. Mēs nevaram uzreiz pārcirst jūsu dzīvi iepriekšējā TLK un uzreiz pārvest jūs uz jauno. Tas ir ļoti lauzoši, tas ir ļoti smagi ne tikai jūsu domāšanas procesam. Tieši ar prātu to var saprast un piekrist tam. Taču jums ir jāpārkārto savas struktūras saskaņā ar šo jauno TLK. Un tas jau ir pietiekoši sarežģīti, un nepieciešams laiks jūsu struktūras komfortablai pārvešanai jaunā stāvoklī. Un es jums šodien gribu pastāstīt to, ka jums vēl droši vien ilgu laiku nāksies dzīvot arī vecajā telpā-laikā, un daļēji – jaunajā. Jums tas jāsaprot ne tikai ar prātu, bet jāpieņem ar sirdi un jādara viss iespējamais plūstošai pāriešanai uz jaunajiem telpas-laika parametriem. Jūsu sociums vēl ilgi skanēs un liks akcentus pēc vecā laika. Jums pat vēl nav sākusies nopietna saruna valstu līmenī par kalendāra izmainīšanu. Bet to arī vajadzēs izmainīt. Jā, jums būs jauns kalendārs – tas ir neapšaubāmi. Reiz kalendāra izmainīšanu piedāvāja Hosē Argueljess, lielais Gaismas Gars. Viņu nesadzirdēja. Ja paklausītu, viss noritētu daudz maigāk. Bet arī tagad Mēs jūs aicinām strādāt šajā virzienā un tieši tādēļ, lai jūs varētu plūstoši un maigi, ērti, piemēroti iekļauties laika izmaiņās. Laiks, nesaraujami ar magnētismu, būvē jaunas pasaules un rada jaunas telpas. 8Tāpēc nav nejaušība, ka mēs ar jums 2012. gada beigās radījām jaunu magnētisma struktūru. Un tagad uz Zemes pakāpeniski nostiprinās šī 3 polu magnētisma sistēma, kuru mēs kopā ar jums radījām. Šeit, šajā zālē ir šīs struktūras attēls, un viņš ir aktīvs. Viņš tagad ir mūsu ļoti aktivizēts. Viņš palīdz jūsu magnētismam pārkārtoties no 2-polāra uz 3-polāru. Tie, kuri ar mums secīgi dara visus piedāvātos planetāros darbus, jau sen atrodas šajā pārkārtošanās uz jauno TLK gultnē. Un tas ir lieliski, tāpēc ka jums tad varēs būt ļoti plūstoša pāriešana savā dzīvē un savā darbībā. Ko gan darīt, ja valsts dzīvo pēc lineārā laika, ja kalendārs jums skaita lineāro laiku, bet patiesībā jums, jūsu struktūras iekšienē, burtiski jūsu šūnu līmenī jeb, kā es teiktu, gēnu līmenī, sāk darboties spirālveida laiks? Mēs runājam par sfērisko laiku, bet termins – “sfēriskais laiks” – tas ir vispārīgs termins. Bet tagad ir pienācis laiks konkrēti runāt par sfērisko laiku ar raksturojumiem 13:20. Jā, jau tiek nosaukti arī citi raksturojumi, taču galvenais un visa pamatā uz ilgu laiku būs šis. Pārejot uz šo, realizēsies arī citi blakus raksturojumi, par kuriem informācija nāk pa daudziem kanāliem. Kā jums iekārtot savu dzīvi, lai, netraucējot saikni ar sociumu, ar savām ģimenēm, ar valsti, ar cilvēkiem, kuri nepieņem to garīgo darbu, kuru jūs veicat, nepieņem garīgās zināšanas, kuras jums ir, tai pat laikā ieietu laika sfēriskumā ar šiem parametriem, izmantotu viņu ar pilnu jaudu jau savā pašreizējā dzīvē? Mēs jau daudz reižu esam stāstījuši par to, kā ar laika sfēriskuma palīdzību var iekārtot gan katru savu dienu, gan savu darbību uz ilgiem gadiem, kā var iedarbināt izdziedināšanās programmas, kā var risināt sava kosmiskā veseluma, sava garīgā veseluma problēmas. Prakšu ir ļoti daudz, un šī ir viena no praksēm. Bet jums starp daudzajām praktiskajām rekomendācijām, kuras jums tiek dotas pēdējos gados, šī ir jānoliek pirmajā vietā. Tāpēc ka, to pielietojot, jūs tālāk varat darīt visas pārējās. Tās citādi strādās. No tām iegūtais efekts būs pilnīgi citāds. Tas ir ļoti svarīgi. Un man gribētos, lai jūs to iegaumētu.
Bet tagad mēs parunāsim par to, ka savu dzīvi var plānot katru dienu, burtiski katru dienu. Tieši laika sfēriskumā un laika plūsmā 13:20. Tagad ir Skolotāji, kuri jums māca nostāties laika sfēriskumā jeb patiesā laika plūsmā 13:20, kā viņu sauc, bet jūs varat to darīt arī bez Skolotājiem. Jums tikko kā Pasaules Māte caur Urusvati meditāciju nodeva šo iespēju pastāvīgi būt, ja jūs paši to vēlēsieties, patiesā laika plūsmā ar raksturojumiem 13:20. Absolūti nav sarežģīti piesaukt šo plūsmu uz jūsu gēnu līmeni. Un jums ir ļoti labi zināms, ka jūs esat galvenais rīkotājs visā savā daudzplānu organismā. Es tagad runāju ne tikai pat fizisko ķermeni. Tāpēc ka jūsu genoma līmenis – tas ir daudzdimensionāls ne tikai fiziskā ķermeņa līmenis. Un visa informācija, kuru nes izmainījies laiks, tieši attiecas uz jūsu genomu. Tieši tur atnāk jaunās programmas, atnāk jaunās enerģijas. Un jūs vienmēr varat izteikt nodomu vai pavēlējumu pieņemt programmas, kuras