Магниты Духа

Valdnieks Maitreija, Planetārais Kristus-Melhisedeks caur Sergeju Kanaševski CITĀDA GAISMA

“Karš – tas ir ceļš, kad ūdens dzēš uguni, bet uguns iztvaicē ūdeni.
Nevienā karā nav un nevar būt uzvarētāju…”

Sveicināti, mani Bērni! Sveicināti, mani mīļie! Sveicu jūs, cilvēki, tiecošies uz Gaismu. Gaisma… Viņa tagad mainās. Mainās viņas kvalitāte, viņas galvenie parametri. Gaisma ir visa esošā pamats. Bet tas nozīmē – mainās jūsu pasaules un planētas Zeme citu pasauļu pati esamība.
Kāda ir notiekošo pārmaiņu būtība – jūs zināt. Gaisma, kura mainās, rada jaunu dzīvi. Katrai pasaulei šī jaunā dzīve ir īpaša, unikāla. Bet kāda ir tās pasaules, kurā jūs dzīvojat, īpatnība, unikalitāte? Vai jūs par to esat domājuši, mani mīļie? Jūsu pasaulei ir daudz misiju, daudz uzdevumu viņai ir paredzēts izpildīt. Viņa ir pieņēmusi daudz augšupejošo Dvēseļu, ceļot viņas uz Gaismu. Viņa ir devusi iespēju iegūt pieredzi atnākušajiem no augstākajām pasaulēm. Jūsu pasaule ļāva Dvēselēm, atstājušām savu Dievišķību, iziet unikālu attīstības ceļu, iegūstot spēju izmantot brīvās izvēles tiesības. Jūsu pasaule ir blīvās matērijas apgūšanas milzīgu iespēju lauks. Zinātne ļauj jums mainīt apkārtējo īstenību ar tehnoloģiju palīdzību, attīstīt tās, padarīt pieejamu to, par ko agrāk nācās tikai sapņot.
Jebkuras pasaules galvenais uzdevums ir, lai viņas iemītnieki kļūtu Radītāji, iemācītos radīt tā, kā pats Dievs-Radītājs. Un šī jaunrade kļūst īsta Jaunrade tikai tad, kad pasauļu iedzīvotāji mostas kā īsteni Gaismas Meistari, kuri rada, balstoties uz Beznosacījuma Mīlestību, balstoties uz tīru Mīlestību pret visu esošo. Neapšaubāmi, kļūt Gaismas Radītājiem ir jūsu uzdevums, mani Bērni. Taču katram radītājam ir sava misija, kura viņam no augšas paredzēta. Katrai pasaulei ir savs, īpašs, uzdevums.
Ir tāds uzdevums arī jūsu pasaulei.
Ir īpaša misija katram jums, kurš atnācis šurp.
Ir kopējs uzdevums, kurš jūs apvieno. Visus jūs.
Neapšaubāmi, jums ir daudz gaismas specializāciju, jums piemīt dažāda pieredze un gaismas iemaņas. Bet ir viena gaismas specializācija, kura raksturīga katram jums.
Visi jūs esat Gaismas Meistari, kuri prot apvienot agrāk nesavienojamo. Katrs jūs esat speciālists īpašā apvienošanā, radošs savā līmenī, savā spēles laukumā, savā radošajā telpā.
Jūsu daudzveidību vienotība ir unikāla. Ziniet, mani Bērni! Visumā ir daudz planētu, uz kurām dzīvo tikai viena dzīvības forma. Eksistē liels daudzums planētu, uz kurām dzīvības formas ir grūti uzskaitīt. Bet nav tik daudz planētu Visumā, kur mīt dzīvības formas, kuras agrāk ieņēma Esamības galējos polus, nekādi nesaderēja savā starpā.
Pats vienkāršākais nesaderības piemērs jums – UGUNS un ŪDENS. Ūdens dzēš Uguni. Uguns pārvērš ūdeni tvaikā, iztvaicē to. Uguns un ūdens JŪSU PASAULĒ nevar harmoniski eksistēt vienotā telpas sfērā. Tad, lūk, iedomājieties, ka jūsu uzdevums ir radīt tādu mitināšanās sfēru, kur ūdens nedzēš uguni, bet uguns neiztvaicē ūdeni, kur viņi apvienojas vienotā harmoniskā veselā – UGUNSŪDENĪ, kurš ir jauna dzīvības forma jaunā esamības sfērā.
