Магниты Духа

BAROŠANĀS AR UGUNĪGO PRĀNU CAUR GAISMAS KANĀLIEM

Barošanās ar ugunīgo prānu: no teorijas pie prakses!

VARGUSS LAERTS caur Marinu Shults, Latvija un Sergeju Kanaševski, Krievija

Mani dārgie draugi! Es tagad vēršos pie visiem Gaismas Darbiniekiem, kuri izmanto Ugunīgo Enerģētiskā Nodrošinājuma Sistēmu savai gaismas Pārveidošanai. Jā, šis darbs ir ārkārtīgi svarīgs. Daudzi no jums aktīvi piedalās savas gaismas struktūras jaunajās konstrukcijās. Taču vairums konstruēšanu tomēr veic jūsu smalkmateriālās Atbalsta Grupas, jūsu Audzinātāji un Augstākie “Es”. Lūk, kāpēc, mēs pastāvīgi aicinām jūs noregulēt ciešu kontaktu ar saviem Augstākajiem “Es”. Bez stabiliem sakariem ar Viņu jums grūti zināt, kāds darbs un kāda ievirze ir nepieciešama šajā momentā konkrētajā virzienā, pārveidojot jūs pēc savas struktūras jaunās Gaismas Būtnēs. Dabiski, ja kontakta nav, tad nav arī atgriezeniskās saites. Jūs kaut ko darāt, bet precīzi nekad nezināt, cik lielā mēra jums tas ir izdevies. Mēdz būt arī tā, ka jūsu dalība ir īpaši aktuāla, bet jūs nedzirdat sava Augstākā “Es” aicinājumu. Šajā jūsu garīgās attīstības, jūsu veseluma iegūšanas šīs planētas ietvaros, Garīgās pilnības sasniegšanas etapā ir manāmi nepietiekami ar kontaktu ar Augstāko “Es” pēc sistēmas “JĀ-NĒ”. No šī līmeņa vajag virzīties tālāk un augstāk. Augstākie “Es” to sen gaida.
Bet tagad pāriesim tieši pie manis apzīmētās tēmas. Jums jau ir zināms, ka cilvēkam eksistē Gaismas kanālu tīkls, lai nodrošinātu barošanos ar ugunīgo prānu*. Daudzi no jums tos ir aktivizējuši. Gaismas kanālu tīkls tiek iedarbināts diezgan vienkārši. Taču pēc tam jāiemācās to izmantot tā, lai tas sāktu strādāt automātiski, bez jūsu gribas izpauduma dalības. Sākumā jūs to izstrādājāt ritmā ar savu elpošanu. Un šī vingrinājuma pareiza izpratne ir tieši tāda, ka nevajag piesaistīties elpošanas ar gaisu ritmam kā pašai elpošanai ar prānu. Jūs vienkārši izmantojāt šo elpošanas ciklu, iedarbinot Gaismas kanālu darbību automātiskā režīmā. Daži no jums šo vingrinājumu atkārto arī tagad. Un tas nes savus pozitīvus rezultātus. Taču tie no jums, kuri, izdarījuši vairākas reizes, nodomāja, kas viss ir sācis strādāt automātiskā režīmā, maldās, tāpēc ka tā realizēšanai ir nepieciešams vēl kaut ko noregulēt un uzbūvēt. Un tāpēc Gaismas kanālu tīkla “izsūknēšanu” vajag veikt pastāvīgi.

