Магниты Духа

SEN-ŽERMENS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. GARĪGĀS SAZIŅAS SKOLA. Apmācāmies sazināties ar savu Augstāko „Es”

Sveicināti, sirdsmīļie! Ar jums ir Sen-Žermens. Tā ir otrā nodarbība mūsu „Garīgās Saziņas Skolā”. Sāksim ar vēstulēm, kuras adresētas mūsu rubrikai.

„Sveicināti, sirdsmīļie Sen-Žermen, mans mīļais Žurnāls, Žurnāla redkolēģija, mani mīļie Skolotāji, Gaismas Ģimene!
Ļoti labi, ka Jūs parādījāties manā dzīvē! Es vēl tikai esmu garīgajos meklējumos, piederu pie iesācējiem. Manas zināšanas un pieredze ezotērikā ir mazas. Nopietni nodarbojos pēdējos trīs gadus, sāku tieši ar „Gaismas Grupas” vietni, Žurnālu „Мировой Ченнелинг”. Pie tam mani pārsteidza, ka es uztveru, saprotu nodoto informāciju.
Manī ir milzīga vēlēšanās piedalīties visos Gaismas darbos ar Gaismas Darbiniekiem, taču radās jautājums: bet kāda ir man patiesā misija, ko tieši man darīt tagad, bez tā, ka nest Gaismu, mīlēt ar Beznosacījuma Dievišķo Mīlestību?
Es mācos un strādāju individuāli ar Jūsu palīdzību. Iemācījos sazināties ar Augstāko „Es” sekojošā veidā: vēršos, sveicu, par atbildi man parādās žāvas, ko es uztveru kā atbildes sveicienu. Par atbildi uz uzdoto jautājumu pēc kāda laika atnāk doma, kura ved pie pārdomām, sapratnes, un, ja es pareizi domāju, parādās žāvas kā atbildes apstiprinājums man.
Es ļoti priecājos un esmu pateicīga par informāciju rubrikā „Garīgās Saziņas Skola”, tā kā no tās uzzināju par civilizāciju attīstību, par mūsu ķermeņu pārveidojumiem; beidzot atradu izskaidrojumu dažu fiziskā ķermeņa orgānu funkcijām – kā ārsts pēc profesijas (par to uzzinu arī no citiem materiāliem). Esmu pārliecināta, ka iegūšu vēl zināšanas par smarkmateriālajiem ķermeņiem, fiziskā ķermeņa orgāniem. Tas ir tik lieliski!!!
Praktiskais darbs ar individuālās apziņas ķermeni (Žurnāls „Мировой Ченнелинг”, Nr. 2/14) priekš manis nebija sarežģīts, pildīju pēc plāna, vizualizēju, taču, pildot punktus 10-13, bija man nesaprotami momenti, tādēļ – trūkst pārliecības par prakses pareizību.
Mentālo impulsu caur jauno gaišzilo zvaigzni sākumā sajutu kā stipru spiedienu, sāpes pakausī, pēc tam vieglumu.
Informācijas pārraidi no Augstākā „Es” es uztvēru kā viegluma, prieka, miera sajūtu, sajutu savu paplašināšanos, un atkal taču – manas žāvas.
Uzdevu jautājumus:
„Implantus aizvācu?” Atbilde: „JĀ”.
„Agrāk saziņa caur žāvām bija pareiza?” Atbilde: „JĀ”.
„Varu mācīties un strādā individuāli?” Atbilde: „JĀ”.
Atbildes pie manis nāca ar domu, žāvu pavadītas. Man nezin kāpēc negribas pierakstīt visu, pierakstu, tāpēc ka vajag. Vingrinājumu atkārtoju vairākas reizes, sakari notika caur sajūtām, ka domas ir atnākošas. Bija novērojamas žāvas, nekas jauns neparādījās.
Uzdevu arī citus jautājumus:
„Implantus var noņemt tikai pats cilvēks? Atbilde: „Ne obligāti”.
„Varu palīdzēt transformēt implantus ar savu klātbūtni saviem bērniem?” Atbilde: „JĀ”.