Jūsu pasaules cilvēki – tās ir Gaismas Būtnes, atnākušas uz planētu no dažādām pasaulēm, kuras agrāk NEKĀDI NEVARĒJA MIJIEDARBOTIES CITA AR CITU. Bet tagad – mijiedarbojas, atrodas vienā kopīgā dzīves telpā. Par vienu no pašām apbrīnojamākajām cilvēku vairākumam var kļūt zināšana, ka viņi vienlaicīgi ir gan cilvēki, gan citas planētas rases pārstāvji. Visumā ir sākotnējās rases, kuras dzima un attīstījās uz vienas vai vairākām planētām. Šīm rasēm piemīt savs unikāls daudzdimensionālo gēnu kopums, kurš izaudzis no vienota ģenētiska Grauda. Un ir rases, līdzīgas cilvēku rasei, kuras ir APVIENOTAS VIENOTĀ ĢENĒTISKĀ GRAUDĀ NO DAŽĀDIEM ĢENĒTISKIEM GRAUDIEM. Un cilvēku rasi var uzskatīt par sekundāru attiecībā pret šīm primārajām sākotnējām rasēm, kuras eksistē sākotnēji. Taču tas nenozīmē, ka cilvēku rase ir sliktāka vai labāka par tām rasēm, kuras eksistē sākotnēji. Dievam-Radītājam vispār nav jēdziena “sliktāk” vai “labāk”. Visam ir savs uzdevums, nav nekā laba vai slikta. Ir tikai unikāli ceļi un speciālas misijas, uzdevumi, tās vai citas dzīvības formas pildīti. Pie tam visas dzīvības formas veido Visuma Vienotību, kura nevar eksistē bez jebkuras savas mazākās daļiņas. Neviena liela vai maza Visuma daļiņa bez pēdām neizzūd, nepazūd, nekad nemirst. Jebkura liela vai maza daļiņa, aizejot no vienas pasaules, pāriet uz citu pasauli. Pie tam izmainās, transformējas un turpina evolucionēt tālāk. Dievam-Radītājam Visumā nav atkritumu, nav nekā lieka, nekā nevajadzīga. Gala rezultātā viss kalpo Dievišķās Evolūcijas labā, Dievišķās Vienotības labā.
Jums jau ir vēstīts, ka savu daudzdimensionālo ģenētiku cilvēki saņēma no 16 zvaigžņu civilizācijām. Pie tam saprotiet, ka šajā gadījumā runa ir par trešā Garīgā Centra cilvēku ģenētiku. Jums arī jāzina: par cilvēkiem var saukt tās Gaismas Būtnes, kuras dzīvo trešā Garīgā Centra trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā dimensijā. Tieši šīs cilvēces pārstāvjiem savu daudzdimensionālo ģenētiku deva 16 zvaigžņu civilizācijas, bet precīzāk – 16 otrā Garīgā Centra Visuma rases. Vēstu jums, ka uz planētas Zeme kā daudzdimensionālas planētas sistēmas cilvēki dzīvo gan astotajā, gan devītajā dimensijā. Un šiem cilvēkiem, otrā Garīgā Centra būtnēm, savu daudzdimensionālo ģenētiku nodeva pārstāvji no 64 Visuma sākotnējām rasēm, kuras ir LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES RASES jeb RASES, kuras atnākušas no 13-tās DIMENSIJAS – PIRMĀ GARĪGĀ CENTRA.
