Магниты Духа

Portāla aktivizācija Siguldā

Marina Shults: dažu nedēļu laikā 2014. gada septembrī man neatlaidīga nāca uzvedne pievērst uzmanību mūsu Latvijas pilsētai Siguldai. Kopā ar Sergeju Kanaševski es sāku atšifrēt saņemto zīmi.

Krajons caur Sergeju Kanaševski
“Sigulda – tas ir viens no portāliem, kuru uz planētas ir vairāki. Tas ir jums tuvākais portāls (Rīgai). Viņš aktīvi laiž cauri informāciju gan uz vienu, gan uz otru pusi: no augstākās dimensijas uz zemāko, un otrādi. Plūsmas iet vienlaicīgi. Viņš ir saistīts ar Vienotās Pārejas Telpas (VPT) radīšanu. Numeroloģiski
С И Г У Л Д А
19 10 4 21 13 5 1
9-ņu (19) vienotība pāriet 10-niekā. Bet tā ir pāriešana uz jaunu līmeni. Beidzas noteikts etaps, un apvienojas 1 un 0. “ДА” – “51” – tā ir piecdimensionalitāte, kura tiecas uz vienotību.
“ГУЛ” – tas ir tas, kas nāk no zemākajām dimensijām, bet “ДА” – tas, kas no augstākajām dimensijām. “СИ” var uztvert kā šo procesu apvienošanos un pāriešanu uz jaunu līmeni. Bet ja mēs skaitliskajos apzīmējumos atgriezīsimies pie vienkāršākiem priekšstatiem, tad sapratīsim, ka runa ir par daudzdimensionālu ģenētisku informāciju, kura uz jūsu pasauli atnāk caur vairākiem specializētiem portāliem. Šī ģenētiskā informācija ietekmē jūsu laika uztveri un vispār laika procesus. Tamlīdzīgi portāli nes specifisku informāciju, kura ietekmē cilvēku ģenētiku. Bet cilvēku daudzdimensionālā ģenētika transformējoties ietekmē telpu-laiku. Un mainās cilvēku ģenētika no 3. līdz 9. dimensijai. 9-jā viņa izpaužas jau kā jaunās kosmiskās cilvēku rases ģenētiskā informācija.
Mēs jums teicām par 13 DNS slāņiem. Katrs slānis ir saistīts ar vienu no jūsu Visuma dimensijām. Bet jāņem vērā, ka jūs tagad radāt 16-dimensiju Visumu. Pēc analoģijas var runāt arī par 16 DNS slāņiem. Patiesībā mēs runāsim par 16 pamata programmām jeb vienotas nots 16 pamata toņiem; par 16 Gaismas viļņiem, kuri maina ģenētiku. Jums ir svarīgi saprast, ka aktīvs process notiek arī 6. dimensijā. Pievērsiet uzmanību 6-niekam. Ja mēs pievērsīsim uzmanību ДА (5 un 1), tad var saprast, ka 5. dimensija saaug vēl ar vienu. Un tā ir sestā dimensija. Notiek īpaši notikumi, un jūs par tiem zināt – 6. un 9. dimensijas savienošanās (jūs ar to saskārāties Lemūriešu Kristālu aktivizācijā). Šeit strādā simbols – Elmari Sirds. Viņu vajag izmantot darbā. No 6. dimensijas piektajā ienāk īpašas ģenētiskas laika programmas, kuras sasaista kopā laiku un cilvēku daudzdimensionālo ģenētiku. Tas ir jaunā laikā iekļūšanas ģenētikā process, ar eksistējošu pretēju procesu – ģenētika formē jauno laiku, un par to ir laiks runāt.
No raksturīgām īpatnībām atzīmēšu to, ka šī informācija ieiet Vienotajā Pārejas Portālā, tajā daļā, kura veido Polipasauli. Mēs runājām par Polipasauli 3-4-5, bet es jums tagad saku par Polipasauli 3-4-5-6. Un neaizmirstiet, ka sestajai dimensijai ir īpatnība saņemt informāciju tiešā veidā no 9. dimensijas. Pa zilbēm numeroloģiski: 29 (11) – 38 (11) – 6. Tas ir – 11:11:6. Portālu atvēršana 6. dimensijai.
Ar šo portālu vajag strādāt blakus Turaidas tornim.”

