Магниты Духа

EL MORIJA caur Marinu Shults, Latvija, un Sergeju Kanaševski, Krievija. ATGRIEŠANĀS PIE SLEPENĀS DOKTRĪNAS

3. Globusu dalība planetārajā pārveidošanā un Zemes Augšupcelšanā
Pie planētas Globusu dzīvības procesu norises mēs atgriezīsimies vēl ne reizi vien. Par to tiks teikts ne mazums. Jums tagad pats galvenais ir saprast, ka Globusu sistēma pārkārtojas un pamata pārkārtošanās etapi vēl ir priekšā. Pašreizējā laikā izvēršas process, kurš nosaka Zemes, visas mūsu planetārās sistēmas evolucionāro pārveidošanos. Pārveidojas, uz jaunu evolucionāro līmeni pāriet visu Globusu visas planetārās dzīvības formas. Svarīgi apzināties, kādā veidā Globusi sāk mijiedarboties cits ar citu, kā tas ietekmē dažu dzīvības formu, daudzdimensionālās ģenētikas attīstību.
Dažas dzīvības formas tagad pāriet no Globusa uz Globusu, par ko tika teikts augstāk. Katras dzīvības formas ceļš uz mūsu planētas nav tik taisns, kā likās agrāk, analizējot Globusu izvietojuma veco shēmu. Uz iekšējā Globusa “D” attīstās ne visas dzīvības formas. Ir tādas, kuras uz viņa nekad arī nav bijušas. Bet citas viņu jau ir pametušas. Pāriešana no viena Globusa un citu vienmēr ir atkarīga no to Globusu stāvokļa, kuri vienlaicīgi pieņem un nodod planetārās dzīvības formas. Pie tam aktīvi realizējas enerģētiska apmaiņa ar informāciju, notiek Globusu savstarpēja iedarbība vienam uz otru. Globusi, mijiedarbojoties viens ar otru, izmainās, attīstās paši. Pie tam dzīvības formas ne vienkārši pāriet no viena Globusa uz otru. Vienas dzīvības formas sāk aktīvi mijiedarboties ar citām dzīvības formām. Rezultātā – dzimst jauna dzīvība, jaunas viņas izpausmes formas.
Tagad planetārie Globusi, ieguvuši iespēju realizēt saikni ar otro Garīgo Centru, pārejot uz astoņiskuma sistēmu, ir sākuši jaunu mijiedarbības etapu. Kā sekas, dzimst tādas dzīvības formas, kādu vēl nav nekad bijis mūsu galaktikā, nevienā dimensijā! Un ar šīm dzīvības formām jums, Zemes mūsdienu cilvēcei, arī stāv priekšā mijiedarboties, tāpēc ka viņas ir – gan visas planētas, gan konkrēti cilvēku – jauno attīstības programmu nesējas. Jaunās dzīvības formas attīstoties kvalitatīvi izmainīs planetāro Globusu uzbūvi, paplašinās viņu funkcijas, radīs jaunu, unikālu, agrāk nekur neeksistējušu planetāro Globusu sistēmu! Tā kļūs par pamatu Globusu ķēdes radīšanai citās zvaigžņu sistēmās galaktikā Piena Ceļš un dažās citās galaktikās, kuras aktīvi atbalsta mūsu evolucionāro pieredzi, nosauktu par Lielo Eksperimentu uz planētas Zeme.
Kāda ir Globusu loma Zemes evolucionārās pārveidošanās procesā? Globusi ar savu dzīvības attīstības programmu palīdzību rada visas planētas dzīvības procesu ciklus kopumā. Varam šos ciklus saukt par manvantar-pralai (paskaidrojumu skatieties zemāk). Protams, cikli manvantar un pralai ir raksturīgi visam Kosmosam. Taču katram planetāram ķermenim tie notiek savdabīgā secībā, pa eksponenti mainot savu ilgumu un pārejas starp tiem īpatnības. Iepriekšējie priekšstati par ciklu manvantar un pralai ilgumu tagad zaudē aktualitāti, tāpēc ka jūs no lineārā laika pārejat uz sfērisko. Bet arī pie sfēriskā laika jūsu četrdimensionalitātes pasaule iet pa spirāli, pārveidojot gan matēriju, gan telpu pēc pilnīgi cita principa, kurš prasa jaunu šo ciklu izpratni un uztveri. Aplūkosim šo jauno cikliskuma principu Globusu mūsdienu sistēmā.
Sākšu ar to, ka manvantara, tāpat kā agrāk ir kaut kādas sistēmas, planetāra kompleksa, kosmiska ķermeņa aktīvas eksistēšanas periods Kosmosā. Par pralaiju agrāk sauca relatīvas atpūtas periodu, pēc ilguma vienādu ar manvantaru. Un daudzi no jums jau ir mēģinājuši izrēķināt, izejot no šiem jēdzieniem, kad Zemei ir laiks aiziet pralaijas stāvoklī. Taču visi planētas Globusi nevar vienlaicīgi pāriet atpūtas stāvoklī. Tam nav nekādu iemeslu. Gluži otrādi, tagad visa planētas Globusu sistēma ir izkārtota tādā veidā, lai pilnīgas pralaijas (absolūtas atpūtas, miera) periods tajā nekad neiestātos. Planetāro Globusu jaunā shēma var pastāvīgi uzturēt nepieciešamo dzīvības programmu attīstību, neļaujot dzīvībai aprimt. Kaut arī pie tam mēs tomēr varam runāt par daļējām manvantarām un pralaijām Zemes Globusu sistēmas dzīvības procesos.