palīdzēs iekārtot jūsu dzīvi jaunā veidā. Jūsu genoms ir daudzdimensionāls un, kā es agrāk teicu, pieminot terminu “DNS, magnētiskā daudzdimensionālā DNS”, patiesībā DNS – tā ir tikai skābe, un mēs tagad tomēr cenšamies pāriet uz terminu “genoms”. Es tagad runāšu par daudzdimensionālo magnētisko genomu. Tātad, es jau jums teicu, ka laiks vienmēr strādā kopā ar magnētismu. Tāpēc nebrīnieties, ka tieši Krajons jums nodod šo informāciju. Protams, to nodod visi Skolotāji. Šī informācija ir aktuāla. Taču man sagādā īpašu labpatiku ar jums par to runāt. Bez tam es redzu, kā jūs tagad esat savienoti tuvu, tuvu dvēseliski, sirsnīgi ar saviem Augstākajiem “Es”. Un jūsu Augstākie “Es” priecājas par iespēju veikt jūsu gēnu aparāta noskaņošanu uz frekvenci 13:20. Un tas noteikti izpaudīsies jūsu pašreizējā dzīvē. Tagad mēs runāsim tieši par jūsu pašreizējo dzīvi, tāpēc ka jums pa to jāiet ar komfortu un jāsaprot, un kuru pusi un kā jums ir jāiet. Jūs ļoti daudzus jautājumus, aktuālus, ne tikai sadzīvē, varat risināt, izmantojot laika plūsmu 13:20. Jā, jūs varat risināt pat sadzīves jautājumus. Bet ar šīs plūsmas un laika sfēriskuma palīdzību jūs varat risināt globāla planetāra rakstura jautājumus. Jūs visi ļoti ciešat no tā, kas notiek Ukrainā, Tuvajos Austrumos un citos “karstajos”, kā jūs sakāt, zemeslodes punktos. Es jums tagad nestāstīšu par patiesajiem cēloņiem. Mēs pietiekoši par tiem jau esam pateikuši un pastāvīgi rekomendējam vienu planetāru darbu pēc otra, lai arī šo procesu ievadītu evolucionārā gultnē. Bet katrs no jums taču ļoti grib palīdzēt šo situāciju atrisināšanā. Katrs no jums grib būt noderīgs, kad uzzina, ka kaut kur ir sākušas plosīties stihijas, un tās var pazudināt cilvēkus vai materiālas vērtības, vai citas dzīvības formas, ne tikai cilvēkus. Un jums arī gribas palīdzēt. Iedomājieties, ka labākā palīdzība tagad būs pielietot laika sfēriskumu ar šiem raksturojumiem. Uz Zemes ir ļoti daudz pasauļu, kuras dzīvo citā TLK. Mēs tagad runājam tikai par jūsu pasauli. Pat četrdimensionalitātē dzīvas būtnes ir arī citos TLK. Bet mēs tagad runājam tikai par to cilvēci, kura dzīvo iekš 12:60 un pāriet pie 13:20. Jums El Morija jau ir vēstījis par planētas planetāro Globusu shēmas izmainīšanos un teicis, ka uz katra ir savs telpas-laika kontinuums un pat vairāki. Taču ir viens globālais, kurš balsta visu sistēmu. Visi pārējie it kā ieiet tajā. Un mēs tagad neiesim uz globālā līmeni, vienkārši atgādinu jums, ka telpas-laika kontinuumu uz planētas ir daudz. Tas tad arī nosaka to, ka jūs neredzat ļoti daudzas planētas dzīvības formas, pat nezināt par viņām. Un tikai daži, ļoti reti Gaismas Darbinieki, kuriem ir tāda iespēja – būt citos TLK, var viņas novērot.
Mēdz būt tā, ka dažreiz sakarā ar dažiem, neplānotiem, apstākļiem, TLK daļēji var cits uz cita uzklāties, bet tā nav norma, tas iepriekš netiek plānots, un parasti tas tiek novērsts. Tad jūs varat satikties ar citām saprātīgām būtnēm vai redzēt citas dzīvības formas.
Bet tagad atkal atgriezīsimies pie tās cilvēces, kura aiziet no telpas-laika ar raksturojumiem 12:60 uz telpu 13:20, kura savā būtībā nes tās jaunās pasaules būvēšanas iespējas, par kurām mēs visu laiku runājam. Es gribu jūs brīdināt, ka dzīvot šajā telpā ir daudz komfortablāk nekā 12:60. Tā neatbalsta duālo attiecību shēmas. Tā neatbalsta nekādas dualitātes programmas. Tāpēc tie, kuri neatlaidīgi turēsies pie šīm programmām un ikdienas īstenības no vecā TLK, kurš cilvēcei vairs nav vajadzīgs, par cik Dualitātes Eksperiments ir pabeigts, vai nu lauzošāk pāries jaunajā stāvoklī, vai vispār vienkārši tajā nepāries. Lai pārietu jaunajā stāvoklī, ir jāsaprot, kādā garīgā stāvoklī jums ir jābūt. Cilvēki, kuri turēs ļoti zemu vibrāciju līmeni, veco domāšanas veidu, nevērs vaļā savu sirdi pretim Dievišķajai Būtībai, var vēl ilgi kavēties vecajos telpas-laika parametros. Tas liecina par to, ka iestāsies noteikta četrdimensionalitātes, kurā jūs dzīvojat, sadalīšanās slāņos. Un tam jūs absolūti nav jābaida. Tāpēc ka tas ir laika pavēlējums, un tas ļaus cilvēkiem ar atšķirīgu gatavību pāriet jaunajā stāvoklī pietiekami plūstoši. Pie tam mēs nerunājam par divu TLK uzklāšanos, bet par pakāpenisku TLK parametru izmainīšanos. Ar to bez tam tiek sasniegts tas Augšupcelšanās mīkstais process, kuru jūs paši izvēlējāties un uz kura ceļu Zeme ar