Магниты Духа

Komandieris KORTONS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. NOSLĒPUMAINAIS VIESIS

кортонJūs sveic daudzdimensionālā bāze “KROTON-1”. Tas ir Aštara Šerana vadīto starpgalaktisko Gaismas Spēku centrs. Ar jums – Komandieris KORTONS.
Svarīgus jaunumus nododam jums, Gaismu nesošajiem! Ir noticis diženākais notikums galaktikas Piena Ceļš vēsturē. Mūsu galaktikas pieredzi Daudzdimensionālās Dzīvības attīstībā ir augsti novērtējusi starpgalaktiskā sadraudzība un rekomendējusi kā vienu no galvenajiem Visuma evolūcijas virzieniem.

Mūsu dārgie! Ne tikai planēta Zeme ir eksperimentāla planēta, bet arī visa mūsu galaktika iet pa jaunu neizpētītu ceļu, iegūst unikālu galaktiskās dzīves attīstības pieredzi. Mūsu galvenais mērķis, uz kuru tiecas galaktiskā Gaismas Ģimene, jums jau ir zināms. Tā ir 14-tās, 15-tās, 16-tās dimensiju, kuras veidos Visuma ceturto Garīgo Centru, radīšana. Kā sekas, no mūsu 13-dimensiju Visuma tiek radīts jauns 16-dimensiju Visums. Pie tam tiek radīta jauna daudzdimensionāla dzīvības forma uz Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma pamata, kurš ļaus Gaismas Būtnēm dzīvot harmoniski uzreiz visās dimensijās. Tamlīdzīgas pieredzes mūsu Visumā vēl nav. Mēs ejam neizpētītu ceļu, jaunas pieredzes un eksperimentu ceļu. Ilgu laiku evolūcija mūsu galaktikā tika uzskatīta tikai par vienu no varbūtējiem, iespējamiem visuma dzīvības attīstības virzieniem. Taču tagad mēs esam sasnieguši nozīmīgus rezultātus, un starpgalaktiskā kopiena ir atzinusi galaktikas Piena Ceļš evolūcijas virzienu kā vienu no vadošajiem, galvenajiem. To ir akceptējusi starpgalaktiskā kopiena un piedāvājusi daudzām citām galaktikām kā bāzes pamatu tālākai evolūcijai. Tie ir patiesi lieli svēti mums visiem, par cik visuma Gaismas Ģimene ir devusi augstu novērtējumu galaktiskās Sadraudzības darbībai.

Pašreizējā laikā mūsu galaktikā lielā skaitā ierodas citu galaktiku pārstāvji – pieredzes iegūšanai, pieredzes apmaiņai un kopīgai darbībai. Priecājos pavēstīt, ka liela strpgalaktisko spēku vienība ir ieradusies arī uz planētas Zeme. Mūsu bāzes “KROTON-1” lielajā kolektīvā ieplūst citu galaktiku spēki. Salīdzinoši nesen, pēc jūsu lineārā laika, mūsu bāzei ir pievienots jauns daudzdimensionāls biomodulis, kurš nodrošina dzīvi lielai 38-ņu draudzīgu civilizāciju no astoņām kaimiņu galaktikām pārstāvju vienībai. Viņi pārstāv starpgalaktisko sadraudzību, kuru mēs saucam par Oriona Sadraudzību*. Mums ar viņiem ir seni sakari. Taču agrāk starpgalaktiskās Oriona Sadraudzības pārstāvji tieši nepiedalījās mūsu eksperimentālajā darbībā, līdz zināmam laikam dodot priekšroku palikt novērotāju vidū. Tagad pienācis ciešas sadarbības laiks, mēs visi priecājamies par priekšā stāvošo kopradīšanu.
Citu galaktiku jaunu spēku piedalīšanās – tā ir milzīga palīdzība tai eksperimentālajai darbībai, kuru mēs tagad realizējam planētu sistēmā Zeme.