Katrs cilvēces rases-ciltsmātes daudzdimensionālais Grauds kļuva par vienu no pamatiem daudzdimensionālās cilvēces ģenētiskā Grauda radīšanai. Pie tam ir jāzina: ģenētisko Graudu apvienošanas vienotā process nav beidzies, bet turpinās arī līdz šim. Pie tam gan 16 Graudi, gan 64 Graudi ir nevis vienkārši dažādu dzīvības formu ģenētika, bet tieši AGRĀK NESAVIENOJAMU DZĪVĪBAS FORMU ĢENĒTIKA. Tas ir, to dzīvības formu, kuras agrāk nevarēja dzīvot, piemēram, uz vienas planētas vai pat – vienā zvaigžņu sistēmā, vienā telpā-laikā. Dzīvības formas, kā daudzdimensionāli ģenētiski Graudi ienesti vienotajā daudzdimensionālajā cilvēces Graudā, nevarēja dzīvot kopā jebkurā jums zināmā esamības sfērā, un vēl jo vairāk – krustoties savā starpā, veidojot jaunas dzīvības formas.
Par vienu no galvenajiem Lielā Eksperimenta uz planētas Zeme uzdevumiem kļuva agrāk nesavienojamu dzīvības formu apvienošana, krustošana un, kā sekas, jaunas dzīvības formas dzemdināšana daudzdimensionālas cilvēces kā unikālas kosmiskas rases formā. Par cik dzīvības formas sākotnēji nevarēja saderēt cita ar citu, katrā daudzdimensionālajā ģenētiskajā komplektā tika ienests īpašs magnētisks Kodols, kurš radīja apstākļus savstarpējai pievilkšanai un apvienošanai. Tādu Kodolu Visuma Dievs-Radītājs ienesa katrā ģenētiskajā Graudā no katras civilizācijas, piešķīrušas savu ģenētiku Zemes daudzdimensionālajai cilvēcei. Rezultātā no daudziem magnētiskajiem Kodoliem tika radīts vienots cilvēces magnētiskais Kodols, kurš nodrošina cilvēku kā daudzdimensionālas planetāras rases Vienotību.
Loģisks ir jautājums: vai cilvēce ir izpausta augstākajās dimensijās – desmitajā, vienpadsmitajā, divpadsmitajā? Vai viņa eksistē otrās un pirmās dimensijas pasaulēs? Atbilde: gan jā, gan nē. Jebkura dzīvības forma ir daudzdimensionāla. Tāpēc laika sfēriskumā desmitajā dimensijā ir dzīvības forma, kura devītajā dimensijā izpaužas kā cilvēce. Bet gan cilvēces Ģenētiskais Grauds, gan viņas Magnētiskais Kodols desmitajā dimensijā transformējas, apvienojoties ar citiem Graudiem un Kodoliem kvalitatīvi jaunā līmenī. Bet tas nozīmē, ka cilvēce desmitajā dimensijā PĀRSTĀJ ATŠĶIRTIES no citām rasēm. Viņa kļūst par KĀDA VIENOTA DIEVIŠĶA VESELĀ NEATŠĶIRAMU DAĻU. Otrajā dimensijā VĒL nav tādu Ģenētisko Graudu un Magnētisko Kodolu, kuri ļauj runāt par Cilvēku rasi. Bet tomēr tur ir SAKNES Ģenētiskajam Graudam un magnētiskie sakari, nosakoši Cilvēku rases dzimšanu trešajā dimensijā.
Pašreiz cilvēki kā daudzdimensionāla rase attīstās daudzās planētas Zeme septiņu dimensiju – 9-tās, 8- tās, 7- tās, 6- tās, 5- tās, 4- tās, 3-šās – pasaulēs. Taču tās visas apvieno kāds visuma magnētisms, ielikts Vienotajā Magnētiskajā Kodolā. Tieši šis Kodols kalpo cilvēces vienotībai. Viņš nosaka to, ka cilvēki dzīvo un attīstās kopā. Un vienmēr ir jāatceras, ka cilvēki ir nevis vienkārši dažādu, bet reizēm citai citu NOLIEDZOŠU dzīvības formu auglis. Noliedzošu tā, kā noliedz viens otru uguns un ūdens. Tāpēc sākotnēji cilvēkos ir ielikts tas, kas izraisa pretrunas sabiedrībā, un pat vēl vairāk – konflikti un kari.
