Магниты Духа

Akcija. KRAJONS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. ĒDELVEISS ATDZĪVOJAS JŪSU SIRDĪS! RADĀM JAUNU ENERĢĒTISKĀ NODROŠINĀJUMA SISTĒMU

UZMANĪBU! 2015. GADA 15. FEBRUĀRĪ —
SVARĪGS GAISMAS DARBS!
TURPINĀM SAGAIDĪT
BALTO CĒLO UGUNI ĒDELVEISS!

Sveicināti, mani dārgie! Es esmu KRAJONS no Magnētiskā dienesta. Šodien turpinām svarīgu gaismas darbu, kuru sākām 2015. gada 1. februārī. Todien mēs kopā ar jums veicām Svēto Ceremoniju, pateicoties kurai Uguns Ēdelveiss atnāca uz Zemi. Tagad viņa dzīvo Maitreijas Kristālā un ir gatava tam, lai turpinātu savu svinīgo procesiju pa planētu.

Ļoti ilgu laiku jūs krājāt enerģētisko informāciju Maitreijas Kristālā. Atcerieties: mēs šajā planetārajā artefaktā radījām Zemes Magnētisko Sirdi, pārvadījām šurp Ugunīgo un ģenētisko enerģētisko informāciju. Pašlaik Maitreijas Kristālā ir viss nepieciešamais, lai svarīgā enerģētiskā informācija ienāktu cilvēku ķermeņos, katra cilvēka sirdī. Tagad tas var īstenoties jaunā līmenī – ar Uguns Ēdelveiss palīdzību.
Jūs jau esat informēti, ka Kosmiskā Uguns Ēdelveiss ir citu Uguņu pamatu pamats. Tas ir Ugunīgais Grauds visām Ugunīm, kuras dzīvo un rada uz jūsu planētas. Ēdelveiss glabā svarīgu daudzdimensionālu ģenētisku informāciju. Jums vēl daudz stāv priekšā uzzināt par Balto Cēlo Uguni Ēdelveiss, ar kuras palīdzību radīja lemūrieši. Viņi godāja viņu jau ilgi, pirms uz jūsu pasauli atnāca Melhisedeka uguns un Druīdu Uguns.

Tātad pašlaik Uguns Ēdelveiss atrodas planetārajā Maitreijas Kristālā.

nnnn

ATTĒLS № 1. ATDZĪVINĀTAIS MAITREIJAS KRISTĀLS.

Mūsu uzdevums šajā etapā – ievest Uguni Ēdelveiss jūsu sirds telpās. Paralēli šim procesam mēs īstenosim ļoti svarīgu etapu jūsu Ugunīgās enerģētiskā nodrošinājuma sistēmas radīšanā, no četrtoru Ugunīgās enerģētiskā nodrošinājuma sistēmas radīsim ASTOŅTORU sistēmu. Mēs nevarējām agrāk sākt Ugunīgās sistēmas radīšanu no astoņiem toriem tieši tādēļ, ka Uguns Ēdelveiss pagaidām nebija atnākusi uz jūsu pasauli. Tagad šis svarīgais notikums ir noticis. Un mēs varam uzsākt astoņtoru Ugunīgās enerģētiskā nodrošinājuma sistēmas radīšanu. Caur jūsu sirdīm Ēdelveiss sāks savu jaunradi jūsu pasaulē. Svētīta ir Uguns Ēdelveiss – visos laikos, visās pasaulēs.

Vispirms izsakiet tīru nodomu, lai Maitreijas Kristāla fraktālis izpaužas jūsu ceturtajā enerģētiskajā centrā (ceturtās, sirds čakras, rajonā).
Vērojiet, jūtiet, kā jums šī enerģētiskā centra rajonā tieši tagad izpaužas Maitreijas Kristāls visā savā krāšņumā. Kristāla fraktāļa augstums – 21 centimetrs. Mēs piesaucam pilnvērtīgu Maitreijas Kristāla hologrammu no Zemes Sakrālās telpas savā Sakrālajā telpā, kura atrodas ceturtā enerģētiskā centra rajonā. Turklāt paturiet prātā, ka Maitreijas Kristālā ir ienesta liela, daudzveidīga ģenētiskās, magnētiskās, ugunīgās enerģētiskās informācijas pakete, kuru satur kā šī planetārā artefakta tori, tā arī viņa ziemeļ- un dienvidpola struktūras.

