Магниты Духа

KRAJONS сaur Marinu Shults. ĒDELVEISS STEIDZAS UZ ZEMI

2015. GADA 1. FEBRUĀRĪ NOTIKA NOZĪMĪGS NOTIKUMS. LIELA KOSMISKA UGUNS NO GALAKTIKAS PIENA CEĻŠ MAGNĒTISKĀ KODOLA IERADĀS UZ MŪSU PLANĒTAS. GAISMAS DARBINIEKI AKTĪVI PIEDALĪJĀS BALTĀS CĒLĀS UGUNS ĒDELVEISS, KURA NES JAUNAS IESPĒJAS ZEMES EVOLŪCIJAI, UZŅEMŠANĀ. TAJĀ DIENĀ NOTIKA TIEŠAIS KRAJONA ČENELINGS RĪGĀ, KURĀ BIJA KLĀT 132 CILVĒKI.
Piedāvājam jūsu uzmanībai šī vēstījuma fragmentu.
Čenelings ir papildināts un izrediģēts publikācijai.

KRAJONS
Caur Marinu Shults
ĒDELVEISS STEIDZAS UZ ZEMI

Dārgie zemieši! Prieks piepilda Krajona magnētisko sirdi! Ugunīgs, neparasts prieks! Kā gan nepriecāties par to, ka pie jums steidzas pēc savām iespējām un spēka pilnīga unikāla Kosmiskā Uguns – Baltā Cēlā Uguns Ēdelveiss!
Esmu laimīgs jums pavēstīt: viņa jau ir ieradusies Saules sistēmas telpā. No paša Visuma centra līdz jūsu Galaktikas Magnētiskajam Kodolam – tādu ceļu ir nogājis Ēdelveiss. Taču šis ceļš nav izmērojams ar Uguns pārvietošanās miljoniem kilometru vai miljoniem gadu. Nē! Mēs komiskos ceļus mērām citādos mēros! Un par Uguni Ēdelveisu es varu teikt tā. Līdz Galaktikas Magnētiskā Kodola – Arheirar – maigajiem apskāvieniem viņa nogāja garu kosmisku gaidu un kosmisku pārveidošanos ceļu. Un tagad pa magnētiskajām spēka līnijām Uguns Ēdelveiss ir ienākusi Saules sistēmā, Zemes orbītā.
Bet kas bija līdz tam? Kā Uguns pārvietojās? Un kā vispār pārvietojas Svētās Ugunis, aicinātas lemt evolūciju dažādās Pasaulēs, uz dažādām planētām?
Kosmiskā Uguns spēj gandrīz momentāni atnākt uz jebkuru Visuma punktu. Pārvietošanās veidu ir ļoti daudz. Ir iekšējie kanāli, kuri pārnes Uguns būtību, viņas enerģētisko informāciju. Tam nereti tiek izmantoti ceļi, kuri jums zināmi kā Nulles Punkti jeb Mebiusa lentas. Tās palīdz savietot Uguns ārējo būtību ar viņas iekšējo būtību. Pa iekšējiem kanāliem atnāk Uguns Augstākās Būtības spēks, kaut kas līdzīgs jūsu Augstākajam “Es”. Uguns Ēdelveiss Augstākais “Es” jau dzīvo planētas Sakrālajā Sirdī un atsevišķu cilvēku Sakrālajās Sirdīs. Caur ārējiem kanāliem nāk enerģētiskā informācija Uguns dzīvošanai dažādās pasaulēs. Rezultātā uguns sāk radīt tām jaunu matēriju un jaunu enerģētiku.
Tagad mēs esam aicināti sagaidīt Uguns Ēdelveiss ārējo būtību un savienot viņu ar iekšējo būtību.
Svēto Uguņu pārvietošanu vada Visuma Dievs-Radītājs. Jā, es runāju par Pašu Radītāju, jo jebkura Uguns – tā ir Būtība no Viņa Būtības. Citādi arī nevar būt. Visas Ugunis ir Kosmosa būvniecības Spēku bezgalīgs spektrs. Un tāpēc vienmēr tiek izvēlēts speciāls Uguns nogādāšanas tajā vai citā telpā-laikā veids. Tā notiek arī ar uguni Ēdelveiss.