Mūsu dārgie! Pienācis laiks pilnā mērā apzināties, ka Zeme nav tikai jums pierastā Zemeslode. Jūsu četrdimensiju Zemeslode ir tikai daļa no planētu Sistēmas Zeme, kurai ir savas izpausmes visās 13 Visuma dimensijās. Tā ir unikāla planētu sistēma, kurai daļēji jau ir radītas TRĪS JAUNU DIMENSIJU – četrpadsmitās, piecpadsmitās un sešpadsmitās – JAUNAS FORMAS. Tikai no augstākajām dimensijām var novērtēt visu GRANDIOZITĀTI tam, KAS TIEK RADĪTS UZ ZEMES – ŠAJĀ UNIKĀLAJĀ DAUDZDIMENSIONĀLĀS TELPAS, LAIKA UN KOSMISKĀ ĒTERA APGABALĀ. Bet jūs – cilvēki, četrdimensionalitātē iemiesotās Gaismas Būtnes, varat uztvert topošā diženumu ar savu sirdi, bet ar Garīgo redzi apveltītie var vērsties pie saviem Skolotājiem, lai viņi palīdzētu ieraudzīt kaut vai daļu no grandiozās Gleznas vārdā “Daudzdimensionālā Zeme”.
Dārgie draugi! Zinu: jums nav vienkārši dzīvot jūsu augšupejošās evolūcijas pasaulē. Jūsu pasaule ilgi ir kāpusi augšup pa augšupejošās matērijas pakāpieniem. Viņā dzīvo Dvēseles, savā laikā šķīrušās no Dievišķā sākuma. Taču jūsu pasaules cilvēce ir ļoti svarīgs ģenētisks organisms, tajā tagad apvienojas gan zemāko, gan augstāko dimensiju ģenētika. Bez tam cilvēkos ir klātesoša ne tikai Zemes ģenētika, bet daudzu citu – kā mūsu galaktikas, tā arī dažu citu galaktiku – planētu ģenētika. Tāpēc ka Lielas Eksperiments uz planētas Zeme sākotnēji tika iecerēts un realizējās kā STARPGALAKTISKS EKSPERIMENTS, VISUMA NOZĪMES EKSPERIMENTS. Kaut arī tādu statusu tas ieguva ne uzreiz.
Bet tagad es lūdzu saprast: GODĀJAMI IR VISI LIELĀ EKSPERIMENTA UZ PLANĒTAS ZEME DALĪBNIEKI. Kā tie, kuri tajā piedalījās, nolaižoties no augstām pasaulēm, tā arī tie, kuri devās augšup cauri matērijas blīvajiem slāņiem. Vēl vairāk, mūsu sirdsmīļie, mēs lūdzam saprast: caur blīvo pasauļu pieredzi izgājušie ir īpaši godājami. Tāpēc ka viņi ir tie, kuri pieņēma lēmumu aizmirst savu “Es” Visuma kopējā labuma dēļ. Tādu, augšupejošu Dvēseļu, jūsu pasaulē ir absolūtais vairākums. Taču lūdzu pievērst uzmanību, ka viņi sastāda ABSOLŪTO MINIMUMU PLANĒTU SISTĒMĀ ZEME. Saprotat, par ko tagad runāju? Visi, kuri izauguši cauri Zemes blīvajiem slāņiem, ir vērtīgi garīgi Augļi, kurus ar nepacietību gaida augstākajās pasaulēs. Zemāko pasauļu ir daudz mazāk nekā augstāko pasauļu! Pat piektās dimensijas pasauļu ir neskaitāmi vairāk kā ceturtās dimensijas pasauļu. Jūsu pasaules evolūcijas augšupejošā atzarojuma cilvēki – tas ir “rets zelts”, viņi savos daudzdimensionālajos “Es” nes pirmās, otrās, trešās un ceturtās dimensijas ģenētiku. Izsakoties jūsu zemes valodā, tas ir “svarīgas ķēdes trūkstošais posms”. Tās ir garīgi-ģenētiskas komponentes, bez kurām nav veseluma. Augstākais nevar eksistēt bez zemākā, un otrādi. Pie tam jāatceras, ka dzīvība Zemes matērijas blīvajos slāņos attīstījās īpašos apstākļos. Evolūcijas augšupejošā atzarojuma zemieši nes ĪPAŠU daudzdimensionālu Ģenētiku, kura sākotnēji satur savā dīglī 16-dimensionalitātes ģenētisko ābeci. Lielas Eksperiments jaunās Dzīves Vienotības radīšanā nevarēs tikt pabeigts, kamēr nepacelsies, kamēr neaugšupcelsies pēdējā Dvēsele, reiz “ienirusi” planētu sistēmas Zeme pirmajā dimensijā.
