Магниты Духа

UZMANĪBU! JAUNA RUBRIKA – IESĀCĒJIEM SAZINĀTIES AR SAVU AUGSTĀKO “ES” GARĪGĀS SAZIŅAS SKOLA. Sen-Žermens caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults

Sveicināti, dārgie lasītāji! Pagājušajā mūsu Žurnāla numurā mēs solījām, ka atklāsim jaunu rubriku iesācējiem Gaismas Darbiniekiem – tiem, kuri dibina sakarus ar saviem Augstākajiem “Es”, kuri tikko sāk sazināties ar Garīgajiem Audzinātājiem un Skolotājiem. Pildot solīto, “Мировой Ченнелинг” lappusēs atklājam rubriku “GARĪGĀS SAZIŅAS SKOLA”, kura, ceram, kļūs par vienu no mīļākajām un populārākajām. Mūsu rubrikas mērķis – palīdzēt Gaismas Darbiniekiem nodibināt sakarus ar saviem Augstākajiem “Es”, attīstīt sazināšanās iemaņas ar augstāko pasauļu un dimensiju pārstāvjiem, pirmām kārtām – ar jūsu Audzinātājiem un Skolotājiem, kuri sniedz jums palīdzību garīgajā, evolucionārajā attīstībā.
Saziņa ar Garīgo pasauli, ar augstāko dimensiju pārstāvjiem bija iespējama cilvēkiem visos laikos. Bet dažādos laikmetos tā realizējās dažādā veidā. Lemūrijas laikā spēja sazināties ar augstāko pasauļu pārstāvjiem piemita visiem lemūriešiem un pat cilvēkiem, kuri dzīvoja tā saucamajā necivilizētajā sabiedrībā. Augstākās pasaules toreiz bija cieši saistītas ar jūsu pasauli. Īpašs “Aizsegs”, atdalošs pasaules, neeksistēja. Vēlākos laikos, kurus jūs saucat par Atlantīdas laikiem, “Aizsegs” ne tikai parādījās, bet sāka arī sablīvēties. Arvien lielāks cilvēku skaits zaudēja spēju sazināties ar augstākajām pasaulēm, ar saviem Augstākajiem “Es”. Tas turpinājās gan Hiperborejas laikos, gan posthiperborejiešu laikos – līdz pat brīdim, kad parādījās mūsdienu cilvēks mazliet vairāk kā pirms pieciem tūkstošiem gadu.
Mūsdienu cilvēku sabiedrība šajā Lielā Eksperimenta etapā izpildīja citu skaitā divas ļoti svarīgas misijas. Pirmkārt, viņa ļāva aktīvi evolucionēt daudzajām Dvēselēm, augšupejošām no zemākajām pasaulēm. Otrkārt, cilvēku sabiedrība radīja apstākļus cilvēces augšupejošā un lejupejošā evolucionāro atzarojumu apvienošanai. Otrā misija – divu atzarojumu apvienošana – tiek izpildīta tieši tagad, šajā cilvēku sabiedrības attīstības etapā. Un apvienošanās ar savu Augstāko “Es” – tā ir evolucionāra nepieciešamība, kura agri vai vēlu skars katru cilvēku jūsu pasaulē. Gaismas Darbinieki ir celmlauži cilvēku apvienošanā ar saviem Augstākajiem “Es”. Jūs ejat evolucionārā ceļa avangardā. Daudziem jums tagad nav viegli iziet apvienošanās ceļu. Bet tie, kuri jau ir nodibinājuši sakarus ar saviem Augstākajiem “Es”, un pēc tam sākuši apvienošanās ar viņu procesu, var apstiprināt, ka dzīvot vienotībā ar Augstāko “Es” ir daudz vieglāk un interesantāk. Cilvēka dzīve kļūst apzinātāka, parādās īstenie, nevis iluzori mērķi dzīvē. Aug pārliecība par saviem spēkiem. Risinās dzīves uzdevumi, kuri ilgu laiku nerisinājās. Atjaunojušie vienotību ar saviem Augstākajiem “Es” pakāpeniski iemanto savu veselumu, sāk izdziedināties, tajā skaitā – dziedināt savu fizisko ķermeni.