Krajons caur Marinu Shults
“Portāls atrodas virs Gaujas, pretī Turaidas tornim. Vajag strādāt no Turaidas. Centrs aizņem apmēram 500 metru, bet portāla kopējais diametrs ir apmēram 5 km. Tāpēc jebkurā gadījumā jūs praktiski būsiet portāla centrā.
Vajag aktivizēt plūsmas, kuras iet uz leju, bet pēc tam – uz augšu, ar dziedāšanu vai ar jebkuru Uguns simbolu. Var savienot šīs divas pieejas. Piemēram, Druīdu Uguni un skaņu. Divas plūsmas ir savietotas, un tāpēc jūsu ieiešana tajās kļūs par 3-4-5-6 dimensiju saikni, bet caur 6-to – izeja uz 9-to.
Šis portāls nes pamata noskaņošanās toni trīsdimensiju dzīvības formu augšupcelšanai. Un tāpēc ņemiet vērā jūsu reakcijas. Tās būs dažādas. Varat vērsties pie 3. dimensijas Gaismas Darbiniekiem un dot viņiem iespēju strādāt vienlaicīgi ar jums.
Būšu ar jums. KRAJONS.”
Tādu informāciju es saņēmu septembra vidū. Aizbraukt uz Siguldu līdz 14.09.21. čenelingam laika nebija. Taču, kā vienmēr, viss izveidojās pašā vislabākajā veidā.
Uz Rīgu atbrauca Marina Kļučņikova – dziedošais RA-ŠĪBAS kanāls. Un mēs ieplānojām braucienu uz Siguldu ar nopietna darba veikšanu. Mēs zinājām, ka portāls jau strādā. Taču mums bija dots uzdevums turpināt viņa aktivizāciju. Un mēs to izpildījām 2014. gada 30. septembrī. Ceļam sapulcējās Marina Kļučņikova, Larisa Supeja, Rainis Kreišmanis un es – Marina Shults. Iepriekšējā dienā mēs saņēmām papildus informāciju.

El Morija caur Marinu Shults
“Mani dārgie ceļotāji pēc jaunā laika un jaunā genoma! Jā, es nemaz nepajokoju, un Krajons jums to tikko izskaidroja. Es pievienojos viņa paskaidrojumiem par Siguldas pilsētas nosaukuma atšifrējumu. Bet tai pat laikā gribu jums pateikt priekšā vēl vienu šī apvidus īpatnību. Vairs nerunāju par konkrēto pilsētu, bet par apvidu ap to. Šīs vietas ir ļoti senas. Jums ir zināmas dažas detaļas un sīkumi par šo vietu nozīmīgumu planetārajā evolūcijā no dažādiem avotiem. Un tagad es nedaudz pacelšu vēl vienu priekškaru, aiz kura jums vajag aiziet un uzstādīt tur, šajā telpā aiz laika aizklāja, labklājības avotu – gan šim apvidum, gan visai planētai – ar tā palīdzību, kurš jums tajā var palīdzēt.
Es gribu jums pastāstīt, ka ļoti senos laikos šī vieta bija atbalsta punkts līdzsvaram starp evolūcijas dažādiem spēkiem un plūsmām. Šeit tradicionāli ir valdījuši Zelta Drakoni. Tas bija vēl laikmetā pirms Lemūrijas. Bet, kā bieži ir bijis uz šīs planētas, neaizgāja pilnīgā nebūtībā tās dzīvības formas, kuras uz viņas dzīvoja. Un nevis vienkārši attīstījās, bet vadīja varenus planētas pārveidošanas procesus, tāpēc ka bija aicinātas veicināt planetāra rakstura evolucionāros procesus. Aizejot pēc savas lomas izpildīšanas, viņas bieži atstāja savus pārstāvjus, kuriem ir noteikta misija palīdzēt ne tikai cilvēkiem, bet arī visām planētas dzīvības formām – iziešanas uz jaunu evolucionāru vijumu periodā. Un, lūk, tagad jums stāv priekšā iepazīties ar šī apvidus (ar centru Siguldā) Glabātāju – Zelta Drakonu, ar kuru tu jau esi sazinājusies. Tas ir ALBARAITS. Viņš pats jums pastāstīs, par ko jūs ar viņu varat runāt un ko konkrēti kopīgi izpildīt. Tas ir svarīgi. Un es lūdzu tagad viņu uzmanīgi uzklausīt.
Ar mīlestību, El Morija.”