Baltajai Cēlajai Ugunij Ēdelveiss ir īpašas īpašības, kuras ļauj viņai kļūt par vienu no vadošajām Svētajām Ugunīm uz jūsu planētas. Tas ir svarīgi tieši pašlaik, kad uz Zemes dzimst un sāk attīstīties jaunas evolucionāras Programmas, kuras nosaka nākotni uz daudzām tūkstošgadēm. Jums jau ir pazīstamas Svētās Ugunis, kuras atnākušas uz Zemi pavisam nesen. Ir arī tādas, kuras bija pastāvīgi aktīvā stāvoklī uz jūsu planētas, un visos laikos jūs tikāt mācīti būt ar viņām kopradīšanā. Taču tieši pēc 2012.-2013. gadu Otrās Harmoniskās Konverģences kļuva iespējams runāt par visu planētas Zeme dimensiju kardinālu pārveidošanu. Un priekš tā jūsu pasaulē nepieciešams atgriezt pārveidotā veidā dažas Svētās Ugunis. Tā tika atdzīvinātas Druīdu Uguns un Melhisedeka Uguns, kuras ir saplūdušas sadraudzībā un radošā savienībā.
Rameliuss, Druīdu Ordeņa Augstākais Priesteris, jums pavēstīja, ka jaunās, apgarotās matērijas būvēšanai nepieciešama Svēto Uguņu trialitāte: Uguns Ēdelveiss, Melhisedeka Uguns un Druīdu Uguns.
Un tagad Krajons ar prieku jums pavēsta. Ir pienācis tas laiks, kad Zemei nepieciešama šo Svēto Uguņu trialitāte. Bet tas nozīmē: ir pienācis laiks sagaidīt Uguni Ēdelveiss un uzdāvināt viņu jūsu brīnišķīgajai planētai. Baltā Cēlā Uguns Ēdelveiss ne tikai palīdzēs apgarot matēriju, bet arī pastiprinās tās iespējas saaugt ar citu pasauļu, citu dimensiju matēriju. Bez Uguns Ēdelveiss nav iespējama Polipasaules radīšana, jūsu dimensijas saaudzēšana ar piekto dimensiju. Ēdelveiss nodrošinās evolucionāru ceļu, pa kuru sekojot jūsu pasaule pakāpeniski kļūs par piektās dimensijas pasauli. Uguns Ēdelveiss palīdzēs jūsu pasaules Dievišķā pārvēršanā piektās dimensijas pasaulē. Tikai Ēdelveiss spēj pārveidot jūsu pasaules matēriju tā, ka tā sāks dzemdināt jaunus matērijas veidus, nepieciešamus cilvēces un visu planetāro dzīvības formu nākotnei.
Mēs šodien ar pagodinājumiem pieņemsim uguni Ēdelveiss un viņas Augstāko Būtību savienosim ar ārējo būtību. Un tikai tad viņa visā savā pilnībā sāks darboties uz jūsu planētas.
Pēc kontakta ar Galaktikas Magnētisko Kodolu Uguns Ēdelveiss sāka tuvoties Saules sistēmai. Jums jāsaprot viņas pārvietošanās īpatnības gan Visumā, gan Saules sistēmā. Īpatnības ir viņas magnētisko īpašību diktētas. Svētajām Ugunīm ir dažādi raksturojumi. Un jums, Uguns Stihiju visbiežāk vērojošiem tikai viņas zemes izpausmēs, ir grūti iedomāties, ka viena no Ugunīm var nest īpašas magnētiskas īpašības. Tāda ir Uguns Ēdelveiss. Viņa ir rada tam Magnētismam, par kuru es vēstīju darbā “Jaunā Laika dzimšana” (Журнал «Мировой ченнелинг: Духовные сообщения» №6(18) 2014 год). Šī Svētā Uguns prasīja īpašu piegādes paņēmienu.
Līdz jūsu Galaktikai viņa nāca pa speciāliem telpas-laika magnētiskiem koridoriem no Visuma centra. Ēdelveiss tika ievietots speciālā magnētiskā kapsulā, kas ļāva saglabāt neskartas programmas, paredzētas vienīgi Zemei. Pēc tam kapsula sasniedz jūsu Galaktikas Magnētisko Kodolu – Arheirar. Un tālāko šīs kapsulas ar Svēto Uguni Ēdelveiss pavadīšanu īstenoja tieši Arheirar. Kapsula pa speciālām magnētiskām līnijām tika pārvadīta līdz Saules sistēmai un novietota Zemes orbītā – punktā, pretējā Zemes stāvoklim attiecībā pret Sauli. Tādejādi, Ēdelveiss, Zeme un Saule izkārtojās uz vienotas līnijas, ar saviem enerģētiskās informācijas laukiem izveidojot kopēju enerģētiskās informācijas lauku, kurā apvienojās Visuma, Saules Sistēmas un planētas Zeme Ugunīgās Programmas. Pēc jūsu lineārā laika tas notika 2015. gada 29. janvārī. Tagad es dodu vārdu AŠTARAM ŠERANAM – lai viņš sīkāk pastāstītu jums par Ēdelveisa sagaidīšanu.

