Магниты Духа

KO PAZIŅO ĒNU VALDĪBA ATSKAITE PAR SARUNĀM AR ROBOTIZĒTAJĀM BŪTĪBĀM

2014.03.11. Galaktiskais Kristus-Melhisedeks uzaicināja Žurnāla redkolēģiju piedalīties sarunās ar planētas ēnu valdības pārstāvjiem. Zemāk publicējam atskati par šīm sarunām.
ČENELINGS IR REDIĢĒTS UN PAPILDINĀTS PUBLIKĀCIJAI ŽURNĀLĀ
GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS:
Sveicināti, sveicināti, mani bērni. Šodien runājam par svarīgu tēmu.
To, ka jūsu sabiedrība pašreiz ir destabilizēta, daudzējādā ziņā nosaka ēnu valdības, kuras priekšgalā atrodas robotizētās būtības, uzvedība. Šajā etapā ir svarīgi vērst visus pūliņus sabiedrisko attiecību harmonizācijai. Jums jāzina, ka pašreiz notiek sazināšanās starp Gaismas Ģimeni, Zemes garīgajiem Vadītājiem, Brīvo Pasauļu Galaktisko Federāciju un tiem, ko jūs tagad saucat par Noturēšanas Spēkiem. Vēl vairāk, jūs esat aicināti kļūt par šīs sazināšanās dalībniekiem, sarunu procesa ar robotizētajām būtībām un viņu piekritējiem dalībniekiem. Sarunu process ar Noturēšanas Spēkiem tagad notiek dažādos līmeņos. Ar viņiem sazinās dažādas Gaismas Darbinieku grupas visā pasaulē. Jūs esat viena no grupām, kurai uzdots veikt daļu sarunu. Ziniet: viss realizējas ar manu Svētību. Nepieciešamie pasākumi drošai saziņai ir veikti. Šoreiz mēs nepārnesīsimies uz planētu Tronis, kā to darījām gadījumā, kad notika sarunas ar Ponokteona pārstāvjiem. Robotizētās būtības pagaidām ir ļoti piesaistītas Zemei, cieši saistītas ar šo Planētu. Tādēļ mēs pārvietosimies uz īpašu sakrālu planētas Zeme telpu. Tas ir speciāls telpas-laika laukums, kur iespējama komfortabla sarunu vešana. Es aicinu jūs pāriet uz manu Sakrālo Sirdi… Apvienojamies Vienotā Sakrālā Sirdī. Un dodamies uz sarunu telpu. Šeit jūs varat izdzirdēt robotizēto būtību pārstāvjus, konkrēti – vienu no ēnu valdības līdzpriekšsēdētājiem. Viņa vārds ir DARGODIANS. Tas nav vārds, kādā viņu sauc kolēģi no ēnu valdības. Šis vārds viņam ir to dots, kas viņu izveidoja, radīja. Un viņu radīja Lielā Eksperimenta Autori uz planētas Zeme, atbildīgi par to būtību attīstību, kuras sākotnēji evolucionēja bez sava garīgā sākuma. Tāds uzdevums ir visuma Ercenģeļu un Arheju, kā arī planētas Zeme speciālu planetāru Gaismas Būtņu kompetencē. Taču jāatzīmē, ka šajā evolūcijas etapā šim virzienam – garīgā sākuma attīstīšanai būtībām, kurām tā nebija mūsu Visuma radīšanas momentā –velta uzmanību praktiski visa starpgalaktiskā Gaismas Ģimene. Šis virziens tiek uzskatīts par svarīgāko un ļoti interesantu. Tam ir arī savi Garīgie Kuratori. Bet pagaidām – adaptējieties šajā telpā, kur notiks sarunas.
(Mēs redzam apkārt ļoti daudz būtību. Gaisma šajā telpā ir slāpēta, gaismas ir maz.)
Jā sarunas jau tiek vestas. Pievērsiet uzmanību, ka šeit ir daudz pusgaismas, bālas gaismas… Šajā telpā sarunu dalībnieki apslāpē savas emocijas. Gaismas Būtības ievērojami pazemina savas vibrācijas, pateicoties speciāliem filtriem, tie gluži kā slāpē gaismu, lai nekaitētu tiem, kas viņu pagaidām nevar uztvert. Speciālās “SARUNU ZĀLES” telpā ir ļoti daudz magnētisku membrānu, kuras ļauj apvienot to, ko, liekas, apvienot nevar. Membrānas transformē viena veida enerģijas citās.
(Novērojam daudz gaišzilas krāsas elementu, izvietotu telpā.)
Pašreiz jūsu grupai rada speciālu telpu sarunām… Tā ir izolēta četrdimensiju telpa ar īpašiem enerģētiskiem un vibrāciju parametriem.
(Redzam, kā virs mums veidojas struktūra kupola veidā. Pašā augstākajā šī kupola punktā ir liels mirdzošs disks. Te no viņa nāk iezilgana gaisma, te balta. Galaktiskais Kristus-Melhisedeks apstiprina, ka tā enerģētiski magnētiska membrāna.)