visām dzīvības formām nostājās 2012. gada aprīlī. Es ar labpatiku atceros, kādu darbu mēs ar jums izpildījām šajā zālē. Un tad mēs runājām par to, ka, pateicoties tam, jums paveras iespēja pāriet dzīvot, radīt uz citu TLK, bet tagad šis moments ir pienācis, un jums ir jāsaprot, ka vairāk kā divu gadu laikā mēs jau ļoti daudz esam izdarījuši, lai šis process sāktu nostiprināties. Tieši tā, sāktu nostiprināties. Es runāju par laika izmainīšanās procesu. Un tagad jūsu genoma līmenī sāk notikt ļoti svarīgas izmaiņas. Es gribu atzīmēt vēl tādu faktu: kad jūs gan ar prātu, gan ar sirdi, visu dvēseli pieņemat šo laika un telpas raksturojumu izmaiņu procesu, tad jūsu genoma līmenī sāk atklāties informācija par to, kā jūs reiz no sfēriskā laika pārgājāt uz lineāro. Tas taču ir ļoti svarīgi! Jūs gājāt uz Dualitātes Eksperimentu, laiks izmainījās uz lineāro. Es jums teicu, ka viens no laika spirāles vijumiem tika speciāli izstiepts un pārvērsts lineārā laika fragmentā. Un jums vajadzēja nobloķēt to informāciju, kura jums bija ierakstīta genoma līmenī par dzīvi sfēriskajā laikā un pie tam daudziem ar raksturojumiem 13:20. Bija arī citi raksturojumi, taču tagad runājam par šo kā par pašu aktuālāko. Un tagad daudziem no jums, es domāju, izdosies atvērt šo informāciju. Bet ko tā var jums dot jūsu pašreizējā dzīvē? Pirmkārt, tās aktivizācijas rezultātā jūs nesaspringsiet, pārejot uz jauno laiku, uz jauno magnētismu un jaunās telpas raksturojumiem. Tas jums kļūs par dabisku procesu. Jūs to uztversiet ar prieku un labpatiku, tāpēc ka atcerēsieties tās telpas sajūtas. Tā jums ir komfortablāka un sniedz vairāk iespēju jaunradei un jaunās dzīvas būvēšanai. Es reiz caur Lī Kerolu runāju par dažādiem DNS slāņiem un runāju par pretēju slāņu nozīmīgumu. Slāņu apļveida diagrammu es devu caur savu darbinieci, kura tagad vada čenelingu. Un tagad man gribētos skart tikai divu slāņu tēmu. Tie ir otrais un astotais slānis. Otrais slānis – viņš pieder zemes slāņu grupai (iesakņošanās slāņi), kur ietilpst pirmais, otrais un trešais. Es vienkārši atgādināšu, ka pirmais slānis ir bioloģiskais. Un viņš lielā mērā atbilst jūsu fiziskajam ķermenim. Otro slāni mēs saucām dažādi, tajā skaitā par emocionālo. Jūsu garīgā izaugsme daudzējādā ziņā ir atkarīga no jūsu emocionālā stāvokļa un no tās reakcijas, kāda jums ir uz dažādiem jūsu dzīves – iekšējās un ārējās – notikumiem. Pakāpeniski izmainot emocionālo plānu, jūs izstrādājat visas garīgās mācības, kuras jums tiek dotas. Jums jājūt būtiskas izmaiņas savā uzvedībā. Sāks izpausties zināma nosvērtība, līdzsvars, mierīgums. Jūs varēsiet dzīvot komfortablā stāvoklī, dāvāt prieku un mīlestību apkārtējai pasaulei. Un, atbilstoši, paspēt darīt vairāk labu darbu. Jums ir ļoti skaidri jāsaprot, kur jūs tagad tur otrais slānis. Mēs viņu vēl saucam – dzīves mācības slānis. Tipisku dzīves mācību uzskaitījumu es devu caur Lī Kerolu (grāmata “Divpadsmit DNS slāņi”)*.
Tie ir gan jūsu dzīves noteikumi, gan uzvedības noteikumi, gan savstarpējo attiecību noteikumi, sava “Es” un savas Dievišķības apzināšanās pareizība. Tur ir uzskaitīts ļoti daudz. Es aicinu jūs pārlasīt grāmatu “12 DNS slāņi” vai iepazīties ar to. Vēl man par otro slāni ir jāsaka – viņš nes jūsu vērtību sistēmu. Jūsu zemes plāna vērtību sistēmu. Es pat teiktu – materiālo vērtību sistēmu. Bet tam pretī, ja skatās uz apļveida diagrammu, atrodas astotais slānis. Ļoti interesants slānis. Astoņnieks, protams, liecina par iespējamu transformāciju. Bet pats galvenais – astotā slāņa enerģija glabā jūsu iepriekšējo iemiesojumu atmiņu. Nē, paša genomā nav pilnas informācijas par jūsu iemiesojumiem, šī informācija atrodas jūsu personiskajā kristālā Radīšanas Alā. Atcerieties, mēs daudz reižu par to esam runājuši. Bet, lūk, astotajam slānim ir atslēga no tām slēdzenītēm, kuras var atslēgt jūsu individuālajā kristālā Radīšanas Alā, un iegūt to informāciju, kura jums tagad ir aktuāla – par to, kur un kā jūs esat dzīvojuši laika sfēriskumā, tajā skaitā arī ar raksturojumiem 13:20. Nu, bet ko darīt tiem, kuri nesen ir atnākuši uz planētu? Bet viņiem ir kosmiskā pieredze. Un viņi arī var to pieprasīt, vismaz ar savu Augstāko “Es” palīdzību. Lai kur jūs nebūtu bijuši, kādās pasaulēs agrāk nebūtu izpaudušies, jūs noteikti esat izgājuši laika sfēriskuma mācības, iespējams, ar 13:20 tuviem parametriem. Tāpēc