Mūsu sirdsmīļais Sen-Žermen! Manis saņemtās atbildes bija no Augstākā „Es”? Vai saziņā ar Augstāko „Es” var būt manis izjustās sajūtas, domas parādīšanās, jeb atbildei jābūt automātiskās vēstules formā? Vai noteikti vajag attīstīt automātisko vēstuli, ja man negribas to darīt?
PATEICOS.
Gaļina, Altaja novads.”
SEN-ŽERMENS:
Dārgā Gaļina! Sazināšanās ar Augstāko „Es” tika nodibināta, pirms vēl tu izpildīji praksi „Individuālās apziņas gaišzilā zvaigzne”. Žāvas parādās daudziem Gaismas Darbiniekiem sazināšanās ar Smalko Plānu, Garīgo Pasauli laikā. Tā ir pazīme apziņas pierobežas stāvoklim, kad viņa, no vienas puses, paliek šajā pasaulē, no otras – aiziet uz citu pasauli. Un tā ir droša pazīme tam, ka ir sākusies iemiesotā cilvēka enerģētiskās informācijas apmaiņa ar citu pasauli. Taču ir jāsaprot, ka žāvas – tā vienkārši ir liecība par apziņas pierobežas stāvokli, viņas gatavību sazināties ar citiem esamības plāniem. Tās ne obligāti ir rādītājs tam, ka cilvēks sazinās tieši ar Augstāko „Es”. Taču konkrēti Gaļinai notika un notiek sazināšanās tieši ar Augstāko „Es”, ar Garīgo Pasauli. Viegluma, prieka sajūta ir norāde, ka tavs kontakts ar Augstāko „Es” ir pastiprinājies, nostiprinājies. Tu sekmīgi neitralizēji individuālās apziņas ķermeņa mentālo implantu un vari sekmīgi turpināt attīstīt sakarus ar savu Augstāko „Es”. Tam eksistē visi priekšnoteikumi, ir radīts nepieciešamais potenciāls.
Vai vajadzētu attīstīt automātiskās vēstules iemaņas, ja nav vēlēšanās? Autovēstule ir viens no sazināšanās ar Augstāko „Es” paņēmieniem, kurš eksistē no seniem laikiem. To līdz šim laikam izmanto daudzi Garīgie Kanāli. Gaļinai to attīstīt nav obligāti. Bet, lūk, pierakstīt, fiksēt savas domas uz materiāla nesēja – uz papīra, audioieraksta veidā, uz monitora ekrāna, ir OBLIGĀTI. Savu domu fiksēšana, noformēšana pēc sazināšanās ar savu Augstāko „Es” ir ne tikai vēlams, bet arī OBLIGĀTS nosacījums, lai attīstītu sakarus ar Augstāko „Es”. Domu noformēšana, fiksēšana tādā vai citādā veidā – ir JŪSU SAZINĀŠANĀS GALA REZULTĀTS UN TĀS MATERIALIZĀCIJAS ŠAJĀ PASAULĒ FORMA.
Protams, jūs varat nepierakstīt, nenoformēt saņemtās domas pēc sazināšanās ar Augstāko „Es”, bet tad sazināšanās procesam ir nepabeigts raksturs. Domu fiksēšanas, viņu pierakstīšanas, laikā Augstākais „Es” nereti precizē, papildina informāciju. Rezultātā informācija kļūst precīzāka un ticamāka. Tāpēc es Gaļinai un visiem, kuri dibina un attīsta savus sakarus ar Augstāko „Es”, iesaku fiksēt sazināšanos ar Viņu, tādā vai citādā veidā noformēt saņemtās domas, domu paketes, enerģētisko informāciju.
********
„Sirdsmīļais Sen-Žermen! Nav vārdu pateicības, atzinības izteikšanai par lielisko dāvanu mums visiem – vienkāršu un elegantu sazināšanās ar savu Augstāko „Es” praksi. Bez kavēšanās es šo meditāciju ierakstīju diktofonā darbam grupā un uztaisīju izsūtni garīgajiem partneriem citās pilsētās, jo ar laimi taču ir piemēroti dalīties.