Netālā nākotnē situācija izmainīsies uz labo pusi. Sakarus ar saviem Augstākajiem “Es” cilvēki sāks iemantot daudz vieglāk, vienkāršāk. Un ne tikai tāpēc, ka “Aizsegs” pacelsies. Pati cilvēce pārdzīvos garīgu transformāciju, izmainīsies cilvēku daudzdimensionālā ģenētika. Cilvēku ķermeņos aktīvi sāks attīstīties daudzdimensionāli orgāni, kuri atbildēs par cilvēka pastāvīgiem sakariem ar augstākajām pasaulēm.
Pašreizējais etaps raksturojas ar to, ka cilvēkiem turpina eksistēt – gan fiziskajā ķermenī, gan dažos smalkmateriālajos ķermeņos – speciālas struktūras, kuras ierobežo jūsu iespējas sazināties ar augstākajām pasaulēm. Jūs atnācāt uz šo pasauli ar tādām struktūrām, kuras Krajons (caur Lī Kerolu – iemiesoto līdzautoru piez.) apzīmēja kā IEROBEŽOJOŠOS IMPLANTUS. Šīs struktūras patiešām var nosaukt par implantiem, bet tikai ne pierastajā jums nozīmē. Tās ir daudzdimensionālas, smalkmateriālas un vienlaicīgi fiziskas struktūras. Ierobežojošie implanti tika radīti evolūcijas laikā kā objektīva nepieciešamība dzīvei zemākajās dimensijās, tajā skaitā – jūsu ceturtajā dimensijā. Viņi ir zemāko dimensiju daudzdimensionālās ģenētikas daļa un Dualitātes daļa. Pēc Lielā Eksperimenta uz planētas Zeme nosacījumiem zemāko dimensiju Gaismas Būtnēm līdz noteiktam momentam bija jāattīstās patstāvīgi, izolēti no saviem Augstākajiem “Es”.
Un tā, jūsu ķermeņos līdz šim laikam ir speciālas struktūras, kuras ierobežo jūsu apvienošanos ar Garīgo Pasauli. Noraksturosim ierobežojošo implantu galvenos veidus.
1. IEROBEŽOJOŠIE IMPLANTI, KURI EKSISTĒ CILVĒKA MENTĀLAJOS ĶERMEŅOS. Savā laikā cilvēka mentālajos ķermeņos tika radītas enerģētiski magnētiskas membrānas, kuras praktiski pārtrauca enerģētiskās informācijas pieeju cilvēku apziņai no piektās un augstākām dimensijām. Membrānas ir diezgan sarežģītas, smalkmateriālas ierīces, kuras tieši nav izpaustas bioloģiskajā līmenī jūsu fiziskajos četrdimensiju ķermeņos.
2. IEROBEŽOJOŠIE IMPLANTI, KURI EKSISTĒ CILVĒKA ASTRĀLAJOS ĶERMEŅOS. Šos implantus nosacīti var sadalīt implantos-“barjerās” un implantos-“enkuros”. Astrālie “enkuri” – tās ir mākslīgi radītas astrālas formas, kuras neļauj cilvēka astrālajiem ķermeņiem pilnībā atdalīties no fiziskā ķermeņa. Astrālo ķermeņu cilvēkiem tagad ir pieci. Taču viņu kopums ir atšķirīgs – atkarībā no cilvēka garīgās attīstības. Jo augstāka ir cilvēka garīgā attīstība, jo smalkāk un sarežģītāk ir organizēti viņa ķermeņi. Un tas nozīmē – viņi ļauj veikt ceļojumus ne tikai uz blīvajām astrālajām pasaulēm, bet arī uz augstajām pasaulēm. Daži astrālajos ķermeņos ceļojošie dažreiz redz ierobežojošos implantus-“enkurus” kā pavedienus vai virves, ar kurām astrālais ķermenis ir saistīts ar fizisko. Astrālie implanti-“barjeras” kalpo par šķērsli gadījumā, ja “enkurs ir norāvies” un astrālo ķermeņu atdalīšanās no fiziskā tomēr notiek. “Barjeras” ne tikai aizšķērso ceļu astrālo ķermeņu kustībai, bet dažos gadījumos arī atgriež viņus vietā. Gadījumā, kad astrālie ķermeņi atdalās no fiziskā pilnīgi, iestājas fiziskā ķermeņa nāve. Pēdējā laikā daudzi cilvēki ir aizvākuši no saviem ķermeņiem dažus ierobežojošos astrālos implantus, bet dažus transformējuši. Pateicoties tam, viņi var veikt ceļojumus vienā astrālā ķermenī vai uzreiz vairākos astrālos ķermeņos (pēdējo realizēt ir sarežģītāk).