tagad, saprotiet mani, Lielās Centrālās Saules Eņģeļi, tikai no jums ir atkarīgs process, kā pieprasīt to, kas jums likumīgi pieder. Un tas ir tas, kas jums tagad var palīdzēt reāli iekārtot jūsu pašreizējo dzīvi, bet precīzāk – pārkārtot to un būvēt savu nākotni, radīt savu nākotni. Un es ļoti gribu, lai jūs spētu saprast, ka jūs paši mājās varat izpildīt atbilstošas prakses, tāpēc ka pirmajā vietā stāv jūsu pavēlējums, jūsu nodoms, ar kuru jūs varat vērsties pie sava genoma. Un ar sava Augstākā “Es” palīdzību iegūt to informācijas rezervi, kura jums tagad nepieciešama. Ko vēl man gribas jums teikt sakarā ar to, ko mēs runājam par otro un astoto slāni? Es jau teicu, ka otrais slānis attiecas uz vērtību sistēmu, taču astotais arī. Ja otrais vairāk atbild par jūsu materiālo vērtību diapazonu, tad astotais – par garīgajām. Un DNS aktivizācijas, uz kuru mēs aicinām no seniem laikiem, kad es pirmo reizi caur Lī Kerolu sāku dot šo informāciju, būtība ir tā, lai sāktu atvērties jums, Lielās Centrālās Saules Eņģeļiem, piemītošās garīgās vērtības. Tagad jums ir iespēja izmaiņu procesā esošajos telpas-laika raksturojumos sākt iekārtot materiālo un garīgo vērtību līdzsvarotu stāvokli, izlikt savā dzīvē pareizus akcentus un orientierus. Un to veicinās jūsu dzīves telpas izmaiņu procesā esošie parametri. Pie kā vēl var vest pārspriedumi par otro un astoto slāni? Mēs runājam par to, ka otrais slānis – tas ir emocionālais slānis, bet viņš atrodas tiešā mijiedarbībā ar pirmo slāni; ja runā par astrālo ķermeni, tad viņš caurauž visu jūsu fizisko ķermeni. Tad izmaiņas, kuras jūs paši varat sasniegt otrajā slānī, bet tagad jau ar astotā palīdzību, tiešā veidā dos atspīdumu, projekciju uz jūsu fizisko ķermeni un uz pirmo DNS slāni. Bet tas nozīmē, ka ir iespējamas izdziedināšanās. Ir iespējama ķermeņa pārvēršana; ir reāla iespēja tagad iedarbināt atjaunošanas programmas. Atgādinu – es jums teicu, ka nevajag domāt, ka jūs atgriezīsieties pie savas ārienes pirms desmit, divdesmit vai varbūt trīsdesmit gadiem. Nē, process daudziem norit, taču jūs būsiet citādi; jūs jaunajā dzīvē jau atbildīsiet tai nākotnei, kuru jūs būvējat. Jo arī četrdimensionalitātes dzīve taču paaugstina savas vibrācijas. Tātad jūs pakāpeniski pārejat no viena apakšlīmeņa uz otru. Un ja piesaistās matērijas vibrācijām, lai novērtētu jūsu vibrāciju līmeni, tad man ar milzīgu apmierinājumu jāsaka, ka ļoti daudzi Gaismas Darbinieki tikai šī gada laikā no līmeņa 4,4 – 4,5, labākajā gadījumā 4,6, ir pacēlušies uz līmeni 4,8, un viņiem tur ir komfortabli, viņi negrib laisties zemāk. Un tas arī atbilst visām jaunā laika tendencēm. Bet pie tam jūs neaizejat no četrdimensionalitātes, bet pašā četrdimensionalitātē būvējat jaunu dzīvi.
Pašreizējā laikā uz planētas formējas nepieciešamās gaismas viļņu struktūras sekmīgai TLK izmainīšanai. Pie viena no tādu struktūru veidiem pieder PORTĀLI, kuri atrodas noteiktos planētas punktos. Tiem ir daudzveidīga uzbūve un funkcionālās īpatnības. Bet visi tie tagad iziet noskaņošanos uz jaunu magnētisma un telpas-laika īpašību nodošanu četrdimensionalitātes pasaulei. Tie nes tās pašas frekvences 13:20, par kurām mēs jau runājām. Viens no portāliem eksistē kopš seniem laikiem, un pašlaik iziet korekciju un atbilstošu aktivizāciju; citi portāli ir radīti no jauna. Latvijā ir tāds divvirzienu darbības portāls. Tas ir ļoti sens, un atrodas pilsētā, kura nes milzīgu jēdzienisko slodzi un kura saucas Sigulda. Šajā portālā dinamiski savienojas divas plūsmas – lejupejošā un augšupejošā. Un tas ir viens no nedaudzajiem portāliem uz Zemes, kurā notiek izmaiņu procesā esošo daudzdimensionālās gēnu informācijas un telpas laika parametru mijiedarbība. Šis portāls ir saistīts ar Vienotās Pārejas Telpas (VPP) radīšanu. Tas funkcionāli savieno 3-4-5-6 dimensijas, realizējot vibrāciju paaugstināšanu un Augšupcelšanās procesu. Pateicoties tam un analoģiskiem portāliem uz planētas, mainās cilvēces ģenētika no 3. līdz 9. dimensijai. Bet cilvēku daudzdimensionālā ģenētika transformējoties ietekmē telpu-laiku. Norit jaunā laika iekļūšanas ģenētikā process, un pretējs process – ģenētika formē jauno laiku. Visi šie procesi veicina Polipasaules 3-4-5-6 formēšanos. Un neaizmirstiet, ka 6. dimensijai ir īpatnība saņemt informāciju tiešā veidā no 9. dimensijas. (M.S. – Siguldas Portāla galīgo aktivizāciju veica Latvijas un Krievijas Gaismas Darbinieku grupa 2014. gada 30. aprīlī.)
