Магниты Духа

EL MORIJA caur Marinu Shults, Latvija, un Sergeju Kanaševski, Krievija ATGRIEŠANĀS PIE SLEPENĀS DOKTRĪNAS (Turpinājums; sākums Nr. 1, 2) 2. daļa.

ZEME UN CILVĒCE TUVĀKAJĀ NĀKOTNĒ
Mani dārgie Gaismas Darbinieki! Izlasījušiem virsrakstu, dažiem no jums radās jautājums – par kādu tuvāko nākotni runāju? Katrs no jums par nākotni domā citādāk. Kādam tā ir gadi un desmitgades, bet kāds domā par simtgadēm vai tūkstošgadēm. Mēs nerunājam par desmitgadēm un pat – ne par simtgadēm. Mums ir svarīgas stratēģiskas, ilglaicīgas planētas un cilvēces attīstības perspektīvas. Tas, kas jums zemes, četrdimensiju dzīvē ir pagātne un nākotne, planētai ir tikai mirklis. Planetārā nākotne ir cieši saistīta ar izmaiņām Globusu sistēmā, par kuru mēs runājām šī darba pirmajā daļā. Globusu sistēmas evolūcija lielā mērā nosaka Zemes un visu planetāro dzīvības formu evolūciju. Savukārt Globusu sistēmas struktūra ir atkarīga no jaunās telpas, kurā ieiet Zeme.

1. JAUNĀ TELPA UN JAUNAIS LAIKS
ZEMES NOVIETOJUMS pakāpeniski sāk mainīties arī Saules sistēmas telpā un, atbilstoši, arī galaktikas Piena Ceļš telpā. Tas ir ļoti svarīgs galaktisks process. Var domāt, ka kosmosa ietvaros planēta Zeme ir tikai mikroskopisks smilšu graudiņš, un viņas novietojumam telpā nav lielas nozīmes Galaktikai kopumā. Bet tas pavisam tā nav. Galaktikai nozīme ir visam. Kopā ar visu Saules sistēmu Zeme tagad ieiet pilnīgi jaunās Piena Ceļa telpās. Katra Saules sistēmas objekta stāvoklis, to orientācija telpā un mijiedarbība rada jaunus galaktiskus un planetārus procesus, jaunus telpas-laika raksturojumus. Zemes dzīvības formu attīstība tiešā veidā ir saistīta ar visas Galaktikas un Saules sistēmas – tajā skaitā – parametru izmainīšanos. MAZAIS – LIELAJĀ, LIELAIS – MAZAJĀ. Šis princips ir izpausts visos kosmiskajos līmeņos. Nekā nenozīmīga galaktikas telpā nav. Visam ir savas saiknes un mijiedarbības pamats. Un tāpēc nevar pazemināt vienas planētas vai dzīvības formas uz tās lomu. Zemes cilvēces eksistēšanas nozīmīgums visam Kosmosam ir liels. Pati Zeme ir svarīga eksperimentāla bāze kā mūsu galaktikas, tā arī dažu citu Visuma galaktiku evolucionārajai attīstībai.
Mani dārgie! Mēs jau esam vēstījuši par dažiem evolucionārajiem cikliem. Jums likās, ka agrāk dotā informācija ir nesatricināma un turpmāk nav koriģējama. Bet tagad ir parādījušās tendences kardinālām izmaiņām uz planētas Zeme. Svarīgas pārmaiņas sākas visā Saules sistēmā, kas obligāti izraisīs korekciju dažos mijiedarbības ciklos starp Sauli, Mēnesi, Zemi, planētām un citiem Saules sistēmas un visa Kosmosa objektiem. Rezultātā izveidosies jaunas likumsakarības, izmainīsies Saules sistēmas objektu stāvoklis telpā, tajā skaitā Zemes stāvoklis.
Jums ir zināms, ka uz jūsu planētas eksistē astronomisks cikls, kuru nosaka ZEMES ASS PRECESIJA. Precesija (no latīņu vārda praecessio – “kustība uz priekšu”) – tā ir kustība, kura rodas Zemes griešanās ap savu asi rezultātā. Zemes ass veic apļveida kustību pa visiem 12 Zodiaka Zvaigznājiem. Šis cikls ilgst apmēram 25920 gadus. Jauna cikla sākums pēc būtības nozīmē sākumu jaunam astronomiskam Laikmetam, kurš sastāv no atsevišķām astronomiskām ērām (piemēram, Zivs ēras, kura tagad ir pabeigta, vai Ūdensvīra ēras, kura tagad sākas).
Katrā ērā Zemes ass bija pavērsta uz vienu no 12 Zodiaka Zvaigznājiem. Salīdzinoši netālā nākotnē zemes ass slīpuma leņķis tiks izmainīts. Precesijas cikls pārdzīvos kardinālas izmaiņas. Atbilstoši izmainīsies secība un ilgums ērām un laikmetiem, kurus noteica iepriekšējais precesijas cikls. Pats svarīgākais notikums priekš zemes ass precesijas cikla jūsu saredzamā nākotnē saistīts ar dažu Zodiaka Zvaigznāju aiziešanu no precesijas apļa un jaunu zvaigznāju parādīšanos. Konkrēti, ēra, kura agrāk iezīmējās ar Mežāža Zvaigznāju, nākotnē neiestāsies. Tā aizņems nelielu laika intervāla, kuru par ēru vairs saukt nevar. Bet, lūk, pa pēdām iestāsies pilnvērtīga Strēlnieka ēra. Nākotnē Zodiaka Zvaigznāju kļūs 13.