Cilvēki bieži uzdod jautājumu, kāpēc Dievs pieļauj karus. Mani mīļie Bērni! Nevienas sākotnējās visuma rases dzīvē nav pat tāda jēdziena kā “KARŠ”, un vēl jo vairāk – pašu karu. Kari ir mākslīgu dzīvības formu, kādas pēc būtības ir cilvēki, auglis. Jūs esat radīti ar īpašu sākotnēji neapvienojamā apvienošanas mērķi. Un kari savā būtībā ir konflikti starp to, kas sākotnēji ir nesavienojams. Bet, lūk, ko ir svarīgi saprast. Pat kari ir mijiedarbības formas starp tiem, kuri nevar radīt vienotību tajā vai citā attīstības etapā.
Tādejādi, var padomāt, ka kari ir objektīva nepieciešamība. Bet, mani Bērni, patiesībā pēc tiem nav nekādas nepieciešamības. Kari – tā ir to Gaismas Būtņu brīva izvēle, kuru dvēselē Dievišķība ir paslēpta dziļi iekšienē, kuru dzīvē īstenā Dievišķība vēl nav pamodusies. Lai kādu labu mērķu dēļ nenotiktu karš, tas ir tikai to izvēle, kuri pagaidām nespēj atrisināt uzstādītos evolucionāros uzdevumus citādā ceļā. Karš – tas ir ceļš, kad ūdens dzēš uguni, bet uguns iztvaicē ūdeni. Nevienā karā nav un nevar būt uzvarētāju. Un miers starp ūdeni un uguni cilvēku vairākumam – tā ir īpašu telpu, kur uguns un ūdens dzīvo kopā, radīšana. Bet jūsu pasaulē pagaidām ūdens tek upē, uguns deg krāsnī. Neviens karš neradīs telpu, kur uguns un ūdens spēs apvienoties jaunā esamības formā – UGUNSŪDENĪ. Lūk, kāpēc cilvēki ir aicināti nevis karot, bet radīt. Radīt pat tad, kad kaut kur tālu vai, otrādi, gluži blakus jums, risinās karš. Jā, tas nav viegli, ir grūti. Taču tas ir vienīgais ceļš, pa kuru var iet pamodinātie Dieva Bērni, mūsdienu Gaismas Radītāji.
Lai radītu jauno harmonisko dzīvības formu, UGUNSŪDENĪ, ir svarīgi zināt: UGUNS – tā nav vienkārši uguns, kura deg krāsnī. Bet ŪDENS – nav vienkārši ūdens, kurš tek upē vai dzīvo okeānā. Jums jau ir zināms par Kosmiskās Uguns un Kosmiskā Ūdens eksistēšanu. KOSMISKĀ UGUNS – tā ir dzīvinoša stihija, kura nes DZĪVĪBAS ENERĢIJU cilvēcei. KOSMISKAIS ŪDENS – tā ir dzīvinoša stihija, kura baro DZĪVĪBAS ENERĢIJU cilvēcei.
Kosmiskā Uguns un Kosmiskais Ūdens Visumā nekonfliktē, bet harmoniski mijiedarbojas. Kosmiskā Uguns un Kosmiskais Ūdens nodrošina dzīvības evolūciju daudzdimensionālajiem cilvēkiem. Kosmiskā Uguns nes enerģiju, bet Kosmiskais Ūdens nodrošina tās augšanu, attīstību. Savukārt Uguns maina Ūdeni, ļauj viņam Visumā evolucionēt. Bet tomēr Kosmiskais Ūdens pie tam nekļūst par Kosmisko Uguni un otrādi.
Dievam-Radītājam nav šķēršļu, nav neatrisināmu uzdevumu. Tagad uz virknes Visuma planētu vienotā veselā apvienojas agrāk nesavienojamas dzīvības formas. Tās ir unikālas planētas, kuru starpā ir mūsu Zeme. Un tagad mūsu planētas sistēmā dzimst īpaša telpa Kosmiskās Uguns un Kosmiskā Ūdens apvienošanai. Vēl vairāk, šajā telpā, šajā unikālajā pasaulē dzimst īpaša dzīvība – UGUNSŪDENS. Tas ļauj savietoties un evolucionēt vienotībā agrāk nesavietojamajam.