Ir jāatzīmē, ka ceļojumiem astrālajā ķermenī/ķermeņos tādiem cilvēkiem tiek radītas speciālas astrālas struktūras. Visi astrālajos ķermeņos ceļojošie ir atnākuši uz šo pasauli ar speciālu cilvēka astrālo iespēju attīstīšanas misiju pakāpeniskai astrālo ierobežojošo implantu atcelšanai.
Bez tam astrālās “barjeras” kalpo par šķērsli informācijas saņemšanai no tām pasaulēm, kuras galvenokārt ir astrālas. Galvenokārt astrālas ir zemāko dimensiju pasaules. Bet ir piektās, sestās un septītās dimensijas pasaules, kuru matērija arī ir galvenokārt astrāla. Astotajā dimensijā pasaules ar galvenokārt astrālu matēriju neeksistē.
3. IEROBEŽOJOŠIE IMPLANTI, KURI IZPAUSTI CILVĒKA FIZISKAJĀ ĶERMENĪ. Tie konkrēti ir jums pazīstamie čiekurveida dziedzeris un hipofīze. Bez viņiem ir arī citi materiāli saziņas ar Garīgo pasauli ierobežotāji, par kuriem jums nav zināms. Vēlīnās Lemūrijas laikos daži fizisko ķermeņu bioloģiskie orgāni tika transformēti, bet Atlantīdas laikos praktiski pārtrauca spēlēt antenu, saistošu cilvēku ar augstākajām pasaulēm, lomu. Pašreizējā laikā tādas bioloģiskās struktūras atkal transformējas. Šajā evolucionārajā etapā viņas ne tikai atgriež savas iepriekšējās sakaru ar augstākajām pasaulēm funkcijas, bet arī attīsta jaunas.
шишков
1. ZĪM.
4. IEROBEŽOJOŠIE IMPLANTI, IZPAUSTI PĀRĒJOS CILVĒKA VIENOTĀ DAUDZDIMENSIONĀLĀ ĶERMEŅU KOMPLEKSA ĶERMEŅOS. Šie ierobežojošie implanti nodrošināja visu pārējo cilvēka smalkmateriālo ķermeņu izolētu funkcionēšanu Dualitātes laikmetā.
5. IEROBEŽOJOŠIE IMPLANTI, IZPAUSTI SAKRĀLAJĀ SIRDS TELPĀ. Cilvēka Sakrālā sirds telpa ir unikāls daudzdimensionāls orgāns, kurš spēj savā starpā saistīt visus trešā Garīgā Centra (dimensijas no pirmās – līdz septītajai) dažādu dimensiju cilvēka ķermeņus. Vēlīnās Lemūrijas laikos, kad sākās cilvēka iegremdēšanās blīvākos matērijas slāņos, ceturtās dimensijas cilvēka Sakrālā sirds telpa tika pārbūvēta ar mērķi ierobežot viņas sazināšanos – kā ar augstāko dimensiju pasaulēm, tā arī ar zemāko dimensiju pasaulēm.
Pašreizējā laikā Gaismas Darbinieku Sakrālā sirds telpa attīstās visaktīvāk, atgriežot funkcijas, kuras viņai piemita agrāk, un attīstot jaunas daudzdimensionālas spējas, kuras dzimst evolūcijas mūsdienu etapā.