Nākošais solis ugunīgās barošanās apgūšanā ir Krajona piedāvātā metode – metode ANKH. Tas ir spīdošs risinājums katra no jums galīgās sagatavošanas ugunīgās prānas uzņemšanai jautājumā. Taču es uzdrošināšos visiem atgādināt, ka, pilnā spēkā turpinot baroties ar bioloģisko barību, jūs ne tikai attālināt savu “Es” no sengaidītā barošanās ar prānu momenta, bet arī kaitējat visiem saviem ķermeņiem. Iznāk ķermeņu un, pirmkārt fiziskā ķermeņa, pārsātināšanās ar dažādas pakāpes enerģijām. Viena enerģija nepapildina otru, traucē tai. Izpaužas svara palielināšanās fiziskajā ķermenī un visos ķermeņos no tām enerģijām, kuras dod bioloģiskā barība. Sākas reibonis, dažreiz nelabums. Iespējami pārtraukumi miega un nomoda stāvokļos. Jums liekas, ka jūs esat slimi. Patiesībā jūs nesekojat mūsu padomam – nelokāmi samazināt bioloģiskās barības daudzumu, nomainot to ikdienas un neatlaidīgi ar ugunīgo prānu. Jūs to būtu varējuši izdarīt arī ar jums esošo ugunīgās prānas pievilkšanas un absorbēšanas metožu palīdzību.
Bet tagad lieku priekšā pāriet uz nākošo pakāpi ugunīgās prānas – kā pilnvērtīga barošanās veida, kurš jūsu ķermeņos piesaistīs visas viņa uzbūvei un dzīvei nepieciešamās komponentes, nemaz jau nerunājot par nepieciešamajām enerģijām – pie kam augstākās pakāpes enerģijām – apgūšanai.
Tātad, jūs savos ķermeņos (tieši ķermeņos) uzbūvējāt ugunīgo ANKH, piesātinot viņu ar Ugunīgo toru enerģētiskā nodrošinājuma sistēmas enerģijām un citiem nepieciešamajiem ugunīgās barošanās fragmentiem**. Pievērsiet īpašu uzmanību tam, ka ANKH šķērsī pašlaik stāv īpaša magnētiska struktūra, kura ļauj jums aiziet no iepriekšējiem ierobežojumiem barošanā ar prānu, kuri reiz tika speciāli iebūvēti, aizejot matērijas blīvajos slāņos. Šis pieclapis ar magnētisko portālu iekšienē ir jums ļoti svarīgs. Jūs spējāt saprast šī elementa svarīgumu? Pat tie, kam viņš ir sācis strādāt, varēja nesaprast, kā viņš ir saistīts ar jūsu Zemes Magnētisko Sirdi. Un kopumā konstrukcija ANKH droši saista jūs gan ar Zemes, gan ar Galaktisko, gan ar Visuma Centrālo Sauli. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc ka tieši tāda saikne dot iespēju pastāvīgi pieplūst tieši ugunīgajai prānai, nevis tai prānai, par kuru jūs zinājāt agrāk. ANKH aktivizēšana jūsu ķermeņos ļauj radīt patstāvīgu enerģētisku struktūru, kura ģenerē Ugunīgo enerģiju jūsu barošanai.
Vēlreiz gribu uzsvērt jaunās ugunīgās prānas īpatnības. Tā nav vienkārši viena ārkārtīgi nepieciešamas enerģijas iegūšanas veida aizstāšana ar citu. Tagad Ugunīgā enerģija jums ļaus no telpas saņemt visas jūsu fiziskā ķermeņa un citu ķermeņu būvēšanai nepieciešamās komponentes. Par to jums stāstīja Krajons materiālā “Kurp aiziet čakras”. Pēc visu nepieciešamo ugunīgās prāniskās barošanās struktūras elementu pilnvērtīgas aktivizēšanas jūs varat nerūpēties ne par barību, ne par jūsu ķermeņa dzīvei nepieciešamajiem vitamīniem, mikroelementiem un citiem materiāliem. Tāpēc mēs ar jums turpinām studēt pāriešanu uz prānisko barošanos un būvēt tam visas nepieciešamās struktūras kompozīcijas.
Šodien es turpinu runāt par Gaismas kanāliem. Kā tad tagad savienot viņu eksistenci, darbību un aktivizāciju ar konstrukciju ANKH? Par to arī parunāsim. Un es gribu jums dot tam nepieciešamos vingrinājumus.