Zelta Drakons Albaraits
caur Marinu Shults
“Es jūs gaidu! Ra-Šības kanāls– tas ir tieši tas, kā man nepietiek, lai pabeigtu savu vareno eksistēšanu šajā apvidū. Šis apvidus ap pilsētu, kuru jūs tagad saucat par Siguldu, ir sens telpas-laika portāls. Īpašs portāls, kurš visos laikos ir ļāvis mainīt telpu-laiku un tātad ģenētiski izmainīt arī evolucionārās programmas. Kāpēc es esmu šeit? Un kāpēc es esmu šīs vietas Glabātājs? Tieši tādēļ, lai neviens nevarētu ienest savu postošu spēku tajā portāla dabā, kuru mēs savā laikā radījām. Tikai ar manu palīdzību notiek šī portāla pārskaņošanās uz citām programmām. Taču viņa galīgai izvešanai uz jauniem mijiedarbības ar planētu parametriem vienmēr ir nepieciešams noņemt noteiktus šķēršļus, implantus, atvērt slēdzenes, kā rezultātā portāls sāk pilnvērtīgi darboties jaunā režīmā.
Pašreiz šis portāls strādā, taču viņš vēl nav izvests uz pilnu jaudu, viņam pagaidām nepiemīt savas daudzdimensionālās iespējas. Daļēji to jums pateica Krajons. Un man ir uzdots ar jums veikt speciālu darbu un izvest portālu uz visiem daudzdimensionālajiem parametriem, kā rezultātā viņš sāks strādāt pilnvērtīgi, pildot jaunu evolucionāru programmu priekš visas planētas.
M.S. Kurā Siguldas vietā mums ir jāstrādā?
Pirmo etapu mēs izpildīsim Gūtmaņa alā. Pēc tam jūs pāriesiet pie Turaidas torņa, un tur mēs jau izpildīsim galveno darbu. Marina Kļučņikova izdarīs savu darbu kopā ar mani. Viņas tehnika dod tieši to, kā man pietrūka šī darba pabeigšanai. Agrāk mēs daudz strādājām ar skaņu. Tagad speciālisti no planētas ir aizgājuši. Taču ir dzimusi jauna paaudze, no kuras ar dažiem mēs reiz bijām saistīti vienotā Ģimenē un savu misiju pildīšanā.
Es ar nepacietību jūs gaidu. Jūsu ALBARAITS.”
2014. gada 29. septembrī