AŠTARS ŠERANS, Starpgalaktisko Gaismas Spēku Komandieris (Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes Priekšsēdētājs)
caur Svetlanu Dračovu
Sveicināti, mani dārgie! O! Tas patiesi bija svinīgs moments mums visiem! Mēs ar prieku sagaidījām Lielās Svētās Uguns kapsulu! Pirms tās nogādāšanas Zemes orbītā tika veikta plaša mēroga Svēta Ceremonija. Starpgalaktiskie Gaismas Spēki nodeva uz kapsulu īpašu enerģētisku informāciju. Un par to es jums gribu pastāstīt sīkāk.
Īpašu lomu, sagaidot Uguni Ēdelveiss, spēlēja mūsu starpgalaktiskā stacija “KROTON-1”. Sākumā no Galaktiskās stacijas atdalījās 19 Moduļi. Šie moduļi pa iekšējiem kanāliem uz Uguns Ēdelveiss kapsulu nodeva daudzdimensionālu ģenētisku informāciju, kura noteiks Zemes augstāko Plānu, augstāko dimensiju attīstību. 19 moduļi kapsulā ielika Kosmisko programmu Zemes kā 16-dimensiju Visuma nākotnes Zvaigznes-planētas attīstībai. Pēc tam uz Uguns Ēdelveiss kapsulu devās 64 moduļi, kuri nesa jaunas evolucionāras Programmas priekš Otrā Garīgā Centra (dimensijas 12-8). Svinīgo Ceremoniju pabeidza 16 bāzes “KROTON-1” Moduļi, kuri Uguns kapsulā ienesa Jaunas Programmas priekš Trešā Garīgā Centra (dimensijas 7-1).
Kosmisko Programmu nodošanas laikā Saule Uguns Ēdelveiss kapsulai nosūtīja 99 Ugunīgus enerģētiskas informācijas impulsus. Visu Saules sistēmu apmirdzēja svētku uguņošana, kuru vēroja iemītnieki no dažādām pasaulēm un dimensijām uz visām planētām, kuras griežas ap Sauli.
Tālāk Uguns kapsula nonāca starpgalaktiskās bāzes “KROTON-1” tiešā vadībā. Stacijas komandiera Kortona, kurš ir Galaktiskā Kristus-Melhisedeka Stars, vadībā kapsula sāka savu ceļu uz Zemi. Mēs lēnām pievedām Uguns kapsulu pie Zemes, veicot nepieciešamās daudzdimensionālās saskaņošanas. 31. janvārī kapsula izpaudās ceturtās dimensijas augstākajās vibrācijās un tika ievietota Mēness magnētiskajās membrānās tālākai nodošanai uz planētu Zeme.
Šobrīd, 2015. gada 1. februārī, Uguns Ēdelveiss ir atbrīvota no kapsulas un gatava pāriešanai uz planētu Zeme, tajā skaitā – uz jūsu pasauli.
Mani dārgie radinieki! Pienācis laiks jums tikties ar Uguni Ēdelveiss un sniegt viņai nepieciešamo palīdzību atnākšanā uz jūsu pasauli! Mēs nododam jums Ugunīgo Stafeti!
Ar Mīlestību un Ugunīgu Sveicienu no mūsu starpgalaktiskās brālības – jūsu AŠTARS ŠERANS.
KRAJONS
caur Marinu Shults
Jūsu uzbūvētajā Gaismas Kristālā jūs varat vērot, kā uz Mēness parādās gaišzili uzliesmojumi. Pakāpeniski gaišzilās magnētiskās enerģijas impulsi izkliedējas telpā ap Mēnesi. Tas liecina par Uguns Ēdelveiss gatavību doties uz Zemi. Mūsu kopīgais uzdevums – veicināt Baltās Cēlās Uguns transportēšanu. Gaismas Darbinieki! Jūsu godpilnā misija notiek šeit un tagad! Jums uzticēts iemīt Ugunij Ēdelveiss ceļu uz jūsu planētu. Kā to izdarīt? To tūlīt pastāstīšu.