Paskatieties uz savu Gaismas kanālu tīklu vai izjūtiet to. Pacentieties novērtēt šī tīkla izmērus, tā gaismspēju, mobilitāti, spēju paplašināties un saspiesties. Pajautājiet par šiem Gaismas kanālu tīkla raksturojumiem saviem Augstākajiem “Es”. Viņi jums to precīzi pastāstīs. Un virzāmies tālāk. Tagad paskatieties, kādā veidā konstrukcija ANKH iekļaujas Gaismas kanālu tīklā. Tā noteikti izrādīsies šī tīkla iekšienē. Vēl vairāk, par cik ANKH savā cilpā ietver pašu sakrālāko enerģētisko telpu četru Ugunīgās enerģētiskā nodrošinājuma sistēmas toru veidā, tad caur viņu parādās iespēja visus Gaismas kanālus piesātināt ar ugunīgo prānu. Tagad mēs to sapratīsim un izdarīsim dažus vingrinājumus, kuri sasaista ANKH ar Gaismas kanāliem. Pārvērtīsim atsevišķus ugunīgās barošanās sistēmas elementus vienai otru savstarpēji papildinošās konstrukcijās.1й
Uzmanīgi aplūkosim zīmējumu, uz kura parādīts ANKH stāvoklis attiecībā pret cilvēka ķermeni (1. zīm.). Ja jums liekas, ka ANKH struktūra atrodas atsevišķi no Gaismas kanālu tīkla, tad jūs maldāties. Tieši daudzus šī tīkla punktus tagad saista ANKH. Gaismas kanāli aizņem ļoti lielu ne tikai fiziskā ķermeņa, bet arī jūsu smalkmateriālās struktūras apjomu. Taču eksistē īpaši punkti, kur gaismas kanāli apvienojas ar ķermeņu enerģētiskajiem centriem. Jā, tieši ĶERMEŅU, tāpēc ka enerģētiskie centri pieder visiem jūsu ķermeņiem. Tādi punkti ir kā apakšējie enerģētiskie centri (līdz pat saules pinumam), tā arī augšējie enerģētiskie centri, ieskaitot enerģētisko centru, kurš atrodas mazliet augstāk par galvu. Īpašs visa Gaismas kanālu tīkla centrs ir sirds telpa. Tā nav fiziskā sirds. Tā ir Sakrālā Sirds, kura jums tagad tad arī ir iesaistīta struktūrā ANKH.2й
Sākam jūgt kopā struktūru ANKH un Gaismas kanālu tīklu. Sākumā apskatām, kādā veidā no struktūras ANKH prānas enerģija tiek nodota Gaismas kanālu tīklā. Tas notiek caur ANKH griešanos. Kad jūs aktivizējat ANKH, viņš sāk griezties. Bez tam jāatceras, ka viņa struktūra ir daudzdimensionāla. Tā nav trīsdimensionāla, vēl jo vairāk, plakana, kā zīmējumā. Tā vibrē un griežas, tāpēc ka griezes kustība ir gan “Anubisa Varavīksnei”, gan toru sistēmai Sakrālajā Sirdī, gan vēl jo vairāk daudzdimensionālajam pieclapim ANKH šķērsī.
Bet tagad sāciet griezt ANKH ap vertikālo asi pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Tas aktivizēs Gaismas kanālu tīkla apakšējos enerģētiskos centrus, kuri organiski iekļaujas ANKH konstrukcijā. Bet arī ar to mums ir par maz Gaismas kanālu tīkla pilnīgai aktivizācijai. Tas, kā jau es atzīmēju, ir saistīts arī ar augšējiem enerģētiskajiem centriem. Kā tad ar viņiem ir saistīts ANKH? Īpašā veidā. Un mēs varam tagad pabeigt būvēt – tas nemaz nav sarežģīti – jau eksistējošo ANKH konstrukciju tādā veidā, lai tā nodotu enerģiju arī jūsu ķermeņu augšējiem enerģētiskajiem centriem. Un, tātad, arī Gaismas kanālu tīklam.