1s

ATTĒLS № 2. Maitreijas Kristāla ziemeļpols.

2s

ATTĒLS № 3. Maitreijas Kristāla dienvidpols.

Atgādinu arī, ka Maitreijas Kristālā dzīvo Kristus-Maitreijas monogrammas, kuras pilda daudzdimensionālo neironu funkcijas. Viņas aktīvi izplata enerģētisko informāciju jūsu pasaulē – līdzīgi tam, kā to dara jūsu fiziskā ķermeņa neironi.

Sākam radīt! Domās pagrieziet Maitreijas Kristālu par 90 grādiem pulksteņa rādītāja virzienā un novietojiet viņu horizontāli jūsu fiziskā ķermeņa sirds līmenim. Tad Kristāla ziemeļpols izrādīsies jums kreisajā pusē, dienvidpols – labajā. Vienlaicīgi dodieties uz Maitreijas Kristāla Ziemeļ- un Dienvidpola centru. Šeit ir sakoncentrēta, arhivēta visa šī planetārā artefakta informācija. Izsakiet nodomu – saformēt ELIPSOĪDA TORU un ielikt viņā informāciju, kura nepieciešama astoņtoru Ugunīgās enerģētiskā nodrošinājuma sistēmas radīšanai. Tagad sirds čakras rajonā Maitreijas Kristāla hologrammas vietā izveidosies elipsoīda tors baltā krāsā. Uzreiz sajutīsiet, kā nāks enerģija no kreisās puses un labās. Jūs jutīsiet, kā tā koncentrēsies torā. Visu enerģiju, pašu visdažādāko enerģētisko informāciju, kura glabājas Maitreijas Kristālā, pārveidosim Vienotā Ugunīgā plazmas TORĀ, kurš ir VERTIKĀLAIS TORS, līdzīgi jūsu Ugunīgās sistēmas toram Ar-Anahatai (eksistējošā Ugunīgā sistēma no četriem toriem – attēlā № 8).
Sākas aktīvs process, kurā BALTAIS TORS pieņem enerģētisko informāciju, kuru glabā Maitreijas Kristāls. Sajūtiet, kā Maitreijas Kristāls NODOD BALTĀS CĒLĀS UGUNS ĒDELVEISS ENERĢĒTISKO INFORMĀCIJU. Tieši tāpēc mūsu radītais tors ir balts. Viņu var saukt par UGUNS ĒDELVEISS TORU. Pēc izmēra viņš ir mazāks par jūsu toru enerģētiskās sistēmas Ar-Anahatas toru. Tagad piesūcinām Uguns Ēdelveiss toru ar savu siržu enerģiju, mīlestības enerģiju… Aktivizējam viņu!