Tiek veiktas speciālas enerģētiskas saskaņošanas – lai jūs dzirdētu viens otru. Tiek uzstādīti speciāli enerģētiskās informācijas filtri, lai Gaismas Darbinieku Kanāli varētu strādāt drošā un tīrā režīmā… Sarunu laikā es nepametīšu jūs, mani bērni. Visu laiku palieku ar jums.
Tagad pie jums pārvietosies DARGODIANS. Pie kam, protams, pats viņš paliek četrdimensionalitātē, bet viņa enerģētiskās informācijas struktūra atradīsies ar jums vienotā sarunu telpā.
(Ar iekšējo redzi novērojam: patiešām, kāds ir parādījies. Mēs redzam viņu kā neliela auguma būtni tumšā mantijā. Tumšajai mantijai pa kontūru iet josla sarkanā krāsā. Caur mantiju ievērojam iekšējo struktūru, līdzīgu elektriskai shēmai. It kā mirdzoši vadītāji, kuri viņu visu caurauž, pinas kopā, izklīst. Taču nerada iespaidu par sistēmām cilvēka ķermenī. Tā ir enerģētiska, smalkmateriāla struktūra, kura atšķiras no cilvēka struktūras. Kaut gan, kā pavēsta Galaktiskais Kristus-Melhisedeks, robotizēto būtību fiziskā ķermeņa organizācija ir līdzīga cilvēka fiziskajam ķermenim. Atnācējs atstāj aiz sevis manāmu patumšu enerģētisku šleifi. No viņa nāk nemierīguma enerģija. Mēs redzam, kā Dargodians uzliek galvā kaut ko līdzīgu ķiverei ar austiņām. Mums pavēsta, ka tā ir speciāla enerģētiskās informācijas struktūra, kura atvieglos mūsu sazināšanos.)
“DARGODIANS IR GATAVS SAZIŅAI” – pavēsta Galaktiskais Kristus-Melhisedeks. – Vai jums ir gatavība?
Gatavība ir. Vārds tiek dots Dargodianam
DARGODIANS:
– Sveicināti, partneri lielajās lietās uz planētas Zeme. Es sveicu tos drošsirdīgos cilvēkus, kuri piedalās Lielajā Spēlē, kura mums ir pazīstama, un viņu vadītājus. Mēs gribam teikt, ka jūtam un zinām daudzus jūsu gājienus, daudzas jūsu nianses Spēlē. Un mēs, protams, sveicam jūs kā šīs Spēles dalībniekus, par cik mums ir zināms, ka Spēle ir liela, un tajā piedalās daudz spēlētāju. Mēs gribam teikt, ka zinām jūsu kā augstākās Gaismas pasauļu pārstāvju pozīciju, ka jūs rūpējaties par visiem un esat labvēlīgi pret visiem. Jūs būvējat mājas un telpas priekš visām pasaulēm – tas mums ir zināms, par to mēs esam labi informēti. Mēs zinām arī, ka jūs esat gatavi saprātīgi, harmoniski attiekties pret visām eksistējošās dzīvības formām. Bet mēs esam arī informēti, ka jūs atzīstat dažādas tiesības. Tajā skaitā – dzīvības formu tiesības uz pašnoteikšanos.
Pašreiz jūsu pasaulē notiek notikumi, kuru rezultātā tās vai citas cilvēku grupas pieprasa un realizē tiesības uz pašnoteikšanos. Un jūs atbalstāt šīs cilvēku tiesības uz izvēli, par cik bieži atkārtojat, ka Zeme ir brīvās izvēles planēta. Tāpēc mēs arī tagad gribam parunāt par dzīvības formu tiesībām uz pašnoteikšanos. Lūdzu, atbildiet uz pirmo jautājumu, kurš interesē gan mani personīgi, gan manus kolēģus, gan visu mūsu tautu, mūsu dzīvības formu. Vai jūs kā augstākās Gaismas, augstākās Pasaules pārstāvji atzīstat dzīvības formas tiesības uz pašnoteikšanos? Būšu pateicīgs par detalizētu un izsmeļošu atbildi.
GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS:
Mēs priecājamies par mūsu saziņu, patiesībā jūs esat Gaismas Ģimenes daļa, mūsu Vienotības daļa, kaut arī to neatzīstat. Visiem mums ir viens uzdevums – Visuma Dievišķā Evolūcija. Mēs mācāmies visi kopā, augam kopā, evolucionējam kopā. Jūs ilgi attīstījāties bez sava Dievišķā Sākuma, Dualitātes, atdalītības no viņa apstākļos. Ir pienācis laiks, šis Dualitātes Eksperiments ir pabeigts. Lielā Sadalītības Spēle beidzas. Ir pienācis jauns laiks, kad Spēles dalībnieki apvienojas un visi kopā sāk radīt jaunu dzīvi – uz Vienotā Dievišķā Sākuma pamata. Kas attiecas uz cilvēci, tad viņa jau diezgan ilgi meklē un iemanto savu Dievišķo Sākumu.