Radām no ANKH cilpas spoguļattēlu uz augšu. Pie tam “Anubisa Varavīksne” palielinās. Viņa aptver augšējos enerģētiskos centrus (2. zīm.). Bet ar to jau pietiek ugunīgās prāniskās enerģijas nodošanai caur viņiem Gaismas kanālu tīklam. Praktiski mēs ar jums radām Mebiusa lentu, kura ļauj prāniskajai enerģijai, pieņemtai gan struktūrā ANKH, gan Ugunīgajā enerģētiskā nodrošinājuma sistēmā, gan “Anubisa Varavīksnē” cirkulēt daudzdimensionāli, padarot jūsu gaismas struktūru kopā ar fizisko ķermeni par ugunīgu struktūru, kurai nav vajadzīga bioloģiskā barošanās.
Tas piešķir jums iespēju, griežot šo jauno konstrukciju, nodot ugunīgo prānu Gaismas kanālos un pastāvīgi piebarot šo tīklu. Ja jūs periodiski “izsūknējat” Gaismas kanālus, tad tie ļoti ātri sāks strādāt ar ugunīgās prāniskās enerģijas pieņemšanu ar mūsu pārveidotās ANKH sistēmas palīdzību. Protams, jūs varat man iebilst, ka tas vairs nav ANKH. Es jums piekritīšu, bet tikai ar vienu atrunu. Jebkurš instruments, saistīs ar enerģijas saņemšanu, var tikt pārveidots, pastiprināts, modernizēts ar to līdzekļu un paņēmienu palīdzību, kuri bieži tiek izmantoti pasaules-ēkā. Tā ANKH forma, kura jums pazīstama no seniem laikiem, kalpoja noteiktam mērķim. Taču arī viņa bija tikai sarežģītāka kosmiska instrumenta daļa. Tagad mums ir tiesības atgriezt viņas universālo dabu.
Vingrinājums Gaismas kanālu tīkla barošanā ar ugunīgo prānisko enerģiju tagad būs sekojošs.
1. Pabeidzam būvēt konstrukciju ANKH, atspoguļojot cilpu uz augšu. Iegūstam Mebiusa lentu, kura caur augšējiem enerģētiskajiem centriem ļauj aktīvi piesūcināt visu Gaismas kanālu sistēmu.
2. Piešķiram jaunajai konstrukcijai griezes kustību ap ANKH vertikālo asi pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Tiek izteikts Nodoms piesūcināt ar ugunīgo prānu visu Gaismas kanālu tīklu.
3. Savlaicīgai piebarošanai izmantojam šo metodiku ne retāk par vienu reizi dienā.
Mani dārgie! Es atkal rekomendēju visas mūsu dotās metodikas pārejai uz ugunīgo prānisko barošanos pavadīt ar uzņemamās bioloģiskās barības daudzuma samazināšanu, pakāpeniski palielinot prāniskās enerģijas lietošanu. Tā jums īsā laikā izdosies pāriet uz ugunīgo prānisko barošanos. Pie tam jūs sajutīsiet, kā apkārtējā vide jums palīdzēs. Tikai jutīgi ieklausieties jūsu vajadzībās, nedzīvojiet pēc vecajiem principiem un stereotipiem.
Un pēdējais, ko gribu jums teikt iedrošinājumam un norādījumam. Jums var būt dažādi dzīves apstākļi, kuri jums neļauj koncentrēti īstenot šo jūsu barošanās izmainīšanas procesu. Taču galvenais šajā procesā ir tā nepieciešamības apzināšanās, pašas planētas un daudzu dzīvības formu pāriešanas uz ugunīgo barošanos procesa neatgriezeniskuma saprašana. Un ir svarīga tiekšanās uz Augšupcelšanos. Ja jūs tai apzināti gatavojaties, tad prāniskā barošanās ir jāpieņem kā viens no galvenajiem šīs gatavošanās un pašas Augšupcelšanās elementiem.