Tieši piedaloties iemiesotajiem Gaismas Darbiniekiem, uz Zemes ir atjaunots sens artefakts. Tas ir Maitreijas Kristāls, kurš nes visu planetāro dzīvības formu Kristus-apziņas lielo spēku. Daudzi no jums piedalījās viņa radīšanas planetārajā darbā.

nnnn
ATTĒLS № 1. MAITREIJAS KRISTĀLS.
Paskatieties uzmanīgi uz šo unikālo kristālisko konstrukciju. Un atcerieties, ka viņa caur saviem poliem ir cieši saistīta jūsu planētas Magnētisko Sirdi, kā arī Jauno Debesu Velvi.
Kāpēc es jums tagad atgādinu par šīm svarīgajām planetārajām struktūrām?
Tāpēc, ka tieši caur Maitreijas Kristāla struktūru mēs pieņemsim uz Zemes Uguni Ēdelveiss. Mums vajag Uguni Ēdelveiss izvest cauri Maitreijas Kristāla poliem un planētas Magnētiskajai Sirdij un piepildīt ar viņu visu Kristus-Maitreijas monogrammu struktūru. Tas dos stipru impulsu Kristus-apziņas attīstībai visām planetārās dzīvības formām. Un ar Maitreijas Kristāla daudzdimensionālo neironu palīdzību, caur Zemes Magnētisko Sirdi, Uguns Ēdelveiss izplatīsies pa visu planētu un sāks atbalstīt visas evolucionārās programmas. Viņa savienosies ar Svētajām Druīdu un Melhisedeka Ugunīm. Un Zemes telpā iemirdzēsies Svēto Uguņu Trialitātes ugunīgais zieds.
Uguns Ēdelveiss atnākšana uz Zemi kļūst par ļoti svarīgu faktoru visas planētas pārveidošanā, patiesi atklās Uguns Ēru uz Zemes.
Tātad, mani dārgie Eņģeļi! Piedāvāju sākt mūsu darbu.
Mani mīļie Centrālās Garīgās Saules Eņģeļi! Patlaban ir iestājies īpaši svinīgs moments. Daudzie ceremonijas dalībnieki ir pamiruši gaidās. Mēness orbītā visi jau ir gatavi Lielās Cēlās Uguns Ēdelveiss nodošanai Zemei. Aštara Šerana Flotes kuģi – svinīgā ierindā. Kosmiskajā stacijā KROTON-1 visi darbinieki jau ir gatavi piedalīties mūsu kopīgajā darbā.
Galaktiskais Kristus-Melhisedeks ir svētījis Uguns atnākšanu un devis ceļu viņas pārvietošanai uz Maitreijas Kristālu. Planetārais Kristus Maitreija un Planetārā Marija Maitreija ir kopā ar mums! Pati Māte-Zeme Marija priekā trīs no priekšā stāvošās tikšanās ar Uguni Ēdelveiss. Lūdzam viņu svētību mūsu darbībai Uguns pieņemšanā.
Piesauciet kopradīšanai Augšupceltos Skolotājus, savus Augstākos “Es”, savas smalkmateriālās Atbalsta Grupas, Zemes cilvēces Vienoto Kolektīvo Gaismas Būtību, planētas visu dzīvības formu Vienoto Kolektīvo Būtību, planētas Kristus-apziņas Būtību, mītošu Maitreijas Kristālā.
Izsakiet tīru un patiesu Nodomu Baltās Cēlās Uguns Ēdelveiss pārvadīšanai no Mēness planētas Zeme Maitreijas Kristālā.
Paskatieties ar savu garīgo redzi – ar kādiem skaistiem gaišzila mirdzuma uzliesmojumiem ir pārklājies Mēness. Impulsu veidā nāk arī Baltās Cēlās Uguns Ēdelveiss uzliesmojumi. Ir laiks, mani dārgie, palīdzēt viņai atkal apvienoties ar to planētu, uz kuras viņa kādreiz radīja pasaules un dzīvības formas. Ir laiks Baltajai Cēlajai Ugunij dod jaunu dzīvi!