30 .septembra diena bija pasakaini skaista. Silts, maiga saule, skaisti mākoņi. Mēs iebraucām Siguldā, un, nokāpuši pa tiltu pār Gauju, apstājāmies netālu no Gūtmaņa alas. Šajā brīdī Marina Kļučņikova saņēma informāciju, ka alā mums jāpaiet garām kaut kādam “piedauzības akmenim”. To stāvēja priekšā atšifrēt. Šajā vietā ir daudz ozolu un skaidri ir jūtama Druīdu enerģija. Pa ceļam uz alu mūs pasauca varens ozols. Apstājāmies un sākām iepazīties. Viņš nosauca savu vārdu – Ardars; teica, ka zina mūsu atbraukšanas mērķi. Šeit visi ozoli ir viena ģimene, un viņi palīdzēs mums izpildīt mūsu misiju. Viņi zina portāla struktūru, un tāpēc var palīdzēt. Ozols priecājās, ka viņiem ir iespēja iekļauties šajā darbā. Ozols pavēstīja, ka atveras viņu skanējuma, viņu dabas balss, viņu sirds notis. Caur šīs mūzikas harmonikām viņi ieiet planetārā rezonansē, kura atver jaunas iespējas planetārās kalpošanas mūsdienu līmenim. Mēs ieejam Vienotības rezonansē. Ozols teica arī, ka alā viņi pievedīs mūs pie tā punkta, kurā mums ir jāierauga un jāizjūt, jārada kaut kas jauns. Mēs jautājam, kas tas ir par “piedauzības akmeni”, kurš mums jāatrod. Viņš saka, ka tas nav akmens; tas ir punkts, nulles pāreja, kura tur eksistē. Mums transformējoties ir jāiziet šī nulles pāreja, tāpēc ka tā ir svarīga mūsu turpmākajam darbam.
Mēs iegājām alā. Augsta velve. Skrien tīrs strauts. Tiek uzskatīts, ka tā ūdens ir dziedinošs. Marina piedzied alu. Parādījās Zelta Drakons un teica, ka tā ir mūsu darba prelūdija, un viņš ieslēdz savas programmas. El Morija dod padomu – veikt alas apiešanu 6 reizes pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. No šīs spirāles centrālā punkta Viņš dod orientieri uz nulles pāreju (“piedauzības akmeni”). Mums pa pāriem jānostājas noteiktās vietās un caur to jāvērš plūsma uz augšu, uz Turaidas torni. Marina un Rainis uzkāpj kalnā un nostājas virs ieejas alā. Es un Larisa ieņemam mums norādīto pozīciju. Un mēs sākam strādāt. Marina Kļučņikova dzied. Es caur norādīto punktu strādāju ar Druīdu Uguni. Larisa strādā, kā rekomendēja Krajons, ar simbolu “Elmari Sirds”. Jūtam, ka enerģētiskā plūsma ir aiztraukusies augšup, uz kalna virsotni, kur stāv Turaidas tornis. Laiks braukt pie tā.
Mēs iegājām Turaidas kompleksa teritorijā un pa galveno aleju devāmies pie torņa. Pēkšņi Marinai atnāca informācija, ka mums jāiet pa labi pie ozolu grupas – viņi sauc. Piegājām. Pie paša spēcīgākā ozola – plāksnīte. Uz tā attēlota ozola lapa uz zaļa fona. Ļoti līdzīgi Druīdu Uguns simbolam. Nostājamies zem ozola un sākam sazināties. Ozoli jau visu zina un gaida mūs. Ieslēdzas Ra-Šības kanāla Dievišķais skanējums. Man sākas čenelings, sinhroni ar Marinas dziedāšanu.