Un, lūk, tagad es gribu atgriezties pie otrā slāņa un parunāt par vienu unikālu, lielisku enerģiju, kuru viņš potenciāli satur. Un tā ir PRIEKA enerģija. Mēs ļoti daudz sakām jums, ka pa dzīvi vajag iet ar prieku. Jūs varat iebilst: “Krajon, vai tad mēs to nezinām? Mums to bieži saka. Cik dzīvojam, tik to dzirdam. Bet ne vienmēr izdodas priecāties.” Tieši tāpēc es tagad ar jums tad arī runāju par PRIEKU. Tāpēc ka PRIEKA enerģija ir bāzes pamats PATIESĀS MĪLESTĪBAS enerģijas atnākšanai. Jūs tagad ļoti bieži deklarējat BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBU. Daudzi saka, ka jau dzīvo šajā enerģijā. Man jums mazlietiņ ir jāliek vilties. Tiekšanās jums visiem tāda ir, taču pilnīgas iziešanas uz šo enerģiju jums vēl nav. Uz to ir jātiecas, un ne tikai intelektuāli, bet jāveic pilnīgi konkrēti soļi. Un pirmais solis ir – iemācīties pastāvīgu PRIEKA stāvokli. Lai kas nenotiktu jūsu dzīvē, jūsu ģimenes, jūsu valsts dzīvē, uz visas planētas, es jums apgalvoju – priekam vienmēr dzīvē ir vieta; vienmēr var izvilt motivācijas diedziņu tam priekam, kura ap jums ir ļoti, ļoti daudz. Pavelciet aiz PRIEKA diedziņa un sāciet tīt kamoliņu. Kamoliņu no PRIEKA ENERĢIJAS. Un nelaidiet to vaļā, tiniet kamoliņu! Brīnišķīgu, dievišķu, pasakainu, pilnīgi fantastisku PRIEKA kamoliņu! Viņš ir arī jūsu Sakrālajā Sirdī, viņš ir arī otrajā DNS slānī. Un kāda transformācija sākas otrajā slānī! Pamostas astotais slānis, viņi sāk strādāt pilnīgā mijiedarbībā vienā enerģētiskā kanālā, un tas sāk dot savu spilgtu nospiedumu uz fiziskā slāņa. Un atkal pārteikšos, tas nav tikai jūsu fiziskais ķermenis, bet visa jūsu fiziskā dzīve. Tāpēc, bez PRIEKA nav iespējams jūsu ceļš un jūsu gaismas darbs. Saprotiet, pat ja jūs dzirdat kaut kādus jūs ļoti apbēdinošus jaunumus, un tagad to uz zemeslodes ir ļoti daudz, mēs jūs aicinām neiesaistīties tajos procesos, kuri notiek un par kuriem jūs saņemat informāciju. Neiesaistieties! Un tikai šajā neiesaistīšanās stāvoklī jūs spēsiet mierīgi padomāt: bet kādu motivāciju PRIEKAM no šī bēdīgā vēstījuma, teiksim, no TV, es varu iegūt? Es jums apgalvoju, jūs iegūsiet. Un sāciet vilkt ārā to pašu PRIEKA diedziņu un tīt savu kamoliņu. Un pēc tam nosūtiet šo kamoliņu uz to vietu, par kuru jums tikko kā izstāstīja. Jo tie taču var būt arī kari, tās var būt arī kaut kādas nopietnas zemes kataklizmas. Tā var būt ekonomiska krīze kaut kādā valstī, viss var būt. Jūs zināt, cik daudz pašlaik negatīvas informācijas gāžas jums uz galvas, bet tā ir tā pati pāriešana no dualitātes uz jauno eksistenci, kura nevar atnākt bez mākoņiem. Un jūsu katra ieguldījums tajā, lai šis process noritētu optimālāk, ir ļoti svarīgs. Saprotiet, jūs katrs varat ienest savu artavu, ļoti svarīgu, šajā stabilizēšanas procesā. Nedomājiet, ka kādam ir no Zemes jāaizvāc noturēšanas Spēki. Nedomājiet, ka kāds jūsu vietā atrisinās ekonomiskās problēmas vai savstarpējo attiecību problēmas. Sāciet ar to, ar ko mēs tagad sākām strādāt. Jūs cits citam nosūtījāt mīlestības stariņus. Uzsmaidiet cits citam, paskatieties tagad uz savu kaimiņu, kaimiņieni. Uzsmaidiet cits citam un saprotiet – kad jūs smaidāt, šis smaids uzreiz iemirdzas jūsu sirdī, un citi ieraudzīs to ar savām sirdīm. Šis smaids ir jūsu “trešajā acī” un ar jūsu Dvēseles staru iet telpā. Šis smaids ir katrā jūsu ķermeņa šūniņā. Bet tas nozīmē, ka katra jūsu ķermeņa šūniņa sāk smaidīt. Un, lūk, tikai tad, kad jūs nostiprināsiet tādu stāvokli, jūs varat pārliecināti pieņemt MĪLESTĪBAS ENERĢIJAS, kuras ne vienu gadu vien plašā straumē līst uz Zemi.
Jā, Mīlestības Enerģija izlaužas pie jums, viņa laiku pa laikam tiek jūsu uztverta, šī Mīlestības Enerģija, bet pēc tam jūs aizverat viņai pieeju. Jūs esat pārstājuši priecāties, un jūs it kā ar slēdzenītēm esat aizvēruši durvis savā genomā, kur jāatnāk Mīlestības Enerģijai un jāpaliek tur uz visiem laikiem. Dodiet viņai iespēju mierīgi, pastāvīgi nākt uz visu jūsu struktūru un, kad es runāju par šūniņām, es ar to nedomāju tikai jūsu fiziskā ķermeņa šūniņas; jūs taču saprotat, ka genoms ir daudzdimensionāls un ka genomam ir magnētiska struktūra. Bet es jums tikko kā teicu, ka laiks rada kopīgi ar magnētismu. Tas nozīmē, ka visi jaunie laika parametri tiek ierakstīti jūsu genoma līmenī. Tāpēc uztveriet tos ar vislielāko prieku un dodiet viņiem iespēju īstenoties jūsu dzīvē.