Vienas astronomiskās ēras (zemes ass viena Zodiaka Zvaigznāja iziešanas) ilgums vidēji bija 2159 lineāro gadi. Tas ir tieši vidējs rādītājs, tāpēc ka patiesībā precesijas ēras ietilpa dažādos laika intervālos. Visas precesijas cikliskās likumsakarības ir sajūgtas ar zemeslodes ass stāvokli telpā attiecībā pret mūsu planētas kustības ap Sauli plakni, tas ir, ar Zemes ass slīpuma leņķi attiecībā pret ekliptiku. Vēsturniekiem un ezotēriķiem ir zināms, ka senās civilizācijas ir fiksējušas dažādus zemes ass slīpuma leņķus. Bija laiki, kad Zeme, tēlaini runājot, “gulēja uz sāniem”. Pēdējo simts tūkstoš gadu laikā zemes ass slīpuma leņķis ir mainījies trīs reizes. Tas visu laiku ir samazinājies. Pats maksimālākais leņķis, Lemūrijas laikos, bija 27,5 grādi. Tagad tas ir vienāds apmēram 23,5 grādiem. 2012. gada beigās – 2013. gada sakumā tika pabeigts pilns precesijas cikls, beidzās astronomiskas Laikmets no 12 astronomiskajām ērām ar kopējo ilgumu 25920 gadi. Pagājušajā astronomiskajā Laikmetā, tāpat kā vispār pēdējo simts tūkstoš gadu laikā, Zemes ass slīpuma leņķa samazināšanās veda pie laika tempa palielināšanās, pie matērijas sablīvēšanās. Pašreizējais precesijas cikls raksturojas ar to, ka sākas zemes ass slīpuma leņķa palielināšanās. Tas vedīs pie tā, ka laika temps pakāpeniski sāks palēnināties, aktīvi noritēs matērijas atblīvēšanās process. Jūsu pasaule ir sasniegusi pašu blīvāko attīstības punktu esamības materiālajā sfērā, tagad sākas pretējais process. Matērija kļūs mazāk blīva, jūsu pasaules vibrācijas aktīvi paaugstinās, par ko jums ir vēstīts jau ne reizi vien. Pagātnē zemes ass slīpuma leņķa ievērojamas izmaiņas realizējās diezgan ātri un tika spēcīgu dabas katastrofu, kataklizmu pavadītas. Mēs jau esam vēstījuši jums un atkārtojam vēl. ŠAJĀ REIZĒ NAV PAREDZĒTA ZEMES ASS SLĪPUMA LEŅĶA ĀTRA IZMAINĪŠANĀS, KURA IZRAISĪTU NOPIETNAS KATAKLIZMAS AR DRAUDU VISAI PLANETĀRAJAI DZĪVĪBAI. Notiks plūstoša, pakāpeniska, laikā izstiepta ass stāvokļa izmainīšanās. Tā vedīs pie jauna precesijas cikla radīšanas, pie jauna astronomiskā Laikmeta un pie jaunām astronomiskajām ērām. Izmainīsies zvaigžņu stāvoklis pie jūsu debesīm. Daži uzskata, ka zvaigznes, kuras ir stipri tālu no zemeslodes, ir nekustīgas. Tāds termins eksistē gan astronomijā, gan astroloģijā. Taču zvaigžņotā debess jau sen ir uzsākusi kustību. Un šī zvaigžņu pārvietošanās debesjumā, visai nepierasta novērotājam uz Zemes, ir saistīta arī ar Zemes jauno stāvokli galaktikā Piena Ceļš pēc 2012. gada decembra – 2013. gada marta Galaktiskās Izlīdzināšanas un ar jau sākušos zemes ass slīpuma leņķa mainīšanos. Zemes ass kustība sāks mainīties, atjaunoties, mēs iegūsim pavisam citādu saikni ar Zodiaka Zvaigznājiem un ar citiem kosmiskiem objektiem. Tas ietekmēs gan visu jūsu pasaules dzīvi, gan katra atsevišķa cilvēka dzīvi.