Bet tagad – pārvietojam domu skatienu uz augšu. Virs jūsu galvām jau planē gaišzila astoņstūru piramīda ar nošķeltu augšu. Viņa ir atnākusi no sakrālajām telpām kopā ar Maitreijas Kristāla hologrammu. Šī piramīda enerģētiskās informācijas ziņā ir cieši saistīta ar Galaktisko Gaišzilo Rozi. Gaišzilās Rozes enerģija dzīvo viņas iekšienē. Piesauciet Galaktiskās Gaišzilās Rozes enerģētisko informāciju kopradīšanai! Galaktikas Gaišzilā Roze uz planētas ieradās 2012. gada novembrī. Visu laiku, kurš pagājis kopš tā momenta, Galaktiskā Roze nevis vienkārši dzīvoja uz Zemes, viņa attīstījās, radīja jaunas struktūras, jaunas enerģijas… Un, lūk, tagad nodod jums pašu mūsdienīgāko enerģētisko informāciju, kura nepieciešama jūsu evolucionārajai attīstībai šajā etapā. Gaišzilā Roze dāvā jums to, kas nepieciešams astoņtoru sistēmas radīšanai.
Un, lūk, virs jums, jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa, gaišzilā piramīda pārdzimst GAIŠZILĀ HORIZONTĀLĀ ELIPSOĪDA TORĀ, kurš atrodas 21 centimetra augstumā virs jūsu galvas… Saņēmis nepieciešamo enerģētisko informāciju, viņš pakāpeniski laižas zemē un ieņem vietu virs Uguns Ēdelveiss tora (11 centimetru augstumā). Tā veidojas DZĪVINOŠĀS UGUNS GAIŠZILAIS TORS. Tā mēs iegūstam struktūru no diviem toriem, kura ārēji atgādina burtu “T”.

3s
ATTĒLS № 4. UGUNS ĒDELVEISS VERTIKĀLAIS BALTAIS TORS UN DZĪVINOŠĀS UGUNS HORIZONTĀLAIS GAIŠZILAIS TORS.

Mūsu kārtējais uzdevums – izveidot vēl divus elipsoīda torus, pa kreisi un pa labi no jau eksistējošajiem. Sākumā strādājam ar enerģētisko informāciju, kura nāk no kreisās rokas puses. Ar šīs enerģētiskās informācijas palīdzību mēs radīsim vēl vienu toru. Tas ir MELHISEDEKA UGUNS ZELTA TORS. No kreisās puses (no kreisās rokas puses), sirds čakras līmenī, sākam vizualizēt Melhisedeka Uguns simbolu.

ws

ATTĒLS № 5. MELHISEDEKA UGUNS SIMBOLS.
Ar Melhisedeka Uguns simbola palīdzību radām zelta enerģiju un piesātinām ar viņu MELHISEDEKA UGUNS ZELTA TORU, kuram pagaidām ir vertikāls stāvoklis, kaut arī viņam stāv priekšā kļūt par DIAGONĀLU TORU. Novietojam viņu 11 centimetru attālumā no UGUNS ĒDELVEISS TORA. Piesātinām tikko radīto toru ar Mīlestības enerģiju! Aktivizējam viņu.

Tagad mūsu uzdevums – radīt toru pa labi (no labās rokas puses). Un tas ir DRUĪDU UGUNS TORS. Druīdu Uguns aktivizēšanai izmantojam simbolu “Druīdu Gredzens”.

qs
ATTĒLS № 6. SIMBOLS “DRUĪDU GREDZENS”

Ar Druīdu Uguns enerģijas palīdzību veidojam DRUĪDU UGUNS ORANŽO TORU. Piesātinām Druīdu Uguns Oranžo Toru ar savas sirds mīlestības enerģiju. Aktivizējam viņu.

Rezultātā mēs esam izveidojuši sistēmu no četriem toriem, kur centrā – UGUNS ĒDELVEISS BALTAIS TORS, kreisās rokas pusē – MELHISEDEKA UGUNS ZELTA TORS, labās rokas pusē – DRUĪDU UGUNS ORANŽAIS TORS. Augšā – DZĪVINOŠĀS UGUNS GAIŠZILAIS TORS.

4s
ATTĒLS № 7. SISTĒMA NO ČETRIEM TORIEM. TRĪS TORI – VERTIKĀLI. VIENS TORS (AUGŠĒJAIS) – HORIZONTĀLS.