Runā Valdnieks El Morija:
“Es jūs pavadu šajā ārkārtīgi svarīgajā darbā. Jums jāsajūt, kādas vibrācijas ir sākušas iet. Tās nāk no apakšas. Tās nāk no trešās dimensijas. Zelta Drakons Albaraits sveic jūs!
(M.S. Šķiet, mūs sveic Stihijas. Vējš ir tā pastiprinājies, ka gāž no kājām. Pie tam dažus metrus no mums alejā tā nav.)
Ir sākusies harmonizācija. Ir sākusies dimensiju saaudzēšana. Stihijas reaģē, tas ir dabiski. Šodien notiek ārkārtīgi svarīga darbība. Viens no svarīgākajiem Vienotās Pārejas Telpas, kura formējas uz planētas, Portāliem aktivizējas. Pieaug tā jauda. Atveras tādas programmas, kādas planēta vēl nav pazinusi. Un tās ir Pasauļu tuvināšanas un savienošanas programmas. 3. dimensijas Gaismas Darbinieki sveic jūs caur mani.
M.S. Valdniek, mēs arī viņus sveicam!
Es gribu, lai jūs izjustu, kādas vibrācijas nāk no 3. dimensijas un kā tās mainās. Nevis viņu spēkam ir jūs jāpārsteidz, bet tam, ka tās kļūs maigākas un daudzveidīgākas. Un vēl kāds ir to spektrs! Trešajai dimensijai arī ir raksturīga daudzdimensionalitāte. Kā jūs, ceturtās dimensijas iedzīvotāji, esat saistīti ar citām dimensijām un ar daudzdimensionāliem ķermeņiem, tieši tāpat tas ir 3. dimensijas cilvēcei, bet citā proporcijā. Pašreiz jūs ļaujat viņiem pieņemt jaunā genoma enerģētiskās informācijas programmas, kas viņiem ļaus ceļot starp dimensijām. Bet tas nozīmē, ka arī jums parādīsies tāda spoža iespēja. Draugi! Zeme mainās. Planēta kļūst daudzdimensionāli-daudztelpiska. Un pieejama visām dzīvības formām. Tas tad arī ir ceļš pie daudzdimensionālā Apvienotā Genoma, kurš jums visiem ir jāiziet. Tas nav ne rīt, ne parīt. Taču jūs ar savu darbu katru dienu tuvināt šo jauno stāvokli. Un sapratne par to ir svarīga. Pašreiz jūs jau strādājat tajā portālā, par kuru Mēs jums pastāstījām. Zelta Drakons ir ar jums. Viņš tagad dara to, ko gaidīja gadsimtiem un tūkstošgadēm. Skaņa viņam ļauj atvērt slēdzenes un iedarbināt tās programmas, kuras tieši caur šo portālu sāks funkcionēt, sasaistot apakšējās un augstākās dimensijas. Un tās ir jaunā genoma programmas, atbilstošas jaunajai telpai-laikam, savstarpēji bagātinošas cita citu. Neaizmirstiet šo momentu! Jūs praktiski esat portāla centrā. Un jums pašreiz ir raksturīgas visas šīs izmaiņas. Izjūtiet! Jūs esat citā telpā! Jums arī Stihijas par to signalizē, tāpēc ka jūs esat citā telpā! Pašreiz jums notiek nozīmīgas izmaiņas gēnu līmenī. Bet tas nozīmē, ka gaismojot visai Pasaulei, nodosiet šīs programmas gan citiem cilvēkiem, gan citām dzīvības formām, tāpēc ka runa ir ne tikai par cilvēka genomu. Tas ir Apvienotais Daudzdimensionālais Genoms, kura daļu tikai tagad jūs sākat apgūt. Mani mīļie! Jums vēl jāuzkāpj Turaidas tornī. Un lai no turienes atskan Ra-Šības Marinas balss. Lai Dievišķais skanējums caur šo portālu tiek pārraidīts visai planētai, tāpēc ka tas ir viens no portāliem. To ir 144! Pašreiz tie visi iekļaujas šajā skanējumā. Pašreiz jūs ne vienkārši aktivizējat šo portālu. Jūs tos saistāt savā starpā. Tieši tāpat kā 2012. gadā sāka darboties 144 Zelta Diski, pašreiz notiek 144 līdzīgu portālu iedarbināšana. Vai šis sasniegums nav lielisks! Es saucu jūs uz Turaidas torni!”

Mēs kaut kādā brīnumainā veidā skanam visi kopā. Zelta Drakons lūdz mums 3 reizes apiet šo spēcīgo ozolu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un 3 reizes pulksteņa rādītāja virzienā. Mēs ejam, taču viņš neaug viens. Tāpēc apejam uzreiz ozolu grupu, kura aug nogāzē. Atkal Stihijas rāda klātbūtni. Es piesaucu Stihiju Kodolu, un viņš atbild:

“Sveicināti, mani dārgie draugi! Jūs nevis tikai sveica Stihijas. Jūs pārliecinājāties, cik lielā mērā Stihijas ir vienotas pa visām planetārās kopienas dimensijām. Šis sveiciens bija daudzdimensionāls!”
Paldies, Stihijas! Mēs sūtām jums savu mīlestību. Mēs jutām jūsu reakciju. Pat sparīgais vējš bija patīkams. Un saule ir ar mums. Un debesis virs mums ir ne kā rudenī intensīvi zilas.
Bet mēs ar jums nešķiramies, tāpēc ka tajā, ko jūs tagad darīsiet, tieši piedalīšos. Jums jāatceras, ka vēl stāv priekšā darbs ar Jēzu. Un šeit es, Stihiju kodols, ar visiem elementālajiem spēkiem, pilnā mērā veicināsim to, ko jūs darīsiet.”
Mēs pateicamies Stihiju Kodolam.