Tas vai cits zemes ass novietojums – tas nav vienkārši Zemes stāvoklis attiecībā pret ekliptiku (Zemes griešanās ap Sauli plakni). Tā vēl ir enerģētiskās informācijas saikne ar citiem zvaigznājiem, zvaigznēm, planētām. Precesijas ciklā katrs Zemes Globuss īpašā veidā mijiedarbojas kā ar 12 Zodiaka Zvaigznājiem, tā arī ar citiem daudzveidīgiem kosmiskiem objektiem. Zemes ass slīpuma leņķa izmainīšanās izraisa veselu seku ķēdi, kvalitatīvi maina mijiedarbību kā starp Zemi un kosmiskajiem objektiem, tā arī starp Globusiem planetārās sistēmas iekšienē. Mums ir svarīgi zināt pārmaiņu galvenās likumsakarības. Bet tās reducējas uz to, ka augstāk norādīto procesu rezultātā izmainīsies jūsu pasaules telpas-laika raksturojumi. Kā jau tika atzīmēts augstāk, matērija kļūs mazāk blīva, laika temps pakāpeniski palēnināsies. Taču laika tempa palēnināšanās – tās nav vienīgās izmaiņas, kuras notiks ar jūs laiku kā vienu no četriem jūsu dimensijas mēriem. Mēs jau ne reizi vien esam jums teikuši, ka laiks kļūst sfērisks. Bet kas tas ir – laika sfēriskums? Pirmām kārtām jūs jēdzienu “sfēriskums” definējat kā “nelinearitāti”. Un tas ir pareizi. Laiks priekš jums pārstāj attīstīties tikai no pagātnes uz nākotni. Jūs jūtat, ka gan pagātnes, gan nākotnes enerģijas sāk ar jums aktīvāk mijiedarboties. Jūs, piemēram, sākat atcerēties – un tādā veidā atkal izdzīvot! – savus tā sauktos iepriekšējos iemiesojumus. Dziedniecības procesā jūs nereti veicat astrāli-mentālus ceļojumus uz pagātni un raisāt tur vaļā vecus karmiskos mezglus. Jūs, tādejādi, izdziedināt savus “Es” pagātnē un piedalāties vispārīgajā pagātnes dziedināšanas procesā. Daudzi Gaismas Darbinieki nodarbojas ar dzimtas dziedināšanu, caur savām fiziskajām un Garīgajām saknēm ejot uz pagātni. Tādejādi, jūs, atrodoties tagadnē, aktīvi ietekmējat pagātni, JAU MIJIEDARBOJATIES AR PAGĀTNI. Tieši šī mijiedarbība ar pagātni ir viena no raksturojumiem tam, ko jūs saucat par “laika sfēriskumu”. Bez tam jūs tagad, attīstot projektu “Augšupcelšanās”, esat radījuši veselu virzienu – “CILVĒCES NĀKOTNES PASAULE”, kura mērķis – jūsu nākotnes pasaules radīšana. Piektās dimensijas Reabilitācijas centra darbinieki aicināja jūs aktīvi radīt piektās dimensijas matēriju. Dažas Gaismas Darbinieku Grupas, atsevišķi Gaismas Darbinieki jūt nākotnes enerģijas un izmanto tās, pildot to vai citu gaismas darbu. Citādi sakot, jūs aktīvi sadarbojaties ne tikai ar pagātni, bet arī ar nākotni. Un tā arī ir laika sfēriskuma izpausme. Mūsdienu Gaismas Darbinieki bieži sadarbojas ar sfēriskā laika enerģiju – bieži to neapzinoties.
Tātad laika sfēriskums – tās ir pagātne, tagadne un nākotne, apvienotas vienotā sfērā. Laika sfēra var būt individuāla, kolektīva vai vispasaules. Pagātnes-tagadnes-nākotnes apvienošanās vienotā sfērā – tas ir svarīgs, bet ne vienīgais laika raksturojums šajā etapā. Otrs tā raksturojums ir SLĀŅAINĪBA. “Slāņainība” ir tēlains izteikums, kura būtība ir tāda, ka laiks jūsu pasaules iemītniekiem tagad ir DAŽĀDS. Un ir ļoti svarīgi atzīmēt, ka tas ir DAŽĀDS DAŽĀDĀM CILVĒKU GRUPĀM. Jums liekas, ka jūs, miljardiem cilvēku, dzīvojat vienā pasaulē, kurai eksistē vienots laiks. Jūs domājat, ka visi, absolūti visi cilvēki dzīvo pēc viena un tā paša laika likumiem. Bet tas tagad nemaz nav tā. Laiks jūsu pasaulē vienmēr ir bijis objektīvi-subjektīva parādība. Pie kam laika objektivitātes līmenis bija daudz augstāks par subjektivitātes līmeni. Laika objektivitāti varam saprast kā tā raksturojumu nemainīgumu, kopīgumu priekš visiem cilvēkiem. Bet ar laika subjektivitāti jāsaprot tie laika raksturojumi, kuri var mainīties un atšķiras no kopīgajiem raksturojumiem. Protams, nemainīgums – arī ir relatīvs jēdziens, un mēs šajā gadījumā LAIKA NEMAINĪGUMU saprotam kā vienu un to pašu raksturojumu esamību kaut kādā jūsu pasaules vēstures intervālā. Par relatīvi nemainīgu var saukt laiku, kurš jūsu pasaulē eksistē pēdējos 5025 gadus. Tāpēc ka mazliet vairāk kā pirms pieciem tūkstošiem gadu tika saformēts telpas-laika kontinuums, kuram pieder arī jūsu ceturtās dimensijas pasaule. Jūsu objektīvais laiks pēdējo piecu tūkstoš gadu laikā eksistēja līdz ar subjektīvo. Laika raksturojumus varēja mainīt atsevišķi cilvēki vai cilvēku kolektīvi. Pie kam cilvēki vai cilvēku kolektīvi varēja mainīt laika raksturojumus kā neapzināti, tā arī apzināti. Laika raksturojumi mainījās neapzināti īpašos gadījumos, kad cilvēkiem (Gaismas Būtnēm) ieslēdzās nobloķētie laika pārvaldīšanas mehānismi (ierobežojošie implanti). Nav nejaušība, ka ir fiksēts daudz gadījumu, kad ekstremālu situāciju dalībnieki strauji attīstošos notikumus redzēja palēninātā tempā, un pie tam viņiem bija iespēja iedarboties uz šiem notikumiem. Tamlīdzīgas parādības glāba dzīvību daudziem cilvēkiem militāru kauju un ārkārtēju notikumu laikā.