Jūsu pasaules augšupejošās Dvēseles – tie ir jūsu pasaules četrdimensiju cilvēki, kuri pagaidām nav apzinājušies savu “Es”, savu patieso uzdevumu, un vēl jo vairāk – nav apzinājušies savu varoņdarbu, savu varonīgo misiju, kuru ir veikuši. Šie cilvēki pagaidām konfliktē, karo, izdara noziegumus. Viņi neieredz, apskauž, piedalās starpnacionālos un rasu konfliktos. Viņi ir ļaundari daudzu un daudzu jūsu pasaules cilvēku acīs. Galaktiskās Gaismas Ģimenes acīs viņi ir varoņi, viņi ir vērtīgi augļi, kurus mēs gaidām šeit, augstākajās pasaulēs – ar lielu Mīlestību. Pakāpeniski visi viņi atcerēsies savu īsteno “Es” un savu uzdevumu.
Tagad paša Eksperimenta gaitā ir notikušas kardinālas izmaiņas. Tas ir atzīts par sekmīgu, tajā skaitā tāpēc, ka ir iezīmējusies skaidra tendence: jūsu ceturtās dimensijas augšupejošā atzarojuma pārstāvji ir sākuši aktīvi mosties un atcerēties savu īsteno “Es”. Vēl vairāk, viņi ir sākuši aktīvi sadarboties ar augstākajām pasaulēm. Ja tas nebūtu noticis – Eksperiments nebūtu atzīts par veiksmīgu, to nesāktu rekomendēt kā pozitīvu pieredzi citām dzīvības formām citās galaktikās. Taču arī tas vēl nav viss. Jūsu četrdimensiju pasaule ir viena no nedaudzām, kuras IZDZĪVOJA un SĀKA EVOLUCIONĀRI ATTĪSTĪTIES, kad vairums tamlīdzīgu pasauļu pārtrauca savu eksistēšanu. Vienotās daudzdimensionālās Dzīvības līnija pie jums netika pārtraukta. Apvienotais Daudzdimensionālais Genoms nezaudēja savas komponentes, kad Dzīvības Vienotība citās varbūtīgajās realitātēs pārtrūka. Jūsu Dzīvības Līnija ne vienkārši gāja uz augšu un savienojās ar Vienotību. Viņa attīstījās, izpletās jūsu nākotnē Vienotā daudzdimensionālā Dzīvības Kokā ar daudziem zariem. Un šī Koka saknes baro stumbru, zarus un lapas. Šī Koka saknes – tie ir tie, kam sekmīgi izdevās iziet cauri matērijas blīvajiem slāņiem un atnest savas lielās ģenētiskās Veltes visuma Gaismas Ģimenei.