Bet kad meditācija bija ierakstīta diktofonā, es to noklausījos, lai pārliecinātos par ieraksta kvalitāti – pirms tās pārnešanas uz disku. Pie tam es īpaši nefokusējos uz pašu meditāciju, noklausīšanās mērķis bija cits. Un tomēr es izgāju uz sakariem un saņēmu tādu uzvedni! Šī gada martā Radītājs mani un manu draudzeni (viņa dzīvo citā pilsētā) nolika pārī Radīšanai duetā, un sākumā mums ir uzdots izveidot telepātiskos sakarus vienai ar otru, ar ko mēs arī nodarbojamies. Process ir aizraujošs un pasakains! Mēs konstatējām, ka mūsu domas ir sinhronas, ļoti daudz kas sakrīt, un sākām meklēt pirmcēloni… Te tad arī atnāca uzvedne no Augstākā „Es”. Mēs ar Ļenu mācāmies skolā „SOL A VANA”, kura ir Berlīnē. Noteiktu iemeslu dēļ Ļena pēc 6-tā soļa atgriežas pie 3-šā (bet tās ir Avalonas laikmeta enerģijas) un izdara priekš sevis jaunus atklājumus. Bet es tagad izeju soli 15. Tad, lūk, pajautājot Augstākajam „Es”, kāpēc mums ar Ļenu ir absolūti sinhronas domas, saņemu rekomendāciju arī atgriezties pie 3-šā soļa, ko es arī daru. No iepriekšējās 3-šā soļa iziešanas pieredzes es uzzināju, ka Aavalonas laikmetā biju Uguns Tempļa Augstākā priesteriene. Atgriezusies pie 3-šā soļa, meditācijā redzu: mēs ar Ļenu Uguns Tempļa centrā ar lāpām iededzam divas liesmas, tās saplūst, sagriežas spirālē vienotā gaismas stabā. Mēs ieejam šajā ugunīgajā stabā un nostājamies ar mugurām viena pret otru, gluži kā saplūdušas vienā veselā. Nākošajā meditācijā: turpat, Templī, pret mani ar muguru stāv priesteriene, bet es viņai pinu bizi. Un bize – no ugunīgām liesmām. Es lieku bizi uz galvas kā kroni, pēc tam redzu priesterienes seju, un tā ir Ļenas seja, kroņa apmirdzēta. Man acīs asaras…
Atnāk mūsu senā, senā sakara izpratne, mūs apvieno MŪSU KOHERENTO STAROJUMU LAUKS, no viņa mēs nolasām mūsu vienādās domas. Un atkal taču vienlaicīgi mums parādās minējums: „Bet varbūt mēs esam dvīņu liesmas vai radniecīgas dvēseles?” Bet tagad jebkuru minējumu var precizēt pie Augstākā „Es”! Un tas viss, pateicoties apbrīnojamajai Veltei, Sirdsmīļais Skolotāj SEN-ŽERMEN! Es mīlu Sen-Žermenu NEIZMĒROJAMI! Gaismu un Mīlestību! AN ANAŠA.
Šerina, Novosibirska

P.S. Aleksandra no mūsu grupas no sava Augstākā „Es” saņēmu kodu-paroli, kura apstiprina, ka sakaros ir tieši Augstākais „Es”, nevis kāds cits, par cik viņai bija šaubas par kanāla patiesumu.”
********
„Sveicināti!
Vispirms gribu izteikt MILZĪGU PATEICĪBU visiem, kuri strādā pie Žurnāla radīšanas!!! Neskatoties uz to, ka esmu ievērojamā mērā emocionāls cilvēks, man pietrūkst vārdu, lai izteiktu visu to nozīmīgumu, kādu manā dzīvē ieņem žurnāls, visu manu prieku par sazināšanos ar viņu… Jā, jā! Tieši sazināšanos! Man šis Žurnāls ir dzīva būtne. Tā ir nenovērtējama velte, kuru glabāju kā dārgu lietu. Diemžēl nekā nav iespējams nodot šīs sajūtas citiem cilvēkiem, un nedaudzi jūt tādu pašu dzīvu saikni ar Žurnāla materiāliem, tām enerģijām un Spēkiem, kuri aiz tiem stāv. Grūti diemžēl citiem nodot darba ar Žurnāla materiāliem svarīguma un nepieciešamības jūtas. Bet tas ir laika jautājums.