Apzināti uz laiku iedarbojās, mainīja tā raksturojumus arī tie cilvēki, kuri jums tagad ir pazīstami kā Augšupceltie Skolotāji. Tie ir sagatavoti Gaismas Darbinieki, kuri iemiesojās un iemiesojas jūsu pasaulē svarīgu evolucionāru uzdevumu pildīšanai, ar attīstītām telpas-laika pārvaldīšanas iemaņām.
Tāpēc ir svarīgi saprast: LAIKA SFĒRISKUMA ATTĪSTĪŠANĀS – TĀ VĒL IR ARĪ LAIKA SUBJEKTIVITĀTES LĪMEŅA PAAUGSTINĀŠANĀS. Jūsu pasaulē laiks kļūst arvien subjektīvāks. Citādi runājot, parādās arvien vairāk cilvēku, kuri sāk aktīvi mijiedarboties ar laiku un mainīt tā raksturojumus. Tie, par kuriem mēs sakām – pamodušies, tie, kurus mēs saucam par Gaismas Darbiniekiem, sāk mijiedarboties ar laiku APZINĀTI. Un šie cilvēki dzīvo VIENĀ LAIKA SLĀNĪ, kaut arī tas neapšaubāmi ir neviendabīgs. Jūsu pasaules iedzīvotāju otra daļa vienkārši dzīvo pēc tikumiskiem likumiem, garīgi attīstoties. Un laika enerģija reaģē uz cilvēku pozitīvu enerģiju. Tādejādi, arī veidojas savdabīgs laika slānis. Cilvēki, kuri noraida Garīgo dzīvi, dzīvo savā laika slānī. Ir cilvēki – jūs viņus saucat par aborigēniem, kuri sen dzīvo savos īpašos laika slāņos. Šie slāņi tagad arī transformējas, attīstās. Bet viņu laiks atšķiras no daudzu citu cilvēku laika.
Jūs zināt: laiks var būt sabiedrotais vai pretinieks būtnēm, dzīvojošām jūsu pasaulē, tai skaitā – jums, cilvēkiem. Un tas ir duālās pasaules raksturojums. Sfēriskais laiks, kurš nāk nomainīt duālo, lineāro, var būt tikai jūsu sabiedrotais un Līdzradītājs. Tādēļ vajag pieņemt un saprast, ka laiks ir Garīgs un Apzinošs. Viņš patiešām ir jūsu kā Lielās Centrālās Saules Eņģeļu daļa. Laiks – tā ir Gaisma, pārvērsta īpašas Esamības Sfērā. Tā ir Gaisma, ar kuru kopā jūs attīstāties dažādās pasaulēs. Jūsu pasaulē laiks ir tieši tāds, citās pasaulēs viņš var būt pavisam citāds. Taču svarīgi saprast, ka JŪS un JŪSU DZĪVOTAIS LAIKS ir “vienu asiņu”. Jūs esat vienoti ar jūsu pasaules laiku. Jūs ar viņu esat nesaraujami sapludināti, kamēr atrodaties iemiesotajos četrdimensionalitātes ķermeņos.
Laika subjektivitātes attīstīšanās nozīmē, ka jūs esat sākuši ar viņu saplūst mentāli un garīgi. Piektajā dimensijā bez garīgas un mentālas saplūšanas ar laiku nav iespējams harmoniski dzīvot. Tas ir viens no jūsu uzdevumiem – saplūst ar laiku un saprast, ka jūs ar viņu esat dažādi Gaismas aspekti. Laiku nevajag pārvaldīt, ar viņu vajag kopā radīt. Ja jūs kļūstat garīgāks un saprātīgāks, JŪSU LAIKS KĻŪST GARĪGS UN SAPRĀTĪGS. Garīgāks un saprātīgāks kļūst liels cilvēku skaits – MAINĀS PASAULES LAIKA PARAMETRI. Tieši šis process tagad ir sācies jūsu pasaulē.
Ar Zemeslodes ass stāvokli ir saistītas daudzas struktūras, kuras nosaka jūsu pasaules attīstību. Tajā skaitā – tā ir gan magnētiskā ass, gan laika ass. Šajā gadījumā asis jāsaprot nevis kā taisnas līnijas, bet kā zināmas struktūras-pamati. Tas vai cits zemes ass novietojums ietekmē šīs struktūras-pamatus un nosaka ienākošās enerģētiskās informācijas kvalitāti un kvantitāti – kā no kosmosa, tā arī no planetārajiem Zemes Globusiem.