Tagad sapratīsim, kādā veidā palīdzēsim Ugunij Ēdelveiss pāriet uz Zemi.
Pirmkārt, atcerieties, ar kādām Svētajām Ugunīm viņai jābūt saistītai pirmām kārtām? Ar Druīdu Uguni un Melhisedeka Uguni! Ne veltīgi atjaunotā Druīdu Ordeņa Priesteri ik dienas piesātina planētas telpu ar Druīdu Uguni, nesen apvienotu ar Melhisedeka Uguni. Piesaucot šīs Svētās Ugunis, mēs klājam ceļu Ugunij Ēdelveiss un dodam viņai iespēju ātrāk atkal apvienoties ar viņām. Šo divu Uguņu aktivitāte planētas telpā atvieglos mūsu uzdevumu.
Mēs piesaucam kopradīšanai Druīdu Uguni un Melhisedeka Uguni. Lūdzam viņas piepildīt planētas telpu un Maitreijas Kristālu.
Turklāt mums ir unikāls instruments, ar kura palīdzību mēs varam sasaistīt Mēness magnētiskās membrānas, kur ir novietots Ēdelveiss, ar Maitreijas Kristāla poliem. Es runāju par TORA konstrukciju. Mēs varam Mēnesi ar divu elipsoīdu toru palīdzību savienot ar Maitreijas Kristāla poliem.
Mēness lēni iet apkārt Zemei un pa šiem toriem uz Maitreijas Kristāla poliem sūta Uguni Ēdelveiss. Šis process no mūsu darba sākuma momenta ilgs 144 stundas, tas ir, 6 zemes diennaktis pēc lineārā laika. Taču mums nepieciešams šo procesu iedarbināt laika režīmā 13:20. Tāpēc atcerēsimies, ka apkārt mūsu zālei ir Gaismas Ģimenes uzbūvēts īpašs kristāls mūsu darba organizēšanai patiesā laika plūsmā. Bet tas nozīmē, ka mēs ar jums praktiski momentāni nodibināsim Uguns Ēdelveiss pāriešanas kanālu uz jūsu planētu. Svētīta ir viņas atnākšana!
Mēs radām divus elipsoīda torus. Viens no tiem iznāk no Mēness un ieiet kontaktā ar Maitreijas Kristāla ziemeļpolu. Otrs – ieiet kontaktā ar Maitreijas Kristāla dienvidpolu. Uz Mēness abi tori iznāk no tās magnētiskās membrānas, kurā atrodas Uguns Ēdelveiss.

луна_земля
ATTĒLS № 2. DIVI TORI APVIENO MĒNESI AR MAITREIJAS KRISTĀLU.
Mēs paziņojam stacijas KROTON-1 darbiniekiem par Zemes gatavību pieņemt Uguni Ēdelveiss. Viņi atbrīvo Uguni Ēdelveiss un vērš viņu uz toriem. Viņa no caur toriem impulsu veidā sāk pārvietoties uz Maitreijas Kristāla poliem.
Vērojiet, kā Uguns aiztraucas pa toriem un izgaismo Maitreijas Kristāla polus. Cauri Kristāla Struktūrai viņa aiztraucas uz planētas Magnētisko Sirdi. Tur apvienojas ar Gaišzilajām Rozēm un Balto Liliju. No šī brīža Baltā Lilija kļūs par Uguns Ēdelveiss ziedkopas māsu. Uguns Ēdelveiss pārvietojas pa visām Kristus-Maitreijas monogrammām, piesātinot visu Kristālu ar savu Dievišķo Balto mirdzumu.
Eņģeļi! Jūs pašlaik radāt īpašu telpu Baltās Cēlās Uguns Ēdelveiss dzīves procesiem. Un jūs paši, kopā ar viņu, esat klātesoši šajā telpā. Jūs paši izejat lielo Kristīšanos ar UGUNI ĒDELVEISS! Pieņemiet viņu savās Sakrālajās Sirdīs! Drošāk! Sajūtiet viņas neparasto maigumu un, vienlaicīgi, kosmisko spēku! Bet galvenais – nākotnes dzīves būvniecības milzīgo potenciālu. Un tagad no savām Sakrālajām Sirdīm nosūtiet Uguni uz planētas Sakrālo Sirdi.