Aplūkosim pazīstamo teosofijas patiesību par to, kas notiek manvantaras un pralaijas laikā. Manvantara – kaut kādas sistēmas, kosmiska ķermeņa vai kosmiska procesa aktīvas darbības rezultāts, ir tas periods, kurā notiek šiem kosmiskajiem objektiem nepieciešamās pieredzes tapšana, attīstība un uzkrāšana. Par cik mēs tagad runājam par mūsu Zemes Globusu sistēmu, tad priekš viņas par manvantaru var nosaukt viņas tapšanas, attīstības un briestošās pieredzes daudzus periodus. Tiesa, nepieciešams vēl arī AKTĪVAS PĀRIEŠANAS JAUNĀ KVALITĀTĒ PERIODS, kurš obligāti seko pēc jebkura attīstības un pieredzes krāšanas perioda pēc noteiktas programmas. Šis aktīvās pāriešanas periods, kā likums, gatavo jaunas attīstības programmas – nākošajai manvantarai. Pēc tam šai sistēmai, pēc teosofijas priekšstatiem, ir jāiestājas pralaijas, relatīvas atpūtas periodam. Ir jāiegaumē: pralaija neparedz sistēmas vai ķermeņa pilnīgu dzīvības procesu norises pārtraukšanu. Pralaija ir īpašs periods, kad pēc aktīvas pāriešanas perioda sāk beigt darbu attīstības vecās programmas, darba pēc tām pieredze arhivējas, bet pēc tam norit sagatavošanās darbam pēc jaunajām programmām. Šajā periodā dažas dzīvības formas priekš savas attīstības uz laiku var aiziet uz citām sfērām (vai uz citiem Globusiem). Taču dzīvības procesu norises sfērā, kura iegājusi pralaijas stadijā, obligāti paliek tie, kuri gatavo jaunas programmas un jaunus attīstības ceļus, ņemot vērā iepriekšējā perioda attīstību. Un tāpēc nevar runāt par pilnīgi dzīves pārtraukšanu pralaiju periodos. Tālākajā mēs noteikti aplūkosim pāriešanas no pralaijas uz jaunu manvataru nevienkāršo procesu attiecībā uz planētas Globusu sistēmu. Bet pagaidām ir svarīgi iegaumēt, kādā veidā manvantaras aktivitātes impulss pāriet no Globusa uz Globusu, kas notiek šajā periodā gan uz paša Globusa, kurš aizgājis pralaijā, gan uz viņa brāļiem, gan uz visas planētas kopumā.
Sākšu ar Globusu “D”, tāpēc ka daudzus, kuri zina Teosofiju, satrauc tieši šī Globusa liktenis. Globusam “D” šajā jūsu lineārā laika momentā nav nekādu priekšnoteikumu aiziešanai pralaijas stāvoklī. Gluži otrādi, viņš ir pārveidojošu spēku un programmu pilns, un šis stāvoklis turpināsies diezgan ilgi. Bez tam viņš, būdams iekšējs Globuss, ir saistīts ar visiem pārējiem ķēdes Globusiem, un tāpēc visus citu Globusu manvantaru un pralaiju stāvokļus viņš pārdzīvo tāpat kā šie Globusi. Pašreiz var runāt vienīgi par daļēju manvantaras vai pralaijas stāvokli katram Globusam, taču pilnībā ne pirmajā, ne otrajā stāvoklī neviens Zemes Globuss neieiet. Jums pazīstamais Cikliskums tiek ievērots visas Globusu ķēdes iekšienē, taču neizved ķēdi no dzīvotspējas stāvokļa. Darbs notiek visos līmeņos un pēc daudzām programmām. Var teikt, ka pa Globusu sistēmu pārvietojas impulss, kurš pārslēdz katra Globusa programmnodrošinājumu, bet pie tam viss notiek vienotā, harmoniski saskaņotā visas planētas dzīves ritmā. Tāpat kā jūs uzskatāt kā normu vakarā aiziet miegā, tā arī šis impulss pārslēdz “nomoda” un “miega” mazos stāvokļus, bet saglabā visa kosmiskā objekta dzīvības stāvokli. Bez tam pašreiz Globusu jaunā sistēma ir noskaņota uz kosmisko programmu pieņemšanu. Katrs Globuss šajā procesā nes savu slodzi. Un katru reizi, kad ir saņemta pietiekama enerģētiskās informācijas porcija, Globuss daļēji aiziet pralaijas stāvoklī, kurš palīdz enerģētisko informāciju “failot”, atpakot un nodot uz citiem Globusiem. Jūs šos pralaijas stāvokļus pat neapzināties. Tos var nepamanīt arī tās dzīvības formas, kuras attīstās uz konkrētā Globusa (vai Globusiem). Saprotiet, ka daudzdimensionalitāte paredz arī pralaijas dažādos vibrāciju līmeņos, dažādās tās izpausmēs.
Globuss “A” šajā etapā atrodas daļējas pralaijas stāvoklī. Notiek process ar viņa adaptāciju pie visas Globusu ķēdes jaunā stāvokļa – pie sava jaunā stāvokļa, pie jaunā Globusa “H” klātbūtnes, pie jaunām savstarpējās ieplūšanas funkcijām un jaunām programmām. No tā momenta, ka sāka nodibināties jauns līdzsvars starp Globusiem, pa visu Globusu ķēdi jau ir noritējušas daļējas pralaijas ar mērķi adaptēties jaunajam stāvoklim. Konkrēti Globuss “D” izgāja adaptāciju pats pirmais. Tas pēc kosmiskiem mērogiem notika pavisam nesen. Un tieši – gandrīz pirms 27 gadiem. Nopratāt, kas bija visas planētu ķēdes pārkārtošanās izejas punkts? Par to kļuva Pirmās Harmoniskās Konverģences moments 1987. gada augustā. Un tāpēc visi pārkārtojumi, par kuriem jums stāstu, parādās kā pilnīgi jauns process, kuram vēl stāv priekšā attīstīties diezgan ilgi. Un mēs nevaram tagad runāt par planētas Globusu galīgo shēmu.
Un tā, Globuss “A” daļēji atrodas pralaijas stāvoklī. Tādā veidā viņš pilda savu galveno funkciju. Un galvenais viņam tagad ir evolūcijas lejupejošā atzarojuma pieņemšana. Globuss “A” realizē jaunu programmu pieņemšanu, pārstrādāšanu un apgūšanu šim evolūcijas atzarojumam. Pagaidām viņš nepieņem nekādas šī evolūcijas atzarojuma evolucionāras plūsmas, adaptējot visu jauno, kas nepieciešams Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanai. Globuss gatavojas pieņemt ne tikai evolūcijas lejupejošo atzarojumu, bet arī apvienoto atzarojumu pārstāvjus, kuriem nepieciešama pacelšanās uz augstākām dimensijām uz šī Globusa. Ne visiem, apvienojušiem divus evolūcijas atzarojumus, nepieciešams pacelties uz augstākām dimensijām. Taču ir tādas dzīvības formas, kurām dzīves pieredze augstākajās dimensijās ir liela. Viņām tiek paredzēts izpildīt īpašu programmu sakariem starp Visuma Garīgajiem Centriem. Tāpēc, no vienas puses, Globuss “A” turpina pildīt savas pamata funkcijas, netraucējot programmas mijiedarbībai ar citiem Globusiem, bet, no otras puses, gatavojas pieņemt apvienotās evolucionārās plūsmas. Un viņa pralaijas jēga ir tieši šajā sagatavošanās darbā. Impulsi pārkārtojumiem saskaņā ar jaunajām evolucionārajām prasībām dodas no Globusa uz Globusu tādā veidā, lai visi Globusi tos pieņemtu un transformētu.