Ar mīlestību, VARGUS LAERTS
2014. gada 21. – 28. martā

Bet tagad mēs piedāvājam lasītāju uzmanībai svarīgu informāciju tiem, kuri pāriet uz barošanos ar ugunīgo prānu. Tā ir
SARUNA VĒSTULĒS
AR PRĀNĒDĀJU ANATOLIJU ADELŠINU (АНАТОЛИЙ АДЕЛЬШИН),
KURŠ APGALVO:
“PATS BRIESMĪGĀKAIS – ATLAIST BAILES!”
ANATOLIJS ADELŠINS:
Sveicināti, mani dārgie Projekta “Augšupcelšanās” dalībnieki un visi, kuri ieskatās “Gaismas Grupas” vietnes lappusītē!
Gribu padalīties ar visu savu Pāriešanas uz barošanos ar prānu pieredzi. Pirms diviem gadiem es jau dalījos ar Pāriešanas pieredzi. Un, lūk, man ienāca prātā, ka daudziem šajā neaprakstāmajā maģiskajā laikā būs interesanti uzzināt vēl vienu no daudziem piemēriem. Pāriešanu aprakstīt nesākšu, tā bija publicēta, bet, lūk, ar dažiem sevis novērojumiem pēc Pārejas padalīšos.
Pati Pāriešana noritēja maigi un komfortabli. Un arī dažus nākošos mēnešus es dzēru zālīšu uzlējumus, reizēm ar medu, reizēm vienkārši tāpat. Apzinoties, ka bez astrālā (emocionālā) plāna dziļas “izstrādes” pie tādas mūsu diezgan ātras virzības var rasties visādas nesaprotamības, uzmanīgi sekoju stāvoklim. Un, lūk, paejot kādam laikam, man periodiski parādījās vēlēšanās izjust dažādas garšas. Un es spēlējos gan ar rūgtu, gan ar sāļu, gan īpaši – saldu. Dzēru tēju ar pienu, ar ievārījumu, ar medu, kefīru, kakao. Starp citu, kafiju neiegribējās ne reizi, un pāris reizes pamēģinot, jutu diskomfortu. Visbiežāk radās vēlēšanās pēc kaut kā no šokolādes. Dažreiz mutē izspiedu mandarīna daiviņas. Novēroju pēkšņi rodošās vēlēšanās, īpaši pēc kontaktēšanās ar lielu cilvēku daudzumu un to laikā. Vai pēc treniņu izvešanas ar grupu, un pēc tam arī radās šī sajūta. Es vēl dziļāk, ķermeniskā elementāļa līmenī, apzinājos, ka tieši darbs ar savām kaislēm un vienlaicīga savas frekvences un MĪLESTĪBAS vibrācijas paaugstināšana sevī tad arī ļauj iziet uz to frekvenci, kur arī šīs vēlēšanās izjust to vai citu garšu pašas izgaist, to vairs nav. Īpaši tas attiecas uz manipuras čakru (saules pinuma rajons) un visu, kas ar to saistīts. Tas, ko mēs uztveram kā bada sajūtu, jeb, precīzāk sakot, saucam par bada sajūtu, pamatā tāda nav. Mēs vienkārši tā esam vienojušies to saukt kaut kad sen!!! Tās tad arī ir šīs programmiņas, bloki, bailes utt. Un tas ir galvenais, ko ir svarīgi apzināties, pārejot uz prānisko barošanos. Šeit ir atslēga, protams, pie visa tā sapratnes, ka mēs sākotnēji tad arī bijām prānēdāji. Garīgas būtnes, kuras iegūst cilvēcisku pieredzi, bet viss pārējais – tā ir daļa no tās ilūzijas, tās lielās spēles, tā eksperimenta, kurš tuvojas savam pasakainajam nobeigumam. Jo tieši taču dievišķā prāna, ugunīgā prāna, baro mūs, un piemēru tam ir daudz. Savu spēļu rezultātā es sāku just, ka arī tēja man kļūst nevajadzīga. Un pēdējā laikā es dzeru vienkārši ūdeni, itin bieži ar medu!!! Ļoti garšīgi!!! Ar to apkampju visus ar Mīlestības Gaismu, Druīdu Uguni.