Caur Marinu Kļučņikovu nāk svētība. Ceļš ir atvērts! Mēs dodamies pie Turaidas torņa (seno līvu valodā tā nosaukums nozīmē “Dievišķais dārzs”.)
Uzkāpām torņa pašā augšējā laukumiņā (augstums 26 metri). No šejienes redzams Gaujas upes līkums. Tā pienāk tornim burta Ω veidā, tikai ar apaļumu pret torni. Šīs cilpas centrā – portāla centrs. Mēs praktiski esam portāla centrā. El Morija liek priekšā pasaukt Zelta Drakonu un “izskanēt” portāla kodolu, aktivizējot dimensijas 3-6, ar izeju uz 9. dimensiju.
“Jūs jau esat šo procesu iedarbinājuši, un tas norit vētraini. No apakšas nāk plūsma no planētas gēnu līmeņa. Un jūs iedarbināt tos mehānismus, kuri 6. dimensijā strādā sakariem ar devīto. Tagad ir ļoti svarīgs moments gan katram personīgi, gan planetārajai dimensiju savienošanai. Beidzas Pasauļu un dimensiju tuvināšanās gads. Un jūsu veiktais darbs ir ārkārtīgi svarīgs. Ieslēdzas Stihiju Kodols. Viņš ieslēdz Stihiju darbu, sākot ar trešo dimensiju. Bet jūs apskaņojat šo centru. Un varat smalkajā plānā pavērot, kā sāksies transformācijas telpā. Tāpēc ka ieslēdzas laika kanāls 13:20; norit genoma pārveidošanās. Viens visu laiku bīda uz transformāciju otru. Tas visu laiku notiek šajā portālā. Un tiek iedarbināti vēl 143 portāli pa visu planētu. Pie tam tur var netikt veikti analoģiski darbi. Jūs spiežat “pašu galveno pogu”, un process sāk noritēt. Lai Marina Kļučņikova dzied, bet Marina Shults uzturēs sakarus ar mani.”
No Gaujas upes cilpas centra sāk nākt mirdzums. Jūtamas vibrācijas, kuras nāk no lejas. Bet augšup aiziet spirālveidīgas gaismas plūsmas. Marina sāk dziedāt.

Runā El Morija:
“Mēs sveicam Visuma Sauli! Mēs atveram visas Visuma dimensijas. Mēs skanam unisonā ar mūsu Pasauli. Pasaule ir daudzšķautņaina, daudzdimensionāla, neizzināta! Un ar to vēl brīnišķīgāka! Mēs mīlam mūsu Pasauli. Un mēs skanam pa visu Visumu, tāpēc ka Lielā Centrālā Saule ir apveltījusi mūs ar saviem Stariem, ar savu maigo pieskārienu. Mūs sveic Stihiju Kodols ar savu neparasto ģimeni. Stihiju Kodols mums sūta vēja un saules pieskārienu, un mākoņus, gatavus izliet ūdeni. Bet Zeme-Māmuļa vienmēr ir ar mums – jebkurā akmentiņā, jebkurā maigā dabas pieskārienā. Mēs mīlam mūsu Zemi. Mēs viņu slavinām un dziedam viņai Himnas! Mēs padarīsim mūsu planētu par brīnišķīgu vietu dzīvošanai. Mēs aicinām visus Visuma spēkus būt ar mums šajā nevienkāršajā periodā, lai dalītos mūsu priekā. Savienošanās priekā. Harmonijas un mīlestības, pie kuras mēs tik ilgi gājām, priekā. Beidzot mēs redzam mīlestību. Mēs to sveicam. Mēs to pievelkam ar savām rokām, savām balsīm, savām vibrācijām. Mēs skanam uz MĪLESTĪBAS viļņa! Tas ir lieliski! Tagad lielais Portāls, tik ilgi gaidījis savu pamošanos, pieņemas spēkā. Un drīz mēs sajutīsim viņa spēcīgo darbību. Mēs aicinām visus 3. dimensijas iedzīvotājus dalīties ar mums priekā par apvienošanos vienotā mīlestības, harmonijas un pilnības, kuras mēs nesam mūsu Pasaulei, uzplūdumā. Mēs aicinām visus 5. dimensijas iedzīvotājus caur mūsu četrdimensiju Pasauli apvienoties ar trešo dimensiju. Un mēs kopā aicinām jūs, dārgie, draugi, padarīt mūsu Pasauli neparasti skaistu. Tādu, kāda tā vēl ne reizi nav bijusi mūsu Gaišzilās Planētas eksistēšanas laikā. Mēs sūtām mīlestības starus uz 6. dimensiju, zinot, ka caur viņu mēs sasaistāmies ar visu planētas Zeme cilvēci – no 3. līdz 9. dimensijai. Sveicināta, cilvēce! Mēs esam ar tevi! Sveicināta, cilvēce! No šī brīža mēs esam vienoti. Sveicināta, cilvēce! Mums ir tikai viens aicinājums: mēs esam viens vesels, mēs esam mīlestība, mēs esam prieks, mēs esam pilnība. Un mūsu planēta priecājas kopā ar mums. Mēs varam atnest mīlestību un svētību visām mūsu planētas dzīvības formām. Mēs ielūkosimies visās dimensijās, visās telpās-laikos. Un atnesīsim visiem tikai mīlestību, harmoniju, prieku. Savstarpējās sapratnes prieku. Mēs mīlam, mēs mīlam, mēs jūs visus mīlam. Mēs gribam kopā ar jums skanēt uz šīm Dievišķajām vibrācijām. Visu to mēs ieliekam šajā portālā. Un viņš nesīs mūsu pavēlējumus, novēlējumus uz visām mūsu planētas dimensijām. Tas patiesi ir tā! Mēs to zinām, mēs to vadām, mēs to izdarījām!”
(Draugi! Mūsu darba izklāsts tekstā nedod pilnu ainu bez Marinas Kļučņikovas dziedāšanas noklausīšanās. Tāpēc aicinām jūs noklausīties šīs aktivizācijas ierakstu.)
2.