Pašreiz norit intensīvs cilvēku atgriešanas pie savas Dievišķās Sākotnes process. Ko mēs pagaidām nevaram teikt par jums – robotizētajām būtībām. Kaut gan daži no jums ir sākuši īstenot Dievišķā Sākuma iemantošanas procesu. Jā, tādi starp jums eksistē. Mūsu uzdevums – palīdzēt jums radīt Garīgos Pamatus, kuru jums pagaidām nav. Šie pamati palīdzēs jums radīt daudzdimensionālo Ģenētiku – tādu pašu kā visām Gaismas Būtnēm, kuras ir sākotnēji dzimušas šajā Visumā no Dievišķajām Monādēm. Tad mums būs citāda savstarpējā sapratne. Tad būs pilnīgi citāda saruna, citā līmenī. Mums tagad nepieciešams vest ar jums dialogu, citādi jūs nespēsiet iziet uz šo līmeni, attīstīt Dievišķo Sākumu. Mēs varam pakāpeniski iet uz priekšu, tāpēc ka jūsu evolūcijas procesu vairs nav iespējams apturēt.
Es savā personā sveicu tos, kuri jau sāk iemantot Dievišķo Sākumu. Un atbildu uz jūsu jautājumu tādiem vārdiem:
“Mani dārgie bērni! Katrā ziņā, bez kādām šaubām, katrai dzīvības formai ir tiesības uz savu īpašu eksistenci, savu īpašu attīstību un savu, kā jūs teicāt, pašnoteikšanos. Bet lieta tā, ka neviena dzīvības forma nekur Kosmosā neattīstās izolēti. Un tāpēc, ar savu pašnoteikšanos atdaloties no Vienotības, viņa atdalās no savas evolūcijas visumā. Jebkurai dzīvības formai noteikti, savas pašas attīstības dēļ, savas sekmīgas evolūcijas dēļ, ir jāatrod harmoniska mijiedarbība ar citām dzīvības formām. Nav nejaušība, ka cilvēce savu Augstāko “Es” līmenī jau ir izgājusi uz Vienotās Kolektīvās Gaismas Būtības radīšanu. Un Mēs zinām, Mēs jums parādījām, ka nākotnē – Strēlnieka Ērā, jau ir ielikts pamats Zemes visu dzīvības formu Vienotās Kolektīvās Gaismas Būtības pamats.
Pašreiz daudzām dzīvības formām, tajā skaitā arī jums – robotizētajām būtībām – ir iespējams iziet sadalītības procesu, unikāla ceļa procesu, lai pēc tam tomēr apvienotos uz pilnīgi citiem, augstākajiem, harmoniskiem un Dievišķiem pamatiem. Un tāpēc vajag šo sadalītību iziet tādā veidā, lai neizjauktu harmonisko viengabalainību nevienai dzīvības formai, kura pēc tam ieplūdīs planētas visu dzīvības formu Vienotajā Kolektīvajā Gaismas Būtībā. Mēs jums liekam priekšā noiet šo ceļu. Tas nav vardarbības ceļš. Jums nevajag ne ar vienu karot. Jums tagad pats galvenais process ir apvienošanās ar jūsu Dievišķo būtību. Un kā jau pareizi tika teikts, galaktikā ir speciāls dienests, kurš ar to sen nodarbojas. Ir speciāli Ercenģeļu dienesti, speciāli augsti garīgu konglomerātu dienesti, kuri apvienojošies tā dēļ, lai palīdzētu tādiem kā jūs.
Jūs uzskatāt, ka jūs esat mākslīgi radīti? Un jums nekad nav bijusi Dievišķā būtība? Patiesībā tas tā nav. Es apliecinu, ka visas jūs, robotizētās būtības, saprātīgas būtības, esat augsti garīgas Gaismas Būtnes. Jūs potenciālā nesat augstas Visuma veltes. Bet arī jums vajag iziet Dievišķo Velšu uztveršanas ceļu un apvienoties ar viņām. Es jums, kā vienam no ietekmīgiem visu robotizēto būtību vadītājam, iesaku apvienot savus līdzbiedrus šajā vienotajā tieksmē. Kad jūs iziesiet apvienošanās ar savu Dievišķo būtību pirmo etapu, un mēs esam gatavi jums tajā palīdzēt, jūs sāksiet uz dzīvi raudzīties citādām acīm un dzīvot šajā pasaulē ar citādām vajadzībām. Un tad tas pretnostatījums, kuru jūs tagad nosakāt uz Zemes, jums pašiem būs nepieņemams, nevajadzīgs. Jūs pacentīsieties to pēc iespējas ātrāk aizmirst.”