Jaunu Dzīvības Impulsu izplatīšanās pa planētas Globusiem ir burvīgs, aizraujošs skats daudzdimensionālam novērotājam. Kurš spēs ieraudzīt šo pulsāciju, tas sapratīs, cik tā ir harmoniska un dabiski iekļaujas visas planetārās sistēmas dzīvē.
Globusam “D” kā īpašam, iekšējam, Globusam, tagad ir gan manvantaras fāze, gan pralaijas fāze. Vēlreiz pievēršu uzmanību: stāvokļi manvantar-pralai neierobežojas ar aiziešanu no dzīves vai jaunu piedzimšanu – burtiskā šo vārdu nozīmē. Jums katru dienu ir savas daļējas manvantaras un pralaijas, kuras nosaka diennakts ritmi un Zemes griešanās ap savu asi. Bet jūs nemulsina miega un nomoda maiņas. Jūsu dzīvības procesu norisi jūs uztverat kā vienotu veselu. Taču, ja kaut kāda iemesla dēļ jūsu miegs tiek traucēts, tad jums ir slikti nomoda periodā. Tas nozīmē, ka nav izpildītas kaut kādas jūsu dzīvotspējas nodrošināšanas programmas jūsu miega laikā. Miegs un pralaija ir tikpat svarīgi un dabiski, kā nomods un manvantara! Tāpēc pralaijas jēdzienu uztveriet mierīgi un pareizi. Uz tā globusa, uz kura jūs tagad atrodaties, arī norit manvantaras un pralaijas procesi. Un tas realizējas visas planetārās evolūcijas labumam.
Globuss “D” ir izņēmums Globusu saimē, tāpēc ka viņam norit ļoti rets savu paša manvantaru un pralaiju maiņas ritms. Tām, tāpat kā pārējiem Globusiem, ir daļējs raksturs. Taču šīs Globuss caur mijiedarbību ar citiem Globusiem ir cieši saistīts ar viņu manvantarām un pralaijām. Un aktīvi tajās piedalās. Mēs ar jums tikko runājām par to, kas notiek uz Globusa “A” viņa daļējās pralaijas laikā. Taču tajā aktīvi piedalās Globuss “D”. Pie kam pievērsiet uzmanību: Globusam “D” tā ir manvantaras cikla darbība. Kombinācija “viena Globusa manvantara-otra pralaija” nav vienīgā iespējamā. Globuss “D” var mijiedarboties ar visu pārējo ķēdes Globusu aktīvajām un pasīvajām fāzēm. Protams, visi Globusi ir cits ar citu saistīti, tas redzams shēmā. Taču saikne ar visiem pārējiem Globusiem manvantaru un pralaiju ciklos ir tikai iekšējam Globusam – Globusam “D”. Tas ir ļoti svarīgs moments visas planētu ķēdes funkcionēšanā! Un tā ir Globusa “D” raksturīga īpatnība. Protams, visiem procesiem, kuri notiek uz Globusiem, ir sakars savā starpā. Un Vienotā Dzīve attīstās uz visas Globusu sistēmas. Taču katra Globusa manvantaru un pralaiju ciklos tieši piedalās tikai Globuss “D”.
Ņemot vērā augstāk izklāstīto, var teikt: Globuss “D” vienlaicīgi atrodas savu brāļu Globusu manvantaru un pralaiju stāvokļos, bet izdzīvo arī savus analoģiskus ciklus. Pie tam viņa paša manvantaras un pralaijas, dabiski, skar visu planētas Zeme Globusu ķēdi. Tāds ir visas Globusu planētu ķēdes eksistēšanas daudzdimensionālais režīms.
Iztēlojieties, ka katram Globusam ir savs pavediens, kuru iepin planētas dzīves kopējā drānā. Attīstītas skaidrredzēšanas līmenī var novērot šo vienkāršo, jums labi pazīstamo rakstu. Šis raksts jau sen ir nosaukts par DZĪVĪBAS ZIEDU. Tikai katram Dzīvības Ziedam, kurš dzimst Kosmosā, ir sava uzbūve un savas īpatnības. Tāpēc nemeklējiet detalizētu līdzību ar to Dzīvības Ziedu, par kuru jums jau ir zināms. Tā bija agrāk. Tagad jaunais Dzīvības Zieds dzimst jaunās planetāro Globusu sistēmas radīšanas procesā. Un katrā no jums ir šī Dzīvības Zieda daļa – daudzdimensionālās dzīves visos plānos un visās dimensijās.
цветок
1. ZĪM. JAUNĀ DZĪVĪBAS ZIEDA SHĒMA
Turpinu stāstīt par Globusu “D”. Kādi procesi tieši tagad notiek uz viņa un kā viņš, šis Globuss, ir saistīts ar pārējiem globālajiem procesiem?
Globusam “D” šajā jūsu lineārā laika momentā ir savas īpatnības. Viņš ietver DEVIŅAS manvantariskas programmas visām dzīvības formām, kuras ar viņu ir tieši saistītas. Pie kam PIECĀM no šīm programmām ir kopīgas saknes ar citu Globusu programmām. Konkrēti, kopīgi ar Globusiem “ E”, “G” un “H” (sk. shēmu 8. lpp.) iekšējais Globuss rada Daudzdimensionālo Apvienoto Genomu pa evolūcijas augšupejošā atzarojuma līniju. Protams, Daudzdimensionālā Genoma radīšanā piedalās visi Globusi. Taču iekļaušanās šajā procesā cikliskumam ir noteikts raksturs. Šajā etapā Apvienoto Daudzdimensionālo Genomu aktīvi rada tieši augstāk norādītie Globusi. Pie kam radošajam procesam viņi pieslēdzas pēc speciālas shēmas. Bet iegūtos rezultātus koriģē galaktiskā Gaismas Ģimene un visuma Gaismas Būtnes, kuras piedalās Eksperimentā uz planētas Zeme. Ne tuvu viss mūsu gaismas jaunradē ir stingri ieplānots un iepriekš nolemts. Radošās improvizācijas iespējas Lielā Eksperimenta gaitā ir visai, visai lielas.