Ar to mūsu uzdevums vēl nebija izpildīts. Mūsu brauciena uz Siguldu priekšvakarā mani pasauca Jēzus un norīkoja pabeigt darbu, aktivizējot Kristālu, kuru Viņš ir iemontējis šajā portālā. Jēzus mūs svētīja un teica, ka visos darba etapos būs ar mums. Šis kristāls atrodas portāla centrā, zem upes dibena. Šīs darba daļas izpildīšanai mēs nokāpām no torņa, atradām nomaļu vietu starp veclaicīgām akmens sētām, pašā upes krastā, un tur veicām noslēdzošo kalpošanu. Es piesaucu Druīdu Uguni, bet pēc tam vērsos pie Jēzus. Viņš teica sekojošo:
“Es visu laiku jūs vēroju un sajutu, ieraudzīju, kā jūs iegājāt rezonansē ar šī pilnīgi neparastā portāla pamata frekvencēm. Ļoti daudz pasakaina tagad notiek uz planētas. Jūs esat strādājuši ar daudziem portāliem un, protams, turpināsiet strādāt. Katrs portāls ir kā kanāls, kā saikne starp Pasaulēm. Tā jūs tos iztēlojaties, īpaši neiedziļinoties portālu konstrukcijā. Tagad mēs pirmoreiz sākam runāt par to, ka katrs portāls – tā ir noteikta enerģētiskās informācijas un gaismas konstrukcija. Un katram portālam tā ir sava atkarībā no uzdevuma, sākot no tiem laikmetiem, kad šie portāli tika radīti. Tie varēja būt uz laiku dezaktivēti. Pateicoties portālu noteiktai struktūrai, mēs varam mainīt programmas un līdz ar to – arī pašu struktūru, kaut gan portāla uzdevums vispārīgā formulējumā var palikt iepriekšējais. Tagad, pateicoties jūsu darbībām, notiek tā pārkodēšana. Daļēja viņa gaismas informācijas struktūras izmainīšana, viņa pārvešana uz jaunu gaismas viļņu pamatu. Pateicoties tam, viņš atbildīs jaunā laikmeta uzdevumiem. Tā laikmeta, kura dēļ jūs esat iemiesoti, atrodaties šeit, pildīsiet daudz planetāru darbu. Kas ir mana īpašā novērošanas un darbības zona šajā portālā, šajā vienotajā gaismas informācijas konstrukcijā? Reiz, mazāk kā pirms diviem tūkstošiem gadu, es šajā portālā iemontēju Gaismas kristālu, lai tagad, kad viņš ir atdzīvināts, kad notiek viņa pārprogrammēšana, palīdzētu šim procesam. Man ar šo kristālu ir saikne. Caur viņu es uz šo portālu nododu savas programmas, savas enerģijas, savu Mīlestību. Jūs zināt, ka Mīlestības Enerģijai ir plašs spektrs un dažādas nokrāsas. Manu vibrāciju un manu programmu ienešana caur šo kristālu padara iespējamu visu dzīvības formu izvešanu uz Kristus-apziņas līmeni. Par jūsu apziņas iziešanu uz Kristus-apziņas līmeni mēs runājam sen, un jūs esat padarījuši šo formulējumu par pierastu. Taču tas ir ļoti sarežģīts un pietiekoši ilgstošs process. Es nepārteicos, sacīdams, ka arī citām dzīvības formām notiek iziešana uz Kristus-apziņas līmeni. Katrai dzīvības formai ir sava apziņas struktūra un savs apziņas līmenis. Taču tas nenozīmē, ka šis