Jūs saprotat, kāpēc mēs tagad esam sākuši runāt par karmas atcelšanu jūsu pasaulei? Tas saistīts ar obligātās reinkarnācijas atcelšanu, obligātās atgriešanās uz jūsu četrdimensionalitātes pasauli atcelšanu. Tas nozīmē, ka nepieciešamā pieredze ir iegūta, ka četrdimensionalitātē nepieciešamās ģenētikas komplekts jums daudziem jau ir. Tas nozīmē – jūs jau esat vajadzīgi augstākās pasaulēs! Jūsu pasaule ir izgājusi to evolucionāro līmeni, kad tā eksistēšana tika nodrošināta ar Cēloņu un Seku Likumu karmiskā likuma formā. Jums daudziem līdz šim laikam ir grūti saprast, kāpēc ļaundari neizcieš nekādu sodu tā saucamajā jūsu pēcnāvē un sekojošajā iemiesojumā. Mēs atkal un atkal sakām jums: tie nav ļaundari, bet Dvēseles, kuras piekrita pamest savu Dievišķo “Es” un iet uz blīvajām pasaulēm, kur nav Dievišķās klātbūtnes, kur ir iespējams viss. TĀ IR NEIZPĒTĪTA TERITORIJA. TAS IR VISUMA EKSPERIMENTS. Iedomājieties cilvēku, pētnieku-zinātnieku, kurš citu veselības dēļ lieto nezināmu līdzekli, lai rezultātā radītu zāles. Rezultātā viņš saslimst. Vai jūs viņu par to sodīsiet vai iznīcināsiet? Un jūsu gadījumā ļaundari – tās ir Dvēseles, kuras kļuva par “ļaundariem”, kamēr izgāja evolūciju absolūti neizpētītā pirmās, otrās, trešās un ceturtās dimensijas telpā. Bet viņas taču nebija ļaundari sākotnēji. Viņas ir Dvēseles, kuras BRĪVPRĀTĪGI, visuma Gaismas Ģimenes dēļ, visu mūsu dēļ un katra no mums dēļ, devās uz pašām blīvākajām un sarežģītākajām pasaulēm, lai evolucionētu no turienes un lai iemantotu daudzdimensionālo ģenētiku. Un lai pēc tam dalītos ar šo daudzdimensionālo Ģenētiku ar visiem pārējiem. Tāpēc UZ ZEMES TAGAD NAV ĻAUNDARU, KURUS SODĪS PĒCNĀVĒ VAI TURPMĀKAJĀ IEMIESOJUMĀ. UZ ZEMES IR TIKAI DIŽAS DVĒSELES, KURAS IGNORĒJA SAVU DIŽENUMU UN UZ EKSPERIMENTA LAIKU PĀRSTĀJA BŪT DIŽAS. Pēc pārejas viņas gaida nevis sods, BET IZDZIEDINĀŠANĀS AR MĪLESTĪBU. GAIDA VIŅU KĀ DIEVIŠĶU GAISMAS BŪTŅU ĪSTENĀS BŪTĪBAS ATGRIEŠANĀS. VISI JŪS, ABSOLŪTI VISI JŪSU PASAULES IEDZĪVOTĀJI, IR TIKAI MĪLESTĪBAS UN CIEŅAS CIENĪGI – neskatoties uz to, ka no jūsu redzes viedokļa vieni radīja Labo, bet otri – Ļauno. Un jo vairāk cilvēku apzināsies šo vienkāršo, taču svarīgo patiesību, jo ātrāk jūsu pasaule sāks harmonizēties. Tāpēc ka Mīlestība tajā pasaulē, kur viņa sasniedz nepieciešamo enerģētisko līmeni, maina visu un visus – UZ VISIEM LAIKIEM, bez atgriešanās pie pagātnes, bez atgriešanās pie negatīvā un zemām vibrācijām.
Lūk, kāpēc tik svarīga ir katra jauna cilvēka pamodināšana. Ar katru jaunu pamodinātu cilvēku jūs palielināt Mīlestības līmeni, jūs tuvojaties tai atzīmei, kad pasaule sāks ātru un harmonisku pārveidošanos. Jūsu pasaule pārveidojas jau tagad. Bet pagaidām tā ir pārveidošanās, pārsvarā balstīta nevis uz Mīlestību, bet uz vispārēju Pārmaiņu Enerģiju. Pārmaiņas realizēsies neizbēgami. Mūsu ar jums kopīgais uzdevums – panākt to, lai tās sāktu realizēties pārsvarā uz Mīlestības Enerģijas pamata. Bet mīlestība pret jūsu pasaules VISIEM CILVĒKIEM, balstīta uz zināšanu, kas viņi ir patiesībā, ir svarīga kā nekad.