Tagad, kad ir saformēta sistēma no četriem toriem, pa sirds līmeņa līniju sāciet to pārvest uz sirds telpu, uz sirds rajonu, kur daudziem jums jau aktīvi strādā Ugunīgā Enerģētiskā nodrošinājuma Sistēma no četriem toriem: Ra-Anahata, Ar-Anahata, Vidžuna un Sanandans.5s

ATTĒLS № 8. AGRĀK RADĪTĀ UGUNĪGĀ ENERĢĒTISKĀ NODROŠINĀJUMA SISTĒMA NO ČETRIEM TORIEM:
AR-ANAHATA (vertikālais violetais), RA-ANAHATA (horizontālais sarkanais), VIDŽUNA (diagonālais zilais), SANANDANS (diagonālais zaļais). Šajā attēlā tori ir attēloti tā, it kā viņi jau ir iebūvēti cilvēka ķermenī. Tora Sanandans apakšējā daļa un tora Vidžuna augšējā daļa atbilst kreisās rokas pusei.

Sākumā četru jauno toru enerģētisko informāciju izvadām caur horizontālu Nulles Punktu oranžas Mebiusa lentas veidā. Kreisais un labais tors turklāt noliecas un kļūst diagonāls (centrālais tors paliek vertikāls, gaišzilais tors virs viņa paliek horizontāls). Un tālāk sākas jauno četru toru iebūvēšanās jau eksistējošajā četrtoru sistēmā process.
Vispirms Dzīvinošās Uguns Gaišzilo Toru novietojam virs jau eksistējošās četru toru sistēmas. Viņš gluži kā pakaras virs jūsu toru sistēmas – 11 centimetru augstumā. Druīdu Uguns Oranžais Tors dodas diagonālā tora VIDŽUNA iekšienē. Bet Melhisdeka Uguns zelta tors ieiet otra diagonālā tora – SANANDANS – iekšienē. Viņi kļūst it kā par daļu no tiem, veidojot divkāršu toru sistēmu pēc principa: tors torā. Uguns Ēdelveiss tors iebūvējas torā AR-ANAHATA, vertikālajā torā. Gaišzilais tors pagaidām tā arī paliek virs citiem toriem, izstarojot Galaktiskās Gaišzilās Rozes enerģētisko informāciju.
Tā mēs ar jums speram svarīgu soli jūsu Ugunīgā enerģētiskā nodrošinājuma jaunās astoņtoru sistēmas veidošanā. UZMANĪBU! Tieši pašlaik Visuma Magnētisma Radītājs jūsu sirdīs aktivizē astoņtoru sistēmu! Tora Ar-Anahata centrā deg Uguns Ēdelveiss baltais tors. Torā Vidžuna deg Druīdu Uguns oranžais tors. Torā Sanandans deg Melhisedeka zelta tors. Un virs šīs sitēmas majestātiski mirdz Dzīvinošās Uguns gaišzilais tors, saistīts ar Galaktisko Gaišzilo Rozi. Un tora Ar-Anahata iekšienē deg Baltā Uguns Ēdelveiss, dzemdinoša jaunu ugunīgu ģenētiku, ārkārtīgi nepieciešamu cilvēku kā kosmiskas rases tālākajai evolūcijai.
Mani dārgie! Jums toru enerģētiskajā sistēmā jau dzimst jauni plazmas pavedieni. Un jaunie enerģētiskie centri sāks aizmesties visos Daudzdimensionālo Ķermeņu kompleksa ķermeņos, tajā skaitā – fiziskajā ķermenī. Atgādinu jums, ka eksistē: 21 plazmas pavediens Ar-Anahatā, 18 – Ra-Anahatā, pa 4 pavedieniem toros VIDŽUNA un SANANDANS. Tagad šie pavedieni sāks strādāt jaunā līmenī, saņems papildus stimulus, aktivizēsies jauni procesi. Sākas jauns Ugunīgās enerģētiskās sistēmas etaps – kā toru sistēmas ārējās formas līmenī, tā arī pašu toru iekšienē. Jauni procesi sāksies pat ugunīgo šūnu, dziļo dzīvības gēnu struktūru, kuras jums nepieciešamas tālākai attīstībai, līmenī.
Taču astoņtoru sistēmas radīšana vēl nav pabeigta! Lai jūsu Ugunīgā enerģētiskā sistēma strādātu efektīvi, lai viņa iegūtu savu īsteno dzīvinošo spēku un ugunīgo jaudu, mums nepieciešams realizēt MELHISEDEKA UGUNS, DRUĪDU UGUNS, UGUNS ĒDELVEISS SAPLUDINĀŠANAS KOPĀ AR GAIŠZILĀS ROZES GAIŠZILO DZĪVINOŠO UGUNI PROCESU.