Tieši Zemes stāvoklis Saules sistēmā, zemes ass slīpuma leņķa palielināšanās vedīs pie tā, ka Zemes Globusi sāks pārraidīt speciālas enerģētiskās informācijas paketes jūsu pasaules jaunā telpas-laika formēšanai.
Vispirms jūsu globuss “D” pastiprinās mijiedarbību ar Globusiem “C”, “E”, “F”, kuri satur piecdimensionalitātes programmas vispār un piecdimensiju laika attīstības programmas – konkrēti (skat. agrāk dotās shēmas). Pie tam Globuss “C” satur enerģētisko informāciju, svarīgu lejupejošajam evolūcijas atzarojumam, bet Globuss “E” – enerģētisko informāciju, nepieciešamu augšupejošajam evolūcijas atzarojumam. Globuss “F’ nes programmas, kuras apvieno divus evolūcijas atzarojumus un enerģiju no astotās dimensijas, kā no jums pašas tuvākās otrā Garīgā Centra dimensijas. Šo trīs Globusu enerģētiskā informācija visaktīvāk piedalās matērijas radīšanā piektās dimensijas jaunajām pasaulēm, kuras ir aicinātas apvienot arvien lielāku skaitu pasauļu, visdažādāko dzīvības formu pārstāvju. Pie tam Globuss “F” aktīvi pārraida jaunās piecdimensiju matērijas radīšanas Programmas no astotās dimensijas. Uz šī Globusa dimensijas 5 un 8 ir saistītas īpašā veidā. No šejienes Dvēseles, izgājušas cauri matērijas blīvajiem slāņiem, savā laikā spēs augšupcelties ne tikai uz septīto, bet pat – uz astoto dimensiju. Tas ir, uzreiz pāriet uz otro Garīgo Centru, radot jaunus ceļus matēriju apvienošanai, par kādiem mēs agrāk tikai sapņojām.
Piecdimensionalitātes jauno pasauļu formēšanās procesā ļoti svarīgu lomu spēlē Globuss “H”, kurš caur Globusu “G” pārraida jaunā 16-dimensiju Visuma astoņdimensionalitātes programmas Globusam “F”. Savukārt Globuss “F” formē jaunu matēriju jūsu Globusa “D” piektās dimensijas jaunajām pasaulēm.
Visi augstāk nosauktie procesi kļuva iespējami, pateicoties 2012.-2013. gadu Galaktiskajai Harmoniskajai Konverģencei. Tie iegūs savu attīstību samērā ar to, kā planēta mainīs savu stāvokli Saules sistēmā un Galaktikā, samērā ar to, kā sāks palielināties zemes ass slīpuma leņķis. Jūs esat ļoti svarīga procesa liecinieki, kad Zemes mainošais stāvoklis caur Globusu sistēmu formē jaunus telpas-laika raksturojumus planētai un, konkrēti, jūsu četrdimensiju pasaulei, kura augšupceļas uz piecdimensionalitāti caur Polipasauli.

2. LIELO CIKLU PĀRMAIŅAS
SVEICINĀTI, dārgie lasītāji! Sveicu jūs pilnīgi jaunā galaktikas Piena Ceļš telpas-laika kontinuumā! Tā ir jauna kosmiska telpa, kurā apmēram pirms gada pēc jūsu lineārā laika iegāja mūsu Saules sistēma. Telpai ir pilnīgi cits uzdevums un uzbūve. Gaisma, kura piepilda viņu, ir tik īpaša, ka ļaus mums visiem, kopā ar Zemi un Saules sistēmu, pakāpeniski apgūt pilnīgi citādu dzīvesveidu, paaugstināt apziņu, iemantot jaunu Gaismas cilvēku statusu, iegūt iespējas attīstīties līdz ar jaunām programmām un atgriezties pie sava sākotnējā – Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules – stāvokļa.
Mēs ar jums aplūkojām precesiju ciklu, saistītu ar zemeslodes ass apļveida kustību. Bet tagad atļaujiet atgādināt par citiem lielajiem cikliem. Jums tie ir pazīstami ar nosaukumu JUGAS*. Šos ciklus pirmkārt nosaka visas Saules sistēmas kustības virziens un stāvoklis attiecībā pret Galaktikas Centru. Tie spēlēja svarīgu lomu, pildot Lielo Dievišķo Plānu un Dualitātes Eksperimentu konkrēti. Jūsu pasaules dzīvē secīgi realizējās: Satija-Juga, Treta-Juga, Dvapara-Juga un Kali-Juga. Katru Jugu var saukt par ciklu. Bet visas četras Jugas kopā veido lielāku laika ciklu, par kuru bija zināms lemūriešiem. Viņi ciklu no četrām Jugām sauca par “EONU”. Kaut gan vēlāk jēdzienu “EONS” sāka traktēt dažādi.