Anatolijs Adelšins
SVETLANA DRAČOVA:
Anatolij, labrīt! Paldies par stāstu. Man sakarā ar to ir jautājums: bet kā jūs tagad barojaties ar prānu? Lūgums padalīties pieredzē. Tieši tas ir ļoti svarīgi mums visiem, tajā skaitā gan mūsu vietnes lasītājiem, gan Žurnāla “Мировой ченнелинг” lasītājiem. Iepriekš pateicos.
Ar mīlestību, Svetlana
ANATOLIJS ADELŠINS:
Labdien, Svetlana! Es ļoti priecājos, ka tēma ir radījusi atsaukšanos, un es labprāt padalīšos manā klusajā priekā!
Jā, man tagad ir barošanās ar prānu. Dzeru ūdeni un ūdeni ar medu. Ūdens daudzums nav ierobežots, un īpaši nesekoju, vidēji dzeru ne vairāk kā parasts cilvēks. Skatoties uz mani, meita ar to spēlējas. Bet, ņemot vērā gatavošanos Vienotajam Valsts Eksāmenam, emocionālais plāns lēkā, un viss rit tā, kā rit. Pirms mēneša mans paziņa, ar kuru mēs parkā pastaigājamies un sarunājamies, arī ir sācis pāriet uz prānu!!! Es domāju, ka apziņas lauki saskaras, un, kā viens kamertonis sāk vibrēt blakus otram, tā arī šeit notiek frekvenču pieskaņošanās. Šī tēma, protams, ir ļoti plaša, un nianšu ir daudz. Galvenais – tas ir atlaist visas zināšanas par kalorijām, taukiem, olbaltumvielām, ogļūdeņražiem utt. – PROM PAVISAM. Es visu apzinīgo dzīvi esmu nodarbojies ar spēka sporta veidiem: karatē, kultūrismu, un par visu barošanos… zinu pēc savas pieredzes. Taču tas viss atkāpjas uz otro vai trešo plānu, kad mēs sākam ZINĀT, kas mēs esam un ar ko barojamies. Ne ar diētām, ne ar badošanos tam sakara nav. Tur mēs sevi ar kaut ko ierobežojam, emocionālā atsperīte iekšā saspiežas un pēc noteikta laika noteikti izšaus. Bet šeit mēs sevi neierobežojam, bet piedāvājam sev VĒL VIENU barošanās veidu. Barošanos ar Prānu!!! Saulēdāji, prānēdāji, telpēdāji, bretoriāņi – tas ir viens! Galvenais – tas ir zināt!
Jautājums: ja saulēdāju ieslēgtu istabā bez saules gaismas – viņš nomirs? Atbilde: ja viņš zina, ka viņš ir saulēdājs, tad – jā, bet ja viņš zina, ka barojas ar dievišķo prānu un ka tā vienmēr ir pilnīgi svaiga, tad tas maina visu!!! Zinaīda Baranova (Зинаида Баранова) neēd un nedzer apmēram 20 gadu, bet viņas svars var mainīties 10 kilogramu robežās, to ir aprakstījis pats Džasmusins. Mans svars pašreiz ir apmēram 77 kilogrami, kāds arī bija pirms 25 gadiem. Kaut gan es nesalīdzinātu un nespriestu pēc svara, tā kā ir cits laiks, ķermeņa blīvums ir absolūti citāds. Nostājoties uz šī ceļa, mēs vēršamies pret matricas pamatu pamatiem, pret “Maslova piramīdas” pamatu – “Izdzīvot, Pārtikt”. Lūk, šeit tad arī izrādās ļoti daudz baiļu, kuras tad jums arī stāv priekšā atlaist, sākot ar to, ka tas tiks naidīgi uztverts ne tikai sabiedrībā, bet arī ģimenes lokā. Ejot garām veiklam, tu pieķer sevi pie domas, ka tev vajag ieiet un kaut ko nopirkt. Un saproti, ka tā nav tava, bet to cilvēku, kuri turp tiecas, doma. Un ka, ja tu ēstu, tad nekādā gadījumā neatšķirtu savas un svešas domas. Un itin bieži uzpeld jautājums: “Ja par šo ēdienu tās tiešām ir svešas domas, tad pārējās domas par šo un to – tās arī nav tavas domas?” Un tu atbrīvojies arī no pieķeršanās šīm domām, un paliek kluss prieks!!! Pats briesmīgākais – atlaist bailes!!! Lūk, ar ko jums stāv priekšā sastapties, taču ja pret tām pagriežas un tās izpēta, tad tās sāk izgaist kā migla, kā dūmaka.