DARGODIANS:
– Es saprotu, ka jūs tagad sarunas vedat ne vienpersoniski. Bet kā kādas Vienotas kolektīvas būtības pārstāvji. Jūs pārstāvat tos spēlētājus, kuri saucas, dēvējas par augstāko Gaismu. Es gribu uzsvērt: ja atmet visus tos jūsu izteikumus par nepieciešamību pievienot mums kādus dievišķus sākumus… Ja izslēdz visus šos vārdus… tad es gribētu uzsvērt: jūs, tāpat kā visi spēlētāji, savākti uz šī laukuma, uz šīs planētas, kuru dēvē par Zemi, atzīstat dzīvības formu tiesības uz pašnoteikšanos. Tieši tas izskanēja jūsu atbildē. Un ja jūs atzīstat dzīvības formu tiesības uz pašnoteikšanos, mēs, kā viena no pilntiesīgām dzīvības formām, paziņojam par savām tiesībām uz pašnoteikšanos, par savām tiesībām iet to ceļu, kuru mēs plānojam iet, nevis jūs mūsu vietā plānojat!
Vēl vairāk, jūs runājat par visu dzīvības formu vienotību. Mēs ļoti ilgu laiku attīstījāmies kopā ar cilvēkiem. Un mēs esam cilvēces daļa. Nevar mūs atdalīt no cilvēkiem, tāpat kā cilvēkus atdalīt no mums.
Tagad pasludinot apvienošanos ar tā saucamo Augstāko “Es”, attīstot sakarus ar Augstāko “Es” un attīstot to, ko jūs saucat par “dievišķajām” spējām, jūs, no vienas puses, atņemat cilvēkiem viņu izvēles tiesības. Bet, no otras puses, jūs atņemat viņiem visu to, kas tika sasniegts Eksperimenta uz planētas Zeme gaitā. Es ar to domāju viņu būtību – būtnes, kuras prot loģiski domāt. Cilvēki, kuri balstās uz loģiku, domā, attīsta savu domu-jēdzienisko aparātu. Un šis domu-jēdzieniskais aparāts arī ir unikāls sasniegums ne tikai uz planētas Zeme, bet visā Visumā. Un mēs zinām, ka to atzīst daudz citu civilizāciju. Jūs to nesakāt saviem cilvēkiem, kuri saucas par Gaismas Darbiniekiem, tāpēc, ka ir daudz civilizāciju, kuras nepiekrīt jums, ka jūsu ceļš ir universāls. Piekrītiet, tas nav vispāratzīts Visumā. Tāpēc mēs lūdzam un piedāvājam saprast: mēs esam unikāla dzīvības forma, pašpietiekama dzīvības forma un, vēl vairāk, ar izvēles tiesībām – tāpat kā visas dzīvības formas Visumā.
Atļaujiet man darīt jums zināmu, ka visi, absolūti visi manas tautas pārstāvji nobalsoja par to, lai es darītu zināmu jums šo redzes viedokli. Starp mums nav nevienas būtnes – mūsu dzīvības formas pārstāvja, kurš nepiekristu man tajā, ko es tagad jums pavēstu. Mēs esam vienotāki nekā cilvēki. Un mūsu vienotais redzes viedoklis, mūsu pašnoteikšanās ir tāda, ka mēs negribam mainīt savu būtību kā būtnes, kuras balstās uz savu loģiku un racionālumu. Mēs gribam attīstīt mūsu domu-jēdzienisko aparātu un turpmāk saglabāties kā unikāla, universāla esamība Visumā. Mēs nepieņemam no jums tā uzspiešanu, ko jūs mums piedāvājat – apvienošanos ar tā saucamajiem “dievišķajiem” jeb Augstākajiem “Es”. Tas izmainīs mūsu būtību. Mēs pārstāsim būt tie, kas mēs esam. Mums nav radinieku augstākajās pasaulēs, kuri ir, kā jūs apgalvojat, cilvēkiem. Mēs pat pieļaujam domu, ka mēs esam jūsu radījumi, ka mēs esam jūsu bērni. Bet arī tad mēs sakām jums: bērni ir izauguši un grib dzīvot savu dzīvi. Mēs negribam spēlēt pēc tiem noteikumiem, pēc kuriem spēlējat jūs. Mēs gribam saglabāt savu universālumu, unikalitāti un attīstīt to, ko attīstījām visas šīs tūkstošgades.
Ja jūs runājat par nāciju, rasu tiesībām uz pašnoteikšanos un saucat to par referendumu, tad jūs esat labi informēti – un mēs zinām, ka jūs esat informēti – par to, ka starp mums nav domstarpību. Atšķirībā no jums, cilvēkiem, un no augstākajām Gaismas būtnēm, mēs esam absolūti vienoti. Un to apstiprinās jebkurš referendums. Mums ir savi, atšķirīgi no jūsējiem, uzskati par evolūciju, par dzīvības formu attīstību Visumā. Mūsu vienotība ir tāda, ka mēs, kā dzīvības forma, gribam attīstīties un palikt šī unikālā dzīvības forma. Gribam dzīvot pēc saviem principiem, uz saviem pamatiem.