Vienas Jugas bija piesātinātas ar lielāku Gaismas daudzumu un darbojošos likumu taisnīgumu, ļāva realizēties procesiem, kuru rezultātā attīstījās evolucionāri progresīvas civilizācijas, kuru nozīmīgums ir ārkārtīgi svarīgs visai planētu sistēmai Zeme. Citas Jugas ļāva iedziļināties blīvākās planētas dimensijās, nesot raupjumu, sablīvējumu matērijai, tajā skaitā – cilvēka ķermeņiem. Piemēram, Kali-Jugas cikls ļāva īstenot pašu sarežģītāko Dualitātes Eksperimentā – jūsu pasaulei maksimāli iespējamo cilvēka atdalīšanu no viņa Dievišķā Sākuma. Jugas palīdzēja realizēt vienotā Lielā Plāna etapus, kuru izpildīšana netika pārtraukta pat tad, kad realizējās pārtraukumi cilvēces un dažu citu saprātīgu dzīvības formu attīstībā. Jugas bija svarīgas evolūcijas viļņu atdalīšanā. Beidzās Juga – savu attīstību pārtrauca viens evolucionārais vilnis. Pat likās, ka tās ir tās vai citas civilizācijas attīstības beigas. Taču patiesībā pilns pārrāvums starp civilizācijām, tāpat kā starp Jugām, nekad nenotika. Vienmēr tika uzturēta nepieciešamā enerģētiskās informācijas saikne starp Jugām un vispārējā evolucionārā procesa civilizācijām-pārņēmējām.
Kas tagad notiek ar JUGĀM kā ļoti svarīgiem procesiem? Vai mainīsies shēma mūsu Saules kustībai ap galaktikas Centrālo Sauli? Gan jā, gan nē. Telpa starp mūsu Spīdekli un Centrālo Sauli ir pietiekami liela. Tāpēc Saules kustības raksturlīkne mainās ļoti lēni. Taču tagad visa Saules sistēma ir pārgājusi uz citādu pašas galaktikas telpu, kura ir organizēta citādāk. Un šeit sāk darboties pavisam citi cikliskuma likumi. Jaunā telpa ļaus pietiekoši harmoniski izpildīt planētas Zeme iziešanu no Dualitātes Eksperimenta. Bez tam Zeme atgriežas pie sava īstenā aicinājuma – būt Gaismas planētai, iemirdzoties galaktikā un kopumā visā Visumā kā īpašai Gaišzilajai Zvaigznei. Mēs apsveicam jūs ar to, ka visas jaunās kosmiskās programmas, kuru izpildīšanā cilvēki tagad ir sākuši aktīvi piedalīties, kļūst iespējamas, pateicoties šai gan Saules, gan Zemes – kā Saules sistēmas daļas, jaunajai orientācijai.
Ko tad tagad mums atnesīs Jugas? Sakarā ar notikušajām pārmaiņām izmainīsies katra šī gigantiskā cikla principiālais saturs. No brīža, kurš sekoja pēc Zemes un Saules Galaktiskās Izlīdzināšanas 2012.-2013. gados, ciklu, sauktu par Jugām, nozīme sāk kardināli mainīties. Pati šo periodu jēga būs orientēta uz to izmaiņu informatīvi-enerģētisku atbalstu, kuras sagaida Zemi. Īpaši svarīgi kļūst pārejas periodi starp Jugām. Tie ļaus ieviest korekcijas augšupcelšanai uz augstāko dimensiju pasaulēm, radīt jaunas evolucionāras programmas, tā kā galaktikas jaunais apgabals, kurā mēs iegājām, neuztur iepriekšējās attīstības programmas. Gluži otrādi, viņš ļauj izpildīt aiziešanu no Dualitātes un padarīt reālu visas planētās dzīvības Augšupcelšanos.
Bet tagad dosim atbildi uz jautājumu: vai Kali-Jugas cikls ir beidzies, vai nē? Daudziem Gaismas Darbiniekiem jau ir viņu Garīgo Skolotāju pavēstīts, ka ir sākusies pāreja uz Satija-Jugu. Bet joprojām pastāv viedoklis, ka Kali-Juga vēl arvien turpinās. Kāda tad ir lietu reālais stāvoklis uz šodienu?
Es ar pilnu pārliecību apgalvoju, ka Kali-Jugas cikls ir pilnībā pabeigts. Tagad realizējas pāriešana uz Satija-Jugu. Tieši – pāriešana, tāpēc ka Jugas vienmēr viena no otras ir atdalītas ar Krēslas laikiem, pārejas periodiem. Un katra pārejas perioda sākumā norit tikko kā beigušās Jugas enerģētiski-informatīva iekrāsošana. Šajā gadījumā – Kali Jugas. Cik ilgi turpināsies pāriešana uz Satija-Jugu? Tas ir atkarīgs ne tikai no cilvēkiem. Tāpēc ka Dualitātē dzīvoja ne tikai cilvēki, bet arī citas dzīvības formas. Dualitāti pārvarēt centās ne tikai jūsu pasaule, bet arī dažas citas planētas dažādu dimensiju pasaules. Un tagad runāju ne tikai par zemākajām dimensijām. Jums jāzina, ka pat planētas sestajā dimensijā ir pasaules, kuras dzīvoja Dualitātē un tagad iziet no tās. Un visas pasaules dažādā veidā ir saistītas savā starpā. Dualitātes pārvarēšana – tas ir savstarpēji saistīts visplanetārs iziešanas no Duālās eksistences process un tiekšanās uz Augšupcelšanos uz augstākajām pasaulēm. Satija-Jugas Laikmets šoreiz kļūs par Laikmetu, kad notiek planētas pilnīga Augšupcelšanās uz Visuma augstākajiem virstoņiem, ar jauniem sakariem starp Pasaulēm un Esamības Plāniem.
