Магниты Духа

Aicinājums vērsties pie DNS.

Krayons

Es vēršos pie Visuma Dieva un lūdzu Viņa žēlastību – dod man Gribu, Gudrību un Spēku, lai pilnībā pārveidotu visus savus ķermeņus, ņemot vērā manu atrašanos uz planētas Zemes Lielās Pārejas laika momentā.

  • Vērs manu Gribu kā Tavas Gribas vektoru uz aizzīmogoto ierakstu atvēršanu manās DNS par pilnībā veselu, skaistu, harmoniski veidotu ķermeni, kas atbilst 6.ās Pamatrases cilvēka veidolam.
  • Vērs manu Mīlestību un Gudrību kā Tavas Mīlestības un Gudrības vektoru uz to procesu transformāciju /pārveidi/ manās DNS, kas nodrošinās man ilgu jaunības un veselības pilnu dzīvi.
  • Vērs manu Spēku kā Tava Spēka vektoru, lai noturētu pasīvā stāvoklī visas vecās programmas, kas traucē šeit un tagad manai tālākai virzībai pa Augšupcelšanās Ceļu.

Es pavēlu visām savām DNS ar Dievišķo Varu, Spēku un Gudrību, kas ieslēgta tajās, uzsākt visas tās informācijas arhivāciju, kas neatbilst manam Nodomam Augšupcelties un Pārejai kvantu apziņas līmenī.

  • Es pavēlu visām savām DNS atvērt radošai darbībai visu informāciju, kas nodrošinās visu manu ķermeņu „atjaunotni” un pilnīgu veselību, saistībā ar to pilnīgu transformāciju 6.ās Pamatrases cilvēku ķermeņos.
  • Es vēlu visām savām DNS rezonēt ar visiem planetārā mēroga „ pārbūves” procesiem un pieņemt visu jauno informāciju tālākam planētas evolūcijas procesam, ņemot vērā visu evolucionāro transformāciju atstarošanos (rezonansi) manī.
  • Es pavēlu visām savām DNS izvēlēties pašu optimālāko variantu manu ķermeņu pārveidei, lai pārietu kvantu apziņas stāvoklī un 5.as dimensijas realitātes Pasaulē.

Āmen !

( Pierakstījusi M. Šulcs, tulkojusi I. Ņesterova)

Print Friendly, PDF & Email