Bet tagad ir laiks interesantam gadījumam, par kuru labprāt jums pastāstīšu. Jūs, attīstoties savā dzīves Ceļā, dažreiz sastopat Zīmes, kuras gluži kā saka jums: “Malacis! Tu ej pareizi! Ej tālāk!” Un tad jūsu sirds piepildās ar prieku par izvēlētā ceļa pareizumu. Nesen mēs, starpgalaktiskie spēki, kuri piedalās Lielajā Eksperimentā uz planētas Zeme, saņēmām tamlīdzīgu Zīmi, kura iedvesa milzīgu prieku mūsu sirdīs – no tā, ka visi mēs ejam pareizu ceļu. Kas notika? Klausieties!
Jūs jau zināt, ka trešā Garīgā Centra (dimensijas 1-7) cilvēces Daudzdimensionālā Genoma radīšanā piedalījās 16 ārpuszemes civilizāciju. Tieši tāpat citu Zemes dzīvības formu radīšanā piedalījās mūsu un citu Galaktiku civilizācijas. Taču civilizāciju, kuras piedalījās Zemes Daudzdimensionālās Ģenētikas radīšanā, loks ir ierobežots. Šo civilizāciju uzskaitījums jums ir labi zināms. Atbilstoši, labi zināmi ir visu septiņu dimensiju, kuras veido trešo Garīgo Centru, visu Zemes dzīvības formu visi Genomi… Precīzāk – bija labi zināmi līdz nesenam laikam. Tāpēc ka notika neticamais! Iedomājieties mūsu pārsteigumu, kad trešās dimensijas zemākajos slāņos pēkšņi tika konstatēts nepazīstams Genoms. Viņš bija izgājis attīstību pirmajās divās dimensijās un, lūk – sasniedzis trešo. Tādam genomam vienkārši nebija jābūt uz šīs planētas, par cik viņš neidentificējās ne ar vienas civilizācijas, kuras piedalījās Lielajā Eksperimentā uz planētas Zeme, ne ar vienu Genomu! Ar ko to var salīdzināt? Nu, iedomājieties, piemēram, ka jūs saņemat šo Žurnāla numuru, kurš tiek izdots krievu valodā, lasāt to un konstatējat, ka alfabētā pēkšņi ir parādījies 34-tais, jums līdz šim nezināms burts! Kaut arī, kad Žurnāls tika nodots drukāšanai, tekstos joprojām bija 33 burti.
Kad tika konstatēts Genoms, kurš nepakļāvās pierastajai identifikācijai, tas izraisīja nevis vienkārši pārsteigumu, bet vispārēju neizpratni. Mēs ķērāmies pie Noslēpumainā Viesa pētīšanas. Rezultātā noskaidrojās, ka viņš ir saistīts… ar tām pašām Oriona Sadraudzības civilizācijām, kuras NEPIEDALĪJĀS EKSPERIMENTĀ UN NEPIEŠĶĪRA SAVU DAUDZDIMENSIONĀLO ĢENĒTIKU VIENOTAJAM PLANĒTU SISTĒMAS ZEME DAUDZDIMENSIONĀLAJAM GENOFONDAM.