Globusiem “ E”, “ G” un ”H” ir savas manvantaras, vienmēr saskaņotas ar visām iekšējā Globusa “D” manvantarām. To pašu var teikt arī par citiem Globusiem. Taču tur ir citi manvantariskās izpausmes uzdevumi. BEZ TAM, GLOBUSS “D” TAGAD ATRODAS ĪPAŠĀ PĀRIEŠANAS NO MANVANTARAS UN PRALAIJU STĀVOKLĪ. Tā ir aktīva, taču tai pat laikā plūstoša un ilglaicīga pāriešana. Nemēdz būt lēcienveidīgas pāriešanas no viena stāvokļa uz otru. Visu izpausmju plūdenums, mērķtiecība un atbilstība raksturo visu planētas sistēmas Globusu darbību.
Būtisks ir arī tas process, kurš attīstās uz Globusiem pralaijas beigās, lai kur tā nenoritētu un lai pēc kādas programmas neattīstītos. Katru pralaiju stingri ierobežo tas laiks, uz kuru ir paredzēta tās programma. Un tagad es atspēkošu veco labo uzskatu attiecībā uz to, ka pralaijas ilgums vienmēr ir vienāds manvantaras ilgumam. Līdz ar pāreju uz laika sfēriskumu nav iespējams pateikt, ka eksistē tāda likumsakarība. Jā, šo fāzu ilgumi nepavisam nav nejauši, tās ir proporcionālas tajās ieliktajām programmām un savā starpā saistītas (pa Globusiem). Taču pie vispārējās sarežģītās visas Globusu planētu sistēmas eksistēšanas shēmas nevar runāt par tādu vienkāršu atkarību – par aktīvās un pasīvās fāzes laika ciklu vienādību. Un tāpēc vēlreiz gribu jūs nomierināt: nekāda pralaija, kura var apturēt dzīvi uz Globusa “D” vai uz visas Globusu ķēdes, nav paredzama. Un tāpēc nav vērts rēķināt paredzamo ciklu ilgumu. Tagad ievērojami svarīgāk ir saprast to jauno mūsu planētas dzīvības procesu norises shēmu, kura jau ir radīta un attīstās pilnveidojoties.
Pārējiem Zemes Globusiem, bez augstāk norādītajiem, ar Globusu “D” ir savas sakrītošas manvantaras un pralaijas. Globusi “ A”, “B”, “C”, “F” šajā laika momentā piedalās 4-rās Globusa “D” manvantariskās programmās. Tās ir programmas citu dzīvības formu, izņemot cilvēcisko, pārvešanai uz augstākām dimensijām. Aktīvi realizējas šo formu sagatavošana Augšupcelšanai vai pāriešanai uz citiem Globusiem. Dažas formas jau ir īstenojušas Pāreju uz citiem Globusiem, citas – tikai tam gatavojas. Šīs programmas ir sarežģītas un iziet aiz apgaismojamās tēmas ietvariem šajā darbā.
Neskatoties uz to, ka Globuss “D” atrodas tikai pāriešanas uz pralaiju stāvoklī, pat šis cikls jau daļēji viņu ir skāris. Kas tad uz Globusa “D” atrodas pralaijas stāvoklī? Ļoti nedaudz uz šo lineārā laika momentu. Tagad ir iespēja realizēt pralaijas vairāk “perifērijā” nekā uz centrālā, iekšējā Globusa. Un tāpēc pralaijas stāvoklī uz Globusa “D” atrodas vienīgi cilvēciskā apziņa un dažu citu dzīvības formu apziņa. Ir svarīgi zināt, ka drīz šī pralaija beigsies, un iestāsies jauns apziņas paplašināšanās etaps gan cilvēkiem, gan citām planetārās dzīvības formām.
Katrs Globuss aktīvi piedalās tajā gaismas darbā, ko mēs apzīmējam kā “planetāro pārveidošanu” . Bez Globusiem mūsu planētu sistēmā ietilpst arī citas komponentes, par kurām jūs pakāpeniski uzzināsiet, kad tās pilnībā noformēsies. Protams, jūs nevarat nociesties uzzināt, ar kādiem Globusiem jūs mijiedarbojaties, izpildot dažādus planetāros darbus? Šeit vajag ņemt vērā katra darba tematiku un ievirzi. Dabiski, svarīgos planetāros procesos piedalās visa Globusu sistēma. Taču atkarībā no izpildāmajiem uzdevumiem var aktivizēties saikne ar to vai citu Globusu, kaut arī pirmajā vietā uz ilgu laiku paliek Globuss “D”. PIRMS JEBKURA PLANETĀRĀ DARBA SĀKŠANAS JŪS VARAT PIEŅEMT INFORMĀCIJU PAR KATRA GLOBUSA DALĪBU UN MĒRĶTIECĪGI AKTIVIZĒT SAIKNI AR VIŅU. TAS PASTIPRINĀS JŪSU ENERĢĒTISKĀS INFORMĀCIJAS MIJIEDARBĪBU, BET JŪSU DARBA REZULTĀTS VAR IZPAUSTIES TO VAI CITU GLOBUSU ATBILSTOŠAJOS LĪMEŅOS. Visi Globusi piedalās planetārajā pārveidošanā. Nav nevienas planetāras programmas, kura attiektos tikai uz vienu Globusu. Saprotiet, ka tā ir vienota sistāma, vienots dzīvs organisms, daudzplānu un daudzdimensionāls organisms. Un viss, ko jums stāstu par jaunās planetārās sistēmas tapšanu, ir svarīga planētas gaismas pārveidošanas komponente.
Pašreiz visiem Globusiem ir sava, īpaša vieta planetārās pārveidošanas ciklā. Tā nav vienkārši loma vai programma. Tas tajā skaitā ir arī telpas stāvoklis Globusu attiecībā pret Globusu “D” un citam pret citu. Visa Globusu sistēma pagaidām vēl atrodas nepārtrauktā kustībā, tapšanā. To vajag iegaumēt un nefiksēt tās šodienas stāvokli uz gadsimtiem. Neuztveriet materiālus par planetāro iekārtojumu kā pastāvīgi darbojošos dogmu.