Un, lūk, pienāk izšķirošais un tik ilgi gaidīts moments! Uguns Ēdelveiss savienojas ar Mātes-Zemes Marijas Sakrālo Sirdi, un notiek divu Uguņu – iekšējās un ārējās – atkalapvienošanās! Prieka Uguņošana piepilda visu Zemi! Uguns Ēdelveiss sāk skanēt un mirdzēt pa visu planētu! Ēdelveiss ir nolaidies, Ēdelveiss ir atgriezies! Ēdelveiss ieiet visu dzīvības formu Sakrālajā telpā.
Mani dārgie Eņģeļi! Atveriet savas sirdis Baltajai Cēlajai Ugunij Ēdelveiss! No šī brīža jūs kļūstat par šīs Uguns iesvētītajiem Glabātājiem! Visi cilvēki un Zemes visas dzīvības formas no šī brīža piesātinās ar šo Uguni. Viņa sāk iekļūt visās Zemes dimensijās, ieskaitot arī Otrā Garīgā Centra dimensijas. Jums tagad ir iespēja strādāt kopradīšanā ar Lielo Uguni!
Sveicam Balto Cēlo Uguni Ēdelveiss uz planētas Zeme!
Sveicam uz mūsu planētas atdzimušo Svēto Uguņu: Uguns Ēdelveiss, Melhisedeka Uguns un Druīdu Uguns – trialitāti.
Sfēru Harmonija līst uz Zemi ar brīnišķīgu mūziku, sveicot Zemes Ugunīgās Kristības!
Mani mīļie Eņģeļi! Mēs tagad radījām kaut ko vairāk nekā Uguns pieņemšanu uz Zemes. Mēs ar jums radījām sākumu Jaunā Laikmeta – Uguns Laikmeta – sākumu uz Zemes! Pasveicināsim visas Kosmiskās Ugunis, kurām ceļu uz Zemu atklāja Baltā Cēlā Uguns Ēdelveiss!
Pateiksimies par kopradīšanu Skolotājiem, Audzinātājiem, smalkmateriālajām Atbalsta Grupām. Pateiksimies visām planētas Zeme Kolektīvajām Būtībām. Nosūtīsim sirsnīgu PALDIES bāzes “KROTON-1” darbiniekiem un Aštara Šerana Flotei.
Pateiksimies par svētību un palīdzību Galaktiskajam Kristum-Melhisedekam, planetārajam Kristum-Melhisedekam un planetārajai Marijai-Maitreijai. Nosūtīsim pašas maigākās jūtas savai dzimtajai planētai – Māmiņai Gaijai-Marijai.
Pateiksimies Galaktikas Magnētiskajam Kodolam Arheirar un visiem visuma dienestiem, kuri nodrošināja Uguns Ēdelveiss nogādāšanu uz Zemi.
Pateiksimies Krajona Magnētiskajam Dienestam!
Es, Krajons, pateicos jums par atbildīgo gaismas darbu. Mēs nestrādājām vieni. Daudzi Gaismas Darbinieki bija ar mums. Tāpēc nosūtīsim viņiem mūsu Siržu Uguni!
Pateiksimies Mēnesim par palīdzību Uguns pārvadīšanā uz Zemi! Mēness Dvēsele – Selēna – ir ar mums vienmēr! Viņa kā otrā māte sargā mūs un palīdz visā.
Mani dārgie draugi! Mēs šo saviļņojošo notikumu padarījām par jūsu dienu realitāti! Nesiet svēti pieņemto Uguni savās Sirdīs! Radiet kopā ar viņu! Transformējieties kopā ar viņu! Viņa jums atklās vēl ļoti daudz jums nezināmu slēptāko īpašību. Izjūtiet Uguns Ēdelveiss maigumu un viņas VISKLĀTESAMĪBU uz Zemes.
Līdz jaunām tikšanās reizēm, mani dārgie! Jūs mīlošais Krajons

*Planetārais darbs “Maitreijas Kristāla atdzimšana” ir publicēts žurnālā “Мировой ченнелинг: Духовные сообщения” №2(8), 2013. gadā. To var atrast arī internetā pēc norādēm
http://www.light-group.info/co-creation/planet-actions/880-revivalmaytreyicrystal.html
http://www.magnitiduha.info/archives/5592
Latviešu valodā: http://www.magnitiduha.info/archives/5610
Publikāciju sagatavoja Žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: ДУХОВНЫЕ СООБЩЕНИЯ”
Viktora Truhina ilustrācijas

Print Friendly, PDF & Email