Kad sākas cilvēka sazināšanās ar savu Augstāko “Es”, ierobežojošie implanti mainās, transformējas. Daži no viņiem ar laiku izzūd pavisam. Pašreizējā laikā galvenais šķērslis saziņai ar Augstāko “Es” ir implanti mentālajā apziņā. Ja cilvēks sāk ticēt iespējai sazināties ar augstākām pasaulēm, viņi vienalga turpina aktīvi darboties. Mentālie ierobežojošie implanti darbojas pat daudziem kontaktētājiem, čeneleriem, kuri sen sazinās ar saviem Augstākajiem “Es” un daudzus gadus pieņem informāciju no augstākām pasaulēm.
Šie implanti negatīvi ietekmē saņemtās informācijas kvalitāti. Tāpēc gatavojoties saziņai ar Garīgo pasauli, ir svarīgi transformēt mentālos implantus tā, lai viņi netraucētu, bet palīdzētu enerģētiskās informācijas pieņemšanai, bet dažus implantus ar laiku vajag aizvākt pilnībā. Priekš tā tagad iespējas ir gandrīz visiem Gaismas Darbiniekiem. Tieši ar mentālo ierobežojošo implantu transformāciju mēs sāksim mūsu darbu. Pirmkārt mēs jūs iepazīstināsim ar pašu mūsdienīgāko meditatīvo praksi, kura ļaus transformēt ierobežojošos mentālos implantus, pārveidot viņus saziņai ar Garīgo pasauli.
Ir vēl viena nianse mijiedarbībā ar mentālajiem implantiem. Kad cilvēks ir pilnīgi gatavs eksistēšanai vienotībā ar saviem daudzdimensionāli-daudztelpiskajiem ķermeņiem, ir iespējams iedarbināt ķēdes reakciju, lai atbrīvotos no visiem mentālajiem implantiem, sākot strādāt tikai ar vienu no viņiem. Taču par cik tāds gadījums pagaidām ir drīzāk izņēmums nekā vispārpieņemts cilvēku stāvoklis, tad pie tā mēs pakavēsimies vēlāk, kad šīs tēmas atklāšanai būs radīti nepieciešamie apstākļi.
Pašreizējā laikā cilvēkiem ir septiņi mentālie ķermeņi, kuri pilda dažādas funkcijas. Pašreiz mūs interesē tikai viens no viņiem. Tas ir mentālais ķermenis, kurš visciešāk ir saistīts ar fizisko. Šo mentālo ķermeni var nosaukt par INDIVIDUĀLĀS APZIŅAS ĶERMENI. Šis mentālais ķermenis nodrošina jūsu apziņas kā atsevišķas cilvēciskas būtnes darbību. Tieši šeit eksistē pieci implanti, kuri ierobežo iespēju cilvēkam sazināties ar viņa Augstāko “Es” un augstākām pasaulēm vispār. Ar šo ķermeni jums tad arī stāv priekšā pastrādāt vispirms, ja jūs esat nopietni nolēmuši attīstīt savas daudzdimensionālās saziņas iemaņas.
Ar to mūsu pirmās nodarbības teorētiskā daļa beidzas, un mēs pārejam pie praktiskā darba, veltīta ierobežojošo implantu, kuri eksistē cilvēka mentālajā ķermenī – individuālās apziņas ķermenī – neitralizācijai un transformācijai.

PRAKTISKAIS DARBS
INDIVIDUĀLĀS APZIŅAS GAIŠZILĀ ZVAIGZNE
Šīs meditatīvās prakses veikšanai nepieciešams atrast vienatni, iegūt pilnīgu mieru. Var praksi veikt, skanot mūzikai, vai pilnīgā klusumā – kā jums ir ērti. Vispirms vajag saprast: jūsu individuālās apziņas ķermenis ir absolūti reāls. Jūs varat viņu vadīt tā, kā vadāt fizisko ķermeni. Bet, vadot fizisko ķermeni, jūs bieži nedomājat, neprātojat. Vienkārši automātiski veicat kustības, un viss. Darbā ar jebkuru mentālo ķermeni ir svarīgi pārdomāt savas darbības, skaidri plānot tās un izpildīt – saskaņā ar iecerēto plānu. Tieši tā no sākuma vajag mijiedarboties ar mentālo ķermeni. Pakāpeniski jūsu iemaņas var attīstīties, un tad darbību kārtība varēs iepriekš neplānot.