Jugas jaunajā telpā nepārstās eksistēt. Taču pati to izpausme Zemes vai citas planētas (bet Jugu iedarbībai ir pakļautas visas Saules sistēmas planētas) kardināli izmainīsies. Mainās planētu eksistences, viņu tālākās attīstības programma. Kas ir Jugu kosmiskie cikli no galaktiskās attīstības programmas viedokļa? Galaktikas Centrālā Saule dzemdina noteiktu savas eksistences struktūru sarežģītas sistēmas formā. Katram šīs sistēmas elementam ir sava loma, uzdevums kopējā programmā. Katrs elements skan kā patstāvīgs instruments kopējā orķestrī. Taču vadība nāk no Centra. Katra instrumenta pareizai skanēšanai viņam tiek radīti atbilstoši apstākļi. Tiek realizēta uzdotā programma nepieciešamā rezultāta iegūšanai. Ir izpildīta viena programma, nepieciešams to nomainīt ar citu. Visa galaktiskā sistēma ir nesaraujams vienots vesels, kurā tiek izpildītas atbilstošas konstruēšanas gan atsevišķu programmu, gan kopējās programmas izpildīšanai. Sistēma tiek vadīta ar ciklu palīdzību, kurus nosaka visu viņas elementu noteikta attiecība. Saules sistēmas kustība ap galaktikas Centrālo Sauli rada periodus-Jugas, kuri atver “logus”, kosmiskos portālus, lai gan Saules sistēmā, gan uz katru Saules sistēmas elementu (tajā skaitā arī uz Zemi) ienāktu noteiktas vadības programmas, impulsi, enerģijas. Šajos “logos” var mainīt “filtrus” jeb “membrānas”, tad būtiski mainās iedarbības veidi.
Bet tagad stādieties priekšā, ka “logi” pamatā paliek. Taču to uzbūve mainās – atbilstoši Zemes jaunajiem uzdevumiem. Tāpēc tagad ir tik svarīgi neuzstādīt dogmas no agrāk dotajām zināšanām. Jūsu uzdevums – ar Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules elastību un viedumu uztvert visas pārmaiņas. Un zināt, ka līdz šim strādājušie mehānismi var tikt pārkārtoti agrāk neparedzētu uzdevumu un programmu izpildīšanai. Tieši tas tagad notiek gan ar visu Saules sistēmu, gan ar Zemi.
Tātad lielie cikli, Jugas, vēl ilgi saglabās savu klātbūtni Zemes dzīvē. Taču pilnībā izmainīsies to iedarbība uz planētas pasaulēm. Iespējams, nākotnē mēs pat nosauksim tos jaunā vārdā, visam savs laiks. Sagatavojieties tam, ka caur Jugu “logiem” sāks nākt palīdzība un atbalsts pāriešanas pie jaunās planetārās dzīves nevieglo ceļu pārvarēšanā.
Atgriežoties pie ciklu, kuri saistīti ar ekvinokcijas precesiju, formēšanās mehānisma, teikšu, ka tos arī var uzlūkot kā savdabīgus “logus”, caur kuriem tiek realizēta noteiktu evolucionāru procesu uz mūsu planētas vadība. Un tad radikāli mainās evolūcijas programmas un uzdevumi. Mainot planētas vai visas sistēmas stāvokli telpā, galaktika ļauj īstenoties citiem dzīves attīstības virzieniem, nepieciešamiem visam Visumam.
Kā Jugu cikli ir savstarpēji saistīti ar Zemes Globusu sistēmu? Katram ciklam vai pārejas periodam atbilst sava planetāro Globusu un kosmisko programmu, kuras tas realizē, sistēma. Kali-Jugas periodā, kurš tagad priekš jums ir pabeigts, nebija iespējama astotā planetārā Globusa “H” kā jaunāko evolucionāro programmu nesēja izpausme. Astotais Globuss varēja pilnībā pievienoties planetārajai Globusu sistēmai tikai tad, kad sākās pārejas periods no Kali-Jugas uz Satija-Jugu, kuru jūs tagad dzīvojat. Un Globusi sagrupējās ap Globusu “D”, padarot viņu par centrālo, tieši pateicoties tam, ka Kali-Juga sāka nodot enerģētiskās informācijas stafeti Satija-Jugai. Planetārie Globusi ir to vai citu ciklu kosmisko ciklu realizācijas mehānisms. Viņi piedalās jaunu evolucionāru programmu radīšanā un to realizācijā, rada apstākļus Zemes visu dimensiju visu pasauļu Garīguma, apziņas un matērijas attīstībai. Dažādās Jugās, atšķirīgos laka ciklos, Globusi dažādi mijiedarbojas savā starpā, realizē dažādas programmas. Tai skaitā dažādos ciklos planetārie Globusi ir dažādā veidā saistīti ar dimensijām. Tā, piemēram, vienā laika ciklā, Jugā, kāds no Globusiem var nest programmas pārsvarā priekš augstākajām dimensijām. Citā ciklā viņš sāk attīstīt zemāko dimensiju dzīvi. Bez tam Globuss, kurš bija centrālais vienā ciklā (Jugā), ieņem citu vietu, kad sākas jauns cikls (Juga). Jūsu Globusam “D” ir paredzēts būt par centrālo tieši pārejas Perioda no Kali-Jugas uz Satija-Jugu Laikmetā. Pēc tam Globusu sistēma izveidos jaunu struktūru, atbilstošu Satija-Jugas sākuma attīstības programmai Galaktikas “Piena Ceļš” jaunajā telpā.