Mani bērni! Pēc iepazīšanās ar šo informāciju lūdzu jūs nošķirties klusumā. Ielejiet vāzē ūdeni, nolieciet tai blakus sveci un iededziet to. Noskaņojieties uz Beznosacījuma Mīlestības vilni. Piesauciet palīgā savu Augstāko “Es”. Piesauciet Kosmisko Uguni un Kosmisko Ūdeni. Lai Kosmiskā Uguns kļūst par sveces liesmas daļu. Lai Kosmiskais Ūdens kļūst par ūdens, kurš ir jums priekšā, daļu. Izsakiet tīru nodomu apvienot Uguni un Ūdeni jūsu pasaulē. Izveidojiet sev priekšā sfēru (lodi), kurā ievietojiet gan degošo sveci, gan ūdeni vāzē. Skatieties, kā viena sfēras puse iekrāsosies oranžā krāsā, degošās uguns krāsā, bet otra puse – gaišzilā krāsā, ūdens krāsā. Nesteidzieties apvienot krāsas, apbruņojieties ar pacietību, piepildiet sfēru ar Beznosacījuma Mīlestības un Savienošanās harmonijā Enerģijām. Paies kāds laiks, un jūs varat būt pārsteigti par rezultātu… Oranžās un gaišzilās krāsas sajaukšanās – tā nav vienkārša krāsu sajaukšanās, kura jūsu ierastajā dzīvē dzemdina tumši brūnu krāsu. Oranžā un Gaišzilā sakrustošana īpašā sfērā uz Beznosacījuma Mīlestības pamata dzemdina ZELTAINU MIRDZOŠU GAISMU. Šī Gaisma ir rezultāts harmoniskai ūdens un uguns saplūšanai jūsu pasaulē ar Kosmiskās Uguns un Kosmiskā Ūdens palīdzību.
Ar Mīlestības Enerģijas, Kosmiskās Uguns un Kosmiskā Ūdens palīdzību jūs tikko kā dzemdinājāt ZELTA HARMONIJAS SFĒRU. Ieaiciniet šo sfēru savā sakrālajā sirdī. Lai no šī brīža šī sfēra kļūst par jūsu daļu šajā pasaulē. Jūs vienmēr varēsiet Zelta Harmonijas Sfēru atdzīvināt un ar viņas palīdzību radīt. Ko tieši var radīt ar Zelta Harmonijas Sfēras palīdzību? Ļoti daudz ko, mani Bērni. Ļoti daudz ko… Tas ir jauns Garīgais Instruments, kuru jūs aktīvi varat izmantot kā personīgajā, tā arī sabiedriskajā dzīvē. Jūs ar viņa palīdzību varat harmonizēt situāciju ģimenē, attiecības ar draugiem, kolēģiem. Bet jūs ar viņa palīdzību spējat harmoniski iedarboties arī uz situāciju konfliktu reģionos. Varat ar viņas palīdzību radīt kopā ar Planetārajām Stihijām. Kosmiskās Uguns un Kosmiskā Ūdens harmoniskās apvienošanās enerģija ir ļoti svarīga mūsdienu etapā, mani Bērni. Un viņa nes ne tikai harmoniju, bet arī enerģētisko informāciju jaunu dzīvības formu radīšanai. Ar viņas palīdzību jūs turpināt apvienot to, kas agrāk bija nesavienojams.
Pakāpeniski, radot kopā ar Zelta Harmonijas Sfēru, kuru jūs ievietojāt savā Sakrālajā Sirdī, jūs ieraudzīsiet, kā viņa mainās, aug. Sfēras iekšienē izaugs ziedi, burvīgi augi. Bet vienā jaukā brīdī jūs tur atradīsiet brīnišķīgas Būtnes. Ziniet, ka brīnišķīgās Būtnes – tie esat jūs, Nākotnes cilvēki. Un kopā ar šiem Cilvēkiem jūs arī varēsiet radīt gan tagadnes, gan nākotnes harmoniju.