Lūk, kāpēc mēs sakārtojam darba kārtību pa punktiem. Un liekam jums priekšā stingri turēties pie paredzētā plāna.
1. Domās iztēlojieties sava INDIVIDUĀLĀS APZIŅAS ĶERMEŅA daļu piecstaru zvaigznes izskatā. Šīs zvaigznes izmērs – apmēram trīs reizes lielāks par jūsu galvu. Zvaigznes centrs atrodas aiz galvas, aiz jūsu pakauša – 11 centimetru attālumā. Zvaigzne tieši nesaskaras ar jūsu fizisko ķermeni. Ja jums ir grūti strādāt ar trīsdimensiju telpisku formu, uzzīmējiet piecstaru zvaigzni uz papīra. Piecstaru zvaigznes centru (piecstūri) iekrāsojiet zilā krāsā. Bet starus iekrāsojiet sekojošā veidā. Staru augšējā puse tiek iekrāsota gaišzilā krāsā, bet apakšējā – sarkanā. Tādejādi, mums apakšējās daļās ir izveidojušās piecas sarkanas staru pusītes. Šīs pusītes ir mentālo implantu jūsu individuālās apziņas ķermenī tēli.
зв
2. ZĪM. PIECSTARU ZVAIGZNE – individuālās apziņas ķermeņa daļa.
2. Nosūtiet enerģiju no sirds telpas (no jūsu fiziskās sirds rajona) tieši uz zvaigznes centru. Tādēļ domās iztēlojieties, kā no jūsu sirds uz piecstaru zvaigznes centru aizstiepjas spožs gaišzils stars. Tagad mainiet zilo krāsu zvaigznes centrā (zilais piecstūris) uz spilgti gaišzilu.
3. Domās novāciet piecstūra līnijas, kuras izveidojāt, radot zvaigzni. Tagad starp gaišzilo krāsu un sarkano krāsu nav nekādu šķēršļu.
4. Nosūtiet enerģiju no sirds telpas (no jūsu fiziskās sirds rajona) uz virsotni katram no pieciem stariem. Tādēļ domās iztēlojieties, kā no jūsu sirds uz staru virsotnēm aizstiepjas spožs gaišzils stars. Nosūtiet šo staru pēc kārtas uz katra zvaigznes stara katru virsotni. Gaišzilā krāsa uz zvaigznes stariem kļūst spilgta, tā gluži kā atdzīvojas.
5. Saprotot, ka sarkanā krāsa uz zvaigznes stariem – tie ir ierobežojošie implanti, domās pateicieties viņiem par to, ka viņi nodrošināja jums dzīvi Dualitātes Laikmetā. Tas ir tēls dzīvām struktūrām-implantiem, kuri reāli mitinās jūsu individuālās apziņas ķermenī. Palūdziet viņiem pieņemt sirds telpas jauno enerģiju. Paskaidrojiet, ka viņi neizzūd, bet turpina dzīvot jaunā kvalitātē.
6. Domās piesauciet savu Augstāko “Es” un palūdziet sniegt palīdzību mentālo ierobežojošo implantu pārveidošanā.
7. Vērojiet, kā sarkanā krāsa sāk bālēt, pakāpeniski tā izzūd pavisam. Tās vietā – parādās balta telpa.
8. Piepildiet balto telpu ar gaišzilo krāsu – stara, atnākuša no jūsu sirds telpas, krāsu.
9. Vērojiet, kā visa zvaigzne ir kļuvusi spilgti-gaišzila. Labākai uztverei varat uzzīmēt viņu uz papīra lapas un iekrāsot gaišzilā krāsā. Līniju, kuras veidoja piecstūri, vairs nav. Jūsu priekšā – vienota gaišzila piecstaru zvaigzne.