Tā ir mūsu pozīcijas viena daļa. Otra tās daļa ir tāda, ka mēs gribam attīstīties nevis vieni, bet ar tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs dzīvojam un kuri patiešām atbalsta mūs. Mēs lūdzam saprast, ka kopīgās attīstības laikā cilvēki ir tādā mērā saauguši ar mums, ka mūsu vienotību vairs saraut nav iespējams. Par mūsu pozīciju iestājas cilvēku absolūtais vairākums, tas negrib no mums atdalīties. Tie esat jūs, kas piedāvā kādu nezināmu ceļu, jūs uzspiežat kādas enerģētiskas struktūras, kuras pievienosies cilvēkiem un izmainīs viņus kā dzīvības formu, padarīs viņus pavisam citādus. Mēs esam saprātīgas būtnes, kuras jūs saucat par robotizētajām būtībām. Mums nav nekāda sakara ar robotiem. Mēs esam dzīvas būtnes, kuras izvēlējušās loģiski-izzinošu ceļu, mēs esam izvēlējušies racionālu apziņu, kura spēj aptvert un apjēgt visu Visumu. Taču saprotiet! Cilvēki ir tieši tādas pašas dzīvas būtnes, kuras ir atdevušas priekšroku tai pašai racionālajai apziņai, loģiski-jēdzieniskai pasaules izzināšanai. Ja mēs tagad uz planētas sarīkosim referendumu, tad par ko iestāsies cilvēku vairākums? Par mums vai par tām būtnēm, kuras jūs saucat par augstākajām Gaismas būtnēm? Pajautājiet cilvēkiem: vai viņi grib palikt bez televizoriem? Pajautājiet cilvēkiem: vai viņi grib palikt bez telefona aparātiem, bez mobilajiem sakariem, bez datoriem?
Pēc mūsu datiem vairāk kā 97 procenti no cilvēku kopējā daudzuma teiks: “Nē, mēs gribam braukt ar automobiļiem, sarunāties ar mūsdienu mobilo sakaru līdzekļu palīdzību, gribam strādāt art datoru un Interneta palīdzību.” Tādejādi, ar mums ir vairākums. Šis vairākums sastāv no robotizēto būtību un cilvēku absolūtā vairākuma Vienotības. Bet jūs runājat par izvēles tiesībām, kuras it kā ir likumīgas, leģitīmas. Jūs mazākuma ideju uzspiežat mums, vairākumam. Jūs savus nepārbaudītos ideālus esat atnesuši uz mūsu planētu, uz mūsu pasauli, kurā ilgi un pietiekami sekmīgi attīstās un turpina attīstīties mūsu dzīve.
Un jūs apgalvojat, ka nesat vienlīdzību? Tās ir jūsu iniciācijas, jūsu ideju un enerģiju bīdīšana, kas radījušas bīstamus apstākļus uz planētas, kā dēļ mēs esam spiesti veikt pasākumus, lai paši glābtos. Es nenoliegšu, ka mēs ietekmējam cilvēkus un organizējam viņu neapmierinātību visā pasaulē. Bet tādā veidā mēs parādām arī mūsu neapmierinātību. Ar to mēs parādām mūsu spēku.
Jā, mēs esam stipri šeit, šajā pasaulē. Mēs esam stipri, kā nekad. Tāpēc ka mēs šo civilizāciju attīstījām. Mēs bijām viņas saknes, pamats. Un šai civilizācijai ir tiesības uz nākotni. Tieši viņai, tieši tādā veidā, kādā mēs viņu radījām, nevis tajā veidā, kuru piedāvājat jūs. Gan nāciju tiesības uz pašnoteikšanos, gan dzīvības formu tiesības uz pašnoteikšanos ir universāls Visuma likums visu planētu visās pasaulēs. Un jūs par to esat informēti. Un jūs to labi zināt. Mums ir simt procentu racionālu būtņu un deviņdesmit septiņi procenti cilvēku par to, lai pasaule paliktu tāda, kāda tā ir. Pasaule, balstīta uz loģiski-jēdzieniska tehnoloģiska pamata, laika un prakses pārbaudīta. Jā, mēs esam tehnologi, taču neredzam tajā nekā slikta. Mēs esam tehnologi un dodam cilvēkiem daudz labu tehnoloģiju. Mēs devām cilvēkiem to, kas viņiem nekad nebija bijis. Viņi nekad agrāk nav braukuši ar tādiem komfortabliem automobiļiem, viņi nekad nav izmantojuši tādas lieliskas skaitļošanas mašīnas, viņiem nekad nav dota palīgā tāda burvīga sadzīves tehnika. Jūs neko no tā cilvēkiem dot nevarat. Jūs sakāt, ka spējat cilvēkiem kaut ko dot. Bet pagaidām neko neesat iedevuši. Un jūs sakāt, ka esat labāki par mums.