Es gribu jūs šodien apsveikt ar to, ko jūs šodien izdarījāt, strādājot uz Pasaules Mātes Stara. Jūs Viņas Staros spējāt pieņemt jaunās programmas, jaunās enerģijas un pēc tam caur savas Dvēseles ziediem nosūtīt uz planētu. Tas ir milzīgs planetārs darbs. Un tagad es aicinu jūs gan savu sajūtu, gan sava daudzdimensionālā redzējuma līmenī paskatīties: uz planētas kaut kas ir izmainījies? Viņa taču ir jūsu gaismas kristālā. Bez tam kāds no jums lika uz viņas gaismas stabus, bet kāds sfēras pa visu Zemi. Paskatieties, kā mūsu darba lakā ir mainījusies aina, kā ir pārvērtusies Zeme. Tas ir gan mūsu, gan to Gaismas Darbinieku darbs, kuri tagad pieslēdzas visā pasaulē, tāpēc ka jums ir zināms, ka šodien ir Starptautiskā Miera Diena. Un, lūk, visam šim procesam vēl vajag piedot arī Prieku, pēc iespējas vairāk Prieka. Jūs varat iebilst un teikt: “Krajon, klausies, tu mums tikko kā teici, ka mēs postulējam Beznosacījuma Mīlestību, bet vēl neesam to iemantojuši. Vai neiznāks tā, ka mēs postulēsim Prieku un neapstiprināsim to sava genoma līmenī un savā dzīvē?” Jā, mani dārgie Eņģeļi, tas var notikt, bet katram apgalvojumam taču ir noteikti paņēmieni un metodes. Mēs jums pastāvīgi piedāvājam dažādas prakses, ar kuru palīdzību var to darīt, tajā skaitā arī Prieku apstiprināt. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es gribu jums vēl teikt, ka tas, ko mēs jums piedāvājam kā prakses, jums ir jāuzlūko ne kā negrozāms, nesagraujams. Viss pirmkārt attīstās sakarā ar to jauno informāciju, kuru mēs dodam, bet pats galvenais – pieņemiet to kā noteiktu algoritmu, lai mājās uz tā pamata varētu būvēt kaut ko pieņemamāku vai, iegūstot jaunu informāciju un veicot jaunu evolucionāru soli, pārveidotu agrāk izpildīto darbu jau šajā jaunajā etapā. Strādājiet kā Radītāji, tas taču ir lieliski. Tieši tā jūs augat un atklājaties kā Dievišķas Gaismas Būtnes. Bet tagad es gribu aicināt Lielo Galaktisko Gaismas Būtību, Galaktikas Piena Ceļš Magnētisko Kodolu Arheirar. Jūs ar viņu jau sen esat pazīstami, un šodien viņš labprāt parunās ar jums un piedāvās jums praktiskas darbības.
M.S. Es piesaucu Arheirar, noskaņojos uz viņu.
Sveicināti, es esmu Arheirar. Es sen neesmu ar jums redzējies. Bet tas nenozīmē, ka es biju no jums šķīries. No tā laika, kad mēs iepazināmies, un no tā momenta, kad jūs pirmo reizi ļāvāt Arheirar izdarīt jūsu struktūru magnētisko korekciju, es nemainīgi palīdzu katram, kurš mani piesauc tādēļ vai palīdzēt citu iemeslu dēļ. Es tagad gribu jums piedāvāt to pašu, ko piedāvāju katrā mūsu tikšanās reizē. Visiem, kuri izteiks nodomu, es izpildu momentānu ātru magnētisko korekciju (katram, protams, individuāli).
Praktiskais darbs.
Es, Arheirar, dzīvoju Prieka svētlaimē. Bez Prieka un Mīlestības neko nav iespējams būvēt, pilnveidot, vest uz Gaismu. Un tagad es jums gribu pastāstīt, kā var izaudzēt Prieku, iegūt viņu, nostiprināt, apstiprināt un iemācīties strādāt ar Prieka enerģiju palīdzību. Nav nekā vienkāršāka…Es tagad katru no jums aicinu iedziļināties jūsu Sakrālajā Sirdī… Viņa ir bezgalīga, viņa ietilpina visas pasaules un visu mūsu Galaktiku, un visu Visumu… Vēl jo vairāk, katrs no jums ir atnācis no Lielās Centrālās Saules… Un katrā jūsu Sakrālajā Sirdī ar bezgalības zīmi (rāda bezgalības zīmi) ir Prieka enerģija… Jums tikai viņu vajag pasaukt, iepazīt, pielietot un neļaut viņai aiziet no jūsu sirds… Un tad, kad visus savus darbus, nolūkus, spriedumus, veikumus, plānus jūs izlaidīsiet caur savu Sakrālo Sirdi, tad tie piesātināsies ar šo Prieku, kurš tur patiesi ir kosmiskos mērogos… Jūs esat pieraduši strādāt ar simboliem, un tāpēc lai tagad katrs no jums ierauga vai izdomā noteiktu Prieka simbolu savā Sakrālajā Sirdī. Sakoncentrējieties… Jūsu Sirds ir milzīga, bezgalīga, viņā pulsē viss Kosmoss… Viņā ir arī jūsu planēta… Jūs esat gan savas Sakrālās Sirds ārpusē, gan iekšpusē… Jums ir tik mierīgi, tik labi… Un tagad jums vienkārši vajag pasaukt Prieku, lai viņš izpaustos jūsu Sirdī… Katram būs savs redzējums, katram parādīsies savs simbols… Kādam tas būs gaismas kristāls, bet kādam sāks augt un plaukt maigs ziediņš. Vairojiet to, ko jūs ieraudzīsiet… Lūk, kādam atlidoja putniņš un iedziedājās maigā balsī, un tas arī ir Prieks. Bet tagad palūdziet šim putniņam uzaicināt visus