Tagad par tēmu „Garīgās Saziņas Skola”. Šis materiāls man izrādījās sengaidīts un ilgots. Sen jūtu, kā kaut kas traucē garīgajam darbam. Tāpēc ar milzīgu prieku veicu pirmo darbu „Individuālās apziņas gaišzilā zvaigzne”. Man tas nekādas grūtības neizraisīja, visu ieraudzīju un veicu. Atbildi no Augstākā „Es” saņēmu: „Pasaule ir atvērta… Iesoļo tajā drosmīgi… Es mīlu tevi…”
Nākošais jautājums bija par slimo meitu. Atbildi saņēmu attēla veidā… Taču uz jautājumu „KAD” – atbildi nesaņēmu. Bet saņēmu frāzi – „Vēl nav gatava…”
Visas saņemtās atbildes man nav jaunums. Intuitīvajā plānā saņemu tās sen… Tāpēc nevaru skaidri saprast: varbūt sen pa intuitīvo kanālu saņemu atbildes?
Vai ir iespējams noteikt – no kā saņemu atbildes un pa kādu kanālu?
Zema paklanīšanās un karsta pateicība VISIEM un, protams, Sirdsmīļajam Sen-Žermenam.
Sun Star
SEN-ŽERMENS:
Dārgais Gaismas Darbiniek! Tavs Intuitīvais Kanāls – tas ir viens no iespējamiem sakaru ar Augstāko „Es” paņēmieniem. Sakarus ar Augstāko „Es” var realizēt kā neapzinātā līmenī, tā arī apzināti. Tu tagad esi ceļā uz APZINĀTIEM SAKARIEM ar savu Augstāko „Es”. Vajag sazināties biežāk, uzmanīgāk „ieklausīties” domās-atbildēs un uzdot papildus jautājumus, PACIETĪGI gaidot atbildes. Es izceļu vārdu „pacietīgi” ne nejauši. Tāpēc ka atbilde uz tevis izvirzīto jautājumu var atnākt nevis uzreiz, bet pēc kāda laika – pēc dažām dienām un pat – mēnešiem. Uz dažiem jautājumiem jūs, mani dārgie, šajā laika momentā bieži nevarat saņemt atbildes tāpēc, ka tam nav gatavības. Pie kam runa var būt kā par jūsu personīgo gatavību, tā arī par NOTIKUMU NORISES GATAVĪBU. Augstākais „Es” reizēm nedod atbildes vai nu sakarā ar jūsu negatavību saņemt atbildi, vai arī sakarā ar notikumu norises izkārtojuma virknes NEGATAVĪBU. Personīgā negatavība visbiežāk ir saistīta ar jūsu attīstības līmeni vai stiprām emocionālām attiecībām. Bieži jūs vienkārši neesat gatavi pieņemt to atbildi, kura ir reāla. Tāpēc Augstākais „Es” neatbildēs, nesniegs jums informāciju. Taču nereti jūs atrodaties telpas-laika punktā, kur ir dažādi notikumu norises attīstības varianti, notikumu norises virkne nav noteikta. Tāpēc skaidru atbildi par jūsu pieprasīto notikumu jūs nesaņemsiet tieši šī iemesla dēļ. Tādos gadījumos ir piemēroti PAŠAM sākt izkārtot harmonisku notikumu norisi. Par to, kā to darīt pareizi un efektīvi, mēs pavēstīsim Žurnāla nākošajā numurā.
********
„Dārgais Sen-Žermen!
Tā ir burvīga prakse – savienošanās ar Augstāko „Es” ar radītās spoži gaišzilās zvaigznes palīdzību! Individuālās apziņas ķermeņa zvaigzne kaut kā uzreiz iemirdzējās maigā gaišzilā gaismā, izšķīda ļoti lielā, maigi mirdzošā gaišzilā aplī, kuru nekas neierobežoja…
Un šajā maigajā telpā parādījās divas figūriņas, dejojošas uz ledus – mani nākošie vecmāmiņa Marija un vectēvs Ivans Ivanovičs, satikušies tieši vienā no Pēterburgas slidotavām… Lūk, viņi satuvinās, zīmējot apļus uz zilā ledus. Sārtojas manas dārgās Buseņkas vaigi, gaiši mirdz viņas riekstu krāsas actiņas, atpazinušas savu mīlestību (aizskrēja un salaulājās bez vecāku svētības, savienojoties ar Rūrika-Rēriha (Рюрика­Рериха) dzimtu), no laimes griežas galva manam vectēvam…
Lūk, atkal redzu ledu – ledus kalnu, biezi nokaisītu ar zāģu skaidām, lai ledus nekustu arī vasarā, tas tiek saglabāts saldētavai, kur strādā mana māmiņa Ļoļa. Un šī ledus pārzine ir mana vecmāmiņa, „atlaiž” to. Tik lieliski ir vasarā slidināties no ledus kalna, kurā uzrāpjoties, var saskatīt Novodevičas klostera kupolus!