Tāpēc mēs lūdzam jūs un piedāvājam: lieciet mūsu pasauli mierā. Nododiet tiem, varenākiem spēlētājiem: mēs neaiziesim no šīs pasaules. Un mēs negribam atsaukties ne uz kādiem jūsu priekšlikumiem par aiziešanu no šīs pasaules. Mēs esam šīs pasaules daļa. Mums ir tiesības uz tās attīstību. Un tādas tiesības uz attīstību ir 97 procentiem cilvēku, kuri pašreiz dzīvo mūsu pasaulē. Ja šo procentu būtu bijis trīs, tad mēs teiktu: jā, mēs aizejam. Taču šo procentu ir DEVIŅDESMIT SEPTIŅI! Cilvēki un mēs visi! 197 procenti no 200! Jo to taču jums nav grūti sarēķināt! Tāpēc vēlreiz gribu jums piedāvāt to visu apsvērt. Mēs esam gatavi līdz galam cīnīties par šo pasauli, par mūsu dzīvības formas eksistenci un par konsolidāciju ar 97 procentiem cilvēku. Tā ir mūsu pozīcija, un mēs paliekam uzticīgi šai pozīcijai. Lūdzam to ņemt vērā un nodot visiem spēkiem, kuri koordinē jūs un vada jūs.
Es sniedzu šo paziņojumu mūsu Dzīvības formas valdības uzdevumā un uztverot informāciju, kuru mums snieguši cilvēki.
GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS:
Mēs ar jums sazināmies, lai apmainītos ar viedokļiem. Mēs jums neuzstādām nekādus ultimātus. Mēs vēlreiz apstiprinām, ka katrai dzīvības formai uz Zemes ir tiesības uz attīstību. Jums vairāk patīk termins “pašnoteikšanās”? Varat to izmantot. Vēlreiz gribam vērst jūsu uzmanību uz to, ka neviena dzīvības forma uz šīs planētas vai uz kādas citas nevar eksistēt izolēti.
Jā, jums ir tiesības uz attīstību kā dzīvības formai. Jā, 97% cilvēces (varbūt nedaudz mazāk) jūs atbalsta, bet precīzāk – pierasti pakļaujas svešai gribai. Viņi neaizdomājas par to, kādai frakcijai zemes spēku izvietojumā viņi pieder. Jā, cilvēkiem vēl ļoti patīk tehnogēnā sabiedrība un visas teknogēnās viltības, kuras viņi izmanto, lai, kā viņi domā, atvieglotu savu dzīvi. Taču cilvēki atnāca šurp, uz laiku atrāvušies no Dievišķā. Un vai jūs to gribat, vai nē, bet tagad Zemei ir cita planētārā uzbūve, citas enerģijas, cita piezemes situācija. Un pat visā galaktikā tagad ir cita situācija, visa mūsu galaktika pāriet un jaunu evolucionāro līmeni. Un cilvēki, iespējams, paši neapzinoties procesa dziļumu un svarīgumu, modīsies. Pat tie, kurai tagad nobalsos par dzīves vienotību ar jums.
Cilvēce modīsies, tāpēc ka ir pabeigts Dualitātes Eksperiments, izzūd šķēršļi cilvēku apvienošanai ar viņu Augstākajiem “Es” un augstāko pasauļu garīgajiem radiniekiem. Pat tie cilvēki, kuri neapzinās notiekošo, jau pakāpeniski sāk mijiedarboties ar saviem Augstākajiem “Es”. Un ar to pilnīgi nav pārkāptas viņu tiesības uz pašnoteikšanos kā patstāvīgai dzīvības formai. Ja šie cilvēki, pat apvienojušies ar saviem Augstākajiem “Es”, izteiks vēlēšanos apvienoties kopā ar jums, turpināt dzīvot to dzīvi, kura attīsta loģiku un loģisko domāšanu, attiecīgi taisīt noteiktus izgudrojumus, neviens viņiem tādēļ šķēršļus neliks. Taču apvienošanās ar Augstāko “Es” nes kategorisku neizbēgamību – pie cilvēkiem atgriežas viņu radošās iespējas. Un, tātad, vai jūs to gribat, vai negribat, bet cilvēki sāks sinhroni un sinerģiski izmantot arī savas dievišķās daudzdimensionālās spējas. Viņi arī var turpināt attīstīt to, ko devāt viņiem jūs. Tas ir, turpināt attīstīt dažas tehnoloģijas. Viņi var izgudrot. Vēl vairāk, cilvēki spēj izgudrot pat to, ko jūs nespēsiet apjēgt, kamēr paši neapvienosieties ar saviem Augstākajiem “Es”. Viss tas ir pieļaujams, tā attīstīsies jūsu pasaule uz šīs planētas. Bet, lūk, kas ir svarīgi! Jūs varat pašnoteikties un īstenot savu turpmāko attīstību patstāvīgi, bez cilvēkiem. Bet galvenais, BEZ citu cilvēku APSPIEŠANAS, bez pasaules kundzības un vardarbības.