Sākumā apvienosim vienotā veselā trīs Ugunis: Uguni Ēdelveiss, Melhisedeka Uguni un Druīdu Uguni. Druīdu Uguns un Melhisedeka Uguns jau ir apvienotas vienotā enerģētiskā struktūrā, kuru mēs attēlojām ar simbolu “Druīdu gredzens” (6. att.). Tagad mums nepieciešams šajā shēmā pievienot Uguns Ēdelveiss struktūru. Taču pirms tam mums stāv priekšā to radīt. Tad izdarīsim to ar lielu prieku! Jo Uguns Ēdelveiss atnākšana ir liels notikums katrai pasaulei. Bet viņas struktūru dzimšana liecina par jauna Laikmeta dzimšanu.

Mūsu radāmās struktūras iekšienē dzīvo trīs magnētiskas membrānas, kuras deg ar violetu uguni. Attēlosim tās kā trīs pusmēnešus… Tām apkārt – astoņi Nulles Punkti, kuri pārvada īpašu dzīvinošu magnētisko enerģiju. Attēlosim tos kā astoņas Mebiusa zelta lentas, kurām apkārt mirdz maiga violeta gaisma. Gan magnētiskās membrānas-pusmēneši, gan astoņas Mebiusa lentas dzīvo sakrālas magnētiskas sfēras iekšienē, kuru shēmā apzīmēsim ar gaišzilu aploci. No sakrālās magnētiskās sfēras izaug 16 liesmas. Astoņas lielas un astoņas mazas. Lielās liesmas izstaro zaļu mirdzumu, mazās – gaišzilu. Bet kopumā struktūra izstaro maigu violetu gaismu, kura ir Uguns Ēdelveiss enerģija, jau PĀRVEIDOTA jūsu pasaules uztveršanai. Baltā iekšējā enerģija, ejot cauri dažādu krāsu enerģijām, dzemdina violetu enerģiju, kura jau sāk iekļūt jūsu materiālajā četrdimensiju pasaulē. Astoņas lapiņas, tāpat kā iekšējā violetā astoņstūra astoņas malas, nes ASTOŅISKUMA enerģiju JŪSU PASAULEI, astotās dimensijas un otrā Garīgā Centra enerģiju. Tās jūsu pasaulē ienes tādu Garīgās Pasaules enerģiju, kāda cilvēkiem ilgu laiku bija nepieejama.
Un, lūk, Uguns Ēdelveiss struktūra dzimst! Aktivizēsim viņu ar burvju simbola “UGUNS ĒDELVEISS” palīdzību.
Огонь Эдельвейс
Mani dārgie! Pienācis laiks apvienot “Druīdu Gredzenu” un “Uguni Ēdelveiss”. Ievietojiet simbolu “Uguns Ēdelveiss” simbola “Druīdu Gredzens” centrā. Tā dzimst SVARĪGĀKO KOSMISKO UGUŅU SVĒTĀ TRĪSVIENĪBA. Un tā dzimst jauna UGUNĪGA SFĒRA, kuras iekšienē ir apvienoti trīs kosmisko uguņu veidi. Uguņu saplūšanas rezultātā izveidosies Ugunīga sfēra, kuras ārējā daļa tiek radīta no enerģētiskās informācijas struktūras “Druīdu Gredzens”, bet iekšējā – no enerģētiskās informācijas struktūras “Uguns Ēdelveiss”. Tādā veidā dzimst jauna UGUNĪGA SFĒRA, kuras iekšienē apvienoti trīs kosmisko uguņu veidi. Un tā dzimst simbols, kuru nosauksim “TRIJU UGUŅU SFĒRA”.