3. daļa.
PAMATA RASES
Draugi! Globālu pārmaiņu, laikmetu maiņu periodā atkal kļūst aktuāls jautājums par cilvēces Pamata Rasēm. Pašreizējā laikā šajā jautājumā nav vienota redzes viedokļa. Daudzi atsaucas uz H.P. Blavatskas pazīstamo darbu “Slepenā Doktrīna”. Taču salīdzinoši nedaudzi no mūsdienu Gaismas Darbinieku pulka ir padziļināti pētījuši šo fundamentālo darbu. “Slepenā Doktrīna” ir sarežģīts darbs, kurš prasa daudzpusīgu sagatavotību tā pareizai izpratnei, seno informācijas avotu par Zemes evolūciju pamatu zināšanu. “Slepenajā Doktrīnā” ir sniegts traktējums senam manuskriptam – Dzīves Grāmatai jeb “Dzian Grāmatai”, kura šifrētā veidā satur planētas attīstības, cilvēces dzimšanas un evolūcijas vēsturi. Kā brīdināja pati Helēna Petrovna šī daudzsējumu darba Ievadā, viņa ir izklāstījusi komentārus tā, kā viņa tos bija sapratusi. Viņa izklāstīja to traktējumu, kuru uz to brīdi devām Mēs, Viņas Kolēģi un Skolotāji. Kā jebkuru šifrētu dokumentu, “Dzian Grāmatu” nepieciešamas traktēt dažādos izpratnes līmeņos. Mēs devām vispārīgu priekšstatu par to, kā formējās planēta, kā formējās cilvēks. Protams, 19. gadsimta beigu cilvēkiem šī informācija bija ne vienkārši aktuāli nepieciešama, bet pietiekama, lai iegūtu priekšstatu par evolucionārās attīstības un planētas mijiedarbības ar tām dzīvības formām, kuras uz viņas attīstījās – sarežģītību. Pie tam informācija skaidri liecināja par cilvēku Dievišķo izcelšanos un katra no jums dzīves nepārtrauktību, apejot priekšstatu par pilnīgu iznīcināšanu “nāves” momentā. Darbs “Slepenā Doktrīna” daudziem lasītājiem ļāva saprast Gara un Dvēseles vienotās dzīves likumsakarību, cilvēka parādīšanās uz šīs planētas jēgu. Tas nospēlēja svarīgu lomu tajā laikā, kad cilvēki bija maksimāli iegājuši matērijas blīvajos slāņos un pazeminājuši savas vibrācijas. Priekš tā laika jaunās garīgās informācijas rezultātā virs materiālisma dzelmē iegremdējušos cilvēku galvām parādījās “pludiņš”, kuram varēja pieķerties un iziet no blīvās matērijas uz mostošos garīguma līmeni.
H.P. Blavatskas “Slepenajā Doktrīnā” ir izklāstīti matērijas un Zemes dzīvības formu formēšanās galvenās likumsakarības. Taču ne tuvu bija uzskaitīti visi faktori, kuri nosaka matērijas un dažādu dzīvības formu attīstību. Pat tagad cilvēku absolūtais vairākums netic, ka ar mūsdienu cilvēces radīšanu ir sakars ārpuszemes spēkiem, citu pasauļu un planētu pārstāvjiem. Pirms vairāk kā simts gadiem pagaidām bija nepiemēroti runāt par šo tēmu. Taču tagad, citā cilvēces attīstības līmenī, mēs jau ne reizi vien esam jums vēstījuši, ka cilvēku civilizācijas radīšanā piedalījās citplanētu spēki un pat – citu Galaktiku pārstāvji.
Pie jautājuma par cilvēces Pamata Rasu attīstību arī ir svarīgi atgriezties jaunā līmenī, kad daudzu cilvēku apziņa ir gatava uztvert jaunas patiesības.
Cilvēces dzimšana, viņas attīstība – tā ir ļoti aizraujoša vēsture, pie kuras mēs atgriezīsimies atkal un atkal. Priekš jums tā ir noslēpumu un mīklu pilna. Bet patiesībā šie noslēpumi un mīklas neeksistē. Ir tikai Lielais Plāns, kuru iecerēja un realizē Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules. Un ir patiesi apbrīnojami notikumi un parādības, kurus izzinot, mēs spējam izzināt cilvēku sabiedrības attīstības patieso vēsturi.

(Turpinājums sekos)

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 3. numurs.
Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/
Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email