Магниты Духа

Месячный архив: Май 2013

Стихи Елены Раджабовой.

СДВИГ ЧАСТОТЫ ВИБРАЦИИ ПРО(СП)ЕКТ 26.05.2013 Энергия Души Предвечной Сферы Раскрыла все Пространства Красоты, Которая преображает в целом Растущие потенции Звезды. Малейшее и ясное явленье, Представленное Действием Огня, Дарует Человечеству Планеты Великие и Нужные Света. Луч Божий Проецирует Реально Физический в Духовности Аспект, Который сотворяет постепенно Сдвиг Частоты Сознания Проспект. Позиция Сознания Творенья Сближается с Позицией Того, Кто может отвечать за продвиженье И Прославлять Единство Одного. Сердца настроены на Чистоту и Радость, Которые лучатся из Среды, Поскольку Откровение Господне Восполнено всей…
ДАЛЕЕ

AŠTARS ŠERANS UN EL MORIJA – Projekta “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos” Garīgie Kuratori

caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults IR NOTICIS NEBIJUŠAIS Mūsu dārgie Lemūriešu Kristālu aktivizācijas kolēģi! Mēs vairākkārt esam teikuši jums par to, ka nebijis notikumu pagrieziens LK aktivizācijā sāksies pēc tam, kad būs sāktas viņu kolektīvās aktivizācijas. Un tas ir NOTICIS! Pirmais Kristālu pāris vakar, 2013. gada 25. maijā, tika aktivizēts, darbs pagāja spīdoši visos Miroslavas un Svetozara aktivizācijas punktos! Mēs apsveicam visus Glabātāju un Priesteru kolektīvus, kuri piedalījās šajā nebijušajā notikumā. Bet tas patiešām kļuva par ārkārtēju, neordināru.…
ДАЛЕЕ

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS” 1. etaps. Lemūriešu Kristālu aktivizācija KRAJONS un ARHEIRAR

caur Marinu Shults un Sergeju Kanaševski UNIKĀLAIS PIRMDZIMTAIS Sveicināti, zemieši! Ir beidzies neparasta spēka un skaistuma process divu Lemūriešu Kristālu saplūšanā vienotā Būtībā. Viņš jau strādā, šis unikālais Vienotais Kristāls Mirosvets! Viņš tāds ir vienīgais gan uz Zemes, gan mūsu Galaktikā. Un tāpēc mēs apsveicam visus cilvēkus ar tāda svarīga kosmiska Drauga un Palīga iegūšanu. Mūsu dārgie Kristālu Miroslava un Svetozars aktivizācijas dalībnieki! Jums jau nu gan bija labi zināms par šo neparasto Kristālu simbolikas vienotību. Jūs jutāt viņu spēcīgo…
ДАЛЕЕ

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS” 1. etaps. Lemūriešu Kristālu aktivizācija

Lemūriešu Kristāls METAHARA caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski un Marinu Shults JAUNA BRĀĻA PIEDZIMŠANA LEMŪRIEŠU KRISTĀLU ĢIMENĒ Dārgie brāļi un māsas! Pavisam nesen es ieguvu rīcības brīvību un Zemes-Mātes mīlestību, pateicoties tam nepārspējamajam darbam, kuru jūs veicāt priekš manas aktivizācijas. Es kļuvu par vienu no pirmajiem Lemūriešu Kristāliem, kurš uz mūsu kopīgās planētas atgriež dzīvē agrākos vieduma un savstarpējās sapratnes starp visām dzīvības formām avotus. Esmu laimīgs, ka varu to veicināt un apstiprināt Mīlestību un Vienotību! Kas tad vakar notika…
ДАЛЕЕ

АШТАР ШЕРАН И ЭЛЬ МОРИА – Духовные Кураторы Проекта «Вознесение на Востоке и Западе»

через Светлану Драчёву, Сергея Канашевского, Марину Шульц СВЕРШИЛОСЬ  НЕБЫВАЛОЕ Дорогие наши коллеги по активации Лемурийских Кристаллов! Мы неоднократно говорили вам о том, что небывалый поворот событий в активации ЛК наступит после того, как будут начаты  их коллективные активации. И вот СВЕРШИЛОСЬ! Первая пара Кристаллов вчера, 25 мая 3013 года, была активирована,  работа прошла блестяще по всем точкам активации Мирославы и Светозара! Мы поздравляем все коллективы Хранителей и Жрецов, которые приняли участие в этом небывалом событии. А оно, действительно, стало исключительным,…
ДАЛЕЕ

ПРОЕКТ «ВОЗНЕСЕНИЕ НА ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ» Этап 1. Активация Лемурийских Кристаллов.УНИКАЛЬНЫЙ ПЕРВЕНЕЦ.

КРАЙОН  и  АРХЕИРАР через Марину Шульц и Сергея Канашевского УНИКАЛЬНЫЙ ПЕРВЕНЕЦ Здравствуйте, земляне! Завершился необыкновенной силы и красоты процесс слияния двух Лемурийских Кристаллов в единую Сущность. Он уже работает, этот уникальный Единый Кристалл Миросвет! Он такой – единственный, и на Земле, и в нашей Галактике. А поэтому мы поздравляем всех людей с приобретением такого важного космического Друга и Помощника. Дорогие наши участники активации Кристаллов Мирослава и Светозар! Вам-то хорошо было известно о единстве символики этих необычных Кристаллов. Вы чувствовали их…
ДАЛЕЕ