зв2
3. ZĪM. SPILGTI GAIŠZILA ZVAIGZNE – individuālās apziņas ķermeņa daļa bez ierobežojošajiem mentālajiem implantiem.
10. Palūdziet jūsu Augstākajam “Es” nosūtīt mentālu impulsu caur jūsu individuālās apziņas ķermeni, caur tikko radīto gaišzilo zvaigzni. Šo impulsu jūs sajutīsiet FIZISKI pakauša rajonā – kā vieglu spiedienu, kā viļņus, kuri skar jūsu galvu, kā vieglu pieskārienu.
11. Palūdziet jūsu Augstākajam “Es” nodot informāciju, kuru jūs OBLIGĀTI pierakstīsiet uz papīra lapas vai piefiksēsiet un jūsu datora monitora ekrāna. Lai sākumā tie būtu daži teikumi. Nedrīkst šaubīties, ka informācija nāk. Jums vajag vienkārši pierakstīt, piefiksēt savas domas, kuras parādīsies jūsu apziņā divu, trīs minūšu laikā – pēc tam, kad jūs vērsīsieties pie sava Augstākā “Es”.
12. Ja jūs nespējāt uztvert, piefiksēt domas šajā laikā – atkārtojiet vingrinājumu vairākas reizes, kamēr neiegūsiet rezultātu. Rezultāts – izklāstītas domas uz papīra vai uz monitora ekrāna.
13. Pēc tam, kad esat saņēmuši pirmo rezultātu, nostipriniet to – uzdodot Augstākajam “Es” jautājumus, uz kuriem gribat saņemt atbildes. Pierakstiet arī atbildes.
14. Kad gaidāt saņemt atbildes – esiet gatavi tam, ka tās var neatbilst jūsu priekšstatiem, pārliecībām, gaidām. Jums vajag mācīties un mācīties NEITRALITĀTI, pieņemot informāciju.

Dārgie draugi! Es aicinu jūs aktīvi sadarboties ar mūsu rubriku. Tā strādās efektīvi tikai tad, kad mēs ar jums nodibināsim ciešu kontaktu. Tāpēc es gaidu no jums, žurnāla lasītāji, stāstus par to, kā jūs veiksiet mūsu pirmo praktisko darbu. Būšu pateicīgs, ja jūs izklāstīsiet visas detaļas un sniegsiet Žurnāla redakcijai to informāciju, kuru saņēmāt no Augstākā “Es”. Vai jums var būt neveiksmes? Tikai tajā gadījumā, ja jūsu sirdīs un galvās būs šaubas, bažas vai bailes. Sāciet dibināt kontaktu ar Augstāko “Es” bez bailēm, šaubām un bažām. Nepieciešama pārliecība par rezultātu. Kontaktējieties ar Augstāko “Es”, iepriekš noskaņojušies uz Beznosacījuma Mīlestības līmeni. Tas ievērojami atvieglos jūsu kontaktus ar Augstāko “Es” un ar augstāko pasauļu pārstāvjiem.
Nākošajos numuros mēs turpināsim transformēt neitrālos implantus, radīsim jaunas struktūras informācijas pieņemšanai, apgūsim jaunus paņēmienus saziņai ar Augstāko “Es” un ar augstāko pasauļu pārstāvjiem. Atkārtoju vēlreiz: mūsu kopīgā darba sekmes ir atkarīgas no jūsu aktivitātes, jums noteikti ir jāsūta vēstules, jādalās pieredzē, jāuzdod jautājumi. Tikai tā, aktīvi radot kopā, iegūsim efektīvus rezultātus.
Jūsu SEN-ŽERMENS
Vēstules, adresētas rubrikai “Garīgās Saziņas Skola”, jāsūta uz Žurnāla e-pastu: mirovoy_channeling@mail.ru

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 2. numurs.
Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/
Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email