līmenis nepieder Kristus-apziņai. Šis dimensiju sakaru portāls caur manis aktivizēto kristālu palīdzēs visu zemiešu kolektīvās apziņas iziešanai uz Kristus-apziņas līmeni. Pacentieties vizualizēt šo kristāku uz 3. un 4. dimensijas robežas. Aplūkojiet viņu savā Sakrālajā Sirdī, tāpēc ka viņa ietilpina visu, kas ir jūsu Pasaulē. Ieraugiet Jēzus kristālu! Viņš arī ir atdzīvojies, pateicoties jūsu darbībām. Es viņu jau esmu aktivizējis, taču man vajag, lai jūs realizētu šī kristāla piesaisti visai portāla struktūrai, kuru jūs tikko kā novedāt pilnīgā mijiedarbībā ar visām evolucionārajām programmām. Ra-Šības Marina jau ir sākusi to darīt. Izdziedāšana – tas ir pats galvenais. Ieraugot kristālu savā Sakrālajā Sirdī, aptveriet viņu ar prieka, mīlestības enerģijām un izsakiet Nodomu, lai šis kristāls harmoniski sajūgtos ar visu portāla struktūru un sāktu ar to darboties kā vienots vesels. Es lūdzu jūs katru to izdarīt. Es esmu sirdī katram no jums, un es palīdzu.”
Mūsu darba laikā atnāca Amons-Ra. Valdnieks Jēzus teica:
“Paldies, mani mīļie! Jūs izpildījāt visu, ko mēs jums lūdzām. Jūs izdarījāt pat vairāk. Un viss izdarītais pamazām atklāsies kā jauna informācija un jaunas darbības. Ar to darbs ar portālu nebeidzas. Tas izpaudīsies pat, kā varētu likties, ar viņu nesaistītos darbos, pasākumos un dažādās programmās, tāpēc ka šī portāla darbība ir visplanetāra. Tā izpaudīsies dažādos līmeņos, dažādās tēmās, dažādās izpausmēs. Jūs daudzējādā ziņā izmainījāt arī savu pašu darbības gaitu. Viss šis darbs dod stipru nospiedumu uz jūsu gēnu līmeņa. Tātad, jūs tagad sāksiet dzīvot pēc šī portāla tipa: izmaiņas gēnu līmenī – telpas-laika izmaiņas – tās atkal izmaina jūs. Un tas ir bezgalīgs Mebiusa lentas process.”
3.


Larisa atzīmē, ka redzējusi Mebiusa lentas, ozola lapu, bet pēc tam parādījies kristāls, kurš kādu laiku formējies. Parādījies gaišzils mirdzums, pārejošs zeltā. Marina teica, ka nākušas Zelta Atlantīdas enerģijas. Enerģijas gājušas uz portālu, ko rādījis arī vējš mūsu darba laikā. Es arī redzēju kristāla formēšanās dažādas stadijas. Pēc tam ieliku viņā Druīdu Uguni. Un visbeidzot viņa uzliesmoja pa visu portālu ugunīgu dzirksteļu kūļos. Darbs trijos iezīmētajos etapos bija pabeigts.
Pēc tam mēs atkal pārbraucām pāri Gaujai, Siguldā apmeklējām vecu Livonijas pili. Marina izdziedāja arī šo telpu. Un mēs atgriezāmies Rīgā. Pa ceļam es ievēroju, ka ir pazudusi debess piesātinātā zilā krāsa. Mēs braucām zem rudenīgām, kaut arī gaišzilām, debesīm. Rietēja saule…
Atskaiti sagatavoja Marina Shults

Pievienots 20/10/2014
http://www.magnitiduha.info/archives/9045
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email