Магниты Духа

Месячный архив: Август 2012

Galaktikas «Piena Ceļš» brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes vēršanās.

pie Lemūriešu Kristāla ATOMARUSS glabātājiem un visiem planētas Zeme Projekta “Augšupcelšanās Austrumos” dalībniekiem Draugi! Piepildās tas, kā dēļ daudzi no jums iemiesojās ne tikai šajā dzīvē, bet arī vispār ir klātesoši uz šīs planētas. Jā, tāda ir misija daudziem no jums. Un, lai kā neliktos jums jūsu dzīve ar citu ievirzi, taču pie savas dzīves galvenā uzdevuma jūs ķeraties klāt tieši tagad. TAS IR SĀKUMS AKTĪVAM PLANETĀRĀS AUGŠUPCELŠANĀS SAGATAVOŠANĀS DARBAM. Pirmkārt vēršamies pie tiem, kas tagad gatavo aktivizāciju Kristālam ATOMARUSS…
ДАЛЕЕ

ОБРАЩЕНИЕ ГАЛАКТИЧЕСКОГО СОВЕТА

ФЕДЕРАЦИИ СВОБОДНЫХ МИРОВ ГАЛАКТИКИ «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» к Хранителям Лемурийского Кристалла  АТОМАРУС и всем участникам Проекта «Вознесение на Востоке» планеты Земля Друзья! Свершается то, ради чего многие из вас воплотились не только в этой жизни, но и вообще присутствуют на этой планете. Да, такова миссия многих из вас. И как бы ни казалась вам ваша жизнь иной направленности, но к главной задаче своей жизни вы приступаете именно сейчас. Это – начало АКТИВНОЙ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПЛАНЕТАРНОМУ ВОЗНЕСЕНИЮ. Прежде всего, обращаемся…
ДАЛЕЕ