Lūk, tās ir pašas agrākās bērnības atmiņas, pārējais ir miglas klāts. Un vēl strauji izpeldēja toreizējais sapnis, uzreiz pēc viņas, manas dārgās, neaizmirstamās, nāves. Es ieraudzīju viņu, smalciņu, baltā balles kleitā, jaunu, ļoti skaistu. Viņa stāvēja pie kaut kādas pils augstām stikla durvīm, un pie tām veda platas marmora kāpnes. Viņa sauca mani pie sevis, bet es sapratu, ka nevaru uzkāpt pie viņas pa šīm kāpnēm. Daudz vēlāk telpā ieraudzīju milzīgu spožu baltu staru kūli, kurš majestātiski cēlās augšup, un tā atkal bija viņa.
Ledus kalna saimniece, Vara kalna saimniece… Bažova pasakas apbūra, veda projām Urāla kalnu dziļumā, kur man bija lemts parādīties pasaulē, ieelpot pirmo gaisa malku šajā dzīvē, maģisku malku.
Pilsētu zeme, Hiperborejas zeme, es tagad peldu virs tik tikko uzminamām drupu aprisēm, es redzu Urālu, izlaupītu un kodolsprādzienu savainotu, taču iekšienē, pašos dziļumos mirdz viņa galvenie pusdārgakmeņi, maģiskie. Un redzu, ka pārvietojas uguntiņas-lukturīši. Un milzīgu caurspīdīgu kristālu, mirdzošu kā saule… Un ar trīsām saku: „Paldies”!
Viss tas pazibēja man acu priekšā piecu – desmit minūšu laikā? Bija laimes sajūta no pieskaršanās kaut kam ļoti dziļam. Un vēl – daudzu tādu tikšanos apsolījums. Ar nepacietību gaidīšu nākošo žurnāla izlaidumu.
Ar mīlestību pret visu un pret visiem –
Natālija Troicka, Rīga.”
SEN-ŽERMENS:
Dārgā Natālija! Tavs redzējums nav nejaušs. Tavs Augstākais „Es” izpauda saikni ar vienu no brīnišķīgajām piektās dimensijas pasaulēm, kur tagad dzīvo tavai sirdij dārgi cilvēki. Ledus – tas nav vienkārši slidotavas ledus lauks. Tas ir piecdimensionalitātes jaunās, attīstībā esošās telpas simbols. Simbols piektās dimensijas jaunajai pasaulei, kurp tagad tiecas tavi Garīgie un fiziskie radinieki. Viņi turp Natāliju sauc ne nejauši. Un šis uzaicinājums nav tikai viņai, bet arī daudziem jums, pašlaik iemiesotiem jūsu četrimensionalitātes blīvajā pasaulē. Slidotava ļāva satikties, apvienoties taviem sirdsmīļajiem senčiem. Jaunās pasaules telpa-LEDUS ļaus satikties un apvienoties brīnišķīgā pasaulē daudzām Dvēselēm. Uz šo pasauli ir tavs ceļš, tava virzība uz viņu dzīvo tavas Dvēseles Dziļumā. Brīnišķīgas pils stikla durvis – atvēries jauno pasauļu Portāls, kurp tagad tiecas pārgājušo cilvēku Dvēseles. Jūsu pēcnāve mainās. Mainās Dzīve pēc Pārejas. Jūsu radinieki ar nepacietību jūs gaida Tur, jaunajās pasaulēs – lai ne tikai satiktos, apvienotos, bet sāktu arī šīs jaunās dzīves, jaunā dzimstošā Brīnuma kopradīšanu.

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 4. numurs.
Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/
Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email