Tā kā piedāvāju mierīgi un ar prieku iet uz priekšu, Gaismā un Mīlestībā, zinot, ka VISI Gaismas Spēki ir ar mums, un viņi mūs ved un virza! Es to ZINU pilnīgi skaidri! Ar to apkampju ar Mīlestības Gaismu, Druīdu Uguni.
Anatolijs Adelšins
P.S. Svetlana! Uzrakstīju vairāk. Domāju, Gaismas nesējiem būs interesanti. Vienmēr dalīšos visā, ko izdzīvoju un zinu.
Apkampju, Anatolijs
SVETLANA DRAČOVA:
Anatolij, labdien! Dmitrijs Lapšinovs (Дмитрий Лапшинов), prānēdājs ar 3-gadīgu stāžu, Žurnāla “Мировой ченнелинг” lappusēs pastāstīja, kā viņš enerģētiski barojas, kādus vingrinājumus viņš priekš tā dara, tas ir, viņš apraksta savu enerģētisko barošanos. Lūk, arī es jums pajautāju, kā notiek jūsu piesātināšanās ar enerģiju, prānu. Uzrakstiet, lūdzu.
Ar mīlestību, Svetlana
ANATOLIJS ADELŠINS:
Labdien, Svetlana!
Jā, es kādu laiku veicu gan elpošanu caur kroņa čakru, gan elpošanu ar ķermeni un šūniņām, gan atomu enerģiju. Arī piesātināju ķermeni ar enerģiju, kura dzimst sirds dziļumā un, kurai pateicoties, viņa pukst visu mūsu dzīvi. Pie tam es gandrīz vienmēr atrodos iekš Reiki. Piesaucu Uguni, Savu Augstāko “Es”, Eņģeļus, augšupceltos Skolotājus un vienkārši apstiprinu nodomu. Un iznāk, ka es tagad neveicu speciālus vingrinājumus, tie vienkārši vienmēr notiek paši. Es domāju, ka galvenais ir pastāvīgi izsacīt nodomus un būt gatavam to pieņemt, bet vingrinājumi ir vajadzīgi sākumā, kā MERKABA sākumā vajag veikt katru dienu, pēc tam pietiek apstiprināt.
Ar Mīlestību, Anatolijs

REDAKCIJAS VĀRDĀ.
Tas ir ļoti svarīgi – sajust, ka cilvēki, kuri barojas ar Ugunīgo prānu, nedzīvo kaut kur tālu, saulainajā Indijā, ka viņi ir mūsu vidū. Par prānēdājiem kļūst mūsu biedri, kolēģi gaismas jaunradē. Anatolijs Adelšins ir aktīvs Projekta “Augšupcelšanās” dalībnieks, ar kuru kopā aktivizējām Lemūriešu Kristālus…
Tas ir svarīgi, kad dzīve parāda, ka gaismas kustība, visas mūsu prakses ir ne tikai vārdi. Vārdi pārvēršas darbos. Jaunais ienāk mūsu dzīvē. Biežākas kļuvušās pāriešanas uz barošanos ar ugunīgo prānu – ir viena no liecībām tam. Mēs piedāvājam visiem, kuri īsteno pāriešanu uz barošanos ar Ugunīgo prānu, dalīties savā pieredzē, aktīvāk apspriest šo procesu, padarot to par mūsu dzīves realitāti.

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 4. numurs.
Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/
Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email