Kā jūs saprotat, to var nosaukt par brīnumu. Un tas patiesi kļuva par brīnumu tiem, kuri paši pieraduši radīt brīnumus Visumā (Kortona smaids). Bet jūs vēl nezināt visu! Oriona Sadraudzība ilgu laiku nepiekrita pieņemt mūsu Eksperimenta rezultātus, dodot priekšroku tradicionālākam Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanas ceļam, kurš tomēr pagaidām nav devis Gaismas Ģimenei nepieciešamos rezultātus. Šajā gadījumā Oriona Sadraudzību var saukt par mūsu seniem “zinātniskajiem oponentiem”, ar kuriem mums notiek savdabīga radoša sacensība, kurā gan nav ne mājiena par duālu sāncensību (atkal Kortona smaida enerģija). Mēs vienmēr dalāmies ar iegūtajiem rezultātiem. Kad mēs par brīnumaino atradumu pavēstījām mūsu draugiem no Oriona Sadraudzības, tas viņu pusē izraisīja ne tikai izbrīnu, bet arī vētrainu sajūsmu. Par cik atrastais nepazīstamais Genoms… ir viņu kopējā Genoma svarīga sastāvdaļa, kuru viņi bija ilgi meklējuši! Izrādās, ka tas, kas neatminamos laikos pazaudēts citā galaktikā, kaut kādā nezināmā veidā ir pārvietojies uz Zemi! Patiesi BRĪNUMAINĀ veidā, par cik ne mēs, ne Oriona Sadraudzības pārstāvji nespējām izskaidrot, kā tieši kas tāds varēja notikt! Bet, kad notiek tamlīdzīgi notikumi, mēs zinām: TĀ STRĀDĀ VISU VISUMU DIEVS-RADĪTĀJS. Tā savu Dievišķo Gribu pauž visu Visumu Augstākie Spēki. Un tā priekš mums visiem ir Liela Zīme: MĒS EJAM PAREIZU CEĻU! Tieši par tādu Zīmi mūsu brīnumainais atradums kļuva Oriona Sadraudzībai. Pēc tam mūsu senie draugu-oponenti atzina mūsu virzienu par visperspektīvāko un no parastiem novērotājiem pārvērtās mūsu kolēģos, Lielā Eksperimenta uz planētas Zeme dalībniekos. Tagad mēs kopā radām Daudzdimensionālo Apvienoto Genomu un trīs jaunās ceturtā Garīgā Centra dimensijas.

Mūsu dārgie! Mēs gribam, lai jūs saprastu: katrs no jums, kurš dzīvo šajā pasaulē, ir ļoti svarīgs. Katrs! Nav neviena cilvēka, kuru negaida augstākās pasaulēs. Augstākās Pasaules gaida mūs visus ar lielu Mīlestību un nepacietību, par cik visi vēlas apvienot visas savas daļas vienotā veselā. Un mēs, visas Visuma Būtnes, arī esam viens vesels. Ir pienācis laiks, kad cilvēki, kuri aiziet no jūsu pasaules, atnāk uz augstākām pasaulēm un kļūst tur pavisam citādi nekā agrāk. Tāpēc ka agrāk jūsu “pēcnāvē” nenotika apvienošanās ar Augstāko “Es”. Dvēseles atgriezās, atkal inkarnējās jūsu četrdimensiju pasaulē bez viņa. Tagad sākas cits etaps. Atnākot uz augstāku pasauli, jūs saņemat atpakaļ sava Augstākā “Es” daļu/fraktāli un kopā ar viņu turpināsiet dzīvot – vai nu piektajā dimensijā, vai arī atgriezušies ceturtajā dimensijā. Jūs, atgriezušies vairs nebūsiet iepriekšējie. Jūs arī jau – “JŪS PLUS AUGSTĀKAIS “ES”. Lūk, vēl viens iemesls tam, ka Karmas Likums pakāpeniski atceļas. Jūsu pasaules bijušie antivaroņi atgriežas ar savu Dievišķo “Es”, un tāpēc viņi vairs nav pakļauti karmai. Viņi ir Dievišķā “Es” Mīlestības izdziedināti un, būdami pie tam ar dzīves pieredzi četrdimensionalitātē, sāk šeit radīt jaunu dzīvi. Tāda ir kārtība evolūcijas jaunajā etapā. Un jums par to jāzina.
Cilvēki var nemīlēt šīs pasaules antivaroņus. Taču nevar neatzīt VISU DVĒSEĻU VARONĪBU, dvēseļu, kuras atnāca uz pašu blīvāko pasauli, planētas Zeme pirmās dimensijas pasauli, un no turienes evolucionēja uz ceturtās dimensijas augstāko pasauli. Un jums, Gaismas Darbiniekiem, tas ir jāzina. Jāatceras tas. Par mūsu Vienotību. Un par to, ka mēs visi ejam pareizu ceļu.
Mēs kopā radām Visuma jauno dzīvi.
AR JUMS – KORTONS,
kurš nes vēstis
no Starpgalaktiskajiem Gaismas Spēkiem.
2014.26.02. – 27.02.

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 2. numurs.
Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/
Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email