pasaules putnus. Lai viņi nes visaptverošu Pasaules Prieku uz jūsu Sirdi… Bet ziediņu ir izaudzis daudz, daudz, un viņi visi ir izplaukuši, un katrā momentā viņi ir dažādi, tāpēc ka Prieka spektrs ir ļoti plašs… Bet kāds ir ieraudzījis mazuli… un tāds maigums izlija visā jūsu Sakrālajā Sirdī, un šis mazulis aug un iepriecina jūs… Paceliet galvu – gaišzilas debesis un spoža saule apgaismo jūsu Sakrālo Sirdi. Un ir tik daudz Prieka zem Saules Stariem! Tā taču nav noteikti Zemes saule, kaut arī var būt viņa. Tā ir tā pati Saule, no kuras jūs visi izgājāt, un tagad viņa palīdz jums paust Prieku… Un, lūk, šī prieka kļūst ļoti, ļoti daudz… Jūs jau esat gatavi viņu izlaistīt visai pasaulei, uzdāvināt, bet pirms to darām, radām kaut ko ļoti svarīgu un lielisku priekš jums pašiem. Iztēlojieties šo Prieka enerģiju kā dažādās krāsās lāsmojošu enerģiju, un viņa atrodas jūsu Sakrālajā Sirdī kausā, brīnišķīgā kausā… Prieka enerģija var jums palīdzēt pārvērst jebkuru negatīvu enerģiju pozitīvā enerģijā. Un dualitātes enerģijas arī var pārveidot ar Prieka enerģijas palīdzību. Lūk, kāda milzīga nozīme ir Priekam jūsu dzīvē. Jums ir nevis jādzēš Prieks, bet pastāvīgi viņš jāpalielina. Un tagad jūs savā Sakrālajā Sirdī redzat milzīgu kausu, un viņā mutuļo, viļņojas Prieka enerģija. Ar priecīgām liesmām viņa paceļas uz augšu, atkrīt un atkal paceļas. Tagad es jums atgādināšu, ka tieši jūs esat visas savas struktūras saimnieki. Un jūs izsakāt pavēlējumu, lai visas negatīvās enerģijas, kuras jums tagad nav vajadzīgas, traucē, tajā skaitā arī dualitātes enerģijas, kuras jums nav vajadzīgas un ir bremze, iziet no jūsu šūnu līmeņa un iegremdējas šajā kausā ar mutuļojošo Prieku. Jūs viņas nevis neitralizējat, jūs viņas nevis iznīcināt, jūs dodat viņām evolucionāras transmutācijas iespēju. Paskatieties, kāds vētrains process norit! Kā notiek šī pārveidošanās, kādas no Prieka enerģijas iznāk tās enerģijas, kuras jūs piesaistījāt. Jums vairs negribas viņas atlaist. Jums gribas, lai viņas paliek, tāpēc ka viņas ir kļuvušas pilnīgi citādas. Bet no visām šūniņām vēl ceļas negatīvās enerģijas plūsmas, tajā skaitā arī dualitātes enerģijas. Ļaujiet šim procesam ritēt un ritēt… Ja jūs ieraudzīsiet, ka uz šo momentu process ir beidzies, tas nenozīmē, ka jūs esat attīrījušies pilnībā. Un jums ir iespēja mājās šo praksi atkārtot bezgalīgi… Un ko gan jūs tagad izdarīsiet ar tām lieliskajām enerģijām, kuras jūs ieguvāt, pateicoties Priekam? Jūs varat daļēji paši izmantot šīs enerģijas, jūs varat viņas nosūtīt visai pasaulei, jums taču tagad ir lieliska iespēja nosūtīt viņas uzreiz visai planētai, viņa atrodas jūsu gaismas kristālā. Izmantojiet šīs enerģijas ārkārtīgi racionāli. Un vēl paskatieties – kāds process ir sācis darboties? Kaut gan jūs neteicāt ne vārda, ar dievišķu un stipru plūsmu jūsu Sakrālajā Sirdī sāka līt Beznosacījuma Mīlestības Enerģija… Tagad izsakiet pavēlējumu atvērt viņai visas slūžas, kuras viņu notur, lai viņa piepildītu jūsu šūniņas, ieietu jūsu genomā. Lai viņa apstiprinās visā jūsu organismā, visā jūsu daudzdimensionālajā organismā… Zeme pārvēršas, kad jūs viņai sūtat šīs atjaunotās enerģijas. Un neaizmirstiet – šī metode ļauj ļoti operatīvi strādāt ar savām emocijām, ar savu dažādu dzīves situāciju nepareizu redzējumu. Jūs vienkārši aizejiet uz savu Sakrālo Sirdi, lieciet darboties šim kausam ar Prieka enerģijām un ievietojiet tur to situāciju, kura jums ir izsaukusi spriedzi. Un jūs redzēsiet, kā negatīvā enerģija pārveidojas, bet pozitīvā enerģijā – un katra situācija nes arī pozitīvo enerģiju – pastiprinās. Lūk, jums viena atslēga pie tā, kā jūs varat strādāt ar visām situācijām, kuras tagad realizējas uz jūsu planētas… Es biju laimīgs šodien ar jums atkal satikties. Un man ir prieks jums teikt, ka tagad, tikko kā jūs atklājāt paša Prieku, ar vēl lielāku spēku jūsos sāka lieties Pasaules Mātes Stari, kuros viņa šodien ietin visu planētu. Viņa burtiski katru peldina savos Staros, jūsu dzīves pārvēršanas, tās telpas-laika, kurā jūs dzīvojat, pārvēršanas Staros. Un tas patiesi ir tā.
Ar jums bija Arheirar, Galaktikas Magnētiskais Kodols. Es arī godinu Pasaules Māti. Viss Kosmoss, lai par ko mēs nerunātu, godina šo Lielo Māti!
HIMNA PASAULES MĀTEI
В лучах зари, в тенЯх заката,
В ночной тиши и в блеске дня –
Вся жизнь Земли Лучом объята
Той, что прекрасна и светла!