6s

ATTĒLS № 10. «UGUNS ĒDELVEISS» STRUKTŪRAS «DRUĪDU GREDZENS» IEKŠIENĒ.
JAUNDZIMUŠAIS SIMBOLS “TRIJU UGUŅU SFĒRA”.
Bet tagad – mūsu kopradīšanas svinīgais moments! Pabeidzam Ugunīgā Enerģētiskā nodrošinājuma astoņtoru sistēmas radīšanu. Dzīvinošās Uguns gaišzilais tors, kurš pagaidām planē virs pārējiem toriem, gaida struktūras “Triju Uguņu Sfēra” ierašanos. Nosūtām Uguņu trīsvienību uz gaišzilā tora iekšieni. Tā Gaišzilās Rozes Dzīvinošā Uguns apvienojas ar kosmisko Uguņu trīsvienību.

7s

ATTĻES № 11. «TRIJU UGUŅU SFĒRA» DZĪVINOŠĀS UGUNS GAIŠZILĀ TORA IEKŠIENĒ.

Un, lūk, tikai tagad mēs varam nosūtīt gaišzilo toru uz savu likumīgo vietu – uz horizontālā tora RA-ANAHATA iekšieni. Šis tors realizē Zemes sakrālo telpu vissvarīgāko saikni ar jūsu pasauli, ar katru no jums. No šī brīža šis tors ir patiesi bagātināts ar jaunām enerģētiskās informācijas, magnētiskajām, ugunīgajām programmām, kuras sāk ĪSTENOT JAUNĀ KOSMISKĀ CIKLA EVOLŪCIJAS PROGRAMMAS, JAUNĀS ĒRAS, KURĀ JAU IEIET JŪSU PASAULES CILVĒCE, PROGRAMMAS. Jaunā ugunīgā struktūra no astoņiem toriem tagad kalpos cilvēcei uzticīgi un ilgi!

8s

ATTĒLS № 12. ENERĢĒTISKĀ NODROŠINĀJUMA JAUNĀ SISTĒMA NO ASTOŅIEM TORIEM, KURU NODROŠINA ČETRAS KOSMISKĀS UGUNIS: GAIŠZILĀS ROZES DZĪVINOŠĀ UGUNS, DRUĪDU UGUNS, MELHISEDEKA UGUNS UN BALTĀ CĒLĀ UGUNS ĒDELVEISS.

NO ŠĪ BRĪŽA ĒDELVEISS DZĪVO JŪSU SIRDĪS. VIŅĀS ATDZĪVOJAS UGUNĪGĀ VIENOTĪBA UN JŪSU UGUNĪGĀ KOSMISKĀ BŪTĪBA. JŪS DZIMSTAT KĀ UGUNĪGAS KOSMISKAS GAISMAS BŪTNES, KURAS ĪSTENO SVARĪGU EVOLUCIONĀRU VISUMA PLĀNU.

Un tas patiesi ir tā.

JŪSU KRAJONS

2015. gada 11. janvāris – 2015. gada 6. februāris
DĀRGIE DRAUGI! GAISMAS DARBINIEKI! KRAJONS REKOMENDĒ ŠO DARBU VEIKT 2015. GADA 15. FEBRUĀRĪ JUMS ĒRTĀ LAIKĀ. 15. FEBRUĀRIS IR LABVĒLĪGA DIENA JŪSU JAUNĀS UGUNĪGĀS ENERĢĒTISKĀ NODROŠINĀJUMA SISTĒMAS RADĪŠANAI. TAJĀ DIENĀ KOSMISKĀS UGUNIS ĪPAŠĀ VEIDĀ IZPAUŽ SAVU VIENOTĪBU UN LIELO RADOŠO SPĒKU. VEIKSMI JAUNRADĒ!

Publikāciju sagatavoja Žurnāla «МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения» darbinieki.
Viktora Truhina ilustrācijas.

Print Friendly, PDF & Email