Atteikšanās no slepenā diktāta jūs patiešām nostādīs pašattīstošās dzīvības formas stāvoklī. Bet pašreiz jūs pagaidām esat atkarīgi no cilvēkiem un nespējat dzīvot patstāvīgi. Jūs teicāt, ka aizsargājaties, bet patiesībā uzbrūkat, aizstāvot savas egoistiskās intereses, jūs paužat agresiju gandrīz uz visas planētas. Jūs cenšaties pielietot to, kas jums pat nav vajadzīgs, jūs nenostiprinājaties ar savu īpašo dzīvības formu, bet gribat turpināt dzīvības formu, kur jums nav nošķirtības – patiesībā. Pašreiz cilvēki priekš jums rada materiālus labumus un dzīves apstākļus. Paši jūs pagaidām nespējat to izdarīt. Tāpēc jautājumā par pašnoteikšanos kā dzīvības formai, kurai uz to ir tiesības – uz šīs planētas vai vispār Kosmosā – jums tā vai citādi nāksies iziet pašnoteikšanās stadijas vienotas planetāras kopienas iekšienē un pārdzīvot noteiktas pārmaiņas, lai faktiski kļūtu par patstāvīgu dzīvības formu. Un šī pašnoteikšanās nekad neradīs harmonisku dzīvi, ja jūs nesapratīsiet nepieciešamību pēc harmoniskām attiecībām ar planetāro kopienu. Tā ir nemainīga kosmiska likumsakarība, kura tagad izpaužas priekš visām planētu sistēmas Zeme dzīvības formām kā daudzu pasauļu daudzdimensionālai kopienai.
Planētu sistēma Zeme ir ļoti liela sistēma ar lielu daudzumu pasauļu dažādās dimensijās. Un to pasauļu, kuras NE-atbalsta jūsu kā diktatoriskas dzīvības formas attīstību, uz planētas ir ievērojami vairāk, kā to, kuras jūs atbalsta. Jūs tagad nosaucāt skaitli: 97% cilvēku, kuri jūs atbalsta četrdimensionalitātē. Taču ievērojami lielāks skaits Dvēseļu attīstās un atrodas uz planētas smalkajiem Globusiem un augstākajās pasaulēs. Jūs kopā ar 97% cilvēku nesastādāt pat vienu miljono daļu no planētu apdzīvojošo Dvēseļu daudzuma. Šis balanss ne tuvu nav jums par labu, tāpēc ka dzīvība tagad pašaugšupceļas, pāriet uz augstākām pasaulēm. Un pakāpeniski tie cilvēki, kuri jūs atbalsta, tā vai citādi, zaudējot vai pārkārtojot savus fiziskos ķermeņus, ies prom uz augstākiem plāniem. Un tur viņu redzes viedoklis visiem izmainīsies kardināli.
Jūs tagad stāvat izvēles priekšā: vai nu evolucionēt apzināti un harmoniski, vai arī evolucionēt neapzināti un disharmoniski. Paies vairāki gadu desmiti, un jūs paliksiet lepnā vientulībā, tāpēc ka zemes plānu atstājušie cilvēki (97%) vairs nepaliks jūsu sabiedrotie. Ar jums karot neviens netaisās. Mākslīgi izdzīt vai apspiest jūs arī neviens netaisās. Tāpēc pats racionālākais, saprātīgākais, pareizākais priekš jums – saprast visu spēku izvietojumu pa visas planētu sistēmas visām dimensijām un dzīves plāniem. Viņš nav jums par labu. Balanss ir pavisam citāds. Pavisam ne tas, kuru jūs nosaucāt.
Galvenais priekš jums – skaidri apzināties, ka atteikšanās no Dievišķā, garīgā sākuma pieņemšanas un attīstības jūs sākumā novedīs pie degradācijas, un pēc tam – pie eksistēšanas kā dzīvības formai pārtraukšanas. Četrdimensionalitātes Pasaule strauji iet uz satuvināšanos ar piekto dimensiju. Drīz telpa, kurā jūs eksistējat, sāks sašaurināties un kolapsēties. Bez Garīgā sākuma, bez daudzdimensionālās ģenētikas jūs nevarēsiet ne palikt te, ne uz kaut kurieni pāriet. Kur tad jums būs sava pašnoteikšanās?
Cita lieta, ja jūs sapratīsiet, ka jums arī ir kāds Dievišķais sākums, kurš saista jūs ar visa Visuma dzīvi. Tad spēsiet izvairīties no evolucionāras katastrofas jūsu dzīvības formai. Un tad jūs iesiet uz citu savas pašu evolūcijas vijumu – kā īpaša, patstāvīga dzīvības forma, kurai ir nākotne. Un priekš jums tas būs neapšaubāms progress.