Молиться Ей, и с Нею слиться,
Блаженство трепетно принять,
К родному Сердцу устремиться,
В Её сияньи Светом стать

Желает каждый в Поднебесьи.
И для того поём мы песню,
Слагаем Гимны вновь и вновь
Прекрасной Матери Миров!

Мать Мира – Светоч неземной,
Но как прекрасны те мгновения,
Когда поток любви святой
Нас пробуждает от забвения.

И радость взорвалась огнём,
Рассыпав искры во Вселенной.
И пробудился Дух нетленный,
Разбуженный Её Лучом.

Мать Мира воссияла вновь,
Неся заветы построенья жизни,
В которой царствует – любовь,
И Мир Земли – Единая Отчизна.

Мы славим Ту, которая даёт
Всю жизнь проявленной Вселенной.
И тех, к кому идёт народ
За исцеленьем необыкновенным.

Святые Девы всех народов и времён
Всегда являли людям Матерь Мира.
И сколько бы веков ни проходило,
Они всегда несли Любви закон.

И Матерь Мира через Них вершила
Жизнепотоки от рождения до тризны.
И женщин мудрости Она учила,
Благословляя к возрожденью жизни.

Мы прославляем Матерей Земли,
В какой бы форме ни были они.
Мы прославляем Матерь Мира в них –
Прекрасных, ясных, нежных, дорогих.

Родные люди! Не дано нам знать
Глубинной сути Матери Вселенной.
Но рядом с каждым есть земная Мать –
Её подобие и Луч нетленный.

Восславим Матерь Мира за любовь;
За жизнь, дарованную нам, и радость.
За то, что людям Лик открыла вновь.
За дивную, прекрасную награду,

Которой нет ценнее в нашем Мире –
То Крылья Ангелов, что снова обрели мы.
Расправив их, летим на Свет Любви,
И сотворяем новые миры. Rītausmas staros, rieta ēnās,
Nakts klusumā un dienas mirdzumā –
Visa Zemes dzīve ir Tās Stara skauta,
Kura ir brīnišķīga un gaiša!

Lūgties Viņai, un ar Viņu saplūst,
Svētlaimi saudzīgi pieņemt,
Pie dzimtās Sirds traukties,
Viņas mirdzumā par Gaismu kļūt

Vēlas katrs zem Debesīm.
Un tāpēc mēs dziedam dziesmu,
Saceram Himnas atkal un atkal
Brīnišķīgajai Pasauļu Mātei!

Pasaules Māte – Debesu Lāpa,
Bet cik brīnišķīgi tie mirkļi,
Kad svētās mīlestības plūsma
Mūs modina no aizmirstības.

Un prieks uzsprāga ar uguni,
Izkaisot dzirksteles Visumā.
Un pamodās Gars neiznīcīgais,
Viņas Stara pamodināts.

Pasaules Māte atkal ir atmirdzējusi,
Nesot būvēšanas baušļus dzīvei,
Kurā valda – mīlestība,
Un Zemes Pasaule – Vienota Tēvzeme.

Mēs slavinām To, kura dod
Visu izpaustā Visuma dzīvi.
Un tos, pie kuriem ļaudis iet
Pēc dziedināšanas neparastas.

Visu tautu un laiku Svētās Jaunavas
Vienmēr ir rādījušas cilvēkiem Pasaules Māti.
Un lai cik gadsimtu nepaietu,
Viņas vienmēr nesa Mīlestības likumu.

Un Pasaules Māte caur Viņām noteica
Dzīves plūsmas no dzimšanas līdz apbedībām.
Un sievietēm viedumu Viņa mācīja,
Svētot uz dzīvības atdzimšanu.

Mēs slavinām Zemes Mātes,
Lai kādā formā viņas nebūtu.
Mēs slavinām Pasaules Māti viņās –
Brīnišķīgās, skaidrās, maigās, dārgās.

Dārgie cilvēki! Nav dots mums zināt
Visuma Mātes dziļo būtību.
Bet katram blakus ir zemes Māte –
Viņas līdzība un Stars neiznīcīgais.

Slavināsim Pasaules Māti par mīlestību,
Par dzīvi, mums dāvāto, un prieku.
Par to, ka Seju cilvēkiem atkal atklājusi.
Par burvīgo, lielisko balvu,

Par kuru nav vērtīgākas mūsu Pasaulē –
Tie Eņģeļu Spārni, ko no jauna mēs ieguvām.
Tos iztaisnojuši, lidojam uz Mīlestības Gaismu,
Un radām jaunas pasaules.

Mani dārgie Lielās Centrālās Saules Eņģeļi! Man gribas sirsnīgi jums šodien pateikties par to milzīgo darbu, kuru jūs veicāt. Tas bija visplanetārs darbs.
Es jūs mīlu un nemainīgi esmu ar jums. Jūsu Krajons.
Marina Shults: Es piedāvāju turpināt mūsu darbu. Mēs uzbūvējām Gaismas Kristālu šīs zāles ietvaros. Bet mēs taču ar jums esam burvji! Un mēs varam sākt to izstiept. Izstiepsim viņu līdz Rīgas, pēc tam – Latvijas izmēriem, aptveram tuvumā esošās valstis. Un zemeslode, kura atrodas mūsu Kristālā, sāk palielināties. Un jūsu Dvēseļu ziedi arī palielinās. Pastiprinās tie Mīlestības stari, kurus jūs sūtījāt cits citam un Zemei. Paskatieties, kā pieaug izmērā tie Gaismas Stabi un Sfēras, kurus jūs izlikāt pa visu planētu. Tas darbs, kuru ar mums veica Arheirar, daudzējādā ziņā izmainīja Zemi. Mēs izstiepjam mūsu Gaismas Kristālu tik tālu, ka viņā jau ievietojas visa mūsu planēta viņas patiesajos izmēros. Mūsu brīnišķīgā Gaišzilā Planēta, kura pārliecināti atgriež savu Visuma Gaišzilās Pērles statusu!
Dārgie draugi! Pateicos jums par lielisko darbu. Paldies, ka mēs esam kopā!

Pievienots 13/10/2014
http://www.magnitiduha.info/archives/8974
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email