Jūsu pasaulē pašreiz ir ļoti daudz konfrontējošu pušu. Konfrontācijas enerģija ir iznākusi virspusē un aktīvi izpaužas. Nebaidieties no viņas, Vienotā Radītāja Bērni! Ziniet: katrā konfliktējošajā pusē, tāpat kā katra cilvēka sakrālajā telpā, dzīvo Vienotais Magnētiskais Kodols, kurš agri vai vēlu radīs Vienotību – saskaņā ar Visuma Dieva-Radītāja Lielo Plānu. Pretnostatījuma enerģija jūsu pasaulē gadsimtiem un tūkstošgadēm laužas uz āru, lai tiktu transformēta, harmonizēta un rezultātā – MAGNĒTISKI APVIENOTA. Ziniet arī, ka uz jūsu pasauli pašreiz nāk arvien vairāk un vairāk to, kuri spēj – APZINĀTI VAI PAGAIDĀM NEAPZINĀTI – radīt ar Zelta Harmonijas Sfēras palīdzību. Nedomājiet, ka šī sfēra ir tikai Kosmiskās Uguns un Kosmiskā Ūdens apvienošanās rezultāts. Tā ir Dievišķa Struktūra, kura ir sākotnējo Rasu ienesta no Lielās Centrālās Saules cilvēku sakrālajās telpās, lai viņa sāktu darboties noteiktā evolūcijas stadijā. Zelta Harmonijas Sfēra dzemdina CITĀDU GAISMU, kura visu apvieno, rada Dievišķo Vienotību un jauno Dzīvi.
Harmonijas pamodināšanas laiks ir pienācis.
Jums tas ir jāizjūt, jāsajūt.
Jums nav tam jātic.
Jums to ir paredzēts ZINĀT SIRDS LĪMENĪ.
Pajautājiet savai Sakrālajai Sirdij: vai ir pienācis laiks Vienotības Harmonijas modināšanai? ATBILDEI JUMS IR JĀBŪT ZINĀMAI – JUMS, KĀ EŅĢEĻIEM NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES, KĀ VISUMA SĀKOTNĒJĀS RASES PĀRSTĀVJIEM.
Kad nepamodušies ap jums izstaro disharmonijas, nemiera, neticības labākai nākotnei, baiļu un agresijas enerģijas, jums, mani Bērni, ir vērts paskatīties uz dzimušo Zelta Harmonijas Sfēru un atcerēties, kas jūs esat. Piepildiet Sirdi ar Mīlestības enerģiju, un viņa palīdzēs jums atgriezt ZINĀŠANU, KA JŪS JAU ESAT SPĒJUŠI ATRISINĀT VISUS KONFLIKTUS. Sfēriskais laiks apstiprinās; karu un slepkavību nākotnē nav.
Kāpēc?
Tāpēc ka šī nākotne eksistē, un viņa ir Harmonijas piepildīta.
Šo Harmoniju radīja tie, kuri zina, ka viņa eksistē un var tik atnesta uz jebkuru pasauli.
Tagad Harmonija tiek nesta uz jūsu pasauli. Tajā skaitā viņu nes arī tie, kuri netic nākošajai pasaules harmonijai, bet ZINA PILNĪGI PRECĪZI: JŪSU PASAULES UN VISU ZEMES PASAUĻU NĀKOTNE IR HARMONISKA UN MĪLESTĪBAS PIEPILDĪTA.
Jūs varat ieskatīties televizora, monitora ekrānā un kārtējo reizi izjust disharmoniju, bailes vai neticību.
Bet jūs spējat nolikt uz galda sveci, vāzi ar ūdeni un radīt harmonisku vienotību savas Sakrālās Sirds iekšienē. Bet pēc tam nest Harmoniju jūs aptverošajā pasaulē. Radīt tā, kā var radīt Visuma sākotnējo Rasu pārstāvji, Gaismas Radītāji, kuri ZINA PAR HARMONISKO NĀKOTNI.
Izvēle kā vienmēr ir jūsu, Mani Bērni.
No tās ir atkarīgs ceļa garums.
VALDNIEKS MAITREIJA,
KRISTUS-MELHISEDEKS,
dzīvojošs katra cilvēka sirdī
visās daudzdimensionālās Zemes pasaulēs.
2014.06.28.

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 4. numurs.
Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/
Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email