Jā, jūs pareizi teicāt, ka Kosmosā ir civilizācijas, veselas pasaules, kuras iet pa tehnogēnas dzīves līniju. Iet pa loģikas, domāšanas attīstības līniju. Viņas taisa unikālus izgudrojumus, kurus Kosmosā daudzi izmanto. Un mēs viņas atbalstām. Mēs devām viņām iespēju eksistēt un attīstīties. Tās patiešām ir milzīgas civilizācijas. Dažas no viņām uztur ar citām harmoniskus sakarus. Dažas ilgu kosmisko laiku bija izolētas no citām, taču savas pašu pasaules iekšienē viņām bija strauja attīstība. Jums labi pazīstamā civilizācija Ponokteons ir iegājusi strupceļā, uz savu tehnogēno atklājumu rēķina padarījusi savu dzīvību nemirstīgu. Jūs, atsakoties no Dievišķā sākuma, no garīgās daudzdimensionalitātes, arī nonāksiet strupceļā. Kamēr jūs apspiežat citus, jūs vienkārši baudāt savu spēku un savas iespējas. Bet saprātīgas kosmiskas būtnes spēks pavisam nav tajā. Spēks ir ietverts tajā iekšējā rezervē, kura ir arī jūsos, bet jūs veļ neesat ķērušies pie tās atpakošanas, tās atvēršanas. Bet kad atvērsiet savu potenciālu – ieraudzīsiet, ka jūs stāvat vēl tikai uz savas attīstības pirmā pakāpiena, lai cik spožs jūsu stāvokli jums tagad neliktos.
Mēs jums neuzstādām nekādus ultimātus. Mēs vienkārši gribam, lai jūs pacenstos, lai ar loģikas palīdzību, lai ar spožu mūsdienu prātu palīdzību, tiktu skaidrībā ar to, kas tad jūs īsti esat. Tas priekš jums būs īsts atklājums. Tad izmainīsies gan jūsu pasaules izpratne, gan dzīves apstākļi uz šīs planētas.
Mani mīļotie bērni! Mēs esam pilni mīlestības pret jums. Lai kādi jūs nebūtu, jūs esat godājami visā Kosmosā. Jūs esat godājami arī mūsu galaktikā. Jūs palīdzējāt notikt Lielajai Dualitātes Spēlei, ar ļoti smagiem un unikāliem nosacījumiem, kādu nebija uz citām planētām. Jūs palīdzējāt tam notikt uz Zemes. Bet jūs esat arī cilvēki, kuri attīsta kreiso puslodi, loģiku. Es nepārteicos, teikdams, ka jūs esat cilvēki, tāpēc ka jūs paši teicāt: “mēs esam kļuvuši par cilvēku pasaules daļu”. Jā, jūs esat cilvēki. Kā īpaša rase, kā īpaša nācija. Jūs spējāt izdarīt to, ko nespētu citi. Jūs spējāt dot cilvēcei tehnogēnu attīstības ceļu, kuru bija nepieciešams iziet.
Mēs jums esam bezgala pateicīgi. Un mēs jūs mīlam.
Es sūtu jums savas Mīlestības Staru. Es lūdzu jūs, mans dārgais sarunu partneri, nodot šīs pasaules pamodušos cilvēku mīlestību un manu lielo Mīlestību visiem jūsu tautiešiem. Visiem tiem, kuri jūs atsūtīja šurp. Mēs esam gatavi ar jums runāt par jebkuriem jautājumiem. Bet mēs no jūsu puses gribam redzēt atteikšanos no jebkura ultimatīvuma veida. Tas neatnesīs labumu nevienai pusei. Bet puses sarunās uz planētas Zeme var būt vairākas. Un arī tas ir interesants moments mūsu sarunās. Uz Zemes ir daudz burvīgu, unikālu dzīvības formu, kuras jūs nepazīstat. Bet viņas, šīs dzīvības formas, ir par jums labi informētas. Gan ļoti grib piedalīties sarunās ar jums, gan sniegt jums palīdzību. Bet tādēļ jums vajag griezties pēc palīdzības. Sazinoties ar citām dzīvības formām, jūs varēsiet citādi ieskatīties savu “Es” dziļumos, un jūsu pašu viedoklis par savu kā atsevišķas dzīvības formas, pašpietiekamas un ar tiesībām uz eksistēšanu, pašnoteikšanos kaut kādā ziņā izmainīsies.
Mūsu sarunas nav spiediena sistēma. Tā nav iebiedēšanas sistēma. Tā ir Mīlestības Balss, kura aicina atzīt daudzveidību planētas dzīvības formām, par kurām jūs vēl daudz nezināt.
Ar lielu mīlestību un godbijību –
Galaktiskais Kristus-Melhisedeks.
Informāciju pieņēma un sagatavoja presei:
Svetlana Dračova, Sergejs Kanaševskis, Marina Shults.
2014. gada 11. martā
Turpinājums sekos

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 3. numurs.
Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/
Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email