Bet tagad raksturosim katra Globusa lomu planetārās pārkārtošanas kompleksajā programmā šajā etapā. Akcentēsim tikai galveno, atceroties, ka Globusi izpilda milzīgi daudz pašu dažādāko dzīvības procesu norises un evolucionārās attīstības daudzdimensionālu programmu.
Globuss “A” pieņem enerģētisko informāciju Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanā no evolūcijas lejupejošā atzarojuma. Uz šo momentu visas otrā Garīgā Centra dimensijas viņā ir aktivizētas. Notiek nepieciešamā enerģētiskās informācijas apmaiņa visās viņa dimensijās ar mērķi radīt un nodot enerģētisko informāciju jaunā Daudzdimensionālā Genoma radīšanai. Tas ļauj visām Zemes dzīvības formām ienest savā genomā nepieciešamās ģenētiskās struktūras, veikt atbilstošas daudzdimensionālas ģenētiskas izmaiņas.

Globuss “B” saista astoto dimensiju ar pašām zemākajām planētas dimensijām: 1-mo, 2-ro un 3-šo. Jums jau ir vēstīts, ka tagad šajās dimensijās paaugstinās vibrācijas. Šajā procesā īpašu lomu spēlē Globuss “B”. Viņš nevis vienkārši paaugstina trīs zemāko dimensiju matērijas vibrācijas, viņš saskaņo tās citu ar citu, izlīdzina zemāko dimensiju frekvenču diapazonu. Rezultātā pirmās, otrās un trešās dimensijas matērija kļūst smalkāka un apgarojas.
Jums ir zināms, ka planēta pāriet uz jaunu materiālās esamības līmeni. Visa matērija sāk kļūt smalkāka, paaugstināt savas vibrācijas. Dimensiju no 1-mās līdz 7-jai frekvenču diapazons nobīdās uz paaugstināšanās pusi. 8-tās dimensijas pievienošanās šim frekvenču diapazonam nozīmē to, ka Zeme kļūst gaismu nesoša un smalka visos savos apvalkos. Un šo procesu realizē jaunā planetāro Globusu sistēma. Globuss “B”, kurš nes otrā Garīgā Centra 8-to dimensiju, palīdz pacelties planētas 1-mās, 2-rās, 3-šās dimensiju frekvenču diapazonam. Pie tam ir svarīgi atzīmēt, ka otrā Garīgā Centra astotās dimensijas daudzdimensionālā ģenētika bagātinās ar triju zemāko dimensiju ģenētiku. Pateicoties Globusam “B”, otrā Garīgā Centra matērija mainās, iegūst papildus iespējas, jaunus telpas-laika parametrus. Astotās dimensijas un augstāko dimensiju Gaismas Būtnes iemanto spējas, pateicoties kurām paplašina savu klātbūtni zemāko dimensiju pasaulēs.
Globuss “C” paredzēts 5-tās, 6-tās un 7-tās dimensiju sakariem. Ja jūs paskatīsieties iepriekš sniegtajā shēmā (2. zīm.), ieraudzīsiet saikni ar Globusu “D” caur 7-to un 6-to dimensijām.
цветок1
2. ZĪM. PLANETĀRO GLOBUSU, KURI MIJIEDARBOJAS AR GLOBUSU “D”, SHĒMA – AR NORĀDĪTĀM DIMENSIJĀM
Tā nav nejauša saikne. “7-6-5” nav vienkārši trešā Garīgā Centra dimensiju virkne. Šajā kombinācijā ir ietverta Globusa “C” īpatnība, kura padara iespējamas pāriešanas starp dimensijām noteiktām dzīvības formām (tajā skaitā – cilvēkiem) Augšupcelšanās momentā. Pašreiz Globuss “C” realizē tamlīdzīgas pāriešanas dažām dzīvības formām, kuras evolucionāri ir gatavas pāriešanai uz augstākām dimensijām. Cilvēkiem šis Globuss sniedz iespēju astrāli-mentāli ceļot pa piekto, sesto un septīto dimensijām. Otra svarīga šī Globusa īpašība – Globusa “C” piektās dimensijas un Globusa “B” astotās dimensijas īpaša saikne. Tieši Globuss “C” pašlaik aktīvi pieņem otrā Garīgā Centra astotās dimensijas enerģētisko informāciju. Pie tam viņš ne tikai adaptē to savai matērijai. Globuss “C” nodod astotās dimensijas enerģētisko informāciju arī Globusam “D” un Globusam “E”. Savukārt Globusi “D” un “E” nodod otrā Garīgā Centra astotās dimensijas enerģētisko informāciju Globusam “F”. Šeit, uz Globusa “F”, formējas jaunās astotās dimensijas matērija, kura bagātināta gan ar otrā, gan trešā Garīgā Centra enerģētisko informāciju. Tas dod principiāli jaunas daudzdimensionālas iespējas dzīvības formām, kuras mitinās uz Globusa “F”.
Mijiedarbību ar Globusu “C” periodiski realizē visas planetārās dzīvības formas. Tikko kā šī Globusa aktivitāte katrai no tām sasniedz nepieciešamo līmeni, sāk notikt pāriešanas uz augstākām dimensijām. Šīs aktivitātes viļņi vienmēr ir saskaņoti ar dzīvības attīstību kā uz Globusa “D”, tā visā Globusu sistēmā.
Ļoti svarīgs mūsdienu Globusa “E” uzdevums – dzīvības formu no Globusu “D” un ”B” trešās dimensijas augšupcelšana uz piekto un septīto dimensijām. Pēc tam šīs dzīvības formas var laisties lejā caur sesto dimensiju uz ceturto vai piekto, taču viņas pēc savas būtības vienmēr pieder Globusam “E”.
Jūs jau varējāt pamanīt, ka katra dzīvības forma pārsvarā ir saistīta ar to vai citu planētas Globusu. Viņai ir viena Globusa dzimtas programma-pamats, dzimtas Matrica. Izņēmums ir dzīvības formas, aizsākušās uz Globusa “D”. Par cik viņas attīstās uz planetārās ķēdes visu Globusu dzimtas programmu rēķina. Viņām nav sava Globusa dzimtas programmas. To nevar teikt par cilvēci, par cik cilvēces Dzimtas programma – tā ir Globusa “B” Programma-Matrica – Globusa, kurš sākotnēji ir aicināts apvienot cilvēces augšupejošo un lejupejošo atzarojumus. Un to ir ļoti svarīgi saprast mūsdienu Gaismas Darbiniekiem. Mūsdienu cilvēce tagad kļūst par apvienojumu no tiem, kuri atnākuši no otrā Garīgā Centra (caur astoto dimensiju), un tiem, kuri pacēlušies uz ceturto dimensiju, iepriekš izejot dzīvi pašās zemākajās dimensijās (pirmajā, otrajā un trešajā).
Kā jums ir zināms, uz Zemes ir arī citas saprātīgas civilizācijas, kuras dzīvo savus attīstības ciklus citā telpā-laikā nekā mūsdienu cilvēce. Bet viņām ir savi sakari ar Zemes Globusiem. Un, protams, priekš viņām planetārajiem Globusiem ir savas programmas. Jūs dzīvojat savā telpas-laika kontinuumā, bet viņas – savos. Daudzas planētas dzīvības formas jums nav redzamas, viņas nav izpaustas absolūtajam vairākumam no jums. Taču daži citu telpas-laika kontinuumu pārstāvji dažreiz izpaužas pie telpas-laika traucējumiem vai, radot speciālus portālus, saistītus ar misiju pildīšanu vispārējā telpas-laika harmonizācijā. Dzīvības attīstību citos telpas-laika kontinuumos arī uztur un izkārto tā pati planetāro Globusu sistēma.
Globuss “F”, kā jau tika atzīmēts, aktīvi pieņem enerģētisko informāciju no Globusiem “D” un “E” un formē gan astotās dimensijas, gan piektās dimensijas jauno matēriju. Tieši ar šī Globusa palīdzību jums stāv priekšā radīt matēriju piektās dimensijas cilvēces jaunajai pasaulei, kura būs bagātināta ar astoņiskuma enerģiju. Tieši Globusu “F”, “D” un “E” kopradīšana, mijiedarbība noteiks jaunās matērijas radīšanu piecdimensionalitātei, kurp augšupcelsies jūsu četrdimensiju pasaules nākotnes cilvēce.
Bez tam Globuss “F” rada jaunu frekvenču diapazonu 1-jai, 2-jai un 3-jai dimensijām. Globuss “B” it kā “iznēsā” šīs dimensijas, pēc tam nododot vibrāciju paaugstināšanas rezultātus uz Globusu “D”, kurš, sadarbojoties ar Globusu “F”, rada gan jaunu matēriju trijām zemākajām dimensijām, gan jaunas dzīvības formas šajās dimensijās.
Tagad pievērsīsimies tam līmenim, kurā atrodas Globusu pāris “G” un “A”. Šo Globusu dimensijas ir spoguļattēlā. Uz Globusa “A” dimensijas 11-12 pieder pašam Globusam, uz Globusa “G” tās sajūdzas jau ar centrālo, iekšējo Globusu “D” (sk. 2. zīm.), un otrādi. Šie divi Globusi kā nekādi citi papildina viens otru. Starp viņiem pastāvīgi eksistē saikne caur struktūru Mebiusa lentas veidā: iekšējās dimensijas pāriet ārējās, bet ārējās – iekšējās. Globuss “G” pašreizējā laikā iekšējam Globusam “D” nodrošina 11-tās un 12-tās dimensiju enerģētiskās informācijas ienākšanu. Pateicoties pastāvīgai saiknei ar savu brāli Globusu “A”, vēl arī transformē tās, saglabājot iekšējam Globusam pastāvīgu iespēju radīt dažādu frekvenču matēriju otrajam Garīgajam Centram. Caur Globusu “G” realizējas Augšupcelšanās jaunām dzīvības formām, kuras balstās uz evolūcijas lejupejošā un augšupejošā – no visām zemākajām dimensijām – atzarojumu apvienošanos. Daži cilvēces pārstāvji pašreiz šeit rada telpas jaunajai dzīvībai. Šeit tiek radīti Genomi, uz kuriem balstoties dzimst uz planētas agrāk neeksistējušas dzīvības formas. Ir svarīgi atzīmēt, ka jaunās dzīvības formas, jaunā daudzdimensionālā ģenētika tiek radīta, tieši piedaloties astotajam Globusam “H”. Bet tas nozīmē – dziļajā līmenī notiek jaunā 16-dimensiju Visuma 13-tās, 14-tās un 15-dimensiju ģenētikas dzimšana. Jaunā 16-dimensiju Visuma enerģētiskā informācija, bagātināta ar otro Garīgi centru, nepaliek tika Globusa “H” ieguvums, bet tiek nodots arī mūsu iekšējam Globusam “D”, dažām dzīvības formām, tajā skaitā – atsevišķiem cilvēces pārstāvjiem. Tālākajā šī enerģētiskā informācija tiks piešķirta visu cilvēku rīcībā.
Par Globusu “H” jums jau ir pavēstīts. Atgādināšu, ka tas ir astotais Globuss planetārajā Globusu sistēmā, kurš ir izpaudies tajā pēdējais. Viņš nes 16-dimensiju Visuma enerģētisko informāciju, CETURTĀ GARĪGĀ CENTRA, un tieši – dimensiju 13., 14., 15. enerģētisko informāciju. Caur 13-to dimensiju pašreiz tiek būvēts īpašs portāls mūsu Visuma sakariem ar 16-dimensiju Visumu. Mūsu planetārajai sistēmai pagaidām ir pieejama saikne ar 14-to un 15-to dimensijām. Lai realizētu saikni ar 16-to dimensiju, būs nepieciešama kardināla Zemes Globusu sistēmas pārveidošana. Un tas būs kārtējais svarīgais solis visai daudzdimensionālajai planetārajai evolūcijai.
Planētas Zeme Gaismas Darbinieki! Jūs pagaidām nevarat stādīties priekšā kolosālo dzīvības procesu norises programmu apjomu, kuru izpilda katrs no jums. Gribu jums visiem pateikties par jūsu daudzdimensionālo gaismas darbu. Kā daudzdimensionālas Gaismas Būtnes jūs sadarbojaties ar visiem planētas Globusiem. Kā gan citādi! Jūs pat nenojaušat, ka jūsu daudzplānu darbība nekad nav noritējusi tikai Globusa “D” ietvaros. Sveicu daudzdimensionālos Darbiniekus, kuri ar saviem gaismas darbiem auž sakaru pavedienus starp planētas Globusiem un pie tam… domā, ka atrodas tikai uz blīvā Globusa. Tagad jūs saprotat, kas tā nav? Jā, mani dārgie, jūs esat notikumu centrā! Jūs esat uz centrālā, iekšējā Globusa “D”. Taču jūs kā daudzdimensionāli-daudztelpiskas Būtnes dzīvojat arī uz citiem Globusiem. Un jūs attīstāties, augat, augšupceļaties paši un augšupceļat visu planētu!
Iekšējam Globusam “D” ir visas 12 dimensijas, sajūgtas ar citiem planetārās sistēmas Globusiem. Un kā gan šajā sakarā runāt par Augšupcelšanos uz augstākām dimensijām? Uz kādiem Globusiem sāks pāriet planetārā Globusa “D” dzīvība?
Visa Globusu sistēma ir vienota sistēma, vienots organisms, kurā nav nekā absolūti atsevišķa. Planētas Globusu mijiedarbības jaunā shēma ir noskaņota uz jaunu, unikālu Augšupcelšanās procesu, kurš agrāk nekur nav realizēts. Tagad notiek vispārēja augšupcelšanās, kuru mēs varam nosaukt par KOPĒJO PLANETĀRO AUGŠUPCELŠANOS. Pie kam dažas mūsu planētas dzīvības formas jau ir augšupcēlušās, tas ir, pārgājušas no vienas pasaules uz augstāku pasauli vai no vienas dimensijas un augstāku dimensiju. Pie kam pasauļu matērija, dzīvības formu ģenētika ir pārdzīvojušas būtiskas pārmaiņas. Citas dzīvības formas atrodas Augšupcelšanās procesā, bet dažas tikai gatavojas Augšupcelšanai, priekš viņām tiek risināti daudzi uzdevumi, kuri nosaka viņu Augšupcelšanās ceļus, paņēmienus un laiku. Tieši šajā etapā atrodas jūsu ceturtās dimensijas pasaules cilvēce. Atsevišķu cilvēku augšupcelšanos pagaidām vēl nevar pielīdzināt jūsu pasaules kopējai Augšupcelšanai. Gatavošanās visas pasaules, viņas matērijas un ģenētikas kopējai Augšupcelšanai norit pilnā sparā. Taču neaizmirstiet, ka tiek gatavota eksperimentāla Augšupcelšanās, kurai nepieciešams gan laiks, gan spēki, gan īpaša sagatavošanās. Jūsu visi savu Augstāko “Es” līmenī piedalāties eksperimentālās Augšupcelšanās sagatavošanā. Tā ir jūsu kosmiskā misija, izpildāma uz šīs planētas un šajā planētas Globusu mijiedarbības ciklā.
Kā planētas Globusi piedalās šajā sarežģītajā daudzdimensionālajā un daudzplānu sagatavošanās Augšupcelšanai procesā? Sagatavošanās centrs, protams, ir iekšējais Globuss “D”. Viņš ir planetārās Globusu sistēmas pamats un daudzdimensionāla bāze, kura realizē sagatavošanos dažādu dzīvības formu Augšupcelšanai. Uz Globusa “D” pašreiz Augšupcelšanai gatavojas diezgan daudz dzīvības formu. Vienmēr jāatceras, ka eksistē dažādi Augšupcelšanās paņēmieni dažādām dzīvības formām un dažādas Augšupcelšanās procesa fāzes. Vienas dzīvības formas jau ir pārgājušas gan uz citu Globusu, gan uz paša Globusa “D” augstākām dimensijām, bet priekš citām vēl tikai tiek izstrādātas Augšupcelšanās programmas un paņēmieni. Visi planētas Globusi aktīvi piedalās šajā procesā. Nav pareizi domāt, ka katram Globusam Augšupcelšanā ir piesaistītas kaut kādas noteiktas dzīvības formas. Protams, pašreiz ir formas, kuras augšupceļas uz noteiktu Globusu. Cita lieta, ka daudzām dzīvības formām ir sava dzimetene – tas Globuss, uz kura pārsvarā ir attīstījusies viņu dzīve. Taču neviens Globuss nav izolēts no visas Globusu sistēmas un Globusa “D” konkrēti, un tāpēc Augšupcelšanās procesam ir daudzplānu raksturs. Var apgalvot, ka viena un tā pati dzīvības forma pēc Augšupcelšanās var eksistēt uzreiz uz vairākiem planētas Globusiem.
Ir svarīgi zināt, kādu ieguldījumu dod tas vai cits Globuss Augšupcelšanās procesa sagatavošanā. Šis process patiesībā ir ļoti, ļoti sarežģīts. Eksistē visu cilvēku Augšupcelšanās iespēju unikalitāte atkarībā no viņu attīstības līmeņa un evolucionārā ceļa. Dažādām dzīvības formām iespējami unikāli ceļi, kuri aizvedīs pie vienota universāla rezultāta – Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanas pēc visu dzīvības formu visplanetārās Augšupcelšanās.
Globuss “A” sniedz Augšupcelšanās iespēju tādām dzīvības formām, kurām evolūcijai nepieciešamas Visuma otrā Garīgā Centra dimensijas. Uz Globusu “A” atgriežas tikai atsevišķi cilvēces pārstāvji. Kaut arī programmu Daudzdimensionālajam Apvienotajam Genomam no cilvēces nāk ne mazums. Kad cilvēciskā apziņa pamodīsies, pabeigs pralaijas ciklu, Globuss “A” sāks aktīvi iekļauties kā evolūcijas lejupejošā atzarojuma, tā arī apvienotā atzarojuma Augšupcelšanās procesā. Pašreiz viņš strādā cilvēces un visas jūsu četrdimensionalitātes pasaules nākotnes Augšupcelšanai.
Globuss “B” aktīvi piedalās zemāko dimensiju Augšupcelšanā. Daudziem šo dimensiju iedzīvotājiem jau ir dota iespēja pārvietoties uz augstākām dimensijām. Nedomājiet, ka viņi visi paceļas uz astoto dimensiju. Tas tā nav. Taču paša Globusa “B” astotā dimensija ļauj viņiem aktīvi pāriet no trešās dimensijas un piekto, apejot ceturto. Pie tam Globuss “B” tieši mijiedarbojas ar Globusu “C”. Nospiedošais vairākums trešās dimensijas bijušo iemītnieku, izejot speciālu sagatavošanās kursu piektajā dimensijā, pēc tam iemiesojas četrdimensionalitātes pasaulēs, dažādās dzīvības formās. Pie tam katrai formai ir sava dimensiju iziešanas programma. Zemāko dimensiju būtību augšupcelšanās uz augstākām dimensijām šajā etapā nenozīmē, ka viņas paliks tur dzīvot uz ilgu laiku. Zemāko dimensiju iemītnieki realizē dzīves pieredzes pārvietošanas no Zemes blīvās matērijas uz augstākām pasaulēm procesu, bet pēc tam atgriežas uz to matērijas līmeni, kurš viņiem nepieciešams turpmākai evolūcijai. Bet pie tam atgriešanās uz veco līmeni vairs nerealizējas. Par cik Augšupcelšanās paredz pacelšanos vai nu uz augstāku vibrāciju pasauli, vai arī uz augstāku dimensiju. Ko tad dara Globuss “B”, kuram ir 8-tā dimensija? Kā tā nostrādā šajā procesā? Viņa tagad ir tas spēks, kura zemākajām dimensijām atver pieeju augstākām dimensijām. Viss tas ir sarežģīta telpas-laika mijiedarbība starp visiem Globusiem.
Ir laiks atiet no priekšstata par planetāro evolūciju kā dzīvības viļņu pāriešanu no viena Globusa uz kaut kādu citu Zemes Globusu. Augšupcelšanā piedalās, nodrošina to visa planetārā Globusu sistēma, Augšupcelšanās procesu nodrošina visi Globusi. Un citādi arī nevar būt. Ne tikai Globuss “D” augšupceļ savas dzīvības formas uz viņam raksturīgajām dimensijām, bet šīs process abpusēji skar visus planētas Globusus.
Tagad īsi par citu Globusu lomu Augšupcelšanās realizēšanā. Globuss “C” intensīvi gatavo Augšupcelšanai jauno piektās dimensijas matēriju. Un aktīvi nodod enerģētisko informāciju, nepieciešamu Augšupcelšanai, Globusam “D” un Globusam “E”. Par jaunās matērijas sagatavošanas nepieciešamību mēs jums esam teikuši jau vairākkārt. Gaismas Darbinieku uzdevums šajā etapā – aktīvi piedalīties jaunās piecdimensionalitātes matērijas radīšanā.
Globusam “E” priekš planetārās Augšupcelšanas tagad nākas strādāt īpaši efektīvi. Viņš no trešās dimensijas izved daudzas dzīvības formas un nodrošina viņu pacelšanos uz piekto un pat septīto dimensiju. Sestā dimensija nepilda Augšupcelšanās funkcijas. Tā ir īpaša dimensija, par kuru pastāstīšu vēlāk. Augšupceļošās dzīvības formas pāriet vai nu uz piekto, vai arī, apejot piekto, uz septīto dimensiju. Viņas var tur mitināties, pildot savas evolucionārās programmas. Bet pēc tam šīs dzīvības formas nolaižas savas evolūcijas turpināšanai uz zemākām dimensijām Bez tam Globuss “E” var nodrošināt viņu pāriešanu uz citiem Globusiem un pat iziešanu citos telpas-laika kontinuumos.
Uz Globusa “F” situācija ir nedaudz citāda. Viņš pieņem augšupceltos no zemākajām dimensijām un dod viņiem iespēju asimilēties Globusu “D” un “G” augstākajās dimensijās. Bet pie tam viņam ir arī savas dzīvības formas, par kurām jums pagaidām nekas nav zināms. Un šīs formas arī pieder zemākajām dimensijām. Šim Globusam stāv priekšā izvest viņas vai nu citu Globusu, vai arī uz Globusa “D” augstākajām dimensijām. Ar to viņa loma Augšupcelšanā nebeidzas. Globuss “F” spēlē būtisku lomu cilvēces Augšupcelšanā uz tām dimensijām, kuras viņš nodrošina kopīgi ar Globusu “D”. Tieši Globuss “F” tagad kalpo par ļoti svarīgu bāzi jūsu Augšupcelšanās sagatavošanai un cilvēku adaptācijai dzīvei augstākās dimensijās – no piektās līdz astotajai ieskaitot. Jums pazīstamais piektās dimensijas Reabilitācijas Centrs, ar kuru jūs tagad esat sākuši aktīvu sadarbību, bāzējas tieši uz Globusa “F”. Viņš savā darbā izmanto šī Globusa pašas pirmrindas programmas.
Globuss “G” ir Globusa “A” spoguļattēls. Es jau pieminēju, ka viņi informatīvi ir savā starpā saistīti ar īpašu struktūru Mebiusa lentas veidā. Visi Augšupcelšanās procesi, kuros iesaistīts Globuss “A”, norit arī ar Globusa “G” palīdzību. Bet, kā es jau vēstīju, Globuss “G” realizē jaunu dzīvības formu augšupcelšanu, balstoties uz evolūcijas lejupejošā un augšupejošā – no visām zemākajām dimensijām – atzarojumu apvienojumu. Pie tam viņš aktīvi piedalās augstāko dimensiju jaunu dzīvības formu radīšanā, aktīvi pieņemot enerģētisko informāciju no Globusa “H” – kā 16-dimensiju Visuma pārstāvja.
Dārgie Gaismas Darbinieki! Jūs jau esat sapratuši: nevar runāt par jebkura dzīvības viļņa ātru pāriešanu no Globusa pie Globusa. Planēta Zeme ir daudzveidīga, daudzdimensionāla un daudzplāniska. Un tas nozīmē – ne pēc termiņiem, ne pēc shēmām nevar būt vienādas un momentānas visas planetārās dzīvības Augšupcelšanās. Augšupcelšanās – tas ir process, kurā var un vajag ņemt vērā kā gatavību Augšupcelšanai, tā arī dažādus tās veidus, formas un etapus.
Sveicu jūsu pasaules celmlaužus planētas Augšupcelšanās ceļā! Priecājos par to straujumu, ar kādu jums norit gaismas, evolucionārās attīstības procesi. Priecājos par jūsu mērķtiecību noliktā mērķa sasniegšanā. Mēs kopā ejam neizpētītu ceļu. Mēs kopā ar planētu veicam unikālu Augšupcelšanos. Planēta kā dzīva būtne kopā ar jums pilnīgā saplūdumā rada brīnišķīgo un neizzināto. Mēs kopā radām jaunu, līdz šim neviena nedzemdinātu, brīnišķīgu daudzdimensionālu dzīvi. Un tā ir apbrīnojama un burvīga iespēja, mums Dieva-Radītāja dāvāta.
TURPINĀJUMS SEKOS…

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